Tiềm năng và giải pháp phát triển du lịch thể thao tại thành phố Đà Nẵng.

8 29 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2019, 12:08

... ngành du lịch Đà Nẵng Nhận thấy giá trị vơ to lớn từ loại hình du lịch bước tiến cao đạt được, mạnh dạn chọn đề tài: Tiềm giải pháp phát triển loại hình du lịch thể thao thành phố Đà Nẵng” Du lịch. ..TIỀM NĂNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH THỂ THAO TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Huỳnh Lê Đức Hợp – 08CVNH – Khoa Lịch Sử Lí chọn đề tài Nằm “khúc ruột” nước, với 30km bờ biển xanh, sạch, đẹp xếp vào... hình du lịch thể thao loại hình du lịch đặc biệt, loại hình du lịch “2 1” vừa lồng ghép loại hình du lịch giải trí du lịch MICE Sở dĩ đưa khái niệm vậy, tác giả việc phân loại loại hình du lịch du
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiềm năng và giải pháp phát triển du lịch thể thao tại thành phố Đà Nẵng., Tiềm năng và giải pháp phát triển du lịch thể thao tại thành phố Đà Nẵng.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn