Nghiên cứu dự phòng sâu răng bằng gel fluor ở người cao tuổi thành phố hải phòng

192 28 0
  • Loading ...
1/192 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2019, 13:10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI HÀ NGỌC CHIỀU NGHIÊN CỨU DỰ PHÒNG SÂU RĂNG BẰNG GEL FLUOR Ở NGƯỜI CAO TUỔI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC HÀ NỘI – 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ========== HÀ NGỌC CHIỀU NGHIÊN CỨU DỰ PHÒNG SÂU RĂNG BẰNG GEL FLUOR Ở NGƯỜI CAO TUỔI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG Chuyên ngành: Răng Hàm Mặt Mã số: 62720601 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trương Mạnh Dũng HÀ NỘI - 2019 LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu, Phòng QLĐT Sau đại học, Trường Đại học Y Hà Nội; Ban lãnh đạo, Phòng Đào tạo & QLKH, Bộ môn Nha khoa Cộng đồng, Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt giúp đỡ tạo điều kiện cho q trình học tập, nghiên cứu để tơi hồn thành luận án Tơi xin trân trọng cảm ơn Ban Lãnh đạo Khoa Hình thái, Viện 69 Bộ Tư lệnh Lăng; Ban Giám đốc Sở Y tế Tp Hải Phòng, TTYT huyện Thủy Nguyên, Trạm Y tế xã Đông Sơn, Thủy Sơn, Kiền Bái Ngũ Lão tạo điều kiện cho tơi q trình thực luận án Tôi xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Trương Mạnh Dũng, Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt, người Thầy hướng dẫn giúp đỡ q trình học tập hồn thành luận án Tơi xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Ngơ Văn Tồn, PGS.TS Tống Minh Sơn, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, PGS.TS Vũ Mạnh Tuấn đóng góp cho tơi ý kiến q báu để tơi hồn thành luận án Tơi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Đồn Quốc Hưng – Phó Hiệu trưởng, Trưởng phòng anh chị Phòng QLĐT Sau đại học - Trường Đại học Y Hà nội nhiệt tình giúp đỡ tơi q trình học tập Tơi xin chân thành cảm ơn anh chị em đồng nghiệp bạn bè quan tâm động viên, giúp đỡ năm qua Cuối tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến bố mẹ kính yêu, vợ người thân gia đình thơng cảm, động viên bên tơi suốt q trình học tập nghiên cứu Xin trân trọng cảm ơn! Nghiên cứu sinh Hà Ngọc Chiều LỜI CAM ĐOAN Tôi Hà Ngọc Chiều, nghiên cứu sinh khóa 33, Trường Đại học Y Hà Nội, chuyên ngành Răng Hàm Mặt, xin cam đoan: Đây luận án thân trực tiếp thực hướng dẫn PGS.TS Trương Mạnh Dũng Cơng trình khơng trùng lặp với nghiên cứu khác công bố Việt Nam Các số liệu thơng tin nghiên cứu hồn tồn xác, trung thực khách quan, xác nhận chấp thuận sở nơi nghiên cứu Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật cam kết Hà Nội, ngày tháng 01 năm 2019 NGƯỜI VIẾT CAM ĐOAN NCS Hà Ngọc Chiều DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TT Phần viết tắt Phần viết đầy đủ ADA (American of Dental Associantion) Hiệp hội nha khoa Mỹ CI (Confidence interval) Khoảng tin cậy CSRM Chăm sóc miệng CT Can thiệp DD Diagnodent (Máy laser huỳnh quang Diagnodent) DIFOTI (Digital Imaging Fiber – Optic Transillummination) Thiết bị ghi nhận sâu kỹ thuật số qua ánh sáng xuyên sợi DMFT (Decayed, Missing, Filled, Teeth) Chỉ số ghi nhận tổng số sâu, mất, trám ECM (Electric Caries Monitor) Máy kiểm tra sâu điện tử HQCT Hiệu can thiệp 10 ICDAS (International Caries Detection and Assessment System) Hệ thống đánh giá phát sâu quốc tế 11 NCT Người cao tuổi 12 ppm (Parts per million) Một phần triệu 13 QLF (Quantitative Light Fluorescence) Định lượng ánh sáng huỳnh quang 14 SEM (Scanning electron microscopy) Kính hiển vi điện tử quét 15 VSRM Vệ sinh miệng 16 WHO (World Health Organization) Tổ chức Y tế giới MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ Chương 1: TỔNG QUAN 1.1 Một số đặc điểm sinh lý, bệnh lý người cao tuổi 1.1.1 Khái niệm người cao tuổi 1.1.2 Một số đặc điểm sinh lý 1.1.3 Một số đặc điểm bệnh lý miệng người cao tuổi 1.2 Bệnh sâu 1.2.1 Định nghĩa bệnh sâu 1.2.2 Bệnh sâu 1.2.3 Sinh lý bệnh trình sâu 1.2.4 Tiến triển tổn thương sâu 11 1.2.5 Phân loại sâu 11 1.2.6 Chẩn đoán sâu 14 1.2.7 Điều trị dự phòng sâu 18 1.2.8 Thực trạng nhu cầu điều trị bệnh sâu người cao tuổi 22 1.3 Vai trò Gel fluor phòng điều trị sâu 26 1.3.1 Cơ chế dự phòng sâu gel fluor 26 1.3.2 Chỉ định chống định sử dụng Gel fluor 28 1.3.3 Liều lượng 29 1.3.4 Kỹ thuật dự phòng, điều trị Gel fluor 29 1.3.5 Nhiễm độc Gel fluor 30 1.3.6 Một số nghiên cứu dự phòng sâu fluor gel fluor 31 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 2.1 Nghiên cứu thực nghiệm 35 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu thực nghiệm 35 2.1.2 Địa điểm nghiên cứu 35 2.1.3 Phương pháp nghiên cứu 35 2.1.4 Quy trình tiến hành nghiên cứu 35 2.2 Nghiên cứu mô tả cắt ngang 39 2.2.1 Đối tượng nghiên cứu 39 2.2.2 Phương pháp nghiên cứu 40 2.2.3 Cách chọn mẫu 40 2.2.4 Kỹ thuật thu thập số liệu 41 2.2.5 Các số biến số nghiên cứu cắt ngang 41 2.2.6 Một số tiêu chuẩn đánh giá nghiên cứu cắt ngang 42 2.3 Nghiên cứu can thiệp 44 2.3.1 Đối tượng nghiên cứu 44 2.3.2 Phương pháp nghiên cứu 45 2.3.3 Cách chọn mẫu 47 2.3.4 Tiến hành nghiên cứu 48 2.3.5 Các biến số, số nghiên cứu can thiệp 53 2.3.6 Một số tiêu chuẩn đánh giá nghiên cứu can thiệp 54 2.4 Xử lý phân tích số liệu 59 2.5 Sai số hạn chế sai số nghiên cứu 60 2.5.1 Sai số 60 2.5.2 Biện pháp hạn chế sai số 60 2.6 Đạo đức nghiên cứu 62 2.6.1 Nghiên cứu thực nghiệm 62 2.6.2 Nghiên cứu mô tả cắt ngang 62 2.6.3 Nghiên cứu can thiệp 62 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 63 3.1 Kết q trình khống hóa fluor vào men-ngà 63 3.1.1 Một số hình ảnh hiển vi điện tử vùng thân, chân bình thường sau khử khống 63 3.1.2 Một số hình ảnh hiển vi điện tử vùng thân, chân sau tái khoáng 66 3.2 Thực trạng bệnh sâu răng, nhu cầu điều trị số yếu tố liên quan qua nghiên cứu cắt ngang 72 3.2.1 Đặc điểm đối tượng nghiên cứu 72 3.2.2 Thực trạng bệnh sâu răng, NCT 75 3.2.3 Nhu cầu điều trị 81 3.2.4 Một số yếu tố liên quan tới bệnh lý sâu người cao tuổi 82 3.3 Hiệu dự phòng sâu gel fluor 1,23% qua nghiên cứu can thiệp 85 3.3.1 Thông tin chung đối tượng nghiên cứu 85 3.3.2 Hiệu can thiệp 85 Chương 4: BÀN LUẬN 106 4.1 Q trình tái khống hóa fluor vào men ngà 106 4.1.1 Hình ảnh thân, chân bình thường sau khử khoáng 108 4.1.2 Hiệu gel fluor 1,23% tổn thương khoáng 109 4.2 Thực trạng, nhu cầu điều trị số yếu tố liên quan đến bệnh sâu người cao tuổi 111 4.2.1 Đặc điểm đối tượng nghiên cứu 111 4.2.2 Thực trạng bệnh sâu NCT 113 4.2.3 Nhu cầu điều trị 119 4.2.4 Một số yếu tố liên quan tới bệnh sâu 122 4.3 Hiệu dự phòng sâu gel fluor 1,23% NCT 125 4.3.1 Một số thông tin chung nhóm can thiệp nhóm chứng 126 4.3.2 Hiệu dự phòng sâu gel fluor 1,23% 127 4.4 Phương pháp nghiên cứu 139 4.4.1 Thiết kế chọn mẫu nghiên cứu 139 4.4.2 Phương tiện, kỹ thuật vật liệu sử dụng nghiên cứu 141 4.4.3 Thu thập, phân tích xử lý số liệu 143 4.5 Điểm mới, tính giá trị khả áp dụng luận án 144 KẾT LUẬN 145 KIẾN NGHỊ 147 CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CĨ LIÊN QUAN ĐÃ CÔNG BỐ TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Phân loại “site and size” 11 Bảng 1.2 Tiêu chuẩn phát sâu thân nguyên phát theo ICDAS 14 Bảng 1.3 Thang phân loại sâu thiết bị DIAGNOdent 2190 16 Bảng 1.4 Chỉ số SMT qua số nghiên cứu giới 22 Bảng 1.5 Chỉ số SMT qua số nghiên cứu Việt Nam 23 Bảng 1.6 Tình hình sâu chân số quốc gia giới 24 Bảng 2.1 Một số biến số, số nghiên cứu cắt ngang 42 Bảng 2.2 Các tiêu chuẩn đánh giá tình trạng 42 Bảng 2.3 Mã nhu cầu điều trị sâu 44 Bảng 2.4 Một số biến sử dụng nghiên cứu can thiệp 53 Bảng 3.1 Chỉ số Diagnodent nhóm nghiên cứu trước sau khử khoáng 63 Bảng 3.2 Phân bố đối tượng nghiên cứu theo tuổi, giới khu vực sống 72 Bảng 3.3 Phân bố đối tượng nghiên cứu theo nhóm tuổi, giới 72 Bảng 3.4 Một số đặc điểm cá nhân người cao tuổi 73 Bảng 3.5 Một số đặc điểm kinh tế - xã hội người cao tuổi 74 Bảng 3.6 Tỷ lệ sâu phân theo nhóm tuổi, giới khu vực sống 75 Bảng 3.7 Tỷ lệ sâu chân phân theo nhóm tuổi, giới khu vực sống 76 Bảng 3.8 Tỷ lệ phân theo giới, nhóm tuổi khu vực sống 77 Bảng 3.9 Số tự nhiên lại cung hàm NCT 78 Bảng 3.10 Tỷ lệ trám theo giới, nhóm tuổi khu vực sống 79 Bảng 3.11 Chỉ số DMFT theo nhóm tuổi, giới khu vực sống 80 Bảng 3.12 Phân bố nhu cầu điều trị sâu theo giới, nhóm tuổi khu vực sống NCT 81 ... thiệp điều trị dự phòng bệnh sâu cho người cao tuổi Xuất phát từ tầm quan trọng ý nghĩa nêu trên, tiến hành thực đề tài Nghiên cứu dự phòng sâu gel Fluor người cao tuổi thành phố Hải Phòng với... ========== HÀ NGỌC CHIỀU NGHIÊN CỨU DỰ PHÒNG SÂU RĂNG BẰNG GEL FLUOR Ở NGƯỜI CAO TUỔI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG Chuyên ngành: Răng Hàm Mặt Mã số: 62720601 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học:... có Fluor dự phòng sâu cho nhóm người cao tuổi Trên sở đề xuất sử dụng gel Fluor (NaF 1,23%) dự phòng bệnh sâu cho người cao tuổi 3 Chương TỔNG QUAN 1.1 Một số đặc điểm sinh lý, bệnh lý người cao
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu dự phòng sâu răng bằng gel fluor ở người cao tuổi thành phố hải phòng , Nghiên cứu dự phòng sâu răng bằng gel fluor ở người cao tuổi thành phố hải phòng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn