SKKN Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5 6 tuổi trong trường mầm non

33 44 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2019, 11:45

Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5 6 tuổi trong trường mầm nonMột số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5 6 tuổi trong trường mầm nonMột số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5 6 tuổi trong trường mầm nonMột số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5 6 tuổi trong trường mầm nonMột số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5 6 tuổi trong trường mầm nonMột số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5 6 tuổi trong trường mầm nonMột số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5 6 tuổi trong trường mầm nonMột số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5 6 tuổi trong trường mầm nonMột số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5 6 tuổi trong trường mầm nonMột số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5 6 tuổi trong trường mầm nonMột số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5 6 tuổi trong trường mầm nonMột số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5 6 tuổi trong trường mầm nonMột số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5 6 tuổi trong trường mầm non Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ 5- tuổi trường mầm non MỤC LỤC Nội dung Trang Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU I Lý chọn đề tài Lý lý luận 2 Lý thực tiễn 3 Đối tượng nghiên cứu 4 Phạm vi nghiên cứu II Mục đích (Mục tiêu) nghiên cứu Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lý luận vấn đề II Thực trạng vấn đề III Các giải pháp tiến hành để giải vấn đề Giải pháp Giải pháp 11 IV Tính giải pháp 23 V Hiệu sáng kiến kinh nghiệm 23 Phần thứ ba: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 26 I Kết luận 26 II Kiến nghị 27 Giáo viên: Nguyễn Thị Tâm Trường Mầm non Hoa Sen Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ 5- tuổi trường mầm non Đề tài: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO TRẺ – TUỔI TRONG TRƯỜNG MẦM NON Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU I Đặt vấn đề Lý chọn đề tài 1.1 Lý lý luận: Xã hội đại nảy sinh vấn đề phức tạp bất định người Nếu người khơng có lực ứng phó vượt qua thách thức dễ gặp rủi ro Giáo dục kĩ sống cho người học trở thành nhiệm vụ quan trọng giáo dục nước Kỹ sống giúp người làm chủ sống, sống an toàn, lành mạnh có chất lượng xã hội đại với văn hoá đa dạng kinh tế phát triển Như biết trẻ mầm non hạn chế mặt nhận thức kĩ sống bên ngồi xã hội khơng phải trẻ nhận thức mà vốn sống trẻ nhỏ bé so với giới bên giáo dục kĩ sống ban đầu chiếm vị trí vơ quan trọng, đặt tảng vững suốt trình phát triển trẻ giai đoạn khó khăn trẻ năm đầu đời Trong giáo dục kỹ sống cho trẻ mầm non, hoạt động tích cực, hướng vào hoạt động cá nhân nhóm trẻ với mục đích giúp trẻ ứng phó hiệu với tình huống, thách thức sống hàng ngày Định hướng giáo dục kỹ sống cho trẻ giúp trẻ làm chủ thân, ứng xử phù hợp với cộng đồng xã hội, thích nghi, học tập hiệu quả, nâng cao sức khỏe tinh thần thể chất, ứng phó tích cực tình sống… Tuy nhiên thấy rõ ràng tầm quan trọng kỹ sống ln gắn bó với giá trị sống đắn Các giá trị sống đắn kết tinh truyền lại tôn trọng, sống trách nhiệm, yêu thương, tự tin, sáng tạo, lòng ham hiểu biết… giá trị truyền lại nhằm giáo dục giúp cho người sống có chuẩn mực góp phần vào tiến xã hội Bên cạnh đó, dạy trẻ kỹ sống giúp trẻ nâng cao lực tự lựa chọn giải pháp khác tình cụ thể vừa sức Nội dung giáo dục, phải xuất phát từ nhu cầu kinh nghiệm trẻ Cần tạo hội để trẻ trải nghiệm từ thực tế rút kinh nghiệm cho thân từ thực tế Trong sống hàng ngày có biết vấn đề xảy mà thân người khơng biết trước Nếu khơng có kiến Giáo viên: Nguyễn Thị Tâm Trường Mầm non Hoa Sen Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ 5- tuổi trường mầm non thức kỹ sống gặp nhiều khó khăn gặp tình bất ngờ, điều xảy với người lớn không riêng trẻ nhỏ Chính đồng hành với việc dạy kiến thức cần phải dạy kỹ sống cho trẻ như: kỹ giao tiếp, kỹ bảo vệ, kỹ tự phục vụ thân cần tận dụng tình có thật xảy thực tế hàng ngày xung quanh trẻ để động viên trẻ nói lên suy nghĩ đưa giải pháp, hướng giải cho tình hướng cụ thể nhằm giúp trẻ phát triển số giá trị, nét tính cách, phẩm chất cần thiết phù hợp với lứa tuổi như: mạnh dạn, tự tin, độc lập, sáng tạo, dễ hòa nhập, dễ chia sẻ hình thành nếp sống văn minh, có hành vi ứng xử, giao qui tắc, chuẩn mực phù hợp khơng vậy, kỹ sống rèn luyện cho trẻ biết cách xử lý tình hồn cảnh cụ thể, bày tỏ tình cảm phù hợp, lúc Biết tránh vật, nơi khơng an tồn, gây nguy hiểm đến tính mạng cách phòng tránh Biết tự lập tình quen thuộc, có số kỹ tự phục vụ, hợp tác, có trách nhiệm với thân cộng đồng 1.2 Lý thực tiễn Trẻ em Mầm non tương lai đất nước, đất nước có giàu mạnh, phồn vinh nhờ vào hệ trẻ Chính phải chăm sóc giáo dục trẻ thật tốt từ trẻ độ tuổi Mầm non Người giáo viên Mầm non việc hướng dẫn cho trẻ vui chơi, cho ăn, cho ngủ, giáo dục trẻ trở thành đứa trẻ lễ phép ngoan ngỗn thơi chưa đủ, mà nhiêm vụ người giáo viên Mầm non phải trọng đến việc giáo dục kỹ sống cho trẻ Ngày xã hội phát triển, trình độ tri thức trẻ nâng lên gấp bội, bên cạnh kỹ sống trẻ dường bị tụt lùi Điều thể rõ trẻ gia đình có điều kiện kinh tế giả, trẻ vùng thuận lợi… Chúng ta dễ dàng bắt gặp trẻ – tuổi mẹ chăm bẩm ly tí: từ việc vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, việc đút ăn, đến nguyên tắc giao tiếp tối thiểu chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi Những việc làm vơ tình làm dần kỹ sống trẻ Từ thực trạng gánh nặng giáo dục nhà trường tăng lên gấp bội Để góp phần giáo dục kỹ sống cho trẻ điều quan trọng tạo môi trường giáo dục cho trẻ Đối với đứa trẻ kỹ sống cần thiết khơng có kỹ sống gặp nhiều khó khăn hoạt động sinh hoạt hàng ngày cho đứa trẻ sau Đối tượng nghiên cứu Giáo viên: Nguyễn Thị Tâm Trường Mầm non Hoa Sen Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ 5- tuổi trường mầm non Đối tượng nghiên cứu đề tài trẻ mầm non lớp (5-6 tuổi) trường Mầm non Hoa sen, nghiên cứu số biện pháp hình thành kỹ sống cho trẻ Mầm non Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu đề tài số biện pháp hình thành kỹ sống cho trẻ Mầm non 5-6 tuổi trường mầm non Hoa Sen Thời gian nghiên cứu: Năm học 2018-2019 Hiểu tính chất, vị trí tầm quan trọng việc giáo dục kỹ sống cho trẻ cần thiết Yêu cầu đặt trước mắt việc tổ chức thực cách nghiêm túc khoa học việc hình thành, giáo dục kỹ sống cho trẻ vào tiết dạy Hơn nữa, với vai trò giáo viên đứng lớp, thân tơi ln trăn trở phải tìm biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ để đạt kết tốt Nói cách cụ thể giúp trẻ tìm hiểu, nhận biết thực hành kỹ sống cần thiết có hiệu hơn, lý mà chọn đề tài “Một số biện pháp hình thành kỹ sống cho trẻ 5-6 tuổi trường mầm non” II Mục đích (mục tiêu) nghiên cứu Để giải vấn đề này, câu hỏi cần đặt là: “Vì phải giáo dục kỹ sống cho trẻ mầm non?” Vì giáo dục kĩ sống yêu cầu cấp thiết hệ trẻ, vì: Các em chủ nhân tương lai đất nước, người định phát triển đất nước năm tới Nếu khơng có kĩ sống, em thực tốt trách nhiệm thân, gia đình, cộng đồng đất nước Do đó, giáo dục kỹ sống quan trọng cần thiết cho trẻ nhỏ đặc biệt trẻ lứa tuổi mầm non Vì vậy, mục đích đề tài hướng đến việc giáo dục kỹ sống là: - Giúp hình thành phát triển kỹ sống cần có cho trẻ mầm non, nhằm giúp cho trẻ phát triển nhân cách, thể chất, tình cảm, giao tiếp, ngơn ngữ, tư cách toàn diện, tảng để trẻ tự tin bước vào giai đoạn tiểu học Với mong muốn trẻ đạt phát triển toàn diện mặt: Phát triển thể chất, nhận thức, tình cảm, giao tiếp - ngôn ngữ… - Giáo dục kỹ sống giúp trẻ có bước đệm chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn tiểu học: Việc giáo dục kỹ sống từ sớm giúp trẻ có khả thích nghi với thay đổi môi trường sống, khả hòa nhập nhanh, giúp trẻ tự tin bước vào lớp Giáo viên: Nguyễn Thị Tâm Trường Mầm non Hoa Sen Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ 5- tuổi trường mầm non - Đề xuất số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ – tuổi trường mầm non nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trường mầm non năm Xét cho cùng, mục tiêu cuối giáo dục trẻ em chuẩn bị cho trẻ có hành trang kiến thức kỹ tốt để trẻ tự tin bước vào sống, tự tin đưa định mình, tự tin sống sống mà khơng phải lệ thuộc vào người khác Phần thứ 2: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lí luận vấn đề Hoạt động vui chơi hoạt động chủ đạo, song hoạt động học tập thể qua hoạt động chung có chủ đích hoạt động cung cấp chủ yếu có hệ thống kiến thức cần trang bị cho trẻ.Vậy tổ chức tiết học để trẻ lĩnh hội kiến thức cách đơn giản hiệu Muốn làm tốt việc trước hết đòi hỏi người giáo viên phải có tâm huyết với nghề, say sưa suy nghĩ tìm tòi, chu đáo tỉ mỉ, sáng tạo hướng dẫn trẻ tham gia vào hoạt động cách có khoa học để trẻ bước đầu nắm bắt, hình thành kỹ học tập môn học Qua giáo nhẹ nhàng lòng ghép giáo dục kỹ sống cho trẻ cách dễ dàng Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), kỹ sống kỹ tâm lý xã hội giao tiếp mà cá nhân cần có để tương tác với người khác cách hiệu ứng phó với vấn đề hay thách thức sống hàng ngày Theo UNICEFF, kỹ sống tập hợp nhiều kỹ tâm lý xã hội giao tiếp cá nhân giúp cho người đưa định có sở, giao tiếp cách có hiệu quả, phát triển kỹ tự xử lý quản lý thân nhằm giúp họ có sống lành mạnh có hiệu Như vậy, giáo dục kỹ sống hướng vào việc giúp người thay đổi nhận thức, thái độ giá trị hành động theo xu hướng tích cực mang tính chất xây dựng Chính mà từ giai đoạn mầm non, trẻ cần trang bị kỹ sống để định hướng phát triển cách tốt Hơn nữa, việc giáo dục kỹ sống q trình tác động sư phạm có mục đích, có kế hoạch nhằm hình thành lực hành động tích cực, có liên quan tới kiến thức thái độ, giúp cá nhân có ý thức thân, giao tiếp, quan hệ xã hội, thực cơng việc, ứng phó hiệu với yêu cầu thách thức sống hàng ngày…và kỹ sống hình thành theo nhiều cách khác nhau, tùy vào môi trường sống giáo dục… Cụ thể, giáo dục kỹ sống cho trẻ mầm non, hoạt động tích cực, hướng vào hoạt động cá nhân nhóm trẻ với mục đích giúp trẻ ứng phó hiệu với tình huống, thách thức sống hàng ngày Định hướng giáo dục kỹ sống cho trẻ giúp trẻ làm Giáo viên: Nguyễn Thị Tâm Trường Mầm non Hoa Sen Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ 5- tuổi trường mầm non chủ thân, ứng xử phù hợp với cộng đồng xã hội, thích nghi, học tập hiệu quả, nâng cao sức khỏe tinh thần thể chất, ứng phó tích cực tình sống Việc giáo dục kỹ sống Bộ giáo dục quán triệt triển khai thông qua Văn số 463/BGDĐT- BDTX ngày 28/01/2015 giáo dục đào tạo việc hướng dẫn triển khai giáo dục kỹ sống sở GDMN, GDPT GDTX Từ sở lý luận vấn đề giúp định hướng cho việc nghiên cứu, tìm giải pháp, biện pháp khắc phục yếu kém, bất cập việc giáo dục kỹ sống cho đối tượng trẻ mà nghiên cứu II Thực trạng vấn đề Thuận lợi: Việc thực lồng ghép giáo dục kỹ sống cho trẻ thực nhìn chung đa số giáo viên nhận thấy việc giáo dục cần thiết cho trẻ, giáo viên trang bị cho số kiến thức quan trọng để thực giáo dục kỹ cho trẻ Được Ban giám hiệu nhà trường bồi dưỡng môn giáo dục kỹ sống cho trẻ Lên kế hoạch làm đồ dùng đồ chơi theo chủ điểm phù hợp với trẻ để trẻ hoạt động hình thành kỹ dễ dàng Hướng dẫn làm tranh ảnh thể số kỹ sống cần thiết cho trẻ để trẻ làm quen lúc nơi Phòng học tương đối rộng, thống đầy đủ điều kiện để hoạt động Trường coi trọng việc trang trí hình ảnh phong phú, hấp dẫn để lơi trẻ Giáo viên hiểu hồn cảnh điều kiện sống trẻ gia đình để có biện pháp giáo dục phù hợp Khó khăn Thơn Hòa Đơng, xã Ea Bơng xã khó khăn, đông dân cư sinh sống, phần lớn người làm nghề nơng, số làm cơng nhân, xí nghiệp nên khơng có nhiều thời gian để quan tâm đến việc chăm sóc giáo dục cho em Một số gia đình giả có điều kiện việc bao bọc, nng chiều em mức dẫn đến việc tự lập trẻ gặp nhiều khó khăn Giáo viên: Nguyễn Thị Tâm Trường Mầm non Hoa Sen Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ 5- tuổi trường mầm non Các cháu lớp ghép, khác độ tuổi nên khả tiếp thu trẻ không đồng Một số phụ huynh học sinh đồng bào dân tộc thiểu số nên chưa quan tâm mức đến việc học tập nói chung việc giáo dục kỹ sống hạn chế Bên cạnh số khó khăn trình độ chun mơn nghiệp vụ, kĩ tun truyền giáo viên chưa đồng làm ảnh hưởng đến chất lượng truyền thông Nội dung, công tác phối hợp sơ sài, đơi thiếu tín thực tế, khơng phù hợp chưa cập nhật thông tin kịp thời dẫn đến hiệu chưa cao, chưa thu hút quan tâm đáp ứng thông tin bậc cha mẹ cộng đồng Khối lượng công việc lớn, chưa có nhiều thời gian cho cơng tác phối hợp với gia đình xã hội việc giáo dục trẻ Kết cụ thể cuối năm học 2017-2018 sau: ST T Nội dung giáo dục Số trẻ Đạt Số trẻ (%) Chưa đạt Ghi Số trẻ (%) Kỹ nhận thức 17 11 (64%) (36%) Kỹ vận động 17 (47%) (53%) Kỹ giao tiếp 17 10 (59%) (41%) Kỹ tự phục vụ tự vệ 17 (30%) 12 (70%) Kỹ kiểm soát cảm xúc 17 (53%) (47%) Kỹ hợp tác, làm việc nhóm 17 12 (70%) (30%) Kỹ giải vấn đề 17 (47%) (53%) Giáo viên: Nguyễn Thị Tâm Trường Mầm non Hoa Sen Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ 5- tuổi trường mầm non Tổng bình quân đạt/chưa đạt 17 (53%) (47%) Bên cạnh đó, thân tơi có quan điểm như: Những năm gần phương pháp dạy học có nhiều thay đổi việc áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy ta phủ nhận tính hiệu lợi ích tiện dụng mang lại phần tiết học ta quên trò chơi dân gian mang tính truyền thống giáo dục cao, buổi trò chuyện thân tình trẻ hay chia sẻ trẻ cần cô giải đáp lắng nghe phải làm để mang lại hiệu tốt hơn? Chúng ta cần tăng cường lồng ghép tiết học mang tính giáo dục để phát huy tính sáng tạo tự chủ qua tiết học trẻ phải làm quen với thực tế, giải tình mà trẻ gặp ngày để từ kĩ sống tăng lên, vốn hiểu biết mở rộng Các tiết học trẻ bị gò bó trẻ chưa thực nghiệm với tình xảy xã hội phạm vi lớp học trẻ chưa làm quen với việc giải vấn đề trẻ gặp tình xấu khơng biết xử lí mang lại hậu khơng tốt cho trẻ Một phần hạn chế mang lại từ phía gia đình, gia đình chiều chuộng cha mẹ khơng để phải làm việc từ việc đơn giản gấp chăn màn, mặc áo, dép từ hình thành cho trẻ thói quen ỷ lại dựa dẫm vào cha mẹ kĩ xã hội đơn giản trẻ khơng trải nghiệm trẻ dần tính tự lập, tính tự chịu trách nhiệm việc làm hình thành thói quen xấu từ nhỏ Nhiều gia đình ln quan niệm nhỏ việc dạy dỗ theo khuôn phép chưa cần thiết trẻ chơi tự dẫn tới trẻ phát triển tự nhiên không uốn nắn không theo khuôn khổ tác động xấu tới trình hình thành nhân cách trẻ lớn lên khó can thiệp Ngồi ra, thân giáo viên đôi lúc chưa biết tạo tình cho trẻ giải quyết, ngại đổi sáng tạo tiết dạy mà theo lối mòn cũ hạn chế phát triển trẻ ham học hỏi ham hiểu biết, tò mò trẻ ngày tăng cao Qua thuận lợi số hạn chế mà thực trạng đặt ra, thấy việc giáo dục kỹ sống cho trẻ vào giảng dạy chưa đủ Để đạt thành công đề tài cần phải xác định hướng mục tiêu đề tài hướng tới giải khó khăn, hạn chế nhằm phát huy tối đa thuận lợi Trước thực trạng tơi trăn trở để tìm giải pháp, biện pháp thiết thực để tổ chức giáo dục kỹ sống cho trẻ hoạt động học tập vui chơi… mang lại kết tốt linh hoạt hơn, trẻ trải nghiệm thực tế Giáo viên: Nguyễn Thị Tâm Trường Mầm non Hoa Sen Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ 5- tuổi trường mầm non nhiều hơn, trẻ đúc kết nhiều từ buổi học trường em mà lại mang hiệu tích cực như: - Nâng cao trình độ nhận thức giáo dục kỹ sống cho giáo viên, gia đình xã hội - Giúp trẻ phát triển kỹ sống qua việc tổ chức hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh nhà trừơng - Tạo môi trường giúp giáo viên thực nhiệm vụ dạy trẻ kỹ sống Nhờ quan tâm ban giám hiệu trường MG Hoa Sen động viên tạo điều kiện cho giáo viên tham gia học lớp chuyên đề để áp dụng vào đề tài Đồng thời, ủng hộ động viên, đóng góp ý kiến đồng nghiệp để tơi hồn thành thực đề tài Từ thân phấn khởi đem hết khả ý kiến đóng góp tin yêu người động lực cho để áp dụng chăm sóc ni dạy cho cháu mầm non thực đề tài III Các giải pháp tiến hành để giải vấn đề Xuất phát từ đặc điểm chung trường, lớp tầm quan trọng việc giáo dục kỹ sống cho trẻ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trẻ nghiên cứu đưa số giải pháp, biện pháp giáo dục kỹ sống sau: Giải pháp 1: Nâng cao trình độ nhận thức giáo dục kỹ sống cho giáo viên, gia đình xã hội, gồm biện pháp sau: 1.1 Biện pháp 1: Tham gia tập huấn giáo dục kỹ sống cho giáo viên Giáo dục kỹ sống vấn đề quan trọng việc giáo dục toàn diện cho học sinh lứa tuổi Trí thơng minh, hiểu biết cộng thêm thái độ tích cực mang lại cho nửa thành cơng Chính kỹ mà sử dụng sống ngày, cách ứng xử, giao tiếp định nửa lại, kỹ gọi kỹ sống Hiểu tầm quan trọng, ý nghĩa vai trò kĩ sống học sinh mầm non, BGH trường MN Hoa Sen tiến hành tập huấn cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm nhà trường kiến thức kĩ sống cho học sinh Mầm non Mục tiêu tập thể hội đồng Sư phạm nhà trường mong muốn thông qua hoạt động giáo dục kỹ sống giúp em học sinh rèn luyện tư tích cực, hình thành thói quen tốt thông qua hoạt động tập trải nghiệm, giúp em trở thành cơng dân tồn cầu, biết suy nghĩ đầu mình, biết phân tích sai, dù có làm hồn cảnh ln biết chịu trách nhiệm việc làm Qua đó: Giáo viên: Nguyễn Thị Tâm Trường Mầm non Hoa Sen Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ 5- tuổi trường mầm non - Giúp giáo viên xác định kỹ sống bản, đặc điểm tâm sinh lí trẻ độ tuổi khác để giúp trẻ phát triển kỹ sống phù hợp như: hợp tác, tự kiểm sốt, tính tự tin, tự lập, tò mò, khả thấu hiểu giao tiếp Việc xác định kỹ phù hợp với lứa tuổi giúp giáo viên lựa chọn nội dung trọng tâm để dạy trẻ - Giúp giáo viên nhận thức sâu sắc việc dạy trẻ kỹ sống - Xác định kỹ trẻ mầm non - Nắm phương pháp tuyên truyền, phối hợp với gia đình cộng đồng việc giáo dục kỹ sống cho trẻ mầm non - Giúp học sinh thích ứng với sống đầy biến động khôn lường tác động tự nhiên xã hội đại - Thúc đẩy hoạt động mang tính xã hội, phát huy nhân tố tích cực, hạn chế nhân tố tiêu cực, xây dựng môi trường trường học thân thiện, học sinh tích cực - Góp phần tích cực cho việc đổi phương pháp dạy học thầy giáo, cô giáo phương pháp học tập học sinh Ngồi học tập chun đề tơi tham khảo thêm sách báo báo “giáo dục mầm non” nhà trường phát, phương tiện thông tin đại chúng, internet, qua bạn bè để nâng cao trình độ chuyện mơn Thơng qua biện pháp tơi thấy giáo viên hiểu nắm vững phương pháp cách truyền đạt kỹ sống tới trẻ 1.2 Biện pháp 2: Nâng cao tinh thần tự học, tự rèn thân người giáo viên Đúng câu nói “Học, học nữa, học mãi”, ứng dụng giáo dục kỹ sống cho trẻ không dừng lại học thầy, sách Đó để phát huy cần tìm tòi học hỏi, học bạn bè, tự học mạng internet nguồn tài nguyên quý không bạn khai thác hết, có trình độ ứng dụng thân ngày phát triển Muốn đạt mục tiêu, người giáo viên phải nhận thức được: điểm mạnh, điểm yếu học tập Họ biết điểm mạnh, khả vượt trội để phát huy lên cao độ Người thích phương pháp sâu tìm hiểu phương pháp để dạy học hiệu Nghiên cứu sâu vấn đề thân thích thú, đam mê giúp việc tự học, tự rèn đạt kết cao Để tự học, tự nghiên cứu hiệu quả, điều cần thiết người giáo viên phải có: - Sự chủ động: Giáo viên tự ý thức hoạt động tự học tự rèn Họ biết làm để đối phó với trở ngại hay thất bại Họ biết cách điều chỉnh, thay đổi để trình học, nghiên cứu phù hợp Giáo viên: Nguyễn Thị Tâm 10 Trường Mầm non Hoa Sen Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ 5- tuổi trường mầm non ngữ bé tiến nhanh chóng bé ln có thái độ tích cực gặp vấn đề - Phương pháp giáo dục kỹ giao tiếp cho trẻ giáo viên cần nắm: + Cần nói chuyện với trẻ cách thường xuyên trình dạy dỗ + Gọi tên trẻ thường xuyên, dạy trẻ cách xưng hô tên với người khác + Khuyến khích trẻ bắt chước phát âm mở rộng vốn từ vựng + Làm mẫu cho trẻ rèn luyện trẻ nói lời cảm ơn, xin lỗi, chào tạm biệt, … + Thường xuyên áp dụng đồ dùng học tập trò chơi để phát triển kỹ giao tiếp + Hướng dẫn cho trẻ biết hỏi sử dụng câu hỏi cách đắn + Cho trẻ chơi trò chơi dân gian để gắn kết tình cảm trò với + Cùng trẻ xem tranh, đọc sách để trẻ học cách giao tiếp cử chỉ, ánh mắt + Áp dụng rối để dạy trẻ cách giao tiếp + Cho trẻ giao tiếp với người xung quanh để trẻ mạnh dạn Trang bị cho trẻ kỹ giao tiếp điều quan trọng mà giáo viên mầm non nên ghi nhớ - Phát triển kỹ tự phục vụ, tự vệ: Việc rèn luyện kĩ sống tự phục vụ thân từ nhỏ vô cần thiết trẻ mầm non Nếu kĩ tự phục vụ thân, chủ động tự lập sống đại Ở trường mần non giáo viên cần dạy trẻ nghi thức văn hóa ăn uống qua dạy trẻ kỹ lao động tự phục vụ, rèn tính tự lập như: Biết tự rửa tay trước ăn, ăn uống bàn ăn, biết cách sử dụng đồ dùng, vật dụng ăn uống cách đắn, ăn uống gọn gàng, không rơi vãi, nhai nhỏ nhẹ không gây tiếng ồn, ngậm miệng nhai thức ăn, biết mời trước ăn, cảm ơn sau ăn, biết tự dọn, cất chỗ bát, chén, thìa … biết giúp người lớn dọn dẹp, ngồi ngắn, ăn hết suất, không làm ảnh hưởng đến người xung quanh Biết tự cất đồ dùng cá nhân nơi quy định, tham gia hoạt động lao động nhẹ nhàng… Giáo viên: Nguyễn Thị Tâm 19 Trường Mầm non Hoa Sen Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ 5- tuổi trường mầm non Bên cạnh việc tự phục vụ trẻ cần có kiến thức, kỹ tự vệ, giúp trẻ tự bảo vệ thân trước vật, việc, tượng nguy hiểm cho thân Kỹ bảo vệ thân kỹ xuất sớm, hoàn thiện trình lâu dài theo suốt đời Do vậy, việc rèn luyện cho kỹ hành trang quan trọng giúp tự tin mạnh mẽ sống đại Việc lồng ghép kỹ tự vệ giáo viên dễ dàng lồng ghép hoạt động giáo dục hay hoạt động lúc nơi Ví dụ: Khi kể xong câu chuyện “Cơ bé qng khăn đỏ”, thông qua việc giáo dục trẻ dễ dàng hiểu rằng: Không tin lời người lạ, không la cà rong chơi, biết lời người lớn…” Một số kỹ tự vệ cho trẻ lồng ghép trường mầm non như: kỹ ăn toàn chơi (Trẻ cần hiểu đâu đồ vật an tồn, đâu đồ vật khơng an tồn, đâu khu vực chơi, đâu khu vực nguy hiểm không phép lại gần…) Kỹ tránh bị xâm hại (giúp trẻ hiểu hành động xâm phạm thân thể, bị xâm hại thể nên ứng xử sao) Kỹ ứng xử bị lạc (giúp trẻ có kiến thức ứng xử cần thiết bị lạc như: Con nên gọi trợ giúp ai? Nếu gặp người lạ muốn đưa nên làm gì? Cha mẹ nên dạy ghi nhớ tên tuổi, số điện thoại bố mẹ, địa nhà) Đưa quy tắc an tồn khơng an tồn, phép khơng phép… - Phát triển kỹ kiểm soát cảm xúc: Mặc dù cảm xúc tự nhiên quản lý trước hết cách thay đổi suy nghĩ, từ thay đổi chuyển hố cảm xúc Tư tích cực tạo cảm xúc tích cực Vì điều trước tiên cần + Giúp trẻ hiểu rõ cảm xúc thân: Khi đứa trẻ bắt đầu nhận thức miêu tả cảm xúc thân bước hình thành trí tuệ cảm xúc trẻ Ban đầu, cách biểu đạt trẻ với vài từ đơn giản “con buồn”, bị giới hạn với số từ miêu tả cảm xúc Tuy nhiên, bước dần hồn thiện có khả diễn tả cảm xúc phức tạp trưởng thành + Nhận biết cảm xúc người khác: Khi trẻ hiểu cảm xúc thân, qua thời gian trẻ bắt đầu nhận biết phản ứng lại cảm xúc người xung quanh gia đình, thầy cơ, bạn bè… + Tự điều chỉnh hành vi thân: Đến thời điểm định trẻ tự nhận thức hành vi ảnh hưởng đến cảm xúc suy nghĩ người xung quanh Ví dụ khơng học ngoan buồn lòng, đánh bạn lớp làm bạn tổn thương… + Hóa thân diễn tả cảm xúc nhân vật trò chơi: Tạo điều kiện cho trẻ trò chuyện biểu đạt tâm trạng, cảm xúc trò chơi sáng tạo Ví dụ trẻ thể khuôn mặt sợ hãi dê trắng gặp Giáo viên: Nguyễn Thị Tâm 20 Trường Mầm non Hoa Sen Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ 5- tuổi trường mầm non chó sói; hay bệnh nhân vô hạnh phúc sau bác sĩ chữa trị khỏi bệnh + Thể lòng tốt với người cần giúp đỡ: Ngoài việc hiểu cảm xúc người, đứa trẻ với số EQ cao cố gắng làm điều khiến người cảm thấy hạnh phúc Con đến bên an ủi bạn bè bạn bị ngã, ơng bà bị ốm, tìm cách quan tâm, tặng quà để ông bà cảm thấy vui vẻ + Đóng vai trò người hòa giải quan hệ bạn bè: Nỗ lực giải vấn đề người bạn kĩ mà thể tốt Con đóng vai trò người hòa giải trung gian cho khúc mắc bạn bè - Phát triển kỹ hợp tác làm việc nhóm Làm việc nhóm cách thức nhiều người thực tốt nhiệm vụ hướng đến mục tiêu chung, qua giúp cá nhân nhận thiếu sót để khắc phục, trở nên hồn thiện Vì vậy, giáo viên hướng cho trẻ cần phải luyện cho kỹ làm việc nhóm để xây dựng nhóm hồn thiện, gắn kết hoàn cảnh Lắng nghe người khác Cần biết tôn trọng lắng nghe ý kiến người khác, khơng hồn hảo Những ý kiến có hay tới đâu khó tránh thiếu sót, người lắng nghe phải phát thiếu sót để góp ý, giúp cho ý tưởng hồn thiện Trợ giúp tơn trọng lẫn Trong nhóm, thành viên phải biết trợ giúp lẫn công việc Nếu đồng đội gặp khó khăn sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ Việc tạo nên gắn kết thành viên nhóm lại với Có trách nhiệm với cơng việc giao Làm việc hay nhóm cần rèn luyện kỹ có trách nhiệm với cơng việc Khi làm việc mình, kết khơng tốt bạn người chịu trách nhiệm, làm việc nhóm, bạn ỷ lại khơng hồn thành nhiệm vụ giao làm ảnh hưởng đến tập thể Khuyến khích phát triển cá nhân Đây kỹ dành cho người trưởng nhóm Một thủ lĩnh có lĩnh lực người biết cách khuyến khích, tạo động lực, điều kiện cho thành viên nhóm phát triển cá nhân nhóm Khi cá nhân khuyến khích tạo điều kiện để phát Giáo viên: Nguyễn Thị Tâm 21 Trường Mầm non Hoa Sen Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ 5- tuổi trường mầm non triển động lực để họ cố gắng công việc thấy giá trị thân nâng cao Vơ tư, thẳng Khi làm việc nhóm, bạn bỏ qua ích kỷ cá nhân, tỵ nạnh tránh va chạm, mâu thuẫn… với đồng đội Nếu gặp tình thấy khơng hợp lý, thẳng thắn góp ý Ví dụ hoạt động góc: Giáo viên người hướng dẫn, dẫn dắt trẻ chon góc chơi phù hợp, trẻ góc chơi trẻ góc chơi nhóm chơi, lúc trẻ cần biết hợp tác với thành viên nhóm thơng qua việc phân vai chơi, giao nhiệm vụ, thống với có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ, để hoàn thành nhiệm vụ mà nhóm hướng tới, ngồi việc phối hợp với thành viên nhóm trẻ phải biết phối hợp, tạo liên kết góc chơi khác… - Phát triển kỹ giải vấn đề Giáo viên cần hướng dẫn trẻ: + Phân tích nhận định tình huống: Đây bước quan trọng, bạn cần phải có phương pháp thực tối ưu để trình lựa chọn hướng giải quyết, lên kế hoạch sau thực xác Với dẫn chứng, ví dụ họa cụ thể, tính thực tiễn cao giúp bạn phân tích nhận định tình tốt Khi nhận định tình huống, phải nhận định trường hợp cụ thể để xác định vấn đề giải vấn đề khơng Nhận định tính để có phương pháp xác, nguồn lực cần thiết để giải vấn đề + Mọi vấn đề có nhiều hướng giải quyết: Việc quan trọng bạn phải chọn lựa hướng giải tối ưu nhất, giảm thiểu sai sót nhất.Vậy làm để biết hướng lựa chọn tốt nhất, giảm thiểu nhiều rủi ro nhất, đem lại hiệu cao Ví dụ, trẻ tranh giành đồ chơi, nên cho phép trẻ có hội thử tiếp cận giải pháp trẻ trước Nếu trẻ chưa có khả năng, bạn giúp trẻ tìm giải pháp Tất nhiên, trẻ gặp vấn đề khơng an tồn, can thiệp 1.3 Biện pháp 3: Tạo môi trường giúp giáo viên thực nhiệm vụ dạy trẻ kỹ sống Hướng dẫn giáo viên thực kế hoạch giáo dục Mỗi trẻ có biểu mẫu đánh giá riêng nhằm giúp giáo viên quan sát ghi chép hàng ngày chi tiết tiến trẻ, thước đo để đánh giá cuối độ tuổi, cuối giai đoạn Giáo viên: Nguyễn Thị Tâm 22 Trường Mầm non Hoa Sen Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ 5- tuổi trường mầm non phát triển trẻ theo độ tuổi, đồng thời có sở để thay đổi, bổ sung biện pháp giáo dục trẻ trẻ khác giúp trẻ hình thành kỹ sống - Tạo điều kiện cho giáo viên trao đổi hai chiều với bậc cha mẹ vấn đề có liên quan đến trẻ, thông tin lớp, thông tin sức khỏe, ngược lại bậc cha mẹ ghi chép yêu cầu, đề nghị, thông tin cần trao đổi với giáo viên - Thiết kế góc thư viện cho trẻ hoạt động, thừơng xuyên tặng sách cho góc thư viện trẻ thích thú để tham gia tích cực khám phá - Trang trí sân trường hiệu nhắc nhở giáo viên, người lớn phải gương mẫu như: “Yêu thương, tôn trọng trẻ, giữ lời hứa với trẻ”; “Mỗi cô giáo gương sáng đạo đức, tự học, sáng tạo” hình ảnh giáo viên học sinh trừơng, đặc biệt ý đưa hình ảnh đẹp trẻ hiếu động, hăng, cá biệt để từ giúp trẻ tự điều chỉnh hành vi, giúp trẻ thể thân ln biết giữ gìn, điều kiện để khen ngợi cố gắng trẻ - Tạo nguồn kinh phí để trang bị khu chơi cho trẻ, trẻ chơi trò chơi dân gian, đồ chơi ngồi trời, sân khấu biểu diễn văn nghệ, thảm cỏ, xanh tôn tạo cảnh quan sân trường đẹp, an toàn Từ những giải pháp biện pháp cho thấy chúng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, hỗ trợ cho nhau, thiếu biện pháp hay giải pháp qua trình thực hiện, tiến hành diễn rời rạc dẫn đến kết trẻ đạt không cao 1.4 Biện pháp 4: Ứng dụng phương pháp giáo dục sơm theo phương pháp Montessori Phương pháp Montessori phương pháp giáo dục sớm cho trẻ mầm non phát triển dựa nghiên cứu kinh nghiệm bác sĩ, nhà giáo dục người Ý Tiến sĩ Maria Montessori (31/08/1970 – 06/05/1952) – Người phụ nữ có ảnh hưởng lớn nên giáo dục lứa tuổi mầm non Phương pháp Montessori nhấn mạnh vai trò tính chủ động, tự lập, khơi gợi tiềm định hình nhân cách trẻ, trẻ sống tự lập ý thức cao hơn, trẻ thông minh học tập Montessori, trí nhớ trẻ phát triển cực tốt, tính nhân văn đề cao Ra đời từ năm đầu kỷ 20 đến nay, phương pháp giáo dục Montessori ngun giá trị có ảnh hưởng lớn đến hầu hết giáo dục phát triển giới Hiện Montessori áp dụng giảng dạy 25.000 trường học Mỹ (6000), Nhật Bản Giáo viên: Nguyễn Thị Tâm 23 Trường Mầm non Hoa Sen Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ 5- tuổi trường mầm non (4000), Anh (8000) Những năm gần đây, phương pháp giáo dục sớm Montessori trở nên ưa chuộng Việt Nam trường mầm non, bậc phụ huynh quan tâm, tìm hiểu áp dụng - Phương châm giáo dục phương pháp Montessori Phương pháp Montessori chấp nhận trẻ cho phép trẻ phát triển tuỳ theo khả riêng thời gian riêng Lấy trẻ làm trung tâm phát triển, lấy khả tự học làm sở, tôn trọng đặc điểm, tính cách, sở thích riêng biệt trẻ, tạo điều kiện cho trẻ phát triển khả mình, khuyến khích trẻ chủ động với mơi trường xung quanh - Lợi ích mà phương pháp giáo dục sớm Montessori mang lại + Trẻ chủ động chọn khu vực học theo đuổi đam mê, hứng thú đến trẻ muốn đổi qua hoạt động khác từ giúp trẻ tự lập, tự khám phá + Giúp trẻ hình thành khả cư xử, suy nghĩ độc lập từ sớm qua giáo cụ Montessori trẻ khác Mỗi trẻ có tiếng/ ngày hoạt động với giáo cụ Montessori, giáo viên khơng có quyền làm gián đoạn trẻ có hứng thú với hoạt động Trẻ tự khám phá qua việc tự chơi, tự học tự định hình giới + Trẻ giáo dục sớm tính nhân văn qua hình thành phát triển tính cách hiền hòa, nhân áo tự chủ - Nội dung chương trình học Montessori tập trung vào lĩnh vực Thực hành sống: Các tập thực hành sống có vai trò thiết thực với trẻ nhỏ Những tập áp dụng với mục đích trực tiếp giúp trẻ tăng cường phát triển độc lập việc: thực hoạt động vận động bản, chăm sóc mơi trường mình, tự phục vụ thân, giúp trẻ củng cố phát triển phối hợp hoạt động thể Phát triển giác quan: Giác quan phần quan trọng phương pháp Montessori hệ thống giáo cụ Montessori theo tiêu chuẩn quốc tế việc phát triển giác bao gồm giáo cụ giúp trẻ phân biệt to, nhỏ, dài, rộng, ngắn, …, giúp trẻ nhận biết hình khối, màu sắc trực giác xúc giác, phân biệt mùi vị, âm thanh, chất liệu, … Toán học: Toán học Montessori tối ưu phương pháp có hệ thống đào tạo Toán học ưu việt theo trình từ 2,5 tuổi đến tuổi Hệ thống học Toán Montessori từ đơn giản đến phức tạp, từ cụ thể đến trừu tượng, tất thú vị, làm cho trẻ hứng khởi khơng có cảm giác Tốn học khơ khan hay khó tiếp thu Giáo viên: Nguyễn Thị Tâm 24 Trường Mầm non Hoa Sen Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ 5- tuổi trường mầm non Địa lý: Giúp trẻ có kiến thức địa lý hình dung giới trẻ nơi trẻ sống Những kiến thức địa lý vơ bổ ích cho phát triển trí tuệ khả khám phá môi trường xung quanh bé Lịch sử: Được giới thiệu thông qua khái niệm thời gian với dụng cụ đo thời gian Trẻ tự làm mốc thời gian cho trẻ với ảnh lịch tháng Nghệ thuật: Giúp trẻ có kỹ tự thể thân với giáo cụ Montessori nghệ thuật với bút chì, màu nước, sơn keo,… loại vật liệu khác Âm nhạc: Là phần thiếu hoạt động hàng ngày lớp học với hình thức khác giai điệu, nhạc cụ, … Giáo dục thể chất: Kể từ trẻ biết chuyển động vận động thể trẻ học cách kiểm soát lớn nhỏ IV Tính giải pháp Từ giải pháp biện pháp nêu trên, qua trình áp dụng thực lớp tơi nhân thấy có nhiều chuyển biến tích cực, có tính khả thi cao, dễ dàng áp dụng vào trường mầm non địa bàn Cụ thể có chuyên chuyển biến rõ rệt so phương pháp giáo dục truyền thống như: Trẻ hình thành kiến thức, kỹ sống cách tự nhiên thông qua trình học, vui chơi Trẻ trung tâm, tự học Trẻ ý đến việc tự học, chơi trò chơi ý nghĩa, gắn liền với trải nghiệm thực tế, trẻ học yêu thích hứng thú Học đồng thời phát triển kỹ xã hội cho trẻ, phát triển cá nhân phần thưởng khích lệ, động viên cho trẻ V Hiệu sáng kiến kinh nghiệm Từ cố gắng thân, đồng thuận hợp tác tập thể sư phạm trường Mầm non Hoa Sen, ủng hộ tích cực bậc cha mẹ học sinh giúp thân đạt số kết việc dạy kỹ sống trẻ mầm non 5-6 tuổi lớp Lá 4, phân hiệu Hòa trung : * Kết trẻ: - 100% trẻ cô giáo cha mẹ tạo điều kiện khuyến khích khơi dậy tình tò mò, phát triển trí tưởng tượng, động, mạnh dạn, tự tin, 100% trẻ tuổi rèn luyện khả sẳn sàng học tập tiểu học hiệu ngày cao - 100% trẻ có thói quen lao động tự phục vụ, rèn luyện kỹ tự lập; kỹ nhận thức; kỹ vận động thô, vận động tinh thông qua hoạt động hàng ngày sống trẻ; ngồi có 70% trẻ mẫu giáo rèn Giáo viên: Nguyễn Thị Tâm 25 Trường Mầm non Hoa Sen Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ 5- tuổi trường mầm non luyện kỹ vận động tinh, kỹ tự kiểm soát thân, phát triển óc sáng tạo, tính tự tin - 100% trẻ rèn luyện kỹ xã hội; kỹ cảm xúc, giao tiếp; chung sống hòa bình, tuyệt đối khơng xảy bạo hành trẻ em trường gia đình - 100 % trẻ giáo dục, chăm sóc ni dưỡng tốt, bảo vệ sức khỏe, bảo đảm an toàn, 80% trẻ ln có kết tốt học tập thông qua bảng đánh giá trẻ lớp sau giai đoạn, cuối độ tuổi - Trẻ học hơn, đạt tỷ lệ chuyên cần đạt từ 90% trở lên gặp khó khăn đến lớp, có kỹ lao động tự phục vụ, trực nhật, xếp bàn ăn, tự xếp khay để khăn ăn võ hộp sữa, tự chuẩn bị khăn ăn, chén, tô, muỗng ….trong ăn, biết tự mở, tự rửa vỏ hộp sữa sau uống sữa học đường cho cô giáo làm đồ chơi, biết phân công trực nhật xếp bàn ăn, tự xếp nệm trước sau ngủ Kết ước lượng đánh giá cuối năm học 2018-2019 cụ thể sau: Năm học 2017-2018 S T T Nội dung Số trẻ Đạt Số trẻ Chưa đạt Tỉ lệ % Số trẻ Tỉ lệ% Số trẻ Năm học 2018-2019 Đạt Chưa đạt Số trẻ Tỉ lệ% Số trẻ Tỉ lệ% Kỹ nhận thức 17 11 64 % 36% 26 26 100 % 0% Kỹ vận động 17 47 % 53% 26 25 96% 4% Kỹ giao tiếp 17 10 59 % 41% 26 26 100 % 0% Kỹ tự phục vụ tự vệ 17 30 % 12 70% 26 26 100 % 0% Giáo viên: Nguyễn Thị Tâm 26 Trường Mầm non Hoa Sen Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ 5- tuổi trường mầm non Kỹ kiểm soát cảm xúc 17 53 % 47% 26 24 92% 8% Kỹ hợp tác, làm việc nhóm 17 12 70 % 30% 26 25 96% 4% Kỹ giải vấn đề 17 47 % 53% 26 24 92% 8% Tổng Bình quân Đạt/ Chưa đạt 17 53 % 47 % 26 25 96 % 4% Giáo viên: Nguyễn Thị Tâm 27 Trường Mầm non Hoa Sen Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ 5- tuổi trường mầm non * Kết từ phía bậc cha mẹ: - Cha mẹ ln coi trọng trẻ tích cực tham gia vào hoạt động giáo dục trẻ nhà trừơng - Các bậc cha mẹ có thói quen liên kết phối hợp chặt chẽ với cô giáo việc dạy trẻ kỹ sống, trao đổi với giáo viên nhiều hình thức thơng qua bảng thơng tin cha mẹ cần biết Số lượng phụ huynh tham gia phối hợp với giáo viên đạt 80% - Giao tiếp cha mẹ tốt hơn, đa số cha mẹ dịu dàng, la mắng trẻ, thay đổi cách rèn kỹ cho trẻ, phân việc cho trẻ, khơng cung phụng trẻ, khơng hình ảnh Ba, Mẹ tranh thủ đút cho ăn, ngược lại xuất nhiều hình ảnh trẻ tự đeo ba lơ, tự lên lầu, tự xúc cơm trẻ nhỏ… - Cha mẹ cảm thấy mản nguyện với thành công trẻ, tin tưởng vào kết giáo dục nhà trường, khơng chê bai trích giáo ngược lại cha mẹ thơng cảm, chia sẻ khó khăn cô giáo, cung cấp vật liệu, phụ giúp giáo viên trang trí lớp, làm đồ chơi * Về phía giáo viên nhà trường Để thiết kế dạy giáo dục kỹ sống lồng ghép vào hoạt động giáo dục trẻ, giáo viên không ngừng nâng cao kiến thức giáo dục kỹ sống cho trẻ mầm non để áp dụng nội dung, phương pháp sáng tạo tiết học sinh động, phù hợp yêu cầu kỹ Khi thiết kế giáo án có lồng ghép giáo dục kỹ sống cho trẻ tham khảo ý kiến ban giám hiệu, đồng nghiệp, trao đỏi bàn bạc để đưa nhiều trò chơi vào phương pháp hay để dạy trẻ Các tiết dạy ban giám hiệu nhà trường với giáo viên tổ chuyên môn đánh giá cao Cơ giáo chịu khó trò chuyện với trẻ, trả lời câu hỏi vụn vặt trẻ, không la mắng, giải hợp lý, cơng với tình xảy trẻ lớp Trong giảng dạy, ý đến hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm nhiều hơn, Mạnh dạn, tự tin điều khiển họp phụ huynh học sinh, biết tự chuẩn bị, phối hợp chặt chẽ, trao đổi thừơng xuyên với cha mẹ trẻ Giáo viên yên tâm, phấn khởi tổ chức hoạt động ngày mà không cần lo lắng e dè có Ban giám hiệu dự thăm lớp hay đón đồn tra kiểm tra tham gia vào hoạt động kỷ niệm ngày hội ngày lễ Giáo viên: Nguyễn Thị Tâm 28 Trường Mầm non Hoa Sen Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ 5- tuổi trường mầm non Hơn lực lòng yêu nghề đội ngũ giáo viên trường MN Hoa Sen không ngừng bồi dưỡng kiến thức phát triển ngày hôm Nhờ việc nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục giáo viên đẩy mạnh cơng tác chăm sóc, giáo dục trẻ ngày nâng cao Góp phần quan trọng việc tạo giá trị thương hiệu nhà trường thực địa đáng tin cậy để bậc phụ huynh tin tưởng trẻ em chăm sóc, giáo dục cách khoa học, chuyên nghiệp, đại, xuất phát từ lòng đam mê nghề nghiệp giáo viên vơi mục tiêu “Tất học sinh thân yêu” Phần thứ ba: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ I KẾT LUẬN Ý nghĩa SKKN công việc công tác Việc áp dụng SKKN giúp giáo viên hiểu rõ chất việc giáo dục trẻ không đơn cung cấp kiến thức, mà cung cấp kỹ sống nhất, cần thiết cho trẻ lứa tuổi mầm non Giáo viên biết kích thích trí thơng minh, sáng tạo, ham hiểu biết kỹ sống tiềm ẩn trẻ, trẻ phát triển tốt mặt thể chất tinh thần, giúp trẻ tự tin nhanh chóng thích nghi với bậc học Thực tế, đổi sáng tạo công tác dạy học năm trở lại thân có chuyển biến mạnh mẽ Bản thân tơi cố gắng khắc phục khó khăn sở vật chất khó khăn địa bàn để hoàn thành mục tiêu, mong muốn, nâng cao giá trị, kỹ sống cho chủ nhân tương lai đất nước Việc áp dụng phát triển sáng kiến kinh nghiệm Như trình bày phần hiệu sáng kiến kinh nghiệm giải pháp đề tài khả ứng dụng rộng rãi vào trường học huyện khả thi Với nội dung, hình thức phong phú giúp trẻ cảm nhận kỹ sống, giá trị sống kỹ chuẩn mực xã hội văn minh Kỹ sống hành trang thiếu xuyên suốt đời trẻ Biết sống, làm việc, thành đạt ước mơ không xa vời, khát khao đáng biết trang bị cho kỹ sống cần thiết hữu ích Giáo dục kỹ sống ln ln đề tài đáng quan tâm thời kỳ đại hóa Hơn nữa, q trình hội nhập với giới đòi hỏi phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ngồi kiến thức chun mơn, u cầu kỹ sống ngày trở nên quan trọng Sau áp dụng đề tài nghiên cứu nhận thấy kết tích cực trẻ, phụ huynh thay đổi thân quan điểm giáo dục mong nhận phản hồi để sáng kiến thêm phần hoàn thiện Giáo viên: Nguyễn Thị Tâm 29 Trường Mầm non Hoa Sen Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ 5- tuổi trường mầm non Bài học kinh nghiệm Thông qua việc nghiên cứu đề tài cho thấy để giáo dục kỹ sống cho trẻ mẫu giáo lớn giáo viên phải xác định mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng việc hình thành kỹ sống cho trẻ hoạt động Ngồi lòng u nghề mến trẻ, người giáo viên phải có lực sư phạm, trình độ chuyên môn, biết vận dụng lý luận vào thực tế có lòng kiên trì, kiên nhẫn cơng việc, có quan tâm đến đặc điểm cá nhân trẻ Giáo viên cần phải người có kỹ sống tốt gương sáng cho trẻ Giáo viên cần tích cực trau dồi, học hỏi, tự bồi dưỡng kiến thức qua sách báo, phương tiện thông tin đại chúng, internet, qua bạn bè, đồng nghiệp để nâng cao trình độ chun mơn, làm phong phú vốn sống vốn hiểu biết nhiều lĩnh vực Giáo viên có trao đổi tích cực với phụ huynh thông qua: giao tiếp hàng ngày, bảng tuyên truyền thông qua tài liệu trực quan nâng cao hiệu giáo dục Phụ huynh ngày tin tưởng vào cô giáo, đồng thời cô giáo góp phần tuyên truyền phổ biến kiến thức cho cộng động, vận động cộng đồng chung tay giáo dục trẻ kỹ sống II Kiến nghị Đối với phòng giáo dục Các cấp lãnh đạo tạo điều kiện tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn tích hợp nội dung hình thành kỹ sống vào hoạt động học chơi hàng ngày trẻ Phòng giáo dục, tổ chức tiết kiến tập theo chuyên đề: Giáo dục kỹ sống cho trẻ Về phía thân tơi ln ln mong muốn quan tâm cấp lãnh đạo phòng giáo dục, UBND huyện đầu tư thêm trang thiết bị, sở vật chất cho trường Tạo điều kiện cho đồng nghiệp tham gia học tập chun đề phòng trường để tơi đồng nghiệp học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ Đối với nhà trường Bổ sung tài liệu giáo trình giảng dạy kỹ sống cho trẻ mầm non đến giáo viên Tổ chức cho giáo viên tham gia nhiều buổi kiến tập Xây dựng chuyên đề tích hợp nội dung hình thành kỹ sống vào hoạt động học chơi trẻ Giáo viên: Nguyễn Thị Tâm 30 Trường Mầm non Hoa Sen Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ 5- tuổi trường mầm non Trang bị thêm cho lớp học phương tiện cho cô trẻ tham gia khám phá trò chơi mới, đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nhiều Giáo viên: Nguyễn Thị Tâm 31 Trường Mầm non Hoa Sen Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ 5- tuổi trường mầm non Đối với phụ huynh Cần tham gia đầy đủ buổi họp phụ huynh nhà trường tổ chức để trực tiếp nắm tình công việc nhà trường, lớp tình hình học tập em Thơng cảm với nhà trường với giáo viên lớp tạo điều kiện nâng cao sở vật chất để có hiệu chất lượng việc giáo dục trẻ Làm tốt công tác phối kết hợp với nhà trường, với giáo viên việc dạy trẻ lớp nhà Trên số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ – tuổi trường mầm non triển khai thực Tôi áp dụng thành công lớp – tuổi trường mầm non thu kết tốt Rất mong nhận đóng góp ý kiến cấp lãnh đạo, chị em đồng nghiệp để đề tài ngày hoàn thiện hơn, thực tốt năm học Tôi xin chân thành cảm ơn! NGƯỜI VIẾT SKKN Nguyễn Thị Tâm NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… CTHĐ CHẤM SKKN Giáo viên: Nguyễn Thị Tâm 32 Trường Mầm non Hoa Sen Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ 5- tuổi trường mầm non DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non - Tác giả Nguyễn Bích Thủy, Đỗ Thị Anh Thư - NXB ĐHSP Hà Nội Giáo dục kỹ sống – Tác giả Nguyễn Thanh Bình – NXB ĐHSP Modul 39: Giáo dục kỹ sống cho trẻ Mẫu giáo – Tác giả Lê Bích Ngọc – Modul BDTX Mầm non Nhập mô Kỹ sống – Tác giả Huỳnh Thanh Sơn – NXB GD Tài liệu ứng dụng giáo dục kỹ sống vào giảng dạy – Thư viện Violet.vn Ứng dụng giáo dục kỹ sống bậc học mầm non – Tailieu.vn Giáo viên: Nguyễn Thị Tâm 33 Trường Mầm non Hoa Sen .. .Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ 5- tuổi trường mầm non Đề tài: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO TRẺ – TUỔI TRONG TRƯỜNG MẦM NON Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU... giúp trẻ tự tin bước vào lớp Giáo viên: Nguyễn Thị Tâm Trường Mầm non Hoa Sen Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ 5- tuổi trường mầm non - Đề xuất số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ – tuổi. .. (5- 6 tuổi) trường Mầm non Hoa sen, nghiên cứu số biện pháp hình thành kỹ sống cho trẻ Mầm non Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu đề tài số biện pháp hình thành kỹ sống cho trẻ Mầm non 5- 6 tuổi
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5 6 tuổi trong trường mầm non, SKKN Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5 6 tuổi trong trường mầm non

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn