SKKN Một số biện pháp chỉ đạo thực hiện các phương pháp dạy học tích cực cho trẻ tại trường Mầm non Sao Mai

20 26 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2019, 11:53

Một số biện pháp chỉ đạo thực hiện các phương pháp dạy học tích cực cho trẻ tại trường Mầm non Sao MaiMột số biện pháp chỉ đạo thực hiện các phương pháp dạy học tích cực cho trẻ tại trường Mầm non Sao MaiMột số biện pháp chỉ đạo thực hiện các phương pháp dạy học tích cực cho trẻ tại trường Mầm non Sao MaiMột số biện pháp chỉ đạo thực hiện các phương pháp dạy học tích cực cho trẻ tại trường Mầm non Sao MaiMột số biện pháp chỉ đạo thực hiện các phương pháp dạy học tích cực cho trẻ tại trường Mầm non Sao MaiMột số biện pháp chỉ đạo thực hiện các phương pháp dạy học tích cực cho trẻ tại trường Mầm non Sao MaiMột số biện pháp chỉ đạo thực hiện các phương pháp dạy học tích cực cho trẻ tại trường Mầm non Sao MaiMột số biện pháp chỉ đạo thực hiện các phương pháp dạy học tích cực cho trẻ tại trường Mầm non Sao MaiMột số biện pháp chỉ đạo thực hiện các phương pháp dạy học tích cực cho trẻ tại trường Mầm non Sao MaiMột số biện pháp chỉ đạo thực hiện các phương pháp dạy học tích cực cho trẻ tại trường Mầm non Sao Mai Một số biện pháp đạo thực phương pháp dạy học tích cực cho trẻ trường Mầm non Sao Mai Phần thứ 1: Mở đầu I Đặt vấn đề Như biết, song hành với phát triển xã hội vấn đề đổi phương pháp dạy học vấn đề đề cập nhiều năm học gần Dạy học phát huy tính tích cực lấy trẻ làm trung tâm phương hướng cải cách, nhằm đào tạo người giáo viên sáng tạo, làm chủ đất nước Có nhiều phương pháp dạy học, kỹ thuật dạy học hay, mới, sáng tạo triển khai, tập huấn đến người dạy, yêu cầu phương pháp dạy học hiệu đặt với người giáo viên Người dạy lúc có nhiều hội gặp khơng khó khăn Làm để có cách dạy hay nhất, nhẹ nhàng nhất, hiệu Làm để phát huy tính tích cực học tập trẻ đặt tất nhà trường Từ đó, nhà trường xuất ngày nhiều tiết dạy tốt giáo viên giỏi, theo hướng tổ chức cho trẻ hoạt động, tự lực chiếm lĩnh tri thức Theo chất định phương pháp dạy học tích cực ln hướng tới việc hoạt động hóa, tích cực hóa hoạt động nhận thức người học, tức tập trung vào phát huy tính tích cực người học tập trung vào phát huy tính tích cực người dạy, nhiên để dạy học theo phương pháp tích cực giáo viên phải nỗ lực nhiều so với dạy theo phương pháp thụ động cũ kỹ Ở trường, việc đổi phương pháp dạy học tích cực trang bị đến người dạy, tác động tích cực đến nhận thức hoạt động dạy giáo viên, đến hoạt động học trẻ Với tâm đổi giáo viên với hỗ trợ tích cực cơng nghệ thơng tin, có nhiều phương pháp dạy học hay, sáng tạo mau chóng phổ biến rộng rãi, đông đảo giáo viên vận dụng dạy học Thế nhưng, tất giáo viên cập nhật, học hỏi mau chóng vận dụng có hiệu phương pháp dạy học Trong thực tế, việc vận dụng phương pháp dạy học kỹ sư phạm đội ngũ giáo viên dù có nhiều đổi so với năm học trước song nhìn chung việc tổ chức dạy học nặng thói quen thuyết giảng, giáo viên làm việc nhiều, nói nhiều, Đặc biệt, đa số giáo viên chưa quan tâm mức đến đối tượng trẻ lớp dạy nên lựa chọn phương pháp, hình thức chưa phù hợp đối tượng trẻ, nghĩa hình thức phương pháp dạy học chưa phát huy tính động, sáng tạo, chưa phát huy tính tích cực chủ động trẻ Trong nhiều năm trực tiếp phụ trách chun mơn, tơi có nhiều lần thực đề tài phương pháp dạy học tích cực “đề tài dạy học phát huy tính tích cực trẻ lấy trẻ làm trung tâm” Đây vấn đề mà thân tâm huyết, trăn trở Nhưng, thực tế tất giáo viên nắm bắt thực mong muốn, vấn đề dạy học để hiệu Tác giả: Đỗ Phương Chi Trường Mầm non Sao Mai Một số biện pháp đạo thực phương pháp dạy học tích cực cho trẻ trường Mầm non Sao Mai vấn đề hàng đầu Xuất phát từ thực tế đội ngũ giáo viên trường, đặt cho đơn vị tiêu chí dạy học hiệu nhất, chất lượng phát huy tốt khả tự học, tự khám phá trẻ Các phương pháp dạy học tích cực đề tài sinh hoạt chuyên môn, nội dung thảo luận họp, chuyên đề để người tự học tập, bồi dưỡng thường xuyên nghiên cứu Trên cả, phương pháp dạy học tích cực đã, tất giáo viên trường áp dụng ngày để có tiết học hay, hiệu đến với trẻ Chính thế, lần tơi tiếp tục chọn đề tài phương pháp dạy học “Một số biện pháp đạo thực phương pháp dạy học tích cực cho trẻ” * Đối tượng nghiên cứu Đề tài xác định đối tượng nghiên cứu là: Một số biện pháp đạo thực phương pháp dạy học tích cực cho trẻ trường mầm non Sao Mai * Giới hạn nghiên cứu Do đặc thù trường thân phụ trách quản lý chuyên môn nên xác định giới hạn phạm vi nghiên cứu sau: - Giáo viên trường Mầm non Sao Mai; - Học sinh trường Mầm non Sao Mai; - Nghiên cứu từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2017 - 2018 II Mục tiêu nghiên cứu *Khi thực đề tài Tôi đưa mục tiêu sau: + Về giáo viên: Giáo viên thực phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy học Giáo viên có nhìn tổng quát hơn, giáo viên chủ động việc tổ chức tiết học Mỗi giáo viên có thói quen tìm hiểu, ln mạnh dạn áp dụng điều mẻ dạy học + Về trẻ: Trẻ trung tâm tác động việc học sáng tạo giáo viên Giúp trẻ phát triển cách học mình, đặc cách học tự học, tự tìm tòi, khám phá vật tượng xung quanh trẻ Tác giả: Đỗ Phương Chi Trường Mầm non Sao Mai Một số biện pháp đạo thực phương pháp dạy học tích cực cho trẻ trường Mầm non Sao Mai Phát huy tính thích cực, tự giác, sáng tạo trẻ Phát huy tinh thần hợp tác, tương trợ hỗ trợ lẫn tạo hội cho trẻ hoạt động, phát triển kỹ vận dụng hiểu biết trẻ vào thực tiễn *Nhiệm vụ để thực tốt mục tiêu là: Nghiên cứu kỹ văn quy định chương trình mầm non, xây dựng kế hoạch phù hợp dựa điều kiện thực tế trường Tham mưu cấp đưa định hướng mang tính chiến lược nhằm thúc đẩy phát triển nhà trường năm học Động viên khuyến khích tất giáo viên tham gia cách phấn khởi, tự sáng tạo, nêu cao tinh thần đồn kết, trách nhiệm với cơng việc Kiểm tra, rà soát việc thực phương pháp dạy học tích cực hàng ngày giáo viên, kiểm tra trẻ thông qua chủ đề kỹ sống trẻ Phần thứ hai: Giải vấn đề I Cơ sở lí luận: A.Kơmenski viết “Giáo dục có mục đích đánh thức lực nhạy cảm, phán đốn đắn, phát triển nhân cách tìm phương pháp cho giáo viên dạy hơn, học sinh hiểu nhiều hơn” Gần năm học 2016 – 2017 Bộ GD&ĐT triển khai “Dự án tăng cường khả sẵn sàng học cho trẻ Mầm non”, cán quản lý giáo viên bồi dưỡng 10 nội dung kiến thức trực tuyến nói phương pháp dạy học tích cực lấy trẻ làm trung tâm; môdul 20, 21, 22, 23 công tác bồi dưỡng thường xuyên đưa nội dung thực phương pháp dạy học tích cực lấy trẻ làm trung tâm Năm học 2018 2019 năm học tiếp tục thực chương trình giáo dục mầm non sửa đổi Điều cho thấy quan điểm, đường lối sách nhà nước toàn xã hội đặc biệt quan tâm trọng đến chất lượng giáo dục chất lượng mà trẻ có ngồi ghế nhà trường Trong xã hội đại, với bùng nổ thông tin, phát triển vũ bão khoa học, kĩ thuật, công nghệ, thời gian lớp học không đủ để trang bị cho người học tri thức khơng thể nhồi nhét vào đầu óc người học nhiều kiến thức Vì cần phải dạy phương pháp học từ bậc mầm non lên bậc học cao phải trọng Thực tế cho thấy phương pháp dạy học tích cực dùng nhiều nước để phương pháp dạy học Tác giả: Đỗ Phương Chi Trường Mầm non Sao Mai Một số biện pháp đạo thực phương pháp dạy học tích cực cho trẻ trường Mầm non Sao Mai theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo người học Các phương pháp dạy học tích cực kết hợp linh hoạt nhiều phương pháp dạy học phù hợp với nội dung, trình độ nhận thức học sinh điều kiện thực tế để đạt mục tiêu học Trong có phương pháp dạy học quen thuộc như: dùng lời, trực quan, minh hoạ, vấn đáp, thảo luận nhóm, trò chơi, thí nghiệm, … Định hướng đổi phương pháp dạy học nước ta thể chế hoá luật giáo dục “Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh; phù hợp với đặc điểm lứa tuổi lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức vào thực tế; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh.” Cốt lõi việc đổi phương pháp làm để phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh học tập, chống lại thói quen học tập thụ động tồn phổ biến Nói cách khác phải tích cực hố hoạt động học tập học sinh Cơ sở pháp chế định hướng dựa vào mục tiêu đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo; yêu cầu nội dung, phương pháp giáo dục Nghị 29-NQ/TW giáo dục mầm non, giúp trẻ phát triển thể chất, tình cảm, hiểu biết, thẩm mỹ, hình thành yếu tố nhân cách, chuẩn bị tốt cho trẻ bước vào lớp 1, hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ tuổi vào năm 2015, nâng cao chất lượng phổ cập năm miễn học phí trước năm 2020 Từng bước chuẩn hóa hệ thống trường mầm non Phát triển giáo dục mầm non tuổi có chất lượng phù hợp với điều kiện địa phương sở giáo dục Dựa vào sở lần khẳng định xu hướng giáo dục phát huy tích tích cực người học phương pháp dạy học tích cực nội dung dạy học phong phú Khi nghiên cứu đề tài Tôi lựa chọn số phương pháp làm phương tiện nhằm giải vấn đề mục tiêu đề là: * Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận Phương pháp phân tích - tổng hợp tài liệu; Phương pháp khái quát hóa nhận định độc lập Nhóm phương pháp giúp Tơi có kiến thức sâu rộng linh hoạt trình bày quan điểm lý luận sở khoa học đầy uy tín để Tơi đưa vào đề tài * Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn Tác giả: Đỗ Phương Chi Trường Mầm non Sao Mai Một số biện pháp đạo thực phương pháp dạy học tích cực cho trẻ trường Mầm non Sao Mai Phương pháp điều tra: Với phương pháp giúp Tôi xác định đối tượng giới hạn phạm vi nghiên cứu, qua đánh giá vấn đề thiết cần ưu tiên nhà trường Phương pháp trải nghiệm thực tế: giúp Tôi đưa mục tiêu cần đạt thực đề tài sát thực hơn, phù hợp với trình độ giáo viên khả trẻ trường Phương pháp thực hành: Là phương pháp quan trọng thực đề tài, nhờ có phương pháp mà Tôi kiểm tra mức độ lực giáo viên khả trẻ thực phương pháp dạy học tích cực II Thực trạng vấn đề nghiên cứu Trường có diện tích 1.379m gồm phân hiệu cách từ - 5km đóng xã Bình Hòa Trải qua 31 năm hình thành phát triển, trường có phòng học, hàng năm trường phải mượn xã phòng để làm lớp học Về học sinh: Độ tuổi học trường từ -5 tuổi, Trường có lớp học: lớp tuổi; lớp tuổi; lớp tuổi (trong có lớp ghép độ tuổi (4-5 tuổi)) Về CBGVNV: Trong Năm học Tổng số 2016 - 2017 2017 - 2018 Chuẩn Trên chuẩn Quản lý Giáo viên Nhân viên 21 15 20 10 20 15 19 13 Bản chất việc học trẻ em thông qua bắt chước, khám phá, trải nghiệm, thực hành để hiểu vật, tượng diễn xung quanh trẻ, đồng thời trẻ học cách biểu đạt hiểu biết thơng qua chia sẻ, trao đổi với bạn bè Vì vậy, vai trò giáo viên khai thác tình vật liệu khác để khuyến khích trẻ chơi, khuyến khích trẻ hoạt động Thực tế phương pháp dạy học tích cực tập huấn đến tất giáo Tác giả: Đỗ Phương Chi Trường Mầm non Sao Mai Một số biện pháp đạo thực phương pháp dạy học tích cực cho trẻ trường Mầm non Sao Mai viên Hầu hết giáo viên áp dụng dạy học Việc dạy học phát huy tính tích cực học sinh áp dụng từ nhiều năm Từ có chương trình giáo dục mầm non với việc tập huấn nội dung, phương pháp dạy học mới, toàn thể giáo viên trường mầm non Sao Mai có kỹ việc tổ chức hoạt động dạy học để phát huy tính tích cực trẻ Phương pháp dạy học tích cực giáo viên hưởng ứng áp dụng thường xuyên dạy học Coi chìa khóa thành cơng tiết dạy Các phương pháp dạy học tích cực phù hợp với xu tự nhiên Hiệu mang lại nhìn thấy Với giáo viên áp dụng thành thạo, thường xuyên, giáo viên cảm thấy nhẹ nhàng, hứng thú Học sinh tích cực, chủ động chất lượng dạy học cao Bên cạch đó, q trình dạy học, từ khâu thiết lên lớp, số giáo viên dựa hồn tồn vào chương trình khung, rập khn mà chưa có sáng tạo, chưa tính đến việc lựa chọn phương pháp dạy học để phù hợp với đối tượng học sinh lớp có Phần lớn giáo viên dạy đại trà, dạy cho hết nội dung tiết học, chưa kích thích, tạo nên “xung đột nhận thức” cho đối tượng học sinh hay tạo thử thách vừa sức mặt trí tuệ cho đối tượng học sinh khác lớp (nhất thực lớp ghép, lớp có học sinh dân tộc) Đánh giá chất lượng giảng dạy đầu năm: Các nội dung khảo sát đầu năm Số giáo viên thực tốt tổng 15 giáo viên Năm học 2016 – 2017 Năm học 2017 - 2018 Tạo môi trường học tập thân thiện Dạy học phân hóa đối tượng theo khả trẻ Tổ chức cho trẻ thực hành, tìm tòi khám phá để lĩnh hội kiến thức Tạo tình khuyến khích trẻ phối hợp Hỗ trợ tích cực trẻ học tập Sử dụng hiệu đồ dùng hỗ trợ việc dạy học 10 10 12 10 12 11 13 10 Một số giáo viên lạm dụng hoạt động dạy học theo nhóm, hoạt động góc, khơng ý đối tượng học sinh yếu, không quan tâm đến việc tìm biện pháp tác động đến trình nhận thức trẻ Chưa nhận thức đầy đủ đổi Tác giả: Đỗ Phương Chi Trường Mầm non Sao Mai Một số biện pháp đạo thực phương pháp dạy học tích cực cho trẻ trường Mầm non Sao Mai phương pháp dạy học nên việc thực rập khn, hình thức, đối phó; Giáo viên khơng ý đến việc lựa chọn phương pháp dạy học để phù hợp hiệu nhất, không ý thiết kế tiết dạy theo đối tượng người học Trình độ giáo viên việc vận dụng phương pháp dạy học hạn chế nên hiệu tổ chức hoạt động nhận thức học sinh thấp; Việc ứng dụng kỹ thuật thông tin dạy học chưa thực lúc, chỗ, nhiều rơi vào tình trạng lạm dụng gây hậu trái ngược; Việc sử dụng đồ dùng dạy học tài liệu bổ trợ chưa thường xuyên, chưa hiệu Các phương pháp dạy học tích cực phải lựa chọn phù hợp nội dung, đối tượng học sinh sở vật chất phục vụ dạy học lựa chọn, tích hợp nhuần nhuyễn phương pháp việc dạy học không đạt kết mong muốn Giáo viên phải nắm bắt, làm chủ kỹ thuật dạy học tích cực Đây kỹ sư phạm cần bỗi dưỡng thường xuyên III Các biện pháp tiên hành để giải vấn đề Muốn có tiết dạy tích cực, hiệu quả, thành cơng người giáo viên phải thiết kế tổ chức dạy học tốt dựa đặc điểm, nhu cầu trẻ Vậy, để thiết kế hoạt động, người dạy phải hiểu biết nhiều vấn đề, phải lường trước tình xảy Phải biết học sinh lớp có gì, cần cung cấp thêm nội dung lựa chọn cách dạy học tốt Giáo viên cung cấp lượng kiến thức cần thiết cho trẻ, yêu cầu trẻ diễn đạt theo sáng tạo trẻ Với cách mà giáo viên trung gian tổ chức cho trẻ tự tìm hiểu vấn đề, em học nhiều điều, nhiều kỹ khơng phủ nhận Vậy vấn đề để giáo viên có thói quen nghiên cứu, suy nghĩ, cân nhắc trước tiết dạy việc lựa chọn phương pháp dạy học nào, cách thức tổ chức sao, trình tổ chức cần phải sử dụng kỹ thuật cần phương tiện hỗ trợ cho Đó mục tiêu mà đề tài đem lại Các giải pháp, biện pháp nêu có quan hệ khăng khít khơng thể tách rời, coi trọng hay xem nhẹ giải pháp Nếu chuyên đề, phổ biến hướng dẫn trẻ thực mà khơng có cơng tác kiểm tra, đánh giá, theo dõi để kịp thời điều chỉnh, giúp giáo viên ngày trau dồi kỹ dạy học kết khơng cao Việc thường xuyên theo dõi kiểm tra giúp người kịp thời chấn chỉnh sai sót, hạn chế khuyến khích người dạy ln sáng tạo dạy học Biện pháp 1: Tích cực tổ chức nội dung chuyên đề phương pháp dạy học tích cực Tác giả: Đỗ Phương Chi Trường Mầm non Sao Mai Một số biện pháp đạo thực phương pháp dạy học tích cực cho trẻ trường Mầm non Sao Mai Hàng năm, Phòng GD&ĐT nhà trường thường tổ chức chuyên đề phương pháp dạy học mới, cách lựa chọn sử dụng phương pháp dạy học tích cực phù hợp cho đối tượng, nội dung Các phương pháp dạy học tích cực lồng ghép vào tiết chuyên đề, hội giảng, thao giảng qua chủ đề cụm chuyên môn để mổ xẻ, thảo luận.Việc tổ chức chuyên đề thực nghiêm túc, Đầu năm học, Tôi tổ chức đợt chuyên đề nhằm đạo thực phương pháp dạy học theo chương trình mới, lòng ghép giáo dục chủ đề Sau duyệt nội dung chuyên đề giáo viên Tôi định hướng hướng dẫn báo cáo viên tổ chức chuyên đề ví dụ chuyên đề dạy học Phát huy tính tích cực trẻ, lấy trẻ làm trung tâm; lòng ghép giáo dục bảo vệ mơi trường, biển đảo,… Hoạt động chun đề ngồi mục đích thống nội dung chun mơn rèn cho giáo viên kỹ giao tiếp, kỹ dạy học phát huy tính tích cực người học Khơng chun đề lý thuyết, tơi phân cơng giáo viên thể nội dung dạy học phát huy tính tích cực học sinh số tiết dạy cụ thể Qua tiết dạy giáo viên tiêu biểu, đồng chí giáo viên khác học hỏi nhiều Tuy vấn đề vấn đề mẻ qua chuyên đề, giáo viên nhắc nhở, hâm nóng lại nội dung quan trọng, quán triệt yêu cầu dạy học tích cực Điều từ đầu năm thúc đẩy, nhắc nhở thực hành lại kỹ dạy học mà người cần thực Vấn đề thực năm, năm học này, đạo tổ chức nhiều chuyên đề thực hành dạy học Tiết thực hành góp ý, phân tích đánh giá mặt mạnh, mặt yếu chủ yếu cách thức tổ chức, phương pháp kỹ thuật dạy học kích thích tư học sinh Ngồi giáo viên có kỹ sư phạm tốt, có kiến thức vững vàng, tơi cho giáo viên mới, giáo viên kinh nghiệm giáo viên hạn chế kiến thức, kỹ sư phạm thực hành để góp ý Tiết dạy khơng nhằm đánh giá giáo viên mà để rút kinh nghiệm hướng dẫn người dạy nhìn thấy vấn đề hơn, cụ thể để rút kinh nghiệm Biện pháp 2: Kiểm tra, theo dõi việc áp dụng phương pháp dạy học tích cực Vào đầu năm học kết hợp nội dung kiểm tra hoạt động dạy học năm, tơi đưa vào tiêu chí đánh giá tiết dạy giáo án nội dung dạy học tích cực Tiêu chí cụ thể sau: Về giáo án: - Phải thể nội dung dạy phân hóa đối tượng trẻ (theo độ tuổi; theo khả nhận thức,…) Tác giả: Đỗ Phương Chi Trường Mầm non Sao Mai Một số biện pháp đạo thực phương pháp dạy học tích cực cho trẻ trường Mầm non Sao Mai Ví dụ: Khi xác định mục tiêu dạy, giáo viên phải ý đến hoạt động, đến đối tượng trẻ Viết mục tiêu dạng cụ thể, với ngôn từ phù hợp Soạn cẩn thận nội dung phần dạy để đạt mục tiêu đề - Thể việc lựa chọn nội dung hoạt động đảm bảo cho học sinh lĩnh hội số kiến thức để tự khám phá kiến thức - Thể hoạt động dạy học để đáp ứng nhu cầu học tập cá nhân hay nhóm (thể hoạt động góc, trò chơi,…) Về tiết dạy: Có thể phương pháp, hình thức dạy học mới, đa dạng phù hợp Thứ nhất: Tạo môi trường học tập thân thiện Đây việc quan trọng Để tổ chức tiết dạy nhẹ nhàng, kích thích học sinh hứng thú mơi trường học tập mơi trường để trẻ phát huy tính chủ động, tích cực Học sinh tự tin giao tiếp bộc lộ hết suy nghĩ, hiểu biết với cô giáo, bạn bè Tự tin giao tiếp giúp trẻ gắn kết với bạn bè, thoải mái học tập Thế nên, người giáo viên phải người tạo môi trường học tập thân thiện với trẻ Giao tiếp thân thiện thể hoạt động sau: - Thân thiện hoạt động trò chuyện (ơn cũ): Trong hoạt động mở đầu hay gọi dẫn dắt vào hoạt động, thay gọi tên trẻ lên để hỏi giáo viên nên tổ chức hoạt động trò chơi, nêu câu hỏi khuyến khích trẻ trả lời, nhận xét nhẹ nhàng Ví dụ thay nêu câu hỏi: Các kể tên vật sống rừng? Để kiểm tra kiến thức động vật sống rừng cho trẻ 5-6 tuổi giáo viên thay cách sau: Cho trẻ nghe nhạc voi, hươu cao cổ,… sau hỏi trẻ hát nhắc đến vật nào, cho trẻ trả lời cách giơ tay nhanh hỏi trẻ vật sống đâu, Hoạt động cũ không nhiều thời gian mà tạo khơng khí sơi thoải mái có tính ganh đua học tập cho học sinh - Thân thiện hoạt động dạy mới: Xuyên suốt tiết học, hoạt động giao tiếp thầy trò hoạt động chủ đạo Vì vậy, giáo viên phải người chủ động tạo môi trường giao tiếp cởi mở, thân thiện Như học sinh mạnh dạn trình bày ý kiến nêu điều chưa hiểu với giáo Tác giả: Đỗ Phương Chi Trường Mầm non Sao Mai Một số biện pháp đạo thực phương pháp dạy học tích cực cho trẻ trường Mầm non Sao Mai Tính thân thiện hoạt động dạy thể cách đặt câu hỏi, cách lắng nghe học sinh, cách nhận xét, nụ cười, ánh mắt, gật đầu, lời động viên khuyến khích động lực giúp em manh dạn, tự tin, hành trang cho em suốt hành trình sống sau Trong hình thành kiến thức mới, giáo viên phải người tổ chức gợi mở Mọi hoạt động phân tích, đánh giá, tìm hiểu,… phải để em thực hành Mọi kết luận phải để em nêu Các kết luận đơn giản nên dành cho học sinh trung bình yếu Các kết luận phức tạp hơn, toàn diện khái quát nên dành cho học sinh khá, giỏi sau cho trẻ yếu nhắc lại nhiều lần Thứ hai: Dạy học phân hóa đối tượng khả trẻ Dạy học theo nhu cầu trẻ yêu cầu bắt buộc trước hết Bởi mục tiêu việc dạy học cuối người học học khơng phải người dạy dạy Thứ ba: Trẻ phải thực hành, thao tác, tìm tòi khám phá để lĩnh hội kiến thức mới, chủ động khám phá, lĩnh hội kiến thức cách hiệu quả, người dạy phải biết cách tổ chức hoạt động khai thác kiến thức, dẫn dắt trẻ đến kết luận vấn đề cách tự nhiên xuyên suốt Ví dụ: Khi dạy cho trẻ lớp - tuổi tìm hiểu gà vịt giáo viên cho trẻ quan sát, tìm hiểu khám phá ngoại hình, màu sắc, lợi ích, tiếng kêu, cách chăm sóc, đặc điểm bật khác gà vịt…sau cho trẻ đọc tên phận gà – vịt, tiếp tục giáo viên cho trẻ tìm gà - vịt có rổ giơ lên ( lưu ý: rổ có nhiều vật khác nhau) Kết thúc Lúc có 90% số trẻ nắm biết đặc điểm gà Nhưng sau tuần, tháng khoảng 50% số học sinh hiểu, nhớ gà khác vịt chỗ Còn lại đa số em quên Vậy trường hợp này, giáo viên biết để trẻ khám phá kiến thức em hiểu nhớ lâu Như cho trẻ tự chuẩn bị đồ dùng học tập (tạo thói quen chủ động, tích cực việc chuẩn bị đồ dùng học tập) em quan sát trước gà – vịt, tự tìm hiểu giống khác gà vịt Giáo viên phải thiết kế học thật phong phú hình ảnh vật thật, mơ hình, Sau đó, tổ chức cho trẻ khám phá, tìm hiểu Chắc chắn, gợi ý tổ chức cơ, trẻ tự tìm hiểu gà vịt Qua tiết học này, trẻ rèn luyện nhiều kỹ bao gồm quan sát, phối hợp (với bạn để tìm hiểu) kỹ giải vấn đề, kỹ đặt câu hỏi,…Nếu điều kiện sở vật chất tốt, giáo viên tổ chức thêm nhiều hoạt động mà trẻ thích trò chơi quan sát, thí nghiệm, Như trẻ hứng thú vô ghi nhớ tất kiến thức cách tự nhiên lâu dài Thứ tư: Giáo viên biết tạo tình khuyến khích trẻ phối hợp Tác giả: Đỗ Phương Chi Trường Mầm non Sao Mai 10 Một số biện pháp đạo thực phương pháp dạy học tích cực cho trẻ trường Mầm non Sao Mai Giáo viên phải ý tổ chức hoạt động xem có khai thác khả học tập cá nhân hay không Hiệu tiết dạy cá nhân Trẻ có kích thích tư duy, đào sâu kiến thức có hay khơng, đối tượng học sinh yếu có giúp đỡ để có hội vươn lên hay khơng Giáo viên kỹ như: Khuyến khích trẻ tự diễn đạt phản ánh trình nhận thức qua học Khen thưởng nhằm động viên khuyến khích kịp thời cố gắng trẻ Đặt câu hỏi trả lời câu hỏi trẻ Kích thích tư hứng thú trẻ (với vật thật, tranh ảnh, hành động, chuyện kể, câu hỏi) Thứ năm: Hỗ trợ trẻ học tập Đây việc làm quan trọng hoạt động dạy người Vì trẻ có điểm khởi đầu khác nhau, trẻ có khả nhận thức khác điều kiện gia đình tác động khác không giống nên lớp, để trẻ học giáo viên phải người tích cực hỗ trợ em học tập Với trẻ nhanh nhẹn, giáo viên hỗ trợ việc phát huy, bồi dưỡng khiếu sẵn có để trẻ có điều kiện tốt phát triển khả Còn trẻ chậm, giáo viên cần phải quan tâm nhiều hơn, hỗ trợ nhiều hoạt động học tập để trẻ có hội học tốt Phải ý để trẻ thực hành nhiều, rèn luyện nhiều để tiến học tập Không nên học sinh khuyết tật, yếu kém, học sinh cá biệt mà bỏ mặc trẻ Ngoài giáo viên kỹ tổ chức trò chơi học tập Tổ chức thảo luận Giải thích nội dung để học sinh tự khám phá, khai thác nội dung khác hoạt động Giáo viên phải khuyến khích tham gia trẻ vào nhóm nhỏ hay cá nhân (ví dụ: vai hoạt động làm quen văn học, phân vai chơi hoạt động góc, ) Hỗ trợ học sinh thực hành cách hướng dẫn, mở rộng suy nghĩ giúp trẻ giải vướng mắc (đặt thêm câu hỏi cho trẻ, giải thích, chứng minh, dùng thêm đồ dùng dạy học hỗ trợ cho học sinh thông qua hướng dẫn hay minh họa) Thứ Sáu: Sử dụng đồ dùng hỗ trợ việc dạy học Việc sử dụng đồ dùng dạy học cần phải nhuần nhuyễn phát huy tác dụng đồ dùng Ví dụ máy chiếu nên sử dụng cho dạng nào, môn học Các loại tranh ảnh nên đưa lúc để hợp lý phát huy hết hiệu Ngồi đồ dùng dạy học phải tập cho trẻ thói quen sử dụng đồ dùng học tập hiệu Hiện nay, đa số giáo viên lạm dụng thiết bị dạy học công Tác giả: Đỗ Phương Chi Trường Mầm non Sao Mai 11 Một số biện pháp đạo thực phương pháp dạy học tích cực cho trẻ trường Mầm non Sao Mai nghệ mà không cho trẻ tự thực theo khả để kiểm tra kiến thức trẻ (ví dụ: Giáo viên yêu cầu trẻ lên chọn chữ học có cụm từ cho, thay trẻ lên rút chữ học giáo viên cho trẻ cầm chuột nhấp máy tình, lúc chữ giáo viên cài sẵn rút mà trẻ không cần phải chọn hay sợ sai) Vì việc sử dụng đồ dùng hỗ trợ ảnh hưởng nhiều đến chất lượng tiết học Biện pháp 3: Khuyến khích áp dụng phương pháp dạy học tích cực thường xuyên hoạt động hàng ngày Các phương pháp dạy học tích cực phần lớn giáo viên thực Thế nhưng, đa số giáo viên thiếu kỹ yêu cầu cần thiết để thiết kế tiết dạy theo yêu cầu nên hiệu chưa cao, chưa toàn diện Hơn nữa, dù nhiều năm áp dụng phương pháp dạy học tích cực số giáo viên khơng chịu khó thiết kế, dạy theo thói quen cũ hướng dẫn trẻ tìm hiểu qua loa băng câu hỏi đơn điệu, đa số câu hỏi đúng/sai cô cung cấp thông tin Điều gây nhàm chán tồi tệ chung cho lớp làm cho trẻ dần hứng thú học tập Các kiến thức trở nên nặng nề, khó nhớ trẻ Năm học này, tơi cụ thể hóa lại nội dung đưa vào yêu cầu tiết dạy Hướng dẫn, triển khai toàn thể giáo viên yêu cầu thực hoạt động dạy học Mỗi khối trưởng chịu trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở giám sát việc thực giáo viên khối Khuyến khích khối trưởng trọng nhiều đến việc dự đánh giá lấy trẻ làm trung tâm (dự cắt lát) Với hoạt động dạy học, góp ý cho người dạy hình thức tổ chức để phù hợp hơn, sử dụng phương pháp dạy học để học sinh làm việc nhiều ghi nhớ lâu Cách tổ chức để em chủ động lĩnh hội kiến thức yếu tố phân tích, đánh giá cao Vào đợt thao giảng, chuyên đề, hội giảng theo chủ đề ngày lễ hội, phát động cho giáo viên đăng ký tiết dạy tốt phương pháp dạy học tích cực Đây phong trào xây dựng phát triển mạnh Mỗi giáo viên đăng ký dạy tính điểm thi đua chuyên môn theo tháng Các tiết dạy yêu cầu giáo viên phải chuẩn bị đồ dùng hỗ trợ cho việc dạy học mang tính sáng tạo, phù hợp Biện pháp 4: Tổng kết, biểu dương nhân tố tích cực dạy học Tác giả: Đỗ Phương Chi Trường Mầm non Sao Mai 12 Một số biện pháp đạo thực phương pháp dạy học tích cực cho trẻ trường Mầm non Sao Mai Sau hồn thành chương trình học kỳ 1, tổng kết nhằm đánh giá lại việc làm được, chưa làm xem xét lại điểm tích cực hay hạn chế việc dạy học Phân tích mặt mạnh phương pháp dạy học Qua đó, nhằm biểu dương cá nhân tích cực việc thực tốt kỹ dạy học giúp đỡ giáo viên chưa thực tốt Sau đợt thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, nhà trường tổ chức việc tổng kết, rút kinh nghiệm Đưa phân tích, tuyên dương tiết học hay, tiết giáo viên có kỹ sư phạm tốt, áp dụng nhuần nhuyễn, hiệu kỹ thuật dạy học phát huy lực tự học trẻ Phân tích, nhân rộng hình thức tổ chức tốt cho trẻ hoạt động Từ đó, tuyên dương, khen thưởng kịp thời để khích lệ giáo viên IV Tính phương pháp: Qua nhiều năm thực hiện, có số lần đúc kết kinh nghiệm kết năm học thu lượm nhiều kinh nghiệm quý báu hơn, thấy phù hợp với thực tế đối tượng giáo viên học sinh trường Từ đây, phương pháp dạy học lựa chọn, phát huy Kiểu dạy học lấy giáo viên làm trung tâm, rập khuôn, đơn điệu giáo viên loại bỏ Cách dạy học tích cực phát huy người Chính hiệu phương pháp dạy học tích cực yếu tố thúc đẩy người dạy sáng tạo, tạo hội học hỏi, rèn luyện chuyên môn tiết kiệm tiền bạc, thời gian Sau thực đề tài nhiều năm thân nhận thấy nhiều chuyển biến phương pháp dạy giáo viên trường, giáo viên bước thể rõ lực đạt nhiều thành công từ học sinh phụ huynh Bản chất việc học trẻ em thông qua bắt chước, khám phá, trải nghiệm, thực hành để hiểu vật, tượng diễn xung quanh trẻ, đồng thời trẻ học cách biểu đạt hiểu biết thơng qua chia sẻ, trao đổi với bạn bè Vì vậy, vai trò giáo viên khai thác tình vật liệu khác để khuyến khích trẻ chơi, khuyến khích trẻ hoạt động Để vận dụng có hiệu phương pháp dạy học tích cực tổ chức hoạt động giáo dục trẻ đáp ứng với quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm Giáo viên triển khai nhiều mặt tích cực giảng dạy như: Giáo viên giúp trẻ tận dụng tất giác quan để khám phá vật, tượng: Giáo viên nên dành thời gian cho trẻ quan sát, xem xét, đoán, so sánh, sử dụng câu hỏi gợi mở, câu hỏi kích thích trẻ tư nhằm dẫn dắt trẻ suy nghĩ giúp trẻ nói lên chúng nhìn thấy, giáo viên gợi ý cho trẻ chia sẻ, bày tỏ ý kiến mình, trao đổi để tìm hiểu, khám phá Tác giả: Đỗ Phương Chi Trường Mầm non Sao Mai 13 Một số biện pháp đạo thực phương pháp dạy học tích cực cho trẻ trường Mầm non Sao Mai đối tượng Bên cạnh giáo viên cần tạo cho trẻ môi trường hoạt động phong phú, hấp dẫn với đồ dùng, đồ chơi nguyên vật liệu khác để kích thích hứng thú khám phá trẻ Người giáo viên nắm vững kỹ thuật sử dụng phương pháp dạy học cụ thể: Giáo viên thực yêu cầu kỹ thuật phương pháp, có nâng cao hiệu tổ chức hoạt động cho trẻ Các kỹ thuật bao gồm: Kỹ thuật chia nhóm, kỹ thuật giao nhiệm vụ, kỹ thuật đưa tình có vấn đề, kỹ thuật đặt câu hỏi Cụ thể kỹ thuật đặt câu hỏi giáo viên cần ý tới số yêu cầu sau: Câu hỏi phải liên quan trực tiếp đến việc thực mục tiêu học; câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng dễ hiểu; lúc, chỗ; phù hợp với trình độ trẻ; câu hỏi phải kích thích suy nghĩ trẻ nhằm khuyến khích phát triển nhận thức ngôn ngữ trẻ, giáo viên không ghép nhiều nội dung câu hỏi, không hỏi nhiều vấn đề lúc, trẻ trả lời dễ dàng với câu hỏi đơn nghĩa, rõ ý Khai thác vận dụng phương pháp dạy học tích cực cách khoa học: Để thực tốt điều phương pháp dạy học cụ thể giáo viên cần phải ý số nội dung sau: Phương pháp thảo luận nhóm Phương pháp dạy học giải vấn đề Đối với phương pháp đóng vai việc “diễn" khơng phải phần phương pháp mà điều quan trọng giáo viên giúp trẻ tham gia thảo luận sâu sau phần tham gia vào vai diễn Để sử dụng phương pháp trò chơi đạt hiệu giáo viên chọn trò chơi dễ tổ chức thực hiện, trò chơi phải phù hợp với chủ đề, với đặc điểm trình độ trẻ, phù hợp với quỹ thời gian, với hoàn cảnh, điều kiện thực, trẻ phải nắm quy tắc chơi phải tôn trọng luật chơi, trò chơi phải tạo hứng thú vui thích trẻ Khi sử dụng phương pháp dạy học khám phá giáo viên lựa chọn nội dung vấn đề tình đảm bảo tính vừa sức trẻ, chuẩn bị đồ chơi, đồ dùng trực quan điều kiện cần thiết để trẻ tự tìm tòi khám phá, tổ chức cho trẻ làm việc cá nhân, làm việc theo nhóm; khuyến khích trẻ tự tìm tòi khám phá, đưa phát hiện, cách giải có thể; liệt kê cách giải có; phân tích, đánh giá kết cách giải cá nhân trẻ, nhóm trẻ; lựa chọn cách giải tối ưu nhất; kết luận nội dung vấn đề, làm sở cho trẻ Tác giả: Đỗ Phương Chi Trường Mầm non Sao Mai 14 Một số biện pháp đạo thực phương pháp dạy học tích cực cho trẻ trường Mầm non Sao Mai tự kiểm tra, tự điều chỉnh; rút kinh nghiệm cho việc giải vấn đề, tình khác Đối với phương pháp dạy học trải nghiệm giáo viên tổ chức cho trẻ thực đủ bốn bước: quan sát; suy nghĩ (tâm trí); Cảm nhận (cảm xúc); Hành động (cơ bắp) Để học hiệu quả, trẻ cần phải: tiếp nhận thông tin, suy ngẫm xem tác động đến sống trẻ em nào, so sánh mức độ phù hợp với trải nghiệm trẻ em suy nghĩ xem từ thông tin trẻ em có cách hành xử Việc học tập đòi hỏi khơng có nhìn, nghe, chuyển động hay động chạm Trẻ cần biết kết hợp trẻ cảm giác suy nghĩ với trẻ cảm nhận ứng xử Phương pháp động não sử dụng trẻ mầm non giáo viên hướng dẫn trẻ cách trả lời câu hỏi ngắn, có cần từ Tất ý kiến trẻ cần giáo viên khích lệ, thừa nhận Đặc biệt, khơng phê phán câu trả lời trẻ khen ngợi trẻ lúc Cuối thảo luận cần nhấn mạnh kết có thành nhóm tất thành viên Như vậy, phương pháp dạy học tích cực giáo dục mầm non khơng phải phương pháp hồn tồn mới, mà kế thừa phát huy tối đa ưu điểm khả có sẵn phương pháp dạy học truyền thống Việc sử dụng phối hợp cách khéo léo, hợp lý phương pháp dạy học khác phát huy tính tích cực hợp tác đứa trẻ Tùy thuộc vào đặc điểm tiếp nhận kiến thức trẻ mà giáo viên lựa chọn phương pháp tiếp cận cho phù hợp Để thực tốt phương pháp dạy học tích cực giáo viên phải tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nội dung này, thường xuyên rèn luyện cho kỹ ứng xử tình sư phạm thật tinh tế linh hoạt, sử dụng thành thạo trang thiết bị dạy học đại, biết định hướng phát triển trẻ theo mục tiêu giáo dục đảm bảo tự trẻ hoạt động giáo dục khác V Hiệu SKKN: Kết khảo nghiệm: Từ việc đạo xuyên suốt, có kiểm tra, theo dõi ngày nâng dần kỹ dạy học cho giáo viên Giáo viên có thói quen tốt dạy học Phần lớn giáo viên có thói quen coi trọng khâu thiết kế dạy, chuẩn bị dạy kỹ lưỡng từ việc lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức đến chuẩn bị dụng cụ, đồ dùng phù hợp cho hoạt động tổ chức hiệu tiết dạy So với năm học trước, năm học tất giáo viên vận dụng tốt phương pháp dạy học tích cực Số giáo viên soạn bài, tổ chức có Tác giả: Đỗ Phương Chi Trường Mầm non Sao Mai 15 Một số biện pháp đạo thực phương pháp dạy học tích cực cho trẻ trường Mầm non Sao Mai hiệu truyền tải tốt nội dung dạy học tăng lên Cách thức tổ chức hoạt động cho học sinh phong phú Giảm rõ rệt kiểu dạy chay, nói nhiều Chất lượng tiết dạy hiệu hơn, giáo viên chăm lo việc thiết kế chuẩn bị đồ dùng phục vụ dạy học Với trẻ, việc tự khám phá, tìm hiểu tác động tốt đến đối tượng trường Hầu hết trẻ khuyến khích, tư vấn học tập nên việc trì sĩ số đảm bảo Trẻ có thói quen tự học tốt hơn, em mạnh dạn, tự tin giao tiếp nhà trường Chất lượng toàn diện nâng cao rõ rệt Từ việc dạy học phân hóa đối tượng trẻ, việc bồi dưỡng học sinh có khiếu mơn dễ dàng hiệu tồn trường Các em khơng thụ động việc nắm kiến thức Đề tài xác định đối tượng nghiên cứu là: Một số biện pháp đạo thực phương pháp dạy học tích cực cho trẻ trường mầm non Sao Mai Giới hạn nghiên cứu: Giáo viên trường Mầm non Sao Mai; Nghiên cứu từ năm học 2016 2017 đến năm học 2017 - 2018 Tôi tổng kết so sánh với năm học trước sau: Số giáo viên thực tốt tổng 15 giáo viên Năm học Năm học Các kết đạt Tạo môi trường học tập thân thiện Dạy học phân hóa đối tượng theo khả trẻ Tổ chức cho trẻ thực hành, tìm tòi khám phá để lĩnh hội kiến thức Tạo tình khuyến khích trẻ phối hợp Hỗ trợ tích cực trẻ học tập Sử dụng hiệu đồ dùng hỗ trợ việc dạy học 2016-2017 2017-2018 13 10 14 10 14 12 11 13 15 13 Giá trị khoa học: Việc áp dụng phương pháp dạy học tích cực quan điểm xun suốt q trình dạy học Giáo viên ghi nhận ưu điểm phương pháp dạy học tích cực hiệu học sinh Thói quen tìm tòi, sáng tạo người dạy hình thành phát huy Mỗi giáo viên tìm thấy niềm vui học, từ cố gắng Tác giả: Đỗ Phương Chi Trường Mầm non Sao Mai 16 Một số biện pháp đạo thực phương pháp dạy học tích cực cho trẻ trường Mầm non Sao Mai việc học hỏi, trau dồi trang bị cho kỹ dạy học cần thiết, trẻ trung tâm, người khám phá nên đầy hứng thú tiết học Kết thu sau khảo nghiệm: Sau khảo nghiệm, thân rút kết đáng khích lệ cơng tác đạo dạy học Giáo viên có thói quen chuẩn bị tổ chức dạy học hướng đến việc khai thác đối tượng học tập, kích thích hứng thú để trẻ có nhiều hội việc tự khai thác, lĩnh hội kiến thức Giá trị khoa học mang lại thực đề tài Đề tài vấn đề hoàn toàn cách áp dụng thực nhà trường đem lại kết khả quan tất giáo viên Thói quen dạy học nhu cầu người học hình thành, bồi dưỡng giáo viên Mọi giáo viên hiểu rằng, hoạt động dạy học phải hoạt động trò để trò tìm tòi, khám phá tìm kiến thức Các hình thức, phương pháp tổ chức giáo viên phải phụ thuộc vào đối tượng người học Phần thứ ba: kết luận, kiến nghị I Kết luận Đề tài phương pháp dạy học đề tài mà thân đề cập số năm học Thực tế áp dụng có hiệu chưa triệt để Vẫn có số vấn đề mà thấy cần điều chỉnh, bổ sung Vẫn trăn trở để tất giáo viên hưởng ứng áp dụng có hiệu Trong năm học này, để nâng cao tiết dạy, trọng vấn đề lựa chọn phượng pháp dạy học phương pháp dạy học mới, hay, tích cực ln qn triệt thực nhà trường Việc dạy học theo phương pháp tích cực yêu cầu bắt buộc cho giáo viên dạy học Muốn có chất lượng dạy học tốt cho trẻ việc dạy học phải trọng đến cá nhân trẻ nên yêu cầu thiết thực giáo viên ngày trau dồi để bồi dưỡng cho kỹ dạy học thiết thực, hiệu Phát huy phương pháp dạy học tích cực tạo hệ trẻ biết tư độc lập, có khả giao tiếp tốt em người động, sáng tạo tự tin hoạt động sau Với trẻ, muốn ngày cháu đến lớp với tâm thoải mái, hào hứng việc quan trọng hoạt động học trường phải hoạt động hứng thú trẻ Hoạt động học ln nặng nề, gây áp lực, khó khăn cho trẻ cháu dễ chán nản, thụ động, muốn nghỉ học điều không nguy Tác giả: Đỗ Phương Chi Trường Mầm non Sao Mai 17 Một số biện pháp đạo thực phương pháp dạy học tích cực cho trẻ trường Mầm non Sao Mai hại cho cháu mà ảnh hưởng nặng nề đến tương lai em ảnh hưởng không tốt đến gia đình em tồn xã hội Nếu người giáo viên áp dụng tốt kỹ dạy học tích cực, học sinh ý phát triển, có hội tốt để học tập vươn lên hệ bồi dưỡng nhân tố tích cực tương lai II Kiến nghị Đối với Phòng Giáo dục đào tạo: Tạo điều kiện hỗ trợ cho nhà trường sở vật chất để có điều kiện tổ chức tiết dạy theo hướng tích cực hóa mơn Đối với nhà trường: Tham mưu cấp đầu tư sở vật chất Trên sáng kiến kinh nghiệm mà triển khai áp dụng trường đạt kết tốt Tuy nhiên khơng tránh khỏi thiếu sót lực hạn chế Rất mong nhận đóng góp ý kiến cấp, đồng nghiệp để học hỏi hoàn thiện đề tài Người viết Đỗ Phương Chi NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP TRƯỜNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN HIỆU TRƯỞNG Tác giả: Đỗ Phương Chi Trường Mầm non Sao Mai 18 Một số biện pháp đạo thực phương pháp dạy học tích cực cho trẻ trường Mầm non Sao Mai Đỗ Phương Chi TÀI LIỆU THAM KHẢO TT Tên tài liệu Tạp chí khoa học giáo dục số 133 Những SKKN hay bậc học Mầm non Tổ chức hoạt động theo hướng tích cực cho trẻ mầm non Giáo dục học Mầm non Tác giả Sưu tầm Nhà xuất Nhà xuất Giáo dục Sưu tầm Nhà xuất Giáo dục Viện chiến lược Nhà xuất Giáo chương trình giáo dục dục Phan Thị Châu - Đại học Quốc gia Nguyễn Thị Hoa – Hà Nội Trần Thị Sinh Tác giả: Đỗ Phương Chi Trường Mầm non Sao Mai 19 Một số biện pháp đạo thực phương pháp dạy học tích cực cho trẻ trường Mầm non Sao Mai MỤC LỤC Tác giả: Đỗ Phương Chi Trường Mầm non Sao Mai 20 ... động Thực tế phương pháp dạy học tích cực tập huấn đến tất giáo Tác giả: Đỗ Phương Chi Trường Mầm non Sao Mai Một số biện pháp đạo thực phương pháp dạy học tích cực cho trẻ trường Mầm non Sao Mai. .. Đỗ Phương Chi Trường Mầm non Sao Mai Một số biện pháp đạo thực phương pháp dạy học tích cực cho trẻ trường Mầm non Sao Mai Tính thân thiện hoạt động dạy thể cách đặt câu hỏi, cách lắng nghe học. .. thiết bị dạy học công Tác giả: Đỗ Phương Chi Trường Mầm non Sao Mai 11 Một số biện pháp đạo thực phương pháp dạy học tích cực cho trẻ trường Mầm non Sao Mai nghệ mà không cho trẻ tự thực theo
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp chỉ đạo thực hiện các phương pháp dạy học tích cực cho trẻ tại trường Mầm non Sao Mai, SKKN Một số biện pháp chỉ đạo thực hiện các phương pháp dạy học tích cực cho trẻ tại trường Mầm non Sao Mai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn