SKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng tăng cường Tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số trong môi trường giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm” tại trường Mầm non Hoa Sen

20 38 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2019, 11:45

Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng tăng cường Tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số trong môi trường giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm” tại trường Mầm non Hoa SenMột số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng tăng cường Tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số trong môi trường giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm” tại trường Mầm non Hoa SenMột số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng tăng cường Tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số trong môi trường giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm” tại trường Mầm non Hoa SenMột số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng tăng cường Tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số trong môi trường giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm” tại trường Mầm non Hoa SenMột số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng tăng cường Tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số trong môi trường giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm” tại trường Mầm non Hoa SenMột số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng tăng cường Tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số trong môi trường giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm” tại trường Mầm non Hoa SenMột số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng tăng cường Tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số trong môi trường giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm” tại trường Mầm non Hoa SenMột số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng tăng cường Tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số trong môi trường giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm” tại trường Mầm non Hoa SenMột số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng tăng cường Tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số trong môi trường giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm” tại trường Mầm non Hoa Sen Một số biện pháp đạo giáo viên nâng cao chất lượng tăng cường Tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số môi trường giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm” trường Mầm non Hoa Sen Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU I Đặt vấn đề: - Trong năm qua, với phát triển bậc học khác, bậc học mầm non bậc học có nhiều đóng góp to lớn, thực có trách nhiệm việc giáo dục hệ trẻ mai sau Thấy rõ tầm quan trọng đó, năm gần Bộ Giáo Dục trọng việc nâng cao chất lượng giáo dục coi chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ vấn đề quan tâm hàng đầu xã hội Để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ mầm non cần nhiều yếu tố khác nhau, yếu tố quan trọng đổi tổ chức hoạt động giáo dục xây dựng môi trường “Lấy trẻ làm trung tâm" - Để nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, cần thay đổi hoạt động trẻ Nhưng yếu tố quan trọng đổi nâng cao hình thức tổ chức hoạt động lấy trẻ làm trung tâm - Trong môi trường lấy trẻ làm trung tâm đội ngũ giáo viên không truyền đạt kiến thức cho trẻ cách thụ động mà giáo viên phải tạo điều kiện, để trẻ lĩnh hội chủ động, sáng tạo, tích cực hoạt động, tự chiếm lĩnh kiến thức kinh nghiệm Để đạt điều giáo viên cần nắm môi trường hoạt động trẻ lớp, sở lựa chọn nội dung, phương pháp phù hợp với nhóm, cá nhân trẻ Trong q trình giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cần tạo hứng thú cho trẻ nhu cầu, kỹ năng, mạnh trẻ Để giáo dục lấy trẻ làm trung tâm thực cách tốt có hiệu việc xây dựng mơi trường giáo dục trường mầm non cần thiết, việc lập kế hoạch xây dựng giáo dục, tổ chức hoạt động vui chơi, hợp tác với cha mẹ học sinh việc chăm sóc giáo dục trẻ việc làm cần thiết - Trong nhà trường cần tạo cảnh quan mơi trường lành mạnh, an tồn trẻ, hợp với độ tuổi, đồ dùng phải hấp dẫn, lạ có tính thu hút trẻ, trẻ tự lựa chọn hoạt động cá nhân theo nhóm cách tích cực, qua kiến thức kỹ trẻ dần hình thành Đặc biệt, từ Bộ Giáo dục Đào tạo triển khai Chương trình Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, vấn đề xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ mầm non đặt ngày cấp thiết Bởi môi trường giáo dục ví người giáo viên thứ hai tổ chức hướng dẫn trẻ chơi, trẻ hoạt động để nhận thức phát triển - Tiếng Việt ngôn ngữ phổ biến người Việt Nam, phương tiện quan trọng để lĩnh hội văn hóa dân tộc, để giao lưu với người xung quanh, để tư duy, để tiếp thu khoa học, để bồi dưỡng tâm hồn Hồn thành xong chương trình mẫu giáo trẻ đứng trước văn hóa đồ sộ dân tộc nhân loại mà có nhiệm vụ phải lĩnh hội kinh nghiệm cha ông để lại, đồng thời có sứ mạng xây dựng văn hóa tương lai Cho nên việc phát triển tiếng Việt cho trẻ em lứa tuổi mẫu giáo nhiệm vụ quan trọng, mà Người thực : Nguyễn Thị Lệ Nga Một số biện pháp đạo giáo viên nâng cao chất lượng tăng cường Tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số môi trường giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm” trường Mầm non Hoa Sen tuổi mẫu giáo lớn nhiệm vụ phải hồn thành Đặc biệt trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số nhiệm vụ hết sức cần thiết Bởi cháu dân tộc thiểu số thường hay dùng tiếng mẹ đẻ trẻ, nên khó khăn việc tiếp nhận tiếng Việt, dẫn đến cháu khó tiếp thu lời giảng - Vì việc cung cấp vốn tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số vấn đề cần quan tâm, nhằm hình thành phát triển kỹ cần thiết cho việc học tiếng Việt bậc học cao hội để sớm hình thành trẻ lực hoạt động ngơn ngữ thái độ, phát triển trí tuệ kĩ làm quen với môn học khác Qua giáo dục tình cảm phát triển tư mở rộng vốn hiểu biết trẻ góp phần vào việc phát triển nhân cách toàn diện, chuẩn bị cho trẻ hành trang “tiếng Việt” vững để trẻ bước vào lớp * Đối tượng nghiên cứu - Một số biện pháp đạo giúp giáo viên nâng cao chất lượng tăng cường Tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số theo hướng xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm * Phạm vi nghiên cứu: Chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng tăng cường Tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm vùng đồng bào DTTS trường MN Hoa Sen Đối tượng khảo sát học sinh trường mầm non Hoa Sen Thời gian nghiên cứu từ tháng năm 2017 đến tháng năm 2019 Để dạy trẻ mầm non đạt hiệu cao việc tăng cường Tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm giáo viên phải tăng cường sử dụng phương pháp xây dựng môi trường ngồi lớp học cần thiết, mà chọn đề tài “ Một số biện pháp đạo giáo viên nâng cao chất lượng tăng cường Tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” II Mục đích nghiên cứu: Giúp giáo viên có nhiều kinh nghiệm, nhiều biện pháp hay trình tổ chức tăng cường Tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số Giúp giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục linh hoạt, sáng tạo để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục Rèn luyện phát triển ngôn ngữ mạch lạc, phát triển khả nghe, hiểu ngơn ngữ hình ảnh nội dung, đồng thời phát huy tính tích cực sáng tạo trẻ Rèn kỹ đọc, kể diễn cảm, nói lưu lốt Tiếng Việt cho trẻ đồng bào dân tộc lớp đạt hiệu cao Giáo viên biết cách vận dụng linh hoạt, sáng tạo phương pháp giáo dục trẻ theo chương trình giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đưa vào dạy lựa chọn phương pháp giảng dạy, sáng tạo phù hợp với lứa tuổi, giúp trẻ phát triển ngôn ngữ Người thực : Nguyễn Thị Lệ Nga Một số biện pháp đạo giáo viên nâng cao chất lượng tăng cường Tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số môi trường giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm” trường Mầm non Hoa Sen Bồi dưỡng giáo viên thường xuyên đổi phương pháp dạy học, bổ sung phương tiện dạy học phù hợp với nội dung dạy Giúp trẻ hiểu biết tầm quan trọng việc nghe hiểu lời hướng dẫn hoạt động giáo viên, thông qua việc cung cấp vốn tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu phát triển tồn diện cho trẻ mầm non Xây dựng mơi trường ngồi lớp học, kích thích tính tìm tòi, ham hiểu biết, phát triển trí tuệ ngơn ngữ cho trẻ Thơng qua nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo trẻ Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lí luận vấn đề: Thực Nghị số 1008/QĐ- TTG việc phê duyệt đề án lồng ghép tăng cường tiếng Việt cho trẻ Mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc tiểu số giai đoạn 2016- 2020, định hướng 2025 với mục tiêu tập trung tăng cường tiếng Việt cho trẻ Mầm non, học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số, bảo đảm em có kỹ việc sử dụng tiếng Việt để hoàn thành chương trình giáo dục Mầm non, tạo điều kiện để học tập lĩnh hội tri thức cấp học góp phần nâng cao chất lượng sống phát triển bền vững dân tộc thiểu số góp phần vào tiến bộ, phát triển đất nước Việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ phải liên quan mật thiết với việc phát triển bán cầu đại não hệ thần kinh nói chung, máy phát âm nói riêng Vì cần phải phát triển ngơn ngữ lúc đạt kết tốt (Trích phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ em nhà xuất Đai học Huế) Ngôn ngữ phuơng tiện giao tiếp, thực trực tiếp tư Sử dụng ngơn ngữ tốt khơng thể khơng tính đến yếu tố mạch lạc Ngơn ngữ mạch lạc ngơn ngữ có nội dung rõ ràng, cụ thể, có trình tự, logic, sử dụng hỗ trợ quan hệ từ, câu chuyển ý người nghe lĩnh hội hiểu Ngôn ngữ mạch lạc thể lực tư hiểu vấn đề trẻ (Trích mơđun tài liệu bồi dưỡng thường xun) Trẻ lớn vốn từ tăng nhanh, theo nghiên cứu năm lên tuổi vốn từ trẻ 1200 từ, tuổi 2000 từ tuổi vốn từ trẻ lên đến 3000 từ Sự linh hoạt phong phú ngôn ngữ trẻ không phụ thuộc vào tuổi, mà phụ thuộc lớn vào mơi trường ngơn ngữ xung quanh trẻ, bao gồm mơi trường lớp học, mơi trường gia đình mơi trường văn hóa xã hội địa phương nơi mà trẻ sinh sống Vì vậy, cán quản lí phụ trách chuyên môn đạo giáo viên cho trẻ sử dụng thành thạo tiếng Việt đời sống ngày Tiếng Việt phương tiện quan trọng để trẻ lĩnh hội văn hóa dân tộc để giao lưu với người xung quanh, để tư duy, để tiếp thu tri thức khoa học, kinh nghiệm làm Người thực : Nguyễn Thị Lệ Nga Một số biện pháp đạo giáo viên nâng cao chất lượng tăng cường Tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số môi trường giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm” trường Mầm non Hoa Sen phong phú tâm hồn trẻ Cho nên việc phát triển tiếng Việt cho trẻ em lứa tuổi mầm non nhiệm vụ quan trọng, mà độ tuổi mẫu giáo nhiệm vụ phải hồn thành Đất nước Việt Nam ta có nhiều dân tộc anh em tiếng Việt ngơn ngữ để giao tiếp trao đổi với thuận lợi Tuy nhiên thực tế đa số trẻ vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, trước đến trường trẻ sống gia đình, thơn bn nhỏ, môi trường tiếng mẹ đẻ trẻ nắm tiếng mẹ đẻ dạng ngữ Trẻ biết chí khơng biết tiếng Việt Trong tiếng Việt ngơn ngữ dùng thức trường học sở giáo dục khác Trên thực tế tiếng nói dân tộc thiểu số, chưa có vai trò rõ rệt việc hỗ trợ tiếng Việt giáo dục vậy, việc dạy học tiếng Việt vùng dân tộc thiểu số đạt kết thấp Đặc biệt trường đa số cháu người dân tộc Êđê việc nghe nói tiếng Việt kém, giáo có kèm cặp nhiệt tình trẻ nói hai thứ tiếng mà chủ yếu tiếng mẹ đẻ, trẻ khỏi lớp học Sở dĩ tiếng Việt phương tiện sử dụng dễ dàng học sinh dân tộc thiểu số Ở lớp trẻ dùng tiếng Việt nói với giáo viên cần thiết ngồi trẻ thường xuyên sử dụng ngôn ngữ riêng dân tộc mình, dẫn đến tình trạng trò khơng hiểu dẫn đến chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ đạt kết mong muốn Vì việc cung cấp tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số hoạt động cần thiết nhằm giúp học sinh chưa biết biết tiếng Việt học tập sử dụng tiếng Việt ngơn ngữ thức cách đơn giản + Chỉ đạo giáo viên tổ chức hoạt động để trẻ khám phá, trả lời câu hỏi giải vấn đề đặt như: Hoạt động tham quan mơi trường, quan sát, thảo luận, trò chuyện, vấn, tìm hiểu qua sách, tranh ảnh, khám phá trực tiếp thông qua thực hành, lao động + Tạo hội cung cấp, củng cố kinh nghiệm, làm tăng tò mò, hứng thú Qua thực đề tài nhằm giúp giáo viên tiết dạy tạo nhiều hội học tập lĩnh hội nhiều kiến thức nhằm phát huy tính sáng tạo, tính tò mò trẻ thơng qua chương trình dạy lấy trẻ làm trung tâm + Cùng giáo viên giúp trẻ trải nghiệm, khám phá, tìm tòi, kích thích ham học hỏi trẻ, qua việc cho trẻ trải nghiệm trẻ thích tìm hiểu khám phá mơi trường xung quanh + Sau vận dụng đề tài góp phần đắc lực giáo viên trình hình thành nhân cách phát triển tư ngôn ngữ cho trẻ II Thực trạng vấn đề: Vào đầu học kỳ I năm học 2017-2018, đạo cho khối trưởng lên kế hoạch khảo sát lớp, thân thống kê hoạt động tăng cường Người thực : Nguyễn Thị Lệ Nga Một số biện pháp đạo giáo viên nâng cao chất lượng tăng cường Tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số môi trường giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm” trường Mầm non Hoa Sen Tiếng Việt lớp để nắm bắt khả nói Tiếng Việt cá nhân trẻ cụ thể: TỔNG SỐ TRẺ ĐƯỢC KHẢO SÁT 200 trẻ Trẻ phát âm chuẩn Trẻ phát âm chưa chuẩn tiếng Việt tiếng Việt Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ 50/200 25 % 150/200 75% Dạy tăng cường Tiếng Việt cho trẻ môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cơng việc đòi hỏi giáo viên phải tổ chức để trẻ hứng thú bước vào hoạt động phát triển ngôn ngữ cách tự nhiên Để trẻ trở thành chủ thể hoạt động tích cực, sáng tạo học Bản chất nhanh nhẹn, ham học hỏi, tìm hiểu khám phá giới xung quanh nét tâm lý bật trẻ thơ khiến trẻ nhanh chóng tìm đặc điểm bật vật, tượng, nhờ giáo trẻ có thêm hứng thú để học chơi vui vẻ ý nghĩa * Thuận lợi: Được quan tâm cấp ủy Đảng, quyền địa phương, hội cha mẹ học sinh đặc biệt quan tâm đạo phận chun mơn Phòng giáo dục đào tạo, nhà trường làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục cơng tác xây dựng sở vật chất trường học Hiện trường hồn thành mơ hình xây dựng mơi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tăng cường Tiếng Việt cho trẻ đồng bào dân tộc thiểu số Là P Hiệu trưởng quản lý chuyên môn, ln tìm tòi vận dụng biện pháp, hình thức, đổi phương pháp giảng dạy; tiếp thu chuyên đề tập huấn vận dụng vào đơn vị Thường xuyên tổ chức đợt sinh hoạt chuyên đề, hội thi đồ dùng, đồ chơi để rút kinh nghiệm áp dụng cho giáo viên trường * Khó khăn: Giáo viên chưa tạo môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trẻ thỏa thích trải nghiệm, vui chơi Động viên giáo viên chưa kịp thời, đồ dùng dụng cụ phục vụ cho hoạt động chưa phong phú Đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho hoạt động đơn điệu, màu sắc không phù hợp nên không hút trẻ hoạt động Người thực : Nguyễn Thị Lệ Nga Một số biện pháp đạo giáo viên nâng cao chất lượng tăng cường Tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số môi trường giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm” trường Mầm non Hoa Sen Một số giáo viên sử dụng đồ dùng chưa có khoa học, chưa phát huy tính tích cực trẻ Khai thác môi trường xung quanh lớp để vận dụng giáo dục trẻ hạn chế Đối với việc tăng cường Tiếng Việt cho trẻ đồng bào dân tộc đòi hỏi phải có tranh ảnh thật sinh động vật thật trẻ khám phá, trải nghiệm điều khó khăn hầu hết lớp thời gian hạn chế thời gian cô đứng lớp từ sáng đến tối, việc làm đồ dùng tìm kiếm hình ảnh cho trẻ khám phá, trải nghiệm khó khăn Qua theo dõi việc tổ chức hoạt động, dự giờ, thao giảng thân nhận thấy giáo viên chưa mạnh dạn đổi mới, chưa có linh hoạt, sáng tạo rập khn máy móc, cứng nhắc Do chưa phát huy vai trò tích cực trẻ trình tổ chức hoạt động, số giáo viên yếu kĩ tổ chức hoạt động lúng túng xử lý tình Giáo viên q trình lên lớp nói nhiều, ơm đồm chưa phát huy tính tích cực chủ động trẻ, sử dụng giáo cụ trực quan chưa phù hợp, chưa khoa học nên chưa thực hút trẻ tiết dạy tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ dẫn đến tiết dạy chưa đạt hiệu cao Từ thân tơi nhận thấy cần phải có định hướng giúp giáo viên thay đổi biện pháp giảng dạy trước đầu tư vào việc nâng cao phương pháp, hình thức cho trẻ hoạt động, trọng nhiều đến việc tổ chức tiết dạy nhiều hình thức đa dạng phong phú Qua việc làm có bước đầu góp phần cho thành công công tác dạy trẻ tiếp thu kiến thức Quán triệt quan điểm giáo dục đại “ Lấy trẻ làm trung tâm” nên thân nghiên cứu, tìm tòi biện pháp, phương tiện dạy học phù hợp nhằm giúp giáo viên có cách dạy linh hoạt, lơi trẻ hình thành cho trẻ kĩ giao tiếp, trải nghiệm thực tiễn sống III Các giải pháp tiến hành để giải vấn đề: Giúp giáo viên nắm vững phương pháp, chủ động linh hoạt, sáng tạo trình tổ chức hoạt động Sử dụng đồ dùng cách khoa học Khai thác môi trường xung quanh lớp để vận dụng giáo dục trẻ đạt hiệu Có khả xử lý tình sư phạm tốt, thu hút, lôi trẻ vào hoạt động Vận dụng giải pháp, biện pháp, cách thức tổ chức cho trẻ hoạt động cho đạt hiệu nhất, vừa trì hứng thú trẻ vừa giúp trẻ tiếp thu kiến thức cách nhẹ nhàng thoải mái Người thực : Nguyễn Thị Lệ Nga Một số biện pháp đạo giáo viên nâng cao chất lượng tăng cường Tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số môi trường giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm” trường Mầm non Hoa Sen Giúp trẻ tham gia vào hoạt động tích cực Trẻ hiểu nội dung kiến thức, khám phá giới xung quanh, định hướng mơi trường xung quanh, giúp trẻ xác hóa biểu tượng có xã hội, bước cung cấp cho trẻ khái niệm kinh nghiệm sống Vận dụng phương pháp, biện pháp, cách thức tổ chức cho trẻ hoạt động cho đạt hiệu nhất, vừa trì hứng thú trẻ vừa giúp trẻ tiếp thu kiến thức cách nhẹ nhàng thoải mái “Chơi mà học, học mà chơi” - Nội dung cách thức thực giải pháp Giải pháp 1: Các hình thức tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên: -Từ đầu năm học tơi bám vào kế hoạch phòng giáo dục để lên kế hoạch cụ thể cho tháng Thực việc bồi dưỡng tự bồi dưỡng, giúp giáo viên có thêm kiến thức, kỹ thực giáo dục lấy trẻ làm trung tâm Đồng thời qua giúp Ban giám hiệu chúng tơi có định hướng để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn suốt năm học thiết thực hiệu Tổ chức bồi dưỡng nhiều hình thức đạo giáo viên tự nghiên cứu kỹ nội dung chương trình, sách hướng dẫn thực chương trình, tài liệu có liên quan đến giáo dục lấy trẻ làm trung tâm Tổ chức cho giáo viên thảo luận nêu vướng mắc trình nghiên cứu tài liệu thực chương trình Bồi dưỡng chun mơn theo kế hoạch định kì đầu năm, hàng tháng việc làm khơng thể thiếu cán quản lý Việc giáo dục lấy trẻ làm trung tâm mục tiêu hàng đầu để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ Để phát huy vai trò lực lượng định chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trường, đội ngũ giáo viên phải thường xuyên bồi dưỡng đào tạo, để nâng cao trình độ chun mơn - nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, áp dụng số nội dung sau: - Chỉ đạo thực chuyên đề: Chuyên đề hiểu vấn đề chuyên môn sâu đạo thời gian định, nhằm tạo chuyển biến chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ Được đạo phòng giáo dục Huyện, trường mầm non Hoa Sen thực chuyên đề tăng cường Tiếng Việt cho trẻ đồng bào dân tộc thiểu số, làm quen chữ cái, làm quen văn học, chuyên đề lễ giáo, hoạt động góc, xây dựng mơi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm Tôi xây dựng kế hoạch chuyên đề sở tình hình khả thực tế trường yêu cầu đạo ngành, kế hoạch chuyên đề xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, biện pháp bước tiến hành Việc xây dựng bồi dưỡng giáo viên thực chun đề, tơi chọn giáo viên có lực, khiếu phù hợp với chuyên đề để giáo viên dạy tiết mẫu, cử giáo viên tập huấn chuyên đề ngành dự số tiết dạy Người thực : Nguyễn Thị Lệ Nga Một số biện pháp đạo giáo viên nâng cao chất lượng tăng cường Tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số môi trường giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm” trường Mầm non Hoa Sen mẫu trường bạn Xây dựng giáo án cho giáo viên phụ trách dạy mẫu, tham mưu với hiệu trưởng mua tài liệu, đồ dùng phục vụ cho chuyên đề Tất giáo viên dự tiết dạy mẫu đóng góp ý kiến rút nhiều kinh nghiệm xác định vấn đề mới, thống thực tồn trường Tơi thường xun theo dõi kiểm tra việc thực chuyên đề, tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường Qua buổi hội thi, dự nhận thấy giáo viên nắm vững nội dung, phương pháp hình thức dạy môn học chuyên đề, điều chứng tỏ việc thực chuyên đề năm đạt kết cao - Công tác dự giờ, thao giảng, kiểm tra: Bản thân lên kế hoach, kiểm tra, dự thăm lớp hàng tháng rõ ràng để nắm tình hình thực chương trình giáo viên, kịp thời có biện pháp đạo sát thực hiệu quả.Tổ chức thao giảng, sau tất giáo viên góp ý rút kinh nghiệm, giúp giáo viên nắm vững nội dung, phương pháp, hình thức bước lên lớp sáng tạo trình dạy học - Đối với công tác kiểm tra: Kiểm tra việc làm thường xuyên, kiểm tra nhiều hình thức, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra theo định kỳ, kiểm tra đột xuất Tôi kiểm tra công tác chủ nhiệm việc thực quy chế chuyên môn kiểm tra chất lượng trẻ: Nề nếp, thói quen vệ sinh văn minh, kiến thức, đặt câu hỏi để trẻ trả lời qua tơi đánh giá việc giảng dạy giáo viên Qua kiểm tra, uốn nắn số sai lệch, đồng thời khuyến khích mặt mạnh giáo viên công tác giáo dục Từ có biện pháp đạo cụ thể giúp cho giáo viên ôn luyện kiến thức, xây dựng kế hoạch bối dưỡng giúp cho trẻ có chất lượng giáo dục tốt Đầu năm cuối học kì I, tổ chức kiểm tra chất lượng trẻ kết hợp kiểm tra bảng đánh giá trẻ cuối học kỳ I giáo viên để xếp loại trẻ, trao đổi với giáo viên nhóm lớp để giáo viên nắm trình độ nhận thức trẻ có để giáo viên có biện pháp dạy trẻ cho phù hợp nhằm giúp trẻ phát triển tốt năm lĩnh vực - Chỉ đạo giáo viên xây dựng môi trường giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm” qua môn học: Việc xây dựng môi trường học tập vui chơi trẻ vơ quan trọng khơng thể thiếu Chính hiểu điều với cương vị P Hiệu Trưởng phụ trách chuyên môn nhà trường từ cuối năm học trước bước vào tháng sáu trước tuyển sinh cho năm học họp chuyên môn cho ý kiến xây dựng sở vật chất tạo cảnh quan môi trường cho năm học từ tơi có kế hoạch xây dựng mơi trường có tác dụng mạnh mẽ trẻ, tạo cho trẻ hứng thú học tập trẻ thích thú, khám phá giới xung quanh Đây nguyên tắc dạy học quan trọng để hình thành biểu tượng, hình ảnh ban đầu cho trẻ mầm non Học chơi chơi mà học, tăng cường tiếng Việt không dừng lại hoạt động cho trẻ làm quen với hoạt động mà tắm Người thực : Nguyễn Thị Lệ Nga Một số biện pháp đạo giáo viên nâng cao chất lượng tăng cường Tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số môi trường giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm” trường Mầm non Hoa Sen môi trường tiếng Việt, cho trẻ vận dụng kiến thức kĩ có giúp trẻ nhớ lâu hình ảnh, với tiêu chí ngày trẻ đến trường ngày vui đạo giáo viên, vận động phụ huynh tạo môi trường cho trẻ từ vào, bắt đầu đến trường thấy vui hứng thú hình ảnh có tiếng Việt từ cổng trường Tôi đạo hai mảng rõ ràng môi trường bên môi trường bên ngồi lớp học Cả hai mơi trường quan trọng đến việc dạy học cô trẻ Trẻ tham gia vào hoạt động cách hứng thú tùy thuộc vào môi trường mà trẻ đó, phù hợp với thực tế giáo viên dạy * Môi trường lớp học: Ngay từ đầu năm học xây dựng lớp điểm lĩnh vực khác lớp điểm xây dựng môi trường học tập, lớp điểm chuyên đề phát triển vận động, lớp điểm tiết dạy mẫu Phân công cho giáo viên đứng điểm trường thơn, bn cho phù hợp với tình hình thức tế đơn vị Giáo viên phải có lực chun mơn giỏi, có uy tín với cha mẹ học sinh Chọn lớp điểm để dự đúc rút kinh nghiệm, trước đạo đại trà Thông qua hình thức xây dựng lớp điểm, xây dựng tiết học tăng cường Tiếng Việt cho trẻ đồng bào dân tộc thiểu số môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, tạo môi trường học tập cho trẻ Trẻ tự biết cách trang trí xếp đồ dùng đồ chơi góc, giáo viên biết thiết kế hoạt động theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm Giáo viên tạo góc chơi phong phú để đáp ứng nhu cầu vật chất vui chơi trẻ, tạo điều kiện cho trẻ “chơi mà học, học mà chơi” Thực quan điểm xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm Giáo viên gợi mở cho trẻ nói lên ý tưởng tham gia hoạt động cách tích cực Thơng qua góc chơi bé trải nghiệm hoạt động sống ngày : người bán hàng, thợ xây, … Tạo môi trường giáo dục phù hợp với chủ đề, kích thích trẻ tìm tòi, khám phá, tìm mới, thể hiểu biết trẻ sống hàng ngày, bầu không khí, quan hệ xã hội, giao tiếp trẻ với người lớn giáo viên, cha mẹ học sinh, trẻ với người lớn với Để phát âm tốt tiếng Việt trước tiên giáo viên cho trẻ phát âm chữ thường xuyên qua góc học tập, góc chơi trang trí hấp dẫn góc ong tìm chữ ghép từ tiếng Việt để phát âm tốt nhớ lâu Mơi trường lớp học khơng thể thiếu góc chơi trẻ, để lớp học thêm lơi trẻ, đạo giáo viên cần tạo nên môi trường lớp học với màu sắc sinh động ngộ nghĩnh Mơi trường có khơng gian, cách xếp phù hợp, gần gũi, quen thuộc với sống thực hàng ngày trẻ; Người thực : Nguyễn Thị Lệ Nga Một số biện pháp đạo giáo viên nâng cao chất lượng tăng cường Tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số môi trường giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm” trường Mầm non Hoa Sen Khi thiết kế góc hoạt động lớp cần ý bố trí góc hoạt động hợp lí Góc hoạt động cần n tĩnh bố trí xa góc hoạt động ồn Các góc hoạt động có “ranh giới” rõ ràng, có lối cho trẻ di chuyển thuận tiện liên kết góc chơi Sắp xếp góc để giáo viên dễ dàng quan sát, giám sát toàn hoạt động trẻ Đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu thay đổi bổ sung phù hợp với mục tiêu chủ đề, hoạt động hứng thú trẻ Có ngun vật liệu mang tính mở (lá cây, hột hạt…), sản phẩm hoàn thiện, sản phẩm chưa hồn thiện…Có sản phẩm mua sẵn, sản phẩm trẻ tự làm, sản phẩm địa phương đặc trưng văn hóa vùng miền * Mơi trường bên ngồi lớp học: Thực tế trường việc xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm, sở vật chất chưa hoàn thiện, đồ dùng đồ chơi chưa phong phú Sân chơi tạo, cảnh quan môi trường nghèo nàn, chưa có đồ dùng phong phú Sân thực hành chật hẹp Vì tơi tiến hành cho xây dựng môi trường trồng xanh, tạo vườn hoa cảnh, làm đồ dùng tự tạo nguyên vật liệu qua sử dụng lốp xe, thùng nhựa, vỏ chai loại, số lát gỗ Để tạo cảnh quan môi trường sử dụng học Xây dựng môi trường giáo dục trường mầm non khơng nhóm, lớp mà phải tiến hành ngồi khn viên trường học Mơi trường vườn hoa cảnh hệ thống trang bị sân trường thực theo chủ đề giáo viên phải biết tận dụng, khai thác, bổ sung thiết bị, đồ dùng để tổ chức hoạt động ngồi trời cho trẻ Sắp xếp, bố trí tạo khoảng không gian phù hợp cho khu vực hoạt động ngồi trời dựa vào diện tích sân chơi dựa tổng diện tích trường, giáo viên quy định khoảng không gian hoạt động chủ đề cho trẻ độ tuổi Tận dụng loại xanh tạo bóng mát phổ biến có thực địa phương để trẻ dể nhận biết, màu sắc đa dạng gần gũi với cuốc sống thực trẻ từ giúp trẻ phát triển khả nói Tiếng Việt cách lưu loát Đồ chơi sân trường đa dạng: đu quay, cầu trượt, bập bênh, xích đu…phù hợp với độ tuổi, vị trí Ví dụ: trẻ nhà trẻ nên có đồ chơi riêng: cầu trượt đa năng, bập bênh, thú nhún, xe đạp …đồ chơi xếp hợp lý, đảm bảo an toàn trẻ chơi Giải pháp 2: Cung cấp vốn tiếng Việt cho trẻ thông qua hoạt động Trong tất học đạo cho giáo viên phải có hình ảnh đập vào mắt trẻ trò chuyện đặt câu hỏi giáo viên ln khuyến khích trẻ nói trả lời cô tiếng Việt 10 Người thực : Nguyễn Thị Lệ Nga Một số biện pháp đạo giáo viên nâng cao chất lượng tăng cường Tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số môi trường giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm” trường Mầm non Hoa Sen Tổ chức hoạt động cho trẻ phương pháp lấy trẻ làm trung tâm, gợi mở, khơi gợi để trẻ tự suy nghỉ trẻ lời Hoạt động làm quen với toán: Chuẩn bị cho trẻ bước vào lớp 1, kiến thức sơ đẳng trẻ phải biết đếm, thêm bớt, chia nhóm, tạo nhóm phạm vi 10, trẻ nhận biết hình, khối, biết thực thao tác đo Để trẻ làm điều trước hết người giáo viên cần chuẩn bị đầy đủ đồ dùng dạy học phù hợp với chủ đề với đề tài điều cần thiết tạo cho trẻ hứng thú, lơi nhìn ngắm đồ dùng đẹp, lạ đặc biệt hoạt động với đồ dùng Ví dụ: Ở chủ đề phương tiện giao thông, làm quen chữ số 10, đưa hình ảnh 10 gà, cho trẻ đọc chuẩn trả lời phát âm trước bạn dân tộc thiểu số phát âm chưa chuẩn phát âm lại số 10 Hoạt động làm quen văn học: Ở trẻ mầm non tập trung ý trẻ chưa cao, chưa có ý thức hoạt động học tập bên cạnh vốn tiếng Việt trẻ hạn chế nên việc tăng cường Tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số khó khăn khơng nhỏ Tơi hướng dẫn giáo viên học hỏi tập luyện lời nói, câu văn trước lên lớp Đối với hoạt động dạy thơ cô tạo cho trẻ ý tập trung giọng đọc thơ diễn cảm, cử điệu bộ, tiến hành cho trẻ đọc thơ nhiều hình thức (cả lớp đọc, thi tài tổ, nhóm, nhân, đọc nối đi…) ý sữa sai cho trẻ đồng thời khuyến khích, tuyên dương trẻ đọc Ví dụ: Bài thơ có tên gì? Cả lớp phát âm, tổ, cá nhân nhắc lại từ Với hoạt động làm quen văn học môn kể chuyện cô giảng nội dung câu chuyện ngắn gọn dể hiểu nhằm giúp trẻ nắm nội dung câu chuyện Để cháu nhớ hiểu câu chuyện sâu hơn, kể nhiều lần nhiều hình thức qua tranh minh họa, mơ hình rối… kể cô thể cử chỉ, điệu bộ, giọng nói, hành động nhân vật cách rõ ràng, phù hợp với tính cách nhân vật để trẻ hiểu cảm nhận đâu nhân vật hiền lành, đâu nhân vật dữ, cho trẻ hóa thân thành nhân vật qua trò chơi đóng kịch Ví dụ: Trẻ nhập vai vật câu chuyện Dê Đen đóng kịch rèn cách phát âm tiếng Việt với từ: “ dê mày đâu”, “tơi tìm non để ăn” Với hình thức vốn từ tiếng Việt trẻ tăng lên cách rõ rệt động lực to lớn thúc đẩy giáo tiếp tục tìm tòi biện pháp khác để áp dụng vào dạy trẻ nhằm giúp trẻ tiếp thu tăng vốn từ tiếng Việt Hoạt động khám phá khoa học Đây mơn học mà đòi hỏi người giáo viên phải tìm nghệ thuật để lên lớp, sử dụng phương pháp quan sát đàm thoại qua hình ảnh, mô 11 Người thực : Nguyễn Thị Lệ Nga Một số biện pháp đạo giáo viên nâng cao chất lượng tăng cường Tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số môi trường giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm” trường Mầm non Hoa Sen hình lạ hấp dẫn khắt sâu hình ảnh ngôn ngữ cho trẻ giúp trẻ phát triển nhận thức ngơn ngữ tích cực nhất, cần phát huy hết tác dụng môn học để dạy trẻ Có thể biến tiết học thành thi tài, chuyến tham quan hay dạo chơi thú vị Môn khám phá khoa học giúp trẻ phát triển nhận thức ngơn ngữ tích cực nhất, tơi nghĩ cần phát huy hết tác dụng mơn học để dạy trẻ Ví dụ: Chủ đề Thế giới động vật: Khi cho trẻ quan sát tranh chó tơi đố lớp gì? Thì trẻ trả lời “Asâo” (tiếng Việt có nghĩa chó) Trước tình với cháu: “cô thi xem nói giỏi nói tiếng nói tiếng tiếng Việt có đồng ý không?” tiết học trở thành “cuộc thi tài” trẻ muốn người chiến thắng, tình thay đổi cháu cố gắng nói tiếng Việt cô đưa tranh Giáo viên phải hướng dẫn cháu cách phát âm đồng thời sửa sai kịp thời cho cháu, khuyến khích, tuyên dương trẻ phát âm đúng, sửa sai hướng dẫn cho cháu phát âm chưa đúng, giúp cháu khắc phục hạn chế lỗi dấu phát âm - Với hình thức “Thi tài” hay “Đố vui có thưởng”… trẻ trẻ nghe hiểu câu hỏi Ví dụ: Chương trình “Đố vui có thưởng” bốc thăm đọc câu hỏi: Con chó động vật sống đâu? Trẻ biết lắc xắc xô quyền trả lời: Thưa cô chó động vật sống nhà…Trẻ trẻ lời Con chó, chọn tranh trẻ nhắc lại kiểm tra xem bạn phát âm chưa Trong chủ đề: Thực vật, Đề tài: Trò chuyện số loại Cô cho trẻ tham quan khu vườn trái cây, lồng ghép, tăng cường câu hỏi “ gì? Trẻ trả lời khắt sâu tình hống chưa nghe để trẻ nói lại nhiều lần khen trẻ tặng q cho trẻ, trẻ chưa trả lời mời bạn khác trả lời giúp, cho trẻ nhắc lại, trẻ khơng trả lời gợi ý cho trẻ nhắc lại từ cần tăng cường : Quả đu đủ, mậm Hoạt động âm nhạc: Các cháu dân tộc thiểu số thích hát, múa, tận dụng ưu điểm mà hoạt động âm nhạc cô giáo dạy cho cháu hát hát theo chủ đề hát chương trình mầm non Tổ chức hoạt động lễ hội sôi nỗi hấp dẫn như: Lễ hội đêm trăng rằm, Mừng ngày nhà giáo Việt Nam, Ngày mẹ, Tài nhí tập cho cháu đóng vai làm ca sĩ lên giới thiệu thân, sở thích… biểu diễn cho bạn xem, cứ tất cháu tham gia Bước đầu cháu thuộc lời hát tiếp đến cháu dần cảm nhận giai điệu hát hiểu nội 12 Người thực : Nguyễn Thị Lệ Nga Một số biện pháp đạo giáo viên nâng cao chất lượng tăng cường Tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số môi trường giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm” trường Mầm non Hoa Sen dung hát, hỏi trẻ tên hát, nội dung hát điều giúp cháu có khả nghe hiểu tiếng Việt tốt Hoạt động làm quen chữ cái: Nội dung hoạt động giúp trẻ nhận biết phát âm 29 chữ cái, bên cạnh giúp trẻ đọc từ, hiểu nội dung từ, từ giúp trẻ sử dụng từ biết để diễn đạt ý muốn nói Cơ giáo tạo tình nhằm lôi trẻ hứng thú vào hoạt động Cơ giới thiệu chữ cái, phân tích cấu tạo chữ cho trẻ phát âm chữ Cô cho trẻ quan sát nắm đặc điểm chữ để khắc sâu đặc điểm, cấu tạo nhận biết xác chữ cái, giáo thiết kế trò chơi phù hợp với nội dung để tổ chức cho trẻ nhằm giúp trẻ nắm chữ cái, mà giúp cho trẻ phát âm chữ cách xác Ví dụ: Trò chơi : Ơ cửa bí mật, ghép nét thành đường có chữ theo yêu cầu, Chiếc nón kỳ diệu, gạch chân chữ theo yêu cầu, bánh xe chữ cái… cho trẻ phát âm chữ trẻ phát âm xác tun dương cho lớp phát âm theo, trẻ phát âm chưa xác giúp trẻ cách phát âm cho trẻ phát âm lại Trẻ dân tộc thiểu số vốn từ tiếng Việt hạn chế Khả nhận thức tiếp thu chậm, q trình chuẩn bị ngơn ngữ tiếng Việt, kiến thức, kĩ trẻ giáo viên cần phải có kiên nhẫn, nhẹ nhàng, tạo cho trẻ tâm thoải mái hoạt động, không áp đặt trẻ, cho trẻ tự thảo luận hay nói suy nghĩ trẻ - Đặt câu hỏi dễ gần gũi trẻ Hệ thống câu hỏi giúp trẻ phát huy tính tích cực sáng tạo, giúp trẻ nắm kiến thức cách lôgic, câu hỏi từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp Hướng dẫn giáo viên ngày dành đến 10 phút trước sau đón trẻ để tăng cường Tiếng Việt nhiều hình thức phát âm từ đơn giản, gần gũi với sống hàng ngày trẻ Khi thấy trẻ đạt yêu cầu nâng cao dần, cho cháu phát âm tốt kèm cháu phát âm chưa chuẩn để vốn Tiếng Việt trẻ phát triển tốt Bằng hệ thống câu hỏi: Và tập nhằm kích thích trẻ phát triển vốn Tiếng Việt trẻ cách hưng phấn dẫn dắt trẻ tự tìm câu trả lời, tự đưa kết luận khái quát câu hỏi giáo viên cần đặt cho trẻ vào tình có vấn đề buộc trẻ phải suy nghĩ Ví dụ: Cho trẻ so sánh hai nhóm đồ vật để trẻ tự nhận xét nhóm đồ vật sử dụng số câu hỏi gợi mở để trẻ suy nghĩ Cô hỏi nhóm với nhau? (Trẻ trả lời nhóm khơng nhau, gợi ý cho trẻ khác trẻ lời nhóm nhiều nhóm hơn) biết nhóm khơng nhau? (Trẻ trả lời 13 Người thực : Nguyễn Thị Lệ Nga Một số biện pháp đạo giáo viên nâng cao chất lượng tăng cường Tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số môi trường giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm” trường Mầm non Hoa Sen nhóm có đối tượng, nhóm có đối tượng, nhóm nhiều 1, nhóm 1…) Trẻ tự suy nghĩ tìm câu trẻ lời, người động viên khuyến khích trẻ để trẻ trình bày ý kiến Hệ thống câu hỏi tập cô đặt câu hỏi dựa tri giác trí nhớ tái tạo trẻ nhằm ghi nhận kiến thức đối tượng yêu cầu trẻ miêu tả kiến thức mà trẻ vừa quan sát hay nhắc lại nhiệm vụ cô giáo Ví dụ: Chủ đề thân lên kế hoạch dạy tăng cường tiếng Việt từ “ăn cơm” “Canh cải” “ thịt xào”….ở ăn trưa: tạo tình hỏi trẻ ăn trẻ trả lời “ăn cơm” “Canh cải” “ thịt xào” Ở lớp với số lượng trẻ dân tộc thiểu số chiếm đa số Tôi hướng dẫn giáo viên tăng cường tiếng Việt cho trẻ vào buổi chiều 15 phút với hình thức học chơi chơi mà học qua trò chơi như: Ơ cửa bí mật, túi kỳ lại, nón kỳ diệu Giờ hoạt động chiềugiáo viên chuẩn bị sẵn đồ dùng đồ chơi tự tạo, Các trò chơi hấp dẫn cho trẻ, nhằm lôi trẻ vào hoạt động “Tăng cường tiếng Việt” hứng thú hơn, trẻ tham gia chơi cách tự nhiên sáng tạo, cháu chơi với để phát âm chuẩn tiếng Việt Ví dụ: Hai đội thi ghép chữ thành từ tiếng Việt theo yêu cầu cô… Khi sử dụng câu hỏi giáo viên cần ý đặt câu hỏi phải ngắn gọn cụ thể đủ ý, nội dung câu hỏi phải vừa sức trẻ, khái niệm câu hỏi phải quen thuộc với trẻ nên đặt nhiều dạng câu hỏi cho vấn đề câu hỏi phải có hệ thống , phải kích thích suy nghĩ trẻ, phải đặt câu hỏi mang tính đa dạng để mở rộng vốn từ cho trẻ, tập cho trẻ hiểu sử dụng nhiều cách đặt câu hỏi trẻ ứng dụng vào tìn khác sống - Phối hợp với cộng đồng cha mẹ trẻ Lập kế hoạch tuyên truyền, phối hợp với cộng đồng cha mẹ trẻ công tác giáo dục trẻ cách chăm sóc, giáo dục trẻ đến với cha mẹ trẻ từ giúp giáo viên có định hướng rõ ràng việc nuôi dạy trẻ hàng ngày, tạo mối liên hệ phối hợp nhà trường, giáo viên cộng đồng từ việc chăm sóc giáo dục trẻ cơng tác trì sỹ số diễn thuận lợi Có thể nói thời gian trẻ trường với cô giáo không nhiều, biết phối hợp với gia đình cháu việc cung cấp vốn tiếng Việt cho trẻ tơi nghĩ chắn đạt kết tốt Chúng ta gặp phụ huynh, trao đổi phân tích cho phụ huynh cháu hiểu thuận lợi họ học nói, nghe hiểu tiếng Việt, phối hợp với phụ huynh làm đồ dùng tự tạo để tăng cường tiếng Việt Để thực giải vấn đề trên, trước hết cần phải làm tốt công tác tuyên truyền huy động trẻ đến trường 14 Người thực : Nguyễn Thị Lệ Nga Một số biện pháp đạo giáo viên nâng cao chất lượng tăng cường Tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số môi trường giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm” trường Mầm non Hoa Sen Tuyên truyền với bậc phụ huynh tầm quan trọng việc cho cháu đến lớp mầm non độ tuổi Là P Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn cần động viên giáo viên tạo gần gũi giáo viên với trẻ, tìm hiểu hồn cảnh gia đình trẻ, thường xun gặp nói chuyện trao đổi với phụ huynh trẻ, tuyên truyền đến cha mẹ trẻ tầm quan trọng việc cho trẻ đến trường độ tuổi Trẻ đến trường tham gia vào hoạt động chương trình giáo dục mầm non như: múa, hát, làm quen với thơ, chữ số, chữ cái, nghe kể chuyện, tập vẽ, tập tô nhiều hoạt động khác…qua hoạt động giúp hình thành cháu kĩ cần thiết, đồng thời qua giúp hình thành kỹ Tiếng Việt cháu cách tốt nhất, nhờ giúp cho cháu mạnh dạn hơn, tự tin hơn, giao tiếp tốt hơn, cháu khơng bỡ ngỡ bước vào lớp IV Tính giải pháp: Từ kết cách làm cũ năm trước, qua áp dụng giải pháp mới, giải pháp đề tài áp dụng các, phân hiệu, lớp trường mầm non Hoa Sen, chưa có điều kiện khảo nghiệm, áp dụng rộng rãi nhiều đơn vị khác Chính để mang lại hiệu cao việc giúp trẻ mẫu giáo thực tốt việc giáo dục lồng ghép tăng cường tiếng Việt cho trẻ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu cơng tác chăm sóc giáo dục cho trẻ mầm non Cần phải triển khai đồng bộ, thường xuyên tất giải pháp nêu Qua thời gian sử dụng biện pháp để hướng dẫn cho giáo viên áp dụng cho cháu trường, tơi thấy có chuyển biến cách rõ rệt kết có chênh lệch tỉ lệ trước thực đề tài sau thực đề tài sau: Kết thu sau khảo nghiệm 200 trẻ sau: TỔNG SỐ TRẺ ĐƯỢC KHẢO SÁT Đầu năm học: 2017-2018 Đến tháng năm học: 2018-2019 Trẻ phát âm chuẩn Trẻ phát âm chưa chuẩn tiếng Việt tiếng Việt Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ 50/200 25 % 150/200 75% 185/200 92,5% 15/200 7,5% V Hiệu sáng kiến kinh nghiệm: a Đối với giáo viên 15 Người thực : Nguyễn Thị Lệ Nga Một số biện pháp đạo giáo viên nâng cao chất lượng tăng cường Tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số môi trường giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm” trường Mầm non Hoa Sen Có nhiều kinh nghiệm việc dạy trẻ tăng cường Tiếng Việt cuối năm đạt kết tốt Nâng cao tay nghề Giáo viên tạo môi trường học tập vui chơi cho trẻ ngồi lớp có khoa học Bổ sung nhiều đồ dùng, đồ chơi cho hoạt động học chơi đặc biệt tăng cường tăng cường Tiếng Việt cho trẻ đồng bào dân tộc thiểu số Giáo viên biết cách phối hợp với cộng đồng cha mẹ trẻ công tác huy động nguồn lực sẵn có địa phương b Đới với trẻ Trẻ ttự tin thể cách thoải mái thơng qua hoạt động nhóm, tập thể Trẻ hứng thú say mê, tích cực tham gia vào hoạt động cô để nắm số kiến thức môi trường xung quanh, đồng thời giúp trẻ phát triển mặt Trẻ biết nhận biết phân biệt đặc điểm số vật tiếng kêu, thức ăn, đẻ con, đẻ trứng, hai chân, bốn chân … biết số tượng thiên nhiên mưa, nắng, nóng … biết thêm hoạt động đời sống xung quanh mạnh dạn trả lời câu hỏi cô đầy đủ, rõ ràng, trọn câu, phát âm chuẩn xác Tiếng Việt Về cha mẹ học sinh Đa số cha mẹ học sinh hiểu rõ tầm quan trọng việc đưa em đến trường mầm non, nên 100% bậc phụ huynh đồng tình ủng hộ tích cực tinh thần, lẫn vật chất tạo điều kiện cho trường Màm non Hoa Sen hoàn thành tốt cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ đặc biết tăng cường Tiếng Việt cho trẻ Phần thứ ba: Kết luận, kiến nghị Kết luận Từ kết nghiên cứu rút kết luận sau: Việc dạy nâng cao chất lượng tăng cường Tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm nội dung lớn chương trình giáo dục cho trẻ Mầm non Nhằm phát triển trí tuệ hình thành nhân cách cho trẻ, đặc biệt trẻ - tuổi chuẩn bị kỹ sống cho cho trẻ vào lớp phổ thơng Muốn làm việc làm đòi hỏi giáo viên Mầm non cần nắm vững nội dung phương pháp, hình thức tổ chức Tiếp thu chuyên đề nắm vững kiến thức chương trình để vận dụng vào tiết học Ngồi việc cung cấp cho trẻ kiến thức, kỹ phải thường xuyên tổ chức cho trẻ luyện tập nhiều hình thức phù hợp nhằm ơn luyện, củng cố nâng cao hiểu biết giới xung quanh 16 Người thực : Nguyễn Thị Lệ Nga Một số biện pháp đạo giáo viên nâng cao chất lượng tăng cường Tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số môi trường giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm” trường Mầm non Hoa Sen Vì việc nghiên cứu tìm tòi biện pháp dạy học để có hiệu hỗ trợ phương pháp việc giúp giáo viên nâng cao chất lượng tăng cường Tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cần thiết giáo viên mầm non Để tạo hứng thú cho trẻ nâng cao chất lượng dạy học hoạt động tăng cường Tiếng Việt trước hết đòi hỏi người giáo viên phải nắm đặc điểm tâm sinh lý trẻ độ tuổi Nắm chuyên đề tiếp thu vận dụng vào chương trình giảng dạy, bên cạnh giáo viên cần phải học tập qua lớp bồi dưỡng vận dụng vào thực tế từ đúc rút nhiều kinh nghiệm khắc phục hạn chế hình thức tổ chức Tạo mơi trường lạ ngồi lớp để áp dụng vào cơng tác giảng dạy Tích cực sáng tạo làm nhiều đồ dùng, đồ chơi sinh động hấp dẫn nguyên vật liệu phế thải Rèn luyện cho trẻ tiếp xúc nhiều với công nghệ thông tin nhằm kích thích tính tò mò ham hiểu biết trẻ 2.Kiến nghị Đối với UBND huyện : Cần quan tâm đến sở vật chất trường học, hỗ trợ kinh phí để xây dựng sở vật chất : Phòng học, phòng vệ sinh, tường rào sân chơi đảm bảo cho công tác dạy học Đối với UBND xã: Hỗ trợ nguồn nước sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm Đủ nước uống cho trẻ mùa khơ Đới với Phòng giáo dục đào tạo : Thường xuyên tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề để cán quản lý số giáo viên đúc rút kinh nghiệm chương trình dạy học lấy trẻ làm trung tâm để áp dụng vào môn học Chuyên đề sáng kiến kinh nghiệm đạt giải cấp để truyền tải kinh nghiệm vào thực tế cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ đơn vị Hỗ trợ kinh phí xây dựng tường rào, sân chơi, cơng trình vệ sinh, nước điểm lẻ thiếu nhu cầu Trên số Việt cho trẻ dân tộc thiểu không dừng lại kết trường mầm non Hoa Sen kinh nghiệm nâng cao chất lượng tăng cường Tiếng số môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, mà cố gắng học hỏi trường bạn để áp dụng vào cách tốt Tuy nhiên kinh nghiệm nhiều hạn chế, kính mong góp ý giúp đỡ đồng nghiệp Hội đồng sáng kiến cấp Xin chân thành cảm ơn./ Ea Bông, ngày 15 tháng năm 2019 Người viết 17 Người thực : Nguyễn Thị Lệ Nga Một số biện pháp đạo giáo viên nâng cao chất lượng tăng cường Tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số môi trường giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm” trường Mầm non Hoa Sen Nguyễn Thị Lệ Nga NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TÀI LIỆU THAM KHẢO 18 Người thực : Nguyễn Thị Lệ Nga Một số biện pháp đạo giáo viên nâng cao chất lượng tăng cường Tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số môi trường giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm” trường Mầm non Hoa Sen 1.Giáo dục với cộng đồng - Nhà trường xã hội – 1998 Tài liệu Bồi dưỡng cán quản lý - Công chức nhà nước ngành Giáo dục đào tạo Của Phó Tiến sĩ: Đặng Xuân Hải 2.Xã hội hóa cơng tác giáo dục - nhận thức hành động -1999 Viện Khoa học giáo dục xuất Các Tác giả: Bùi Gia Thịnh-Võ Tấn Quang-Nguyễn Thanh Bình 3.Xã hội hố cơng tác giáo dục: Nhà xuất giáo dục: Bộ giáo dục Đào tạo - Ban khoa giáo trung ương - Cơng đồn giáo dục Việt Nam - Viện khoa học giáo dục Của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Minh Hạc 4.Những giảng quản lý trường học Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên: Module đặc điểm phát triển nhận thức, mục tiêu kết mong đợi trẻ mầm non nhận thức, module Xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ 3-6 tuổi MỤC LỤC 19 Người thực : Nguyễn Thị Lệ Nga Một số biện pháp đạo giáo viên nâng cao chất lượng tăng cường Tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số môi trường giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm” trường Mầm non Hoa Sen MỤC NỘI DUNG SỐ TRANG I Phần mở đầu 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài Đối tượng nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu II Phần nội dung Cơ sở lý luận Thực trạng vấn đề nghiên cứu Nội dung hình thức giải pháp Phần kết luận, kiến nghị 26 Kết luận 26 Kiến nghị 27 III Tài liệu tham khảo 29 Mục lục 30 20 Người thực : Nguyễn Thị Lệ Nga ... Thị Lệ Nga Một số biện pháp đạo giáo viên nâng cao chất lượng tăng cường Tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số môi trường giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm” trường Mầm non Hoa Sen 1 .Giáo dục với cộng... Lệ Nga Một số biện pháp đạo giáo viên nâng cao chất lượng tăng cường Tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số môi trường giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm” trường Mầm non Hoa Sen dung hát, hỏi trẻ tên.. .Một số biện pháp đạo giáo viên nâng cao chất lượng tăng cường Tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số môi trường giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm” trường Mầm non Hoa Sen tuổi mẫu giáo lớn
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng tăng cường Tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số trong môi trường giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm” tại trường Mầm non Hoa Sen, SKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng tăng cường Tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số trong môi trường giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm” tại trường Mầm non Hoa Sen

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn