Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, tình trạng miễn dịch và một số yếu tố liên quan đến viêm phổi tái nhiễm ở trẻ em tại bệnh viện nhi trung ương

200 40 0
  • Loading ...
1/200 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2019, 13:09

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI PHẠM NGỌC TOÀN NGHI£N CøU ĐặC ĐIểM DịCH Tễ HọC LÂM SàNG, TìNH TRạNG MIễN DịCH Và MộT SốYếU Tố LIÊN QUAN TớI VIÊM PHổI TáI NHIễM TRẻ EM TạI BệNH VIệN NHI TRUNG ¦¥NG LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC HÀ NỘI -2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI PHẠM NGỌC TOÀN ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC LÂM SÀNG, TÌNH TRẠNG MIỄN DỊCH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỚI VIÊM PHỔI TÁI NHIỄM Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG Chuyên ngành : Nhi khoa Mã số : 62720135 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Lê Thanh Hải PGS.TS.Lê Thị Minh Hương HÀ NỘI -2019 LỜI CẢM ƠN Với tất lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tơi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới GS.TS.Lê Thanh Hải PGS.TS Lê Thị Minh Hương, người thầy sâu sát, động viên, hướng dẫn suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận án Lời cảm ơn sâu sắc xin gửi tới thầy, cô, cán bộ, viên chức Bộ mơn Nhi, phòng quản lý đào tạo sau đại học trường Đại học Y Hà nội tạo điều kiện quan tâm giúp đỡ suốt q trình học tập Tơi xin chân thành cảm ơn thầy cô, nhà khoa học tham gia đóng góp, bảo giúp đỡ tơi hồn thành luận án tốt Lời cảm ơn xin bày tỏ đến Ban Giám đốc,lãnh đạo khoa Hô hấp, khoa Cấp cứu-Chống độc, Khoa Huyết học, Khoa Sinh hóa, phòng Kế hoạch tổng hợp, phòng Tổ chức cán Bệnh viện Nhi trung ương tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình nghiên cứu Chúng xin ghi nhận cám ơn trẻ bệnh gia đình đồng ý tham gia vào nghiên cứu Xin chân thành cám ơn tất anh, chị, em, bạn bè, đồng nghiệp quan tâm, động viên giúp tơi có thêm động lực học tập nghiên cứu Cuối cùng, xin dành tình cảm lớn lao đa tạ tâm đức tổ tiên, công sinh thành, dưỡng dục cha, mẹ Xin cảm ơn đại gia đình,cám ơn vợ động viên, hỗ trợ niềm động lực để giúp tơi hồn thành luận án Hà nội, ngày tháng năm 2019 Phạm Ngọc Toàn LỜI CAM ĐOAN Tên tơi là: Phạm Ngọc Tồn, nghiên cứu sinh khóa 32 Trường Đại học Y Hà Nội, chuyên ngành Nhi khoa, xin cam đoan: Đây luận án thân trực tiếp thực hướng dẫn thầy GS.TS.Lê Thanh Hải PGS.TS.Lê Thị Minh Hương Cơng trình khơng trùng lặp với nghiên cứu khác công bố Việt Nam Các số liệu thơng tin nghiên cứu hồn tồn xác, trung thực khách quan, xác nhận chấp thuận sở nơi nghiên cứu Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật cam kết Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Nghiên cứu sinh Phạm Ngọc ToànPhạm Ngọc Toàn DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Tiếng Việt Tiếng Anh AM Tế bào đại thực bào phế nang Alveolarmacrophages APC Tế bào trình diện kháng nguyên Antigen presenting cells ARDS Hội chứng suy hô hấp cấp Acute respiratory distress syndrome ARI Nhiễm khuẩn hô hấp cấp Acute respiratory infection CD Cụm biệt hóa Cluster of differentiation CRP Protein C hoạt hóa C reactive protein CVID Suy giảm miễn dịch biến thiên Common variable phổ biến immunodeficiency DC Tế bào tua Dendritic cell GERD Trào ngược dày thực quản Gastroesophageal reflux disease HPQ Hen phế quản IFN Ig Interferon Kháng thể IL IRAK Asthma Immunoglobulin Interleukin Thụ thể Interleukin liên kết Interleukin receptor-associate kinase kinase KN Kháng nguyên KT Kháng thể NK Tế bào diệt tự nhiên Natural killer NO Khí NO Nitric Oxide PCD Bệnh rối loạn vận động nhung Primary Ciliary Dyskinesia mao đường hô hấp PCR Phản ứng khếch đại chuỗi ADN Polymerase chain reaction RSV Virus hợp bào hô hấp Respiratory syncytial virus SCID Suy giảm miễn dịch kết hợp Severe combined nguy kịch immunodeficiency SD Độ lệch chuẩn Standart deviation SDD Suy dinh dưỡng SHH Suy hô hấp SGMD Suy giảm miễn dịch Immunodeficiency SGMDBS Suy giảm miễn dịch bẩm sinh Primary immunodeficiency sIg Kháng thể bề mặt Surface Immunoglobulin TCYTTG Tổ chức y tế giới World Health Organization (WHO) TGF Yếu tố tăng trưởng chuyển dạng Transforming growth factor TNF Yếu tố hoại tử u Tumor necrosis factor VP Viêm phổi Pneumonia XLA Bệnh vô gammaglobulin liên X-linked agammaglobulinemia kết nhiễm sắc thể X CFTR ADCC Gen điều hòa vận chuyển màng Cystic fibrosis transmembrane xơ nang regulator Gây độc tế bào tế bào phụ Antibody Dependent Cell thuộc kháng thể mediatedCytotoxicity MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ Chương 1: TỔNG QUAN 1.1 Một số khái niệm, định nghĩa viêm phổi, viêm phổi tái nhiễm 1.2 Dịch tễ học viêm phổi tái nhiễm 1.3 Nguyên nhân 1.3.1 Nguyên nhân vi sinh vật 1.3.2 Nguyên nhân hệ hô hấp 1.3.3 Ngun nhân ngồi hệ hơ hấp 1.4 Chẩn đoán 10 1.4.1 Tiền sử 11 1.4.2 Dấu hiệu lâm sàng đợt viêm phổi 12 1.4.3 Điều trị viêm phổi tái nhiễm 17 1.5 Miễn dịch viêm phổi tái nhiễm 18 1.5.1 Đáp ứng miễn dịch không đặc hiệu 18 1.5.2 Đáp ứng miễn dịch đặc hiệu 23 1.6 Một số yếu tố nguy liên quan đến viêm phổi tái nhiễm: 29 1.6.1 Yếu tố thân 29 1.6.2 Yếu tố môi trường sống 32 1.7 Một số nghiên cứu viêm phổi tái nhiễm 34 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37 2.1 Đối tượng nghiên cứu 37 2.1.1 Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân 37 2.1.2 Tiêu chuẩn chẩn đoán viêm phổi viêm phổi tái nhiễm 37 2.1.3 Tiêu chuẩn loại trừ 38 2.1.4 Thời gian địa điểm nghiên cứu 39 2.2 Phương pháp nghiên cứu 39 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu áp dụng cho mục tiêu 39 2.2.2 Thiết kế nghiên cứu cho mục tiêu 40 2.2.3 Phương pháp chọn mẫu 40 2.2.4 Các biến số/chỉ số nghiên cứu 41 2.2.5 Kỹ thuật thu thập thông tin 54 2.2.6 Xử lý số liệu 55 2.2.7 Kỹ thuật khắc phục sai số nhiễu 55 2.2.8 Khía cạnh đạo đức nghiên cứu 56 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 58 3.1 Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng trẻ bị viêm phổi tái nhiễm 58 3.1.1 Một số đặc điểm dịch tễ đối tượng nghiên cứu 58 3.1.2 Đặc điểm lâm sàng viêm phổi tái nhiễm 60 3.1.3 Đặc điểm cận lâm sàng viêm phổi tái nhiễm 61 3.1.4 Một số yếu tố liên quan nhóm VP tái nhiễm 65 3.2 Tình trạng miễn dịch trẻ viêm phổi tái nhiễm 70 3.3 Một số yếu tố liên quan tới viêm phổi tái nhiễm 82 3.3.1 Một số yếu tố liên quan đến bố, mẹ trẻ 82 3.3.2 Yếu tố liên quan đến thân trẻ 84 3.3.3 So sánh đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng VP tái nhiễm VP lần đầu 86 3.3.4 Phân tích hồi quy đa biến 88 Chương 4: BÀN LUẬN 91 4.1 Một số đặc điểm dịch tễ học lâm sàng viêm phổi tái nhiễm trẻ tuổi Bệnh viện Nhi Trung ương 91 4.1.1 Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu 91 4.1.2 Đặc điểm lâm sàng viêm phổi tái nhiễm 94 4.1.3 Một số biểu lâm sàng phổi 95 4.1.4 Đặc điểm cận lâm sàng viêm phổi tái nhiễm 96 4.2 Mô tả tình trạng miễn dịch bệnh nhân VP tái nhiễm 101 4.3 Một số yếu tố liên quan đến viêm phổi tái nhiễm 112 4.3.1 Các yếu tố liên quan tới người chăm sóc mơi trường sống trẻ 112 4.3.2 Các yếu tố liên quan tới thân trẻ 114 4.3.3 Các yếu tố liên quan đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng 118 4.3.4 Phân tích hồi quy đa biến 120 KẾT LUẬN 122 KIẾN NGHỊ 124 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI 125 TÍNH MỚI CỦA ĐỀ TÀI 126 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU Đà CƠNG BỐLIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Đặc điểm lâm sàng, hình ảnh XQ định hướng nguyên nhânviêm phổi trẻ em Bảng 1.2: Một số điểm khai thác tiền sử bệnh nhân 11 Bảng 1.3: Phân loại mức độ nặng VP theo tiêu chuẩn Tổ chức Y tế giới năm 2013 15 Bảng 2.1: Biến số nghiên cứu mục tiêu 41 Bảng 2.2: Biến số nghiên cứu mục tiêu 47 Bảng 3.1: Một số đặc điểm đối tượng nghiên cứu 58 Bảng 3.2: Phân bố số đợt tái nhiễm viêm phổi theo nhóm tuổi 60 Bảng 3.3: Đặc điểm lâm sàng viêm phổi tái nhiễm theo nhóm tuổi 60 Bảng 3.4: Các biểu hiệu lâm sàng ngồi hệ hơ hấp 61 Bảng 3.5: Kết công thức máu ngoại vi CRP 61 Bảng 3.6: Phân bố nguyên virus dịch tỵ hầu 63 Bảng 3.7: Phân bố tỉ lệ bệnh nhân bị đồng nhiễm virus, vi khuẩn 64 Bảng 3.8: Đặc điểm X quang tim phổi 64 Bảng 3.9: Kết điều trị viêm phổi tái nhiễm thời điểm nghiên cứu 65 Bảng 3.10: Mối liên quan gia đình, địa dư với số lần viêm phổi 65 Bảng 3.11: Mối liên quan thân trẻ với số lần viêm phổi 67 Bảng 3.12: Phân tích hồi quy đa biến yếu tố liên quan đến số lầnviêm phổi 69 Bảng 3.13: Số lượng bạch cầu máu ngoại vi 70 Bảng 3.14: Số lượng thành phần TB lympho nhóm 71 Bảng 3.15: Nồng độ trung bình kháng thể huyết (g/l) 72 Bảng 3.16: Giá trị kháng thể huyết so với lứa tuổi 73 Bảng 3.17: Phân bố IgA, IgM, IgG theo mức độ CD19 74 Bảng 3.18: Phân bố IgG nhóm theo mức độ tế bào CD19 74 STT 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Mã số NC Nguyen Gia M 29 Nguyen Xuan Hoang T 30 Nguyen Ky D 31 Nguyen Ha T 32 Pham Minh T 33 Nguyen Cong Minh Q 34 Bui Minh C 35 Dang Duc Q 37 Nguyen Tien L 38 Luong Thanh P 39 Le Huy D 40 Nguyen Ha C 41 Le Ngoc A 42 Nguyen Gia K 43 Ngo Phuong T 44 Nguyen Thi Thanh M 45 Nguyen Phuong H 46 Nguyen Khanh N 47 Tran Anh K 48 Phan Van Tri D 49 Nguyen Huong T 50 Tran Gia H 51 Nguyen Trong Hoang N 52 Vu Quoc V 53 Bui Duc N 54 Nguyen Minh Q 55 Nguyen Minh A 56 Phan Xuan T 57 Nguyen Thuy A 58 Họ tên Mã BA 1.50055424 1.60156541 1.50488013 1.60025464 1.6039411 1.60085374 1.60234447 1.60076929 1.60246428 1.5046312 1.60403487 1.60306525 1.50350535 1.60155629 1.7013462 1.60387621 1.40153342 1.70072453 1.7014338 1.70174779 1.70340806 1.79999224 1.79796046 1.50456437 1.60090455 1.60099395 1.60257074 1.66546512 1.60276968 Ngày vào viện 07.04.2017 08.06.2016 07.06.2016 18.07.2016 12.07.2016 12.08.2016 17.05.2017 01.08.2016 07.08.2016 13.06.2016 23.09.2016 27.09.2016 17.05.2016 17.05.2016 28.03.2017 15.03.2017 20.01.2017 24.04.2017 19.04.2017 22.04.2017 11.04.2017 14.03.2017 20.03.2017 15.03.2017 01.05.2016 23.07.2016 15.06.2016 08.09.2016 04.07.2016 Ngày sinh 16.08.2014 02.04.2015 01.12.2015 21.09.2013 23.07.2015 25.06.2014 30.10.2015 13.08.2015 08.05.2016 07.07.2015 11.03.2016 29.06.2016 05.08.2015 27.11.2015 05.09.2016 09.07.2016 16.09.2013 28.10.2016 19.05.2015 22.07.2016 13.09.2016 29.01.2014 01.12.2015 25.06.2015 10.04.2014 27.09.2015 05.11.2015 14.09.2015 02.11.2015 STT 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 Họ tên Pham Bao B Duong Thi Mai T Bui Bich N Nguyen Ngoc D Luc Thi Hoang A Bui Gia L Nguyen Thanh T Duong Nhat D Ha Ngoc Nhat M Tran Thi Bang T Vi Le Hai D Nguyen Thuy D Le Nhât H Dau Ngoc T Hoang Van T Nguyen Son Tung L Dinh Minh P Nguyen Gia H Nguyen Thai B Chu Huyen A Ta Hong N Hua Nhat T Vu Hai Y Thieu Dinh Gia H Le Minh T Nguyen Hoai A Nguyen Tuan Tung D Nguyen Dieu Thanh P Ngo Bao A Mã số Ngày vào Mã BA Ngày sinh NC viện 59 1.60247907 02.06.2016 19.09.2015 60 1.60229072 24.05.2016 16.09.2015 61 1.60155401 26.05.2016 25.04.2015 62 1.6047606 18.07.2016 22.07.2015 63 1.60241483 24.05.2016 28.03.2015 64 1.60270852 20.02.2017 18.07.2016 65 1.69596263 18.12.2016 20.03.2016 66 1.70094907 20.02.2017 29.09.2016 67 1.60404823 27.02.2017 09.10.2016 68 1.60388665 21.02.2017 14.08.2015 69 1.60453761 17.10.2016 11.06.2016 70 1.70133364 14.02.2017 28.07.2016 71 1.50156871 01.06.2016 17.08.2015 72 1.60272984 16.07.2016 03.01.2016 73 1.602588373 23.06.2016 14.12.2015 74 1.50460545 27.07.2016 16.08.2014 75 1.60216377 11.06.2016 17.12.2015 76 1.60126905 26.06.2016 20.11.2015 77 1.60049794 07.05.2016 15.09.2015 78 1.36529611 27.09.2016 01.07.2015 79 1.60361356 23.02.2017 28.03.2016 80 1.60665353 23.05.2016 20.06.2015 81 1.61364825 07.08.2017 03.11.2016 82 1.7032676 10.08.2017 06.03.2017 83 1.70054516 11.08.2017 05.08.2016 84 1.60093335 04.08.2017 21.12.2015 85 1.70033846 21.08.2017 22.07.2016 86 1.70098793 23.08.2017 06.10.2016 87 1.70290597 22.08.2017 06.04.2016 STT 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 Họ tên Tran Thi Kieu N Nguyen Hoai A Nguyen Minh T Do Gia H Vu Thi Thanh T Nguyen Viet D Thieu Dinh Gia H Nguyen Xuan P Vu Phan Gia B Nguyen Quang V Duong Phuc Long T Do Nhat Quynh C Truong Le Thao N Nguyen Truong P Nguyen Quoc H Nguyen Hoài A Bui Gia B Giang Thien V Pham Thi Phuong T Nguyen Thanh B Nguyen Minh D Mua Thuy L Ngo Phuong T Nguyen Quang A Dang Van Bao A Nguyen Thien N Nguyen Thanh N Nguyen Viet M Nguyen Quang H Mã số NC 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 Mã BA 1.50438787 1.60093335 1.70024873 1.76235654 1.6025428 1.6042202 1.70160031 1.7013973 1.60541104 1.70382789 1.70427459 1.70059494 1.70286446 1.7036578 1.70374172 1.70095717 1.70139743 1.70352393 1.70086682 1.60423869 1.7033277 1.70478564 1.7013462 1.7015723 1.70023622 1.7046546 1.8214426 1.24563232 1.70214042 Ngày vào viện 23.08.2017 07.08.2017 02.08.2017 04.08.2017 25.08.2017 30.08.2017 24.08.2017 26.08.2017 25.08.2017 10.10.2017 06.10.2017 30.10.2017 19.09.2017 06.09.2017 07.09.2017 22.09.2017 13.09.2017 25.09.2017 29.09.2017 02.10.2017 28.09.2017 16.10.2017 28.03.2017 20.11.2017 23.11.2017 15.06.2017 18.02.2018 05.02.2018 30.01.2018 Ngày sinh 02.01.2015 21.12.2015 04.09.2016 06.03.2017 16.06.2016 15.07.2016 13.07.2016 16.10.2016 16.06.2016 18.04.2015 16.02.2017 15.08.2016 09.08.2016 12.05.2017 18.10.2016 05.11.2016 18.03.2017 19.11.2016 23.11.2016 30.12.2015 19.02.2016 10.02.2017 05.09.2016 05.05.2017 18.12.2016 14.05.2016 25.01.2016 27.06.2017 04.05.2017 STT 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 Họ tên Truong Ngoc T Tran Bao T Doan Nhat M Nguyen Hai D Le Thanh T Mai Hoang V Kieu Quang L Nguyen Xuan H Nguyen Minh T Le Xuan Giang D Do Ba D Pham Thao Ha M Nguyen Thi Bich T Nguyen Hoang H Le Xuan Dang K Hoang Nang Nhat A Le Viet B Nguyen Anh An P Nguyen Dinh D Le Cong V Nguyen Tu U Ho Van H Ho Diep Minh P Bach Tuong V Le The S Doan Dinh Gia B Nguyen Manh H Nguyen Manh T Nguyen Hoang D Mã số NC 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 Mã BA 1.70346711 1.80147834 1.60083327 1.80038162 1.70068359 1.65786764 1.7037958 1.7007712 1.70910315 1.7042537 1.70554089 1.40420958 1.70475621 1.60347388 1.50099511 1.66378927 1.70334123 1.60469464 1.70397914 1.80063974 1.60199923 1.70274596 1.6019789 1.60428435 1.8027117 1.70353628 1.7037109 1.60497058 1.7005283 Ngày vào viện 07.02.2018 05.02.2018 26.11.2017 13.03.2018 18.12.2017 05.07.2017 18.12.2017 03.01.2018 27.03.2018 06.11.2017 29.11.2017 09.01.2017 15.05.2018 08.09.2016 08.02.2018 10.04.2018 08.08.2017 23.05.2017 12.03.2018 16.04.2018 10.04.2018 26.11.2017 27.07.2016 15.07.2017 23.04.2018 06.11.2017 31.12.2017 01.01.2018 03.12.2017 Ngày sinh 12.01.2017 23.07.2017 22.10.2015 22.03.2017 28.02.2017 14.07.2014 14.03.2017 04.12.2016 26.07.2017 13.10.2016 04.12.2016 26.11.2014 31.07.2016 08.10.2015 01.08.2014 24.06.2017 07.06.2016 26.06.2016 09.07.2017 20.10.2015 19.03.2016 24.03.2017 02.12.2016 16.07.2016 23.05.2016 12.07.2013 09.08.2017 19.09.2016 19.01.2017 STT Họ tên 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 Quach Gia B Tran Thai S Ngo Duc D Hoang Minh K Ho Thi Thuy N Dong Tue L Tran Nguyen Nhat M Nguyen Thanh N Vu Phuc L Vu Hoang B Do Thao N Hoang Khanh Q Tran Ngoc Gia A Trinh Dan K Le Van N Vu Manh T Banh Nha U Pham Hoang T Nguyen Ngoc Tue M Nguyen Bao N Nguyen Phuong T Nguyen Van K Ninh Quoc C Le Minh S Nguyen Khac Gia H Nguyen Quang Manh D Nguyen Yen N Dinh Thuy H Pham Bao H Mã số NC 147 150 151 152 153 154 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 174 175 176 177 178 179 Mã BA 1.70394783 1.70132245 1.70055185 1.60062971 1.70411814 1.7046715 1.6047477 1.7042978 1.79014348 1.7045017 1.60539309 1.70429918 1.70343182 1.70415728 1.70136927 1.704172 1.71333333 1.60464859 1.7039145 1.70486161 1.79642032 1.60110865 1.50107365 1.60233012 1.70475119 1.70398142 1.70458619 1.60281091 1.70291723 Ngày vào viện 02.04.2018 22.09.2017 02.10.2017 02.10.2017 25.09.2017 22.10.2017 24.09.2017 22.09.2017 12.10.2017 13.10.2017 29.09.2017 28.09.2017 15.10.2017 15.10.2017 14.10.2017 15.10.2017 15.10.2017 14.10.2017 15.10.2017 23.10.2017 30.10.2017 31.10.2017 13.10.2017 02.10.2017 31.10.2017 17.10.2017 17.10.2017 25.10.2017 03.10.2017 Ngày sinh 30.05.2017 06.02.2017 08.03.2017 19.10.2015 23.02.2013 14.04.2014 04.03.2016 18.06.2017 08.08.2017 06.06.2017 13.11.2015 17.10.2015 04.04.2017 30.08.2015 27.04.2015 14.02.2013 02.08.2017 17.06.2015 17.02.2017 24.07.2017 29.09.2016 22.09.2015 08.09.2014 18.12.2015 25.10.2016 18.07.2016 23.02.2017 08.12.2013 27.06.2017 STT 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 Họ tên Tran Dinh Duy V Nguyen Tuan T Dao Ha T Vi Manh H Lai Tien T Nguyen Quynh A Dinh Thi Thanh A Nguyen Minh H Dang Gia L Vu Ngoc Bao T Dao Van L Le Hoang B Duong Tue A Trinh Thu H Nguyen Xuan Gia H Nguyen Do Bao Q Hoang Trong D Nguyen Tien D Tran Hai N Nguyen Duc T Nguyen Hoang Nhat H Nguyen Tho Minh T Nguyen Huu Minh K Nguyen Khanh L Dao Duy A Do Le Gia H Nguyen My A Nguyen Tien D Pham Gia B Mã số NC 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 Mã BA 1.70337985 1.70285803 1.70428833 1.70431794 1.70418677 1.70375045 1.50113969 1.76323655 1.70412445 1.70394075 1.70430564 1.60532893 1.703879 1.70387057 1.70424614 1.72656506 1.70407992 1.70413377 1.70427256 1.70413068 1.70060423 1.78965822 1.70404283 1.70414456 1.7039094 1.70393836 1.7042063 1.70413227 1.70408951 Ngày vào viện 03.10.2017 04.10.2017 02.10.2017 21.09.2017 19.09.2017 25.09.2017 01.10.2017 29.09.2017 04.10.2017 02.10.2017 02.10.2017 24.09.2017 20.09.2017 21.09.2017 21.09.2017 03.10.2017 30.09.2017 28.09.2017 27.09.2017 28.09.2017 26.09.2017 25.09.2017 26.09.2017 26.09.2017 26.09.2017 27.09.2017 24.09.2017 26.09.2017 13.10.2017 Ngày sinh 30.05.2017 10.11.2016 26.07.2017 27.04.2017 20.07.2017 05.05.2016 07.12.2014 22.08.2016 10.02.2016 07.06.2017 31.01.2017 11.10.2016 20.08.2015 19.07.2017 05.06.2017 16.02.2017 12.09.2016 16.06.2017 24.08.2016 25.02.2015 21.01.2017 26.08.2016 27.04.2017 09.06.2017 16.05.2015 01.03.2017 17.05.2017 25.11.2016 30.09.2015 STT 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 Họ tên Nguyen Hai D Tran Thanh N Nguyen Van A Nguyen Sy Thien B Nguyen Kieu O Quan Hoang Gia H Dien Thi Ngoc A Hoang Van Minh D Le Quang V Nguyen Quang M Truong Minh K Le Xuan T Nguyen Bao N Nguyen Duy B Dao Ngoc Gia B Nguyen Quynh C Nguyen Hong A Le Phan Gia H Tran Quang V Nguyen Minh N Do Van H Nguyen Bao C Doan Thanh D Vu Quynh H Nguyen Nhat N Vu Tuan N Hoang Vy O Nguyen Hoang Tuan A Nguyen Bao T Mã số NC 209 210 211 212 213 214 215 216 217 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 Mã BA 1.70394952 1.70466701 1.79014484 1.70442836 1.70476397 1.50004862 1.70487512 1.70479464 1.79990811 1.70116316 1.60179191 1.60185204 1.60368054 1.70143604 1.70012219 1.50153077 1.50379314 1.70337381 1.70377999 1.6033359 1.60098896 1.50170698 1.60013539 1.70083921 1.60537107 1.7011705 2.0015617 1.70239327 1.70049912 Ngày vào viện 10.10.2017 10.10.2017 06.10.2017 15.10.2017 13.10.2017 15.10.2017 15.10.2017 14.10.2017 12.10.2017 19.03.2017 28.03.2017 20.03.2017 15.03.2017 10.05.2017 05.04.2017 13.04.2017 07.08.2017 14.08.2017 16.08.2017 02.12.2016 15.12.2016 12.05.2017 26.01.2017 08.02.2017 05.12.2016 06.03.2017 25.12.2016 24.06.2017 16.05.2017 Ngày sinh 02.06.2017 02.02.2016 03.08.2017 06.10.2016 17.07.2017 13.12.2013 09.07.2017 24.05.2017 03.04.2017 23.05.2016 26.10.2015 24.01.2015 13.08.2016 31.03.2016 06.12.2016 02.11.2014 21.03.2015 13.09.2015 17.04.2017 27.03.2016 21.01.2015 26.12.2014 15.09.2015 20.06.2016 08.07.2016 23.07.2015 11.11.2014 25.12.2015 02.02.2017 STT 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 Họ tên Do Thi Hoang Y Nguyen An Ph Nguyen Ba D Phung Thien Nh Nguyen Duy B Ta Van H Nguyen Nam Duc Tr Luong Quang H Nguyen Phuong Ng Ngo Anh Kh Vu Kieu L Phung Bao Ng Hoang Duc Th Tran Duy N Duong Huu Th Vu Thuy A Nguyen Tuan V Nguyen Ngoc Bao A Nguyen Minh Tr Le Bao A Bui Tien D Lo Ngoc Tr Vu Huy Duc Kh Nguyen Ngoc D Luong Thanh T Ha Huyen A Le Quoc Tr Nguyen Tri Duy A Le Khanh L Mã số NC 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 Mã BA 1.50442606 1.60762479 1.60495477 1.30366443 1.20373177 1.50461159 1.75425854 1.70146498 1.5047501 1.70148236 1.70271056 1.70131104 1.70182491 1.70137682 1.60535517 1.70170885 1.79999249 1.50457724 1.70234719 1.70055085 1.60411955 1.7021574 1.60524322 1.60084186 1.70040978 1.7017395 1.60352275 1.50444294 1.50475891 Ngày vào viện 30.11.2016 10.12.2016 26.11.2016 05.12.2016 05.04.2017 03.07.2017 17.05.2017 11.04.2017 09.12.2016 13.04.2017 25.06.2017 26.03.2017 22.04.2017 15.04.2017 04.08.2017 17.04.2017 28.03.2017 18.04.2017 11.08.2017 06.05.2017 28.03.2017 08.07.2017 19.05.2017 29.05.2017 15.02.2017 28.03.2017 10.04.2017 10.04.2017 28.03.2017 Ngày sinh 07.04.2015 15.09.2015 31.10.2015 21.09.2013 19.11.2012 15.10.2015 20.08.2016 11.11.2016 26.08.2015 15.10.2016 15.11.2016 13.09.2014 27.12.2014 23.11.2016 27.03.2016 03.04.2016 14.08.2014 18.10.2015 21.06.2015 12.09.2016 09.07.2014 21.11.2015 29.08.2015 16.12.2016 27.05.2015 20.03.2015 02.10.2015 28.10.2015 12.12.2015 STT Họ tên 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 Phan Thi Thuy T Nguyen Ngoc A Phan Minh H Nguyen Van Nguyen B Nguyen Hoang Huu Q Nguyen Thi Ha V Nguyen Quang K Hoang Thi Hai M Nguyen Quynh A Nguyen Quang L Le Dang D Nguyen Tue L Lai Cat Bao C Do Ngoc H Nguyen Thuy D Nguyen Thi Tuong V Nguyen Thi Quynh C Nguyen Khanh D Nguyen Thi Kim T Nguyen Thi Thu M Tran Thi Hoang L Dao Minh K Nguyen Ngoc L Nguyen Dang Manh P Doan Nguyen D Le Thanh N Nguyen Duy Minh K Bui Mai A Tran Khanh L Mã số NC 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 Mã BA 1.70186144 1.70036319 1.70216659 1.70102159 1.70057483 1.70118059 1.40357413 1.60187127 1.70021459 1.60354111 1.6006163 1.700626 1.70084802 1.76579654 1.70121522 1.40758877 1.70129332 1.70335693 1.7013541 1.20905898 1.60525763 1.70183289 1.60504743 1.78755488 1.60272282 1.60554837 1.70084267 1.70147317 1.70076839 Ngày vào viện 17.06.2017 15.06.2017 23.06.2017 30.03.2017 30.03.2017 17.03.2017 04.12.2016 07.06.2016 27.02.2017 02.01.2017 08.03.2017 14.02.2017 19.07.2017 23.06.2017 24.03.2017 21.07.2017 16.04.2017 16.08.2017 24.04.2017 03.04.2017 10.01.2017 17.04.2017 03.01.2017 08.05.2017 22.04.2017 21.01.2017 07.08.2017 29.04.2017 27.03.2017 Ngày sinh 12.10.2015 11.09.2015 01.07.2015 25.03.2016 28.09.2015 18.11.2015 12.10.2014 27.03.2016 19.12.2014 07.08.2016 08.12.2015 30.03.2016 16.02.2015 18.03.2015 14.06.2014 17.07.2013 01.08.2016 14.12.2015 06.01.2017 01.08.2012 17.07.2016 12.11.2016 07.12.2014 03.11.2015 17.12.2015 20.12.2014 05.06.2016 10.12.2016 09.01.2016 STT 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 Họ tên Nguyen Minh N Nguyen Minh C Nguyen Anh T Trinh Minh T Nguyen Cong D Dao Minh K Mai Huy Q Ha Diep A Truong Minh K Nguyen Bao N Nguyen Dang Manh P Le Xuan T Nguyen Duy B Nghiem Tue N Nguyen Bao T Nguyen Thi Quynh C Hoang Gia A Dinh Bao A Nguyen Hoang Chu G Lo Bao Kim N Dao Quynh A Vuong Ngoc Nhu T Hoang Gia A Bui Nhat V Vu Phuc A Trinh Duy T Nguyen Ha A Le Minh T Khuat Tri B Mã số NC 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 Mã BA 1.60143172 1.60412876 1.70181005 1.70214494 1.70098879 1.70183289 1.70211244 1.40418802 1.60179191 1.70368054 1.78755448 1.60185204 1.70164012 1.70195221 1.70049912 1.70129332 1.60562923 1.70476413 1.70480331 1.7046381 1.70401214 1.6056057 1.60562923 1.7046561 1.70483265 1.70485954 1.70335373 1.60489407 1.70474771 Ngày vào viện 01.05.2017 09.10.2016 18.05.2017 07.07.2017 30.03.2017 17.09.2017 29.06.2017 04.07.2017 28.03.2017 15.03.2017 08.05.2017 20.03.2017 10.05.2017 31.07.2017 16.05.2017 16.04.2017 08.11.2017 06.11.2017 07.11.2017 07.11.2017 08.11.2017 07.11.2017 08.11.2017 06.11.2017 03.11.2017 02.11.2017 06.11.2017 06.11.2017 12.11.2017 Ngày sinh 16.08.2015 20.06.2014 24.09.2016 29.10.2016 16.04.2016 12.11.2016 25.05.2015 16.08.2014 26.10.2015 13.08.2016 03.11.2015 24.01.2015 31.03.2016 14.10.2016 02.02.2017 01.08.2016 24.10.2016 18.04.2017 07.10.2016 22.08.2017 17.11.2016 22.07.2016 24.10.2016 10.08.2013 03.06.2016 12.09.2016 25.12.2016 16.11.2015 02.08.2017 STT 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 Họ tên Mai Thuy D Le Minh T Ninh Xuan N Nguyen Xuan T Hoang Gia B Nguyen Thai An N Nguyen Minh D Vu Tue A Phan Do Gia K Le Thanh L Nguyen Khanh A Kieu Thu K Le Pham Khanh A Tran Duc D Ngo Bao Y Nguyen Bao V Dam Thao T Nguyen Duc V Nguyen Huyen N Nguyen Tu Q Do Duc N Le Thi An B Vu Xuan Q Cao Huu K Tran Anh T Nguyen Gia K Pham Thao T Vu Thi Hoang A Phung Thi Cam T Mã số NC 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 342 343 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 Mã BA 1.70444257 1.70449016 1.70131923 1.70488203 1.70438809 1.76654765 1.70340533 1.70462638 1.7045914 1.70094988 1.70195863 1.70506411 1.70514728 1.70427368 1.70146171 1.78385938 1.6004164 1.60417982 1.65877878 1.70008791 1.70127983 1.70305 1.70095226 1.60324657 1.65525545 1.60562287 1.70306169 1.70230316 1.50471281 Ngày vào viện 15.11.2017 19.11.2017 20.11.2017 19.11.2017 13.11.2017 15.11.2017 14.11.2017 14.11.2017 13.11.2017 13.11.2017 13.11.2017 05.12.2017 29.11.2017 05.12.2017 12.04.2017 22.03.2017 14.05.2017 30.03.2017 23.03.2017 24.03.2017 27.03.2017 05.08.2017 03.04.2017 15.05.2016 03.05.2017 23.08.2017 24.07.2017 06.07.2017 15.04.2017 Ngày sinh 05.09.2017 14.09.2014 21.12.2016 12.01.2017 15.08.2017 30.07.2017 27.04.2017 27.03.2017 02.09.2017 06.09.2016 11.05.2017 20.06.2016 13.09.2017 01.02.2017 10.10.2014 17.11.2016 08.12.2016 07.10.2015 26.04.2015 26.06.2015 16.05.2016 12.12.2015 18.05.2016 08.03.2016 14.02.2016 22.07.2016 02.06.2016 21.03.2016 07.05.2014 STT 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 Họ tên Ly The K Doan Chi M Nguyen Tung L Nguyen Tung A Duong Duc H Nguyen Ngoc Dang K Do Trung H Nguyen K Pham Tue M Nguyen Tu Q Tran Hoai A Tran Ngoc Minh C Nguyen Thu T Le Viet A Chu Khanh C Duong Thai V Phan Bao C Ta Quynh H Nguyen Tien T Phan Thi Kim N Nghiem Tue N Tran Thao P Le Gia K Do Dang Khanh D Chu Cong M Nguyen Quang M Bui Huyen M Tran Gia B Le Bao C Mã số NC 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 Mã BA 1.50064695 1.60295577 1.60274307 1.70011994 1.70001219 1.70000263 1.70273803 1.70000258 1.70121696 1.70045018 1.60337615 1.7008944 1.60191846 1.70063537 1.70173454 1.7008893 1.60299829 1.70105591 1.60103413 1.60250517 1.70195221 1.80000101 1.70137592 1.70688462 1.5984651 1.70127491 1.70151055 1.7012378 1.70111186 Ngày vào viện 07.04.2017 17.03.2017 12.04.2017 28.02.2017 14.03.2017 07.04.2017 15.04.2017 12.02.2017 06.04.2017 18.03.2017 11.04.2017 24.03.2017 15.10.2017 23.03.2017 17.04.2017 29.03.2017 30.04.2017 28.03.2017 12.04.2017 15.11.2017 31.07.2017 08.03.2017 14.04.2017 20.02.2017 24.03.2017 12.05.2017 28.04.2017 18.04.2017 08.03.2017 Ngày sinh 16.04.2014 29.10.2013 25.06.2016 06.06.2016 10.03.2015 02.01.2014 13.10.2013 19.12.2014 08.12.2016 24.04.2015 23.12.2015 14.07.2015 19.10.2017 16.11.2013 19.07.2016 18.09.2016 15.03.2016 06.03.2014 24.03.2015 12.12.2016 14.10.2016 29.05.2014 18.08.2016 29.09.2016 01.02.2015 03.08.2015 22.12.2015 11.08.2016 12.11.2016 STT 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 Họ tên Dao Cong Q Dang Truong S Nguyen Tien Hai D Le Phuong L Ha Trong Minh K Vuong Ha A Than The D Nguyen Duc A Nguyen Do Minh K Le Hong P Le Hong M Nguyen Truc D Nguyen Thuy D Nguyen Tien D Luu Minh T Nguyen Thanh T To Duc T Do Nguyen Anh T Nguyen Minh K Nguyen Khac Gia K Nguyen Cong Tuan K Pham Tien D Trinh Duy Dac T Do Trung H Do Dang Minh D Truong Minh T Le Quoc K Tran Nguyen Bao L Nguyen Vu Gia L Mã số NC 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 Mã BA 1.60134521 1.70120212 1.70061261 1.71553412 1.60332309 1.60447977 1.60265316 1.60491011 1.50467338 1.40411694 1.60027799 1.70069044 1.60377908 1.7006894 1.60212659 1.70049779 1.62820689 1.60514569 1.60562082 1.6045455 1.60503872 1.70170144 1.7012753 1.50450701 1.70154444 1.70309135 1.60268218 1.70120117 1.70121617 Ngày vào viện 21.04.2017 27.03.2017 01.04.2017 10.04.2017 15.03.2017 21.02.2017 09.03.2017 22.02.2017 05.04.2017 24.04.2017 03.03.2017 29.04.2017 13.12.2016 02.05.2017 29.05.2017 20.04.2017 06.04.2017 05.01.2017 22.04.2017 05.05.2017 29.12.2016 11.04.2017 20.04.2017 12.04.2017 29.04.2017 11.08.2017 11.01.2017 11.04.2017 07.04.2017 Ngày sinh 16.11.2015 30.08.2013 14.06.2016 18.07.2016 21.11.2015 09.07.2016 15.07.2015 31.07.2016 29.04.2015 02.08.2014 23.08.2016 24.11.2016 15.10.2013 10.02.2014 01.06.2016 24.05.2015 09.07.2016 27.09.2015 12.08.2016 16.02.2016 23.09.2016 27.03.2015 08.04.2015 02.12.2013 02.08.2015 10.02.2015 13.10.2016 24.06.2016 30.01.2015 STT 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 Họ tên To Phuc L Nguyen Tung L Nguyen Khoi N Nguyen Dinh Trong N Nguyen Minh N Nguyen An N Dao Bao N Mai Huy Q Ha Diep A Nguyen Quang H Tran Tuan T Do Nguyen Thanh H Kieu Duy H Khuat Minh H Le Quynh C Do Duc B Do Diep Quynh A Nguyen Ngoc Minh A Le Nguyen A Quach Gia M Tao Bao P Nguyen Vu Dang K Tran Ngoc D Nguyen Tam A Van Tuong V Do Thi Bao N Hoang Le Bao N Hoang Bao C Tran Hoang Kim N Mã số NC 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 Mã BA 1.40057747 1.60504381 1.66376716 1.70079216 1.70071922 1.60262157 1.60508495 1.70211244 1.40418802 1.70111392 1.70135496 1.70050291 1.70040049 1.6043483 1.6046835 1.70107859 1.70058346 1.40259125 1.70117133 1.60531375 1.60532943 1.70100121 1.60533881 1.70253993 1.60482848 1.70020574 1.701666 1.70094016 1.50072924 Ngày vào viện 06.04.2017 26.02.2017 27.03.2018 05.05.2017 16.04.2017 03.03.2017 07.02.2017 29.06.2017 04.07.2017 26.04.2017 24.04.2017 19.04.2017 13.03.2017 26.03.2017 29.03.2017 08.05.2017 20.03.2017 22.02.2017 04.04.2017 20.11.2016 13.10.2016 18.03.2017 05.07.2017 10.06.2017 04.08.2017 21.07.2017 07.05.2017 12.04.2017 26.04.2017 Ngày sinh 18.02.2013 17.06.2016 12.07.2015 22.08.2016 14.08.2016 14.02.2016 07.07.2013 25.05.2015 10.08.2014 24.07.2014 11.10.2015 25.07.2015 25.09.2014 25.10.2014 16.06.2015 28.04.2016 20.09.2015 27.02.2012 07.05.2015 03.06.2014 28.10.2013 16.09.2015 25.12.2015 24.06.2015 19.11.2015 14.10.2016 25.07.2015 06.07.2016 31.10.2014 STT 435 436 437 438 439 Họ tên Ngo Bao S Bach V Nguyen Duy K Nguyen Minh Q Nguyen Phuc H Mã số NC 448 449 450 451 452 Mã BA 1.70180701 1.30025229 1.70097256 1.7013055 1.70428091 Ngày vào viện 29.04.2017 10.03.2017 24.03.2017 27.03.2017 01.10.2017 Hà Nội, ngày Xác nhận Người hướng dẫn khoa học Ngày sinh 14.06.2016 19.08.2012 25.06.2016 20.08.2016 29.04.2017 tháng năm 2019 Xác nhận Bệnh viện ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI PHẠM NGỌC TOÀN ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC LÂM SÀNG, TÌNH TRẠNG MIỄN DỊCH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỚI VIÊM PHỔI TÁI NHI M Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG. .. phổi tái nhi m 60 3.1.3 Đặc điểm cận lâm sàng viêm phổi tái nhi m 61 3.1.4 Một số yếu tố liên quan nhóm VP tái nhi m 65 3.2 Tình trạng miễn dịch trẻ viêm phổi tái nhi m 70 3.3 Một số. .. viêm phổi tái nhi m Phân tích số yếu tố liên quan đến viêm phổi tái nhi m trẻ em 3 Chương TỔNG QUAN 1.1 Một số khái niệm, định nghĩa viêm phổi, viêm phổi tái nhi m Viêm phổi: Là bệnh viêm phế
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, tình trạng miễn dịch và một số yếu tố liên quan đến viêm phổi tái nhiễm ở trẻ em tại bệnh viện nhi trung ương , Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, tình trạng miễn dịch và một số yếu tố liên quan đến viêm phổi tái nhiễm ở trẻ em tại bệnh viện nhi trung ương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn