SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm non

22 26 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2019, 11:44

Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm nonMột số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm nonMột số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm nonMột số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm nonMột số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm nonMột số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm nonMột số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm nonMột số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm nonMột số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm nonMột số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm nonMột số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm nonMột số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm nonMột số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm nonMột số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm nonMột số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm non Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm non Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU I Đặt vấn đề: - Lý chọn đề tài + Lý lý luận: Giáo dục xem quốc sách hàng đầu nước ta, chăm sóc - giáo dục trẻ em trách nhiệm gia đình – nhà trường xã hội, ngành giáo dục mầm non đóng vai trò quan trọng nghiệp chăm lo, đào tạo bồi dưỡng hệ trẻ trở thành người chủ tương lai đất nước Trong sống đại ngày ngành giáo dục nói chung, bậc học Mầm non nói riêng không ngừng cải tiến nội dung chương trình, phương pháp thủ thuật sáng tạo dạy để đáp ứng yêu cầu lên đất nước Bậc học Mầm non có nhiệm vụ chăm sóc, ni dưỡng giáo dục, hình thành cho trẻ sở ban đầu nhân cách người xã hội chủ nghĩa Mục tiêu giáo dục Mầm non chăm sóc, ni dưỡng trẻ, tảng để trẻ phát triển tồn diện thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ Trong năm qua, với phát triển bậc học khác, bậc học mầm non bậc học có nhiều đóng góp to lớn, thực có trách nhiệm việc giáo dục hệ trẻ Giáo dục mầm non khâu đặt móng cho việc xây dựng người cho đất nước mai sau, phát triển nhân cách người XHCN Vai trò người giáo viên mầm non quan trọng, người đặt móng cho phát triển tồn diện trẻ người mẹ thứ Lao động giáo viên mầm non lao động mang tính khoa học nghệ thuật đòi hỏi cơng phu giáo gương cho trẻ noi theo Do việc chăm sóc giáo dục trẻ trước tuổi đến trường điều quan trọng cần thiết Để trình giáo dục mầm non đạt hiệu đòi hỏi phải có đội ngũ giáo viên phải hội tụ đầy đủ yêu cầu phẩm chất lực chun mơn để thực mục tiêu chương trình giáo dục mầm non Nói đến chất lượng chun mơn trường mầm non tức nói đến chất lượng chun mơn đội ngũ giáo viên Đó lực lượng định chất lượng giáo dục mầm non, họ người trực tiếp chăm sóc giáo dục trẻ, lực lượng chủ yếu thực mục tiêu giáo dục nhà trường Vì để đáp ứng nhu cầu xã hội nay, người giáo viên cần phải ln ln rèn luyện đạo đức, học tập văn hố, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao khả sư phạm Điều chứng tỏ cơng tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trường mầm non cần thiết mà người cán quản lý phải có trách nhiệm bồi dưỡng chun mơn, nghiệp vụ cho giáo viên mầm non Để đạt mục tiêu bậc học mầm non, nhu cầu phát triển trẻ năm gần có thay đổi, đòi hỏi bậc học mầm non cần đổi đồng Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Oanh Trường MN Hoa Sen Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm non thành tố chương trình Vì cần thực đại trà chương trình giáo dục Mầm non mới, xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm làm tốt công tác phối hợp nhà trường - gia đình xã hội công tác giáo dục trẻ + Lý thực tiễn: Với chương trình giáo dục mầm non đòi hỏi giáo viên phải chủ động, sáng tạo, linh hoạt, mềm dẻo tùy theo trình độ trẻ thực tiễn địa phương để xây dựng nội dung kế hoạch giáo dục trẻ cụ thể phù hợp với kinh nghiệm sống, khả trẻ thực tế địa phương vùng miền cho phù hợp với chủ đề, lứa tuổi Vì vậy, nhiều giáo viên mầm non lúng túng thực chương trình cách thức lên lớp đặc biệt giáo viên có trình độ trung bình, lớn tuổi Giáo viên gặp nhiều khó khăn lẽ người biết cách lồng ghép kiến thức, kỹ tích hợp mặt phát triển cho phù hợp với độ tuổi trẻ Chưa kể giáo viên đưa vào nhiều hoạt động hoạt động có chủ đích Bên cạnh giáo viên lên lớp thụ động, tổ chức nội dung hoạt động học tập nặng cung cấp kiến thức, chưa trọng đến việc hình thành phát triển lực, kĩ sống cho trẻ cho trẻ trải nghiệm sống, hoạt động giáo dục trẻ chưa mang tính tích hợp, chưa tạo gắn kết, tác động cách thống đồng đến phát triển trẻ Với việc thực chương trình giáo dục cần tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng tích hợp, trọng hình thành cho trẻ chức tâm lý, lực chung người, phát triển tối đa tiềm vốn có, hình thành kĩ sống cần thiết cho trẻ phù hợp với nhu cầu gia đình, cộng đồng xã hội Trong thực tế trường Mầm non nguồn lực quan trọng đội ngũ giáo viên Với vai trò quan trọng đòi hỏi đội ngũ giáo viên phải thường xuyên đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ lực chun mơn, phẩm chất nghề nghiệp, ổn định đồng cấu, tạo điều kiện để phát huy tối đa lực người vị trí cơng việc Để đảm bảo chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ đòi hỏi người giáo viên mầm non phải có phẩm chất trị, trình độ lực, có lương tâm nghề nghiệp nhân cách nhà giáo, có lòng nhân tận tuỵ, thương u trẻ hết mình, điều thể tinh thần tự học, tự bồi dưỡng để cải tiến nội dung, phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ giáo viên Làm để thúc đẩy thân giáo viên phải suy nghĩ làm để đưa trường trở thành đơn vị tốt, muốn trước hết phải xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên Từ nhận thức sâu sắc vai trò đội ngũ, giáo viên lực lượng nòng cốt, định chất lượng giáo dục nhà trường mà tơi ln quan tâm đến việc xây dựng, bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên để trường có đội ngũ, giáo viên đồng cấu, có phẩm chất đạo đức tốt, chất lượng Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Oanh Trường MN Hoa Sen Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm non chun mơn cao, có lòng u nghề mến trẻ, tận tụy say sưa với công việc, coi trường nhà, q trẻ con, có nơi chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ đạt hiệu cao Bản thân tơi phó hiệu trưởng phụ trách đạo chun mơn tồn trường sở thực trạng trường Mầm non Hoa Sen tơi cảm thấy trình độ chun mơn giáo viên nhiều hạn chế, q trình lên lớp chưa đổi phương pháp, dạy học mang nặng tính rập khn, cứng nhắc, đội ngũ giáo viên non trẻ nhiều, kinh nghiệm giao tiếp tinh thần học hỏi chuyên môn chưa cao, chưa mạnh dạn, tự tin, việc tiếp cận chương trình giáo dục mầm non lấy trẻ làm trung tâm ứng dụng công nghệ thơng tin vào giảng dạy chậm Trước tình hình việc bồi dưỡng, nâng cao chất lượng chun môn cho đội ngũ giáo viên yêu cầu cấp bách, điều kiện quan trọng mà người cán quản lý phải coi việc làm thường xuyên có đầu tư nhiều mặt; có chương trình kế hoạch cụ thể; tạo phong cách sâu sát có biện pháp tác động tích cực suốt năm học Xuất phát từ lý mà thân ln suy nghĩ, tìm số biện pháp để bồi dưỡng chuyên cho đội ngũ giáo viên đơn vị đặt kết cao công tác giảng dạy mạnh dạn lựa chọn đề tài “Một số biện pháp bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên trường Mầm Non Hoa Sen” + Đối tượng nghiên cứu: Đội ngũ giáo viên trực tiếp giảng dạy trường Mầm Non Hoa Sen bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môn trường Mầm Non Hoa Sen + Phạm vi nghiên cứu: Tôi tiến hành nghiên cứu, bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên trường mầm non Hoa Sen công tác Thời gian: Bắt đầu từ tháng năm 2017 đến tháng 03 năm 2019 II Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu đề tài với mục đích khảo sát khả tổ chức hoạt động giáo viên sở đề số giải pháp, biện pháp thích hợp nhằmgiúp giáo viên q trình hướng dẫn trẻ hoạt động có hiệu như: cho trẻ trải nghiệm thực tế sống, kích thích tính sáng tạo, phát triển trí tuệ qua số hoạt động môn học Thông qua nhằm phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo trẻ Giáo viên giúp trẻ trải nghiệm, tìm tòi, kích thích sáng tạo trẻ Sau vận dụng đề tài góp phần đắc lực giáo viên trình hình thành nhân cách phát triển tư duy, đồng thời phát triển tốt khả nhận thức trẻ Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Oanh Trường MN Hoa Sen Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm non Khảo sát khả tổ chức, khả sư phạm giáo viên, giúp giáo viên trình lên lớp đạt chất lượng, hiệu cao Nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên nâng cao chất lượng giáo dục trẻ cho trường mầm non Hoa Sen Tạo tiền đề giúp cho đội ngũ giáo viên mầm non có giải pháp công tác nâng cao chất lượng chun mơn nhà trường Có biện pháp phù hợp để giúp giáo việc tổ chức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng với yêu cầu đổi Giáo dục mầm non Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lí luận vấn đề: Nghị Quyết Trung ương (Khóa VII), Nghị Quyết Trung ương (Khóa VIII), Nghị Quyết Trung ương (Khóa IX) khẳng định mục tiêu giáo dục cho đất nước: Phải đổi chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, sở vật chất kỹ thuật phục vụ, đặc biệt nguồn nhân lực để đáp ứng công “Cơng nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước” Quyết định số 02/2008/QĐ-BGD&ĐT qui định tiêu chí cụ thể giáo viên cần phấn đấu để hoàn thiện phẩm chất trị, đạo đức, lối sống; lĩnh vực kiến thức; kỹ thực hành Đây sở để nhà trường thực tốt công tác qui hoạch, dự nguồn Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng năm 2008 ban hành Điều lệ trường mầm non kèm theo thông tư 44/2010/TT-BGDĐT, Thông tư 05/2011/TT-BGDĐT Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo việc sửa đổi, bổ sung số điều Điều lệ trường mầm non Chỉ thị 40-CT/TW ngày 15 tháng năm 2004 có nêu mục tiêu thực chiến lược phát triển giáo dục: Xây dựng đội ngũ nhà giáo chuẩn hóa, đảm bảo chất lượng, đủ số lượng, đồng cấu, đặc biệt trọng nâng cao lĩnh trị, phẩm chất lối sống, lương tâm, tay nghề nhà giáo Để đạt mục tiêu đó, “Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ, chất lượng đội ngũ nhà giáo…” Đó để nghiên cứu đề tài biết giáo dục mầm non cấp học hệ thống giáo dục quốc dân, đặt móng cho phát triển thể chất, nhận thức, tình cảm xã hội thẩm mỹ cho trẻ Những năm đầu đời trẻ đóng vai trò vơ quan trọng việc hình thành nhân cách phát triển lực trẻ, kỹ mà trẻ tiếp thu qua chương trình giáo dục mầm non tảng cho việc học tập thành công sau này, trẻ bẩm sinh có khả tiếp thu học tập, não Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Oanh Trường MN Hoa Sen Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm non lập trình để tiếp nhận thơng tin cảm quan sử dụng để hình thành hiểu biết giao tiếp với giới Việc chăm sóc tốt cho trẻ từ lứa tuổi mầm non góp phần tạo móng vững cho phát triển tương lai trẻ Tăng cường khả sẵn sàng học cho trẻ mầm non nhiệm vụ quan trọng công tác nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục, tạo tiền đề cho trẻ tuổi bước vào lớp Để thực điều giáo dục mầm non cần tập trung ưu tiên nguồn lực xây dựng sở vật chất, nhân lực, sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi để trẻ phát triển tồn diện Có thể nói nhân cách người tương lai phụ thuộc lớn vào giáo dục trẻ lứa tuổi Mầm non chất lượng giáo dục định hình thành phát triển nhân cách người Trường mầm non nhà thứ hai trẻ Vì cần nâng cao chất lượng giáo dục trẻ toàn diện thể chất, nhận thức, ngơn ngữ, tình cảm xã hội thẩm mỹ Là cán quản lý phụ trách chuyên môn nhà trường, thân xây dựng kế hoạch đạo thực kế hoạch đến giáo viên Chỉ đạo thực kiểm tra hoạt động giáo dục cô, đánh giá, khảo sát chất lượng giáo dục, phát huy tinh thần tự học, tự bồi dưỡng Nâng cao trình độ, chun mơn, lực sư phạm, đạo thực chương trình giáo dục cách khoa học nhằm thực tốt nhiệm vụ giáo dục trẻ đáp ứng với yêu cầu đổi chương trình giáo dục Giáo viên đào tạo sư phạm mầm non tốt có nhiều tương tác với trẻ tích cực hơn, nhanh nhạy hơn, cung cấp trải nhiệm phát triển nhận thức ngôn ngữ phong phú Bên cạnh cán quản lý người định hướng bồi dưỡng để giáo viên có tay nghề vững vàng giáo dục trẻ phát triển tồn diện mặt Chính việc bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trường mầm non khơng phải sớm, chiều mà đòi hỏi người quản lý phải có kiên trì, thường xun dự giờ, theo dõi chuyên môn để phân loại đối tượng mức độ: Giỏi, khá, trunh bình Từ có biện pháp giúp đỡ, bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên nâng cao lực sư phạm ngày tốt II Thực trạng vấn đề Trường Mầm non Hoa Sen thành lập năm 1986 thuộc xã EaBơng, đóng địa bàn thuộc vùng kinh tế khó khăn, đa số học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số, trường có phân hiệu, phân hiệu cách xa từ đến số Nhà trường quan tâm cấp ủy Đảng, quyền địa phương; đạo sát Phòng Giáo dục Đào tạo thường xuyên tổ Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Oanh Trường MN Hoa Sen Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm non chức chuyên đề nhằm bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, trang bị đầy đủ loại sách, tài liệu tham khảo hướng dẫn dạy học thiết kế giảng, tạo điều kiện cho giáo viên có nhiều lựa chọn để nghiên cứu, học hỏi Nhà trường phân cơng 02 giáo viên/1 lớp nên có nhiều thời gian trao đổi học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp qua tiết dự Sự đồng tình lãnh đạo nhà trường, cha mẹ học sinh nhân dân nên sở vật chất trường lớp ngày khang trang Phần lớn giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, đồn kết, có tinh thần trách nhiệm; chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước quy định ngành Nhiều giáo viên có lực chun mơn vững vàng, dày dặn kinh nghiệm công tác động, sáng tạo dạy học Ý thức việc bồi dưỡng nâng cao lực chuyên môn nhiệm vụ cá nhân nên đa số giáo viên có ý thức tự học tự rèn tốt, chủ động đổi phương pháp hình thức tổ chức dạy học, tham gia tích cực phong trào mũi nhọn nhà trường Đội ngũ cán quản lí, giáo viên, nhân viên đạt trình độ chuẩn theo học lớp chuẩn Tập thể giáo viên đoàn kết trí, thương u, giúp đỡ lẫn cơng tác đời sống Trên sở nắm vững sở trường đạo đức , mong muốn giáo viên trường Hiệu trưởng phân công, giao việc cho giáo viên, nhân viên cách hợp lí nên tạo cho giáo viên tâm lí tốt, phát huy hết lực chun mơn 100% giáo viên hưởng ứng thực nghiêm túc việc đổi phương pháp dạy học “Lấy trẻ làm trung tâm” Đa số giáo viên trường trẻ tuổi, có tinh thần học hỏi, nhiệt huyết với cơng việc Có nhận thức đắn chất nghề nghiệp mến trẻ coi trẻ Giáo viên nhiệt tình cơng tác, có trình độ kiến thức cao, biết vi tính, nhạy bén với việc đổi phương pháp dạy học, hoàn thành tốt nhiệm vụ phân công Cơ sở vật chất, trường lớp tương đối đảm bảo để phục vụ tốt cho công tác dạy học trò Sân chơi có bóng mát tạo điều kiện cho cháu sinh hoạt lúc nơi Nhận thức phụ huynh ngày nâng lên Song bên cạnh thuận lợi có khó khăn như: Các điểm trường không tập trung Năng lực chuyên môn nghiệp vụ giáo viên không đồng Nhiều Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Oanh Trường MN Hoa Sen Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm non giáo viên trường trình độ tay nghề non nên ảnh hưởng đến việc thực chương trình Giáo dục mầm non nhà trường Cơ sở trang thiết bị dạy học thiếu thốn, việc tiếp nhận thông tin điểm lẻ chưa kịp thời Một số giáo viên chưa phát huy hết khả công tác giảng dạy, giáo viên lớn tuổi sáng tạo hạn chế Công tác dự giờ, kiểm tra đánh giá giáo viên chưa thật sát sao, chưa cụ thể, chưa khách quan, dự giáo viên chưa nhiều Tham gia hội thi hội thi “Gáo viên dạy giỏi” cấp năm qua kết chưa cao Chưa có giáo viên đạt “Giáo viên dạy giỏi” cấp tỉnh Lực lượng nồng cốt chuyên môn đội ngũ mỏng Giáo viên chưa chủ động linh hoạt việc tổ chức hoạt động cho trẻ, có chủ yếu tiết học, chơi, buổi sinh hoạt chưa tổ chức thường xuyên Môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm chưa đạt yêu cầu, chưa phong phú, đa dạng trẻ thoải mái trải nghiệm, vui chơi Giáo viên trình lên lớp nói nhiều, ơm đồm chưa phát huy tính tích cực chủ động trẻ Giáo viên sử dụng giáo cụ trực quan chưa phù hợp, dẫn đến tiết dạy chưa đạt hiệu cao Một số giáo viên sử dụng đồ dùng chưa có khoa học, chưa phát huy tính tích cực trẻ Khai thác môi trường xung quanh lớp để vận dụng giáo dục trẻ hạn chế Trước tình hình thực trạng chất lượng chun mơn nhà trường thân nhận thấy cần phải quán triệt quan điểm tiếp tục giáo dục “ Lấy trẻ làm trung tâm” nghiên cứu, tìm tòi biện pháp, phương tiện dạy học phù hợp nhằm giúp giáo viên có cách dạy linh hoạt, lơi trẻ hình thành cho trẻ kĩ giao tiếp, trải nghiệm thực tiễn sống Định hướng cho giáo viên thay đổi biện pháp giảng dạy, đầu tư vào việc nâng cao phương pháp, hình thức cho trẻ hoạt động, trọng nhiều đến việc tổ chức tiết dạy nhiều hình thức đa dạng phong phú, góp phần cho thành cơng cơng tác dạy trẻ tiếp thu kiến thức III Các giải pháp tiến hành để giải vấn đề: Xuất phát từ nhận thức tầm quan trọng việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, xuất phát từ sở lý luận, vào tình hình thực tiễn Hoạt động bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên có hiệu khơi dậy động lực bên người Trong công tác bồi dưỡng giáo viên phải coi trọng động lực tự giác phấn đấu nghề nghiệp Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Oanh Trường MN Hoa Sen Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm non giáo viên Mỗi giáo viên cần thấy rõ mục tiêu phấn đấu nghề nghiệp Nhưng phần định hướng lại người quản lý chuyên môn, định khảo nghiệm, tham khảo ý kiến đội ngũ cán giáo viên nhà trường đội ngũ cán quản lý để đưa giải pháp bồi dưỡng hữu hiệu cho đội ngũ giáo viên trường Mầm non Hoa Sen giúp giáo viên nắm vững phương pháp, chủ động linh hoạt, sáng tạo trình tổ chức hoạt động Sử dụng đồ dùng cách khoa học Khai thác môi trường xung quanh lớp để vận dụng giáo dục trẻ đạt hiệu hơn… Có khả xử lý tình sư phạm tốt, thu hút, lôi trẻ vào hoạt động Vận dụng giải pháp, biện pháp, cách thức tổ chức cho trẻ hoạt động cho đạt hiệu nhất, vừa trì hứng thú trẻ vừa giúp trẻ tiếp thu kiến thức cách nhẹ nhàng thoải mái Giúp trẻ tham gia vào hoạt động tích cực Trẻ hiểu nội dung kiến thức, khám phá giới xung quanh, định hướng môi trường xung quanh, giúp trẻ xác hóa biểu tượng có xã hội, bước cung cấp cho trẻ khái niệm kinh nghiệm sống Vận dụng phương pháp, biện pháp, cách thức tổ chức cho trẻ hoạt động cho đạt hiệu nhất, vừa trì hứng thú trẻ vừa giúp trẻ tiếp thu kiến thức cách nhẹ nhàng thoải mái Sau đưa số giải pháp sau; Biện pháp Bồi dưỡng tư tưởng trị Để thực cơng việc người quản lý chuyên môn, thân cố gắng gương mẫu, đầu hoạt động, công cách xử sự, giải tình xảy nhà trường rộng lượng, khơng thành kiến, tạo điều kiện để chị em sống gần gũi, hoà thuận, lành mạnh, vui vẻ với nhau, thi đua phấn đấu công tác Động viên chị em tham gia đầy đủ, nghiêm túc đợt bồi dưỡng trị nghành tổ chức bồi dưỡng trị hè, lớp học tập nghị Đảng, nhà nước vvv Nhờ biện pháp trên, chị em giáo viên nâng cao phẩm chất trị, hiểu đường lối, chủ trương Đảng, nhà nước, ngành giải tư tưởng tiêu cực đội ngũ Động viên chị em đồng nghiệp thường xuyên theo dõi thời sự, đọc sách, báo để nắm bắt tình hình thời ngày Tinh thần tập thể, ý thức tự giác tập thể giáo viên phát huy mạnh mẽ, chị em có tinh thần thi đua giúp đỡ hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Biện pháp 2: Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Oanh Trường MN Hoa Sen Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm non * Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên: Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thân tơi thực phân loại giáo viên để có kế hoạch bồi dưỡng thích hợp, giáo viên có tay nghề non, giáo viên tuyển năm Chú trọng bồi dưỡng thêm phương pháp dạy, cách tổ chức hoạt động giáo dục như: Tổ chức thao giảng, dự dạy tốt Bồi dưỡng công tác tự học tập giáo viên, bồi dưỡng lực sư phạm, kỹ năng, tác phong, sáng tạo linh hoạt, sáng tạo hình thức tổ chức dạy học cho giáo viên Lập kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cụ thể theo tháng, học kỳ, chủ đề, thời điểm cách phù hợp tạo điều kiện cho giáo viên tham gia Xây dựng kế hoạch tổ chức buổi chuyên đề hội giảng nhằm giúp giáo viên học hỏi kinh nghiệm lẫn để nâng cao trình độ chun mơn Hướng dẫn tổ khối lập kế hoạch họp chuyên môn định kỳ tổ để rút kinh nghiệm, trao đổi, thảo luận mục tiêu, nội dung, phương pháp môn học Lựa chọn giáo viên cốt cán, ham học hỏi tiếp cận mới, có kinh nghiệm, có khả truyền đạt xử lý tình sư phạm cách linh hoạt, sáng tạo… tập huấn buổi chuyên đề phòng giáo dục cụm tổ chức, dự học tập kinh nghiệm trường bạn tỉnh, huyện để học tập rút kinh nghiệm tiếp thu vấn đề triển khai lại tổ để học hỏi * Bồi dưỡng qua thăm lớp dự giờ, thao giảng, kiểm tra Kiểm tra việc làm thường xuyên, kiểm tra nhiều hình thức, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra theo định kỳ, kiểm tra đột xuất Tôi kiểm tra công tác chủ nhiệm việc thực quy chế chuyên môn kiểm tra chất lượng trẻ về: Nề nếp, thói quen vệ sinh văn minh, kiến thức, trang trí chủ đề, đặt câu hỏi để trẻ trả lời qua tơi đánh giá việc giảng dạy giáo viên Qua kiểm tra, uốn nắn số sai lệch, đồng thời khuyến khích mặt mạnh giáo viên công tác giáo dục Từ có biện pháp đạo cụ thể giúp cho giáo viên ôn luyện kiến thức, xây dựng kế hoạch bối dưỡng giúp cho trẻ có chất lượng giáo dục tốt Đầu năm cuối học kì tổ chức kiểm tra chất lượng trẻ kết hợp kiểm tra bảng đánh giá trẻ cuối học kỳ I giáo viên để xếp loại trẻ, trao đổi với giáo viên nhóm lớp để giáo viên nắm trình độ nhận thức trẻ có để giáo viên có biện pháp dạy trẻ cho phù hợp nhằm giúp trẻ phát triển tốt năm lĩnh vực Công tác dự giờ, thao giảng, thăm lớp: Bản thân lên kế hoach, kiểm tra, dự thăm lớp hàng tháng rõ ràng để nắm tình hình thực chương trình giáo viên, kịp thời có biện pháp đạo sát thực hiệu Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Oanh Trường MN Hoa Sen Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm non quả.Tổ chức thao giảng, sau tất giáo viên góp ý rút kinh nghiệm, giúp giáo viên nắm vững nội dung, phương pháp, hình thức bước lên lớp sáng tạo trình dạy học Tuy nhiên qua thời gian thực tơi nhận thấy biện pháp nhiều tồn tại: Tuy dự nhiều tiết dạy, nhiều buổi tháng buổi đến thăm lớp dự nhìn chung chưa có trọng tâm, trọng điểm, nhiều buổi chưa có lịch chuẩn bị trước Xem lại sổ dự giờ, thấy việc bố trí dự tơi có chỗ chưa khoa học, hầu hết lớp tơi dự trọn vẹn buổi, nhiều dự 1-2 tiết học Do cách làm nên tình hình thực chương trình, chế độ sinh hoạt lớp, độ tuổi cách thức thực giáo viên thực chưa nắm chưa sâu sát Qua hạn chế rút kết luận phải xây dựng kế hoạch dự thăm lớp để vừa tốn thời gian lại mang lại hiệu cao Do tơi bố trí sau: Trong kế hoạch thăm lớp, tơi xếp dự tất lớp trường lớp dự đầy đủ tiết dạy hoạt động giáo dục dự thăm lớp xen kẻ, lịch dự không trùng ngày, trùng tiết lớp Nhờ thực theo lịch thăm nhiều lớp mà dự đầy đủ tiết dạy phương pháp tổ chức hoạt động Cũng nhờ mà tơi nắm rõ mặt mạnh mặt yếu giáo viên * Bồi dường thông qua việc tổ chức giao lưu, học tập trao đổi kinh nghiệm: Nắm bắt tình hình trường lân cận tổ chức tiết dạy mẫu xây dựng kế hoạch xin ý kiến BGH trường bạn cho tổ khối, giáo viên cốt cán trường giao lưu, dự học tập Hơn nữa, để mở rộng tầm nhìn tạo hội học tập cho giáo viên, chúng tơi tổ chức đợt tham quan, học tập trường thành phố từ giáo viên học hỏi nhiều điều mẻ mà chưa có, BGH có điều kiện so sánh, bổ sung học tập vấn đề mà trường chưa tổ chức, thực Sau đợt tham quan học tập nhà trường có thêm diện mạo cách trang trí, đồ dùng đồ chơi, phương pháp đổi hoạt động Trước tổ chức triển khai chuyên đề cần phải lên kế hoạch cụ thể Tổ chức chuyên đề mà nội dung bồi dưỡng nhằm củng cố lại kiến thức cho cán giáo viên thực tốt sở Giúp cán giáo viên có ý thức việc tự bồi dưỡng Trong buổi tổ chức chuyên đề cần kiểm tra việc lập kế hoạch cán giáo viên theo chuyên đề, thảo luận, góp ý, giúp đỡ, hỗ trợ lập kế hoạch phù hợp, xác định mục tiêu Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Oanh 10 Trường MN Hoa Sen Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm non Tạo hội cho giáo viên thường xuyên tham gia sinh hoạt chuyên môn Đây cách tiếp cận giúp giáo viên học tập lẫn thực tế qua thực tế thông qua trải nghiệm thực vào trình dự giờ-quan sát-suy ngẫm chia sẻ thực tế việc học học sinh để phát triển lực cần thiết, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng học tập cho học sinh Hơn nữa, thực tế chứng minh, sinh hoạt chuyên môn không giúp nâng cao lực chuyên môn cho giáo viên mà xây dựng "tính đồng nghiệp" tốt đẹp "cộng đồng học tập"; giúp họ tìm thấy ý nghĩa giá trị thú vị nghề nghiệp, qua khích lệ say mê chun mơn, tích cực chủ động xây dựng lại đổi nhà trường Xây dựng tiết dạy mẫu cho cán giáo viên dự giờ: Giúp cán giáo viên có hội trực tiếp quan sát, học tập xây dựng môi trường, hình thức tổ chức, phương pháp giảng dạy theo chương trình mới, lập kế hoạch, đánh giá trẻ theo độ tuổi Thông qua chuyên đề cán giáo viên tự xây dựng kế hoạch cụ thể cho chuyên đề để thực có hiệu hơn, tiến hành sơ kết đánh giá phương hướng để nâng cao chất lượng chuyên đề Tham gia bồi dưỡng qua chuyên đề, hội thảo, hội giảng biện pháp tích cực có tính hiệu cảo việc nâng cao tay nghề cho giáo viên Muốn tổ chức tốt chuyên đề người quản lý phải lập kế hoạch bồi dưỡng cụ thể theo tháng, kì, năm học thời điểm tích hợp * Bồi dưỡng qua phong trào làm đồ dùng dạy học Trong thời đại nay, đồ dùng đồ chơi đại trang bị ngày nhiều làm giảm thời gian đầu tư cho việc làm đồ dùng, đồ chơi giáo viên nhiều so với trước Tuy nhiên điều kiện kinh tế khơng khó khăn, số kinh phí cấp trường để trang bị đồ dùng, đồ chơi cho cháu hạn chế thực tế có nhiều đồ dùng đồ chơi thiết thực chưa có thị trường có đồ dùng có thị trường ta tận dụng làm từ nguyên vật liệu sẵn có địa phương rẻ nhiều không phần hấp dẫn cháu Do hàng năm từ đầu năm học, xây dựng kế hoạch phát động phong trào làm đồ dùng đồ chơi để phục vụ cho việc dạy tháng lần, tổ chức thi đồ dùng cấp trường lớp Chúng xây dựng kế hoạch cụ thể cho giai đoạn để giáo viên chủ động xây dựng kế hoạch cho lớp Bên cạnh ban giám hiệu có nhiệm vụ nghiên cứu sưu tầm mẫu mã, làm cố vấn việc thiết kế mẫu để giúp giáo viên tạo đồ chơi đẹp, bền, có giá trị sử dụng cao * Bồi dưỡng qua hội thi Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Oanh 11 Trường MN Hoa Sen Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm non Phải có kế hoạch đạo thực cách nghiêm túc khoa học hội thi đỉnh cao phong trào thi đua dạy tốt, học tốt Qua hội thi rút nhiều kinh nghiệm nâng cao chất lượng giáo dục dịp để giáo viên, cháu thể tài có học hỏi lẫn nhau, lực sư phạm nâng lên rõ rệt Việc tổ chức cho giáo viên tham gia hội thi hội để giáo viên tích cực sâu nghiên cứu chun mơn , nâng cao tay nghề, nâng cao trình độ hiểu biết, học tập nhiều kinh nghiệm, nảy sinh nhiều ý tưởng hay Qua hội thi giáo viên có điều kiện để vận dụngvà phát huy lực, sáng tạo trước đồng nghiệp, giúp cho giáo viên có hướng phấn đấu tốt Trong năm qua tổ chức tham gia tốt hội thi như: + Hội thi giáo viên giỏi cấp trường, cấp huyện + Hội thi “Trang trí lớp” + Hội thi làm đồ dùng dạy học + Hội thi bé với tranh vẽ dành cho trẻ tuổi + Thi viết sáng kiến kinh nghiệm + Hội thi “Bé với an tồn giao thơng” + Hội thi “Aeropic” cấp trường, cấp huyện Đây hội thi lớn năm nên đưa vào kế hoạch từ đầu năm học bàn bạc cụ thể hội nghị CCVC, giúp giáo viên chủ động việc bồi dưỡng, tự bồi dưỡng mang lại kết cao hội thi Cuối hội thi có tổng kết, đánh giá, động viên, khen thưởng cá nhân đạt thành tích cao, góp ý phê bình giáo viên chưa có cố gắng, có tổ chức rút kinh nghiệm để BGH có phương hướng đạo tốt hơn, đồng thời giúp cho giáo viên tự rút học cho thân * Biện pháp 3: Xây dựng môi trường giáo dục Với quan điểm “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, môi trường tiếng việt” thân khẳng định quan điểm giáo dục tiến bộ, khẳng định vai trò vị trí trẻ giáo viên, giúp giáo viên xây dựng, sử dụng hiệu môi trường giáo dục, lập kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục trường mầm non đạt hiệu cao Quan điểm lấy trẻ làm trung tâm với gợi mở giáo viên giúp trẻ có tính tích cực, chủ động tham gia hoạt động, làm việc nhóm giúp cho trẻ có hội trải nghiệm, khám phá, tìm tòi, trao đổi, chia sẻ trình bày ý kiến Đặc biệt trẻ biết suy nghĩ vận dụng trẻ học vào thực tế sống xử lý tình mà trẻ gặp phải Từ giúp trẻ mạnh dạn, tự tin giao tiếp, phát huy Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Oanh 12 Trường MN Hoa Sen Một số biện pháp nâng cao chất lượng chun mơn cho giáo viên Mầm non tính sáng tạo trẻ tham gia hoạt động, đồng thời phát triển nhân cách cho trẻ cách toàn diện thể chất lẫn tinh thần Xây dựng mơi trường giáo dục ngồi lớp phải đảm bảo an toàn thể chất, tâm lý cho trẻ, mơi trường xây dựng suốt q trình thực chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ Mơi trường vật chất lớp ngồi trời có ý nghĩa vô quan trọng, điều kiện để giáo viên tổ chức hoạt động đáp ứng nhu cầu hứng thú trẻ hình thức giúp trẻ phát triển tâm lý, thể chất giúp trẻ chủ động tham gia vào hoạt động tạo điều kiện cho trẻ chơi mà học, học chơi, có hội trải nghiệm giao tiếp cách tích cực, tự nhiên - Môi trường lớp học: Giáo viên biết tận dụng, khai thác, bổ sung thiết bị, đồ dùng để tổ chức tốt hoạt vui chơi học tập cho trẻ vào mục tiêu giáo dục chủ đề Ví dụ: chủ đề “Gia đình” giáo viên biết sử dụng nguyên vật liệu chai nước, hộp sữa chua, bóng nhỏ, xốp để tạo đồ chơi bé trai, bé gái cho trẻ trải nghiệm góc phân vai Bên cạnh giáo viên tạo góc địa phương để trẻ biết sắc dân tộc người đồng bào Ê đê Giáo viên tạo góc chơi phong phú để đáp ứng nhu cầu vật chất vui chơi trẻ, tạo điều kiện cho trẻ “chơi mà học, học mà chơi” Thực quan điểm xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, xây dựng môi trường tiếng việt cho trẻ Giáo viên gợi mở cho trẻ nói lên ý tưởng tham gia hoạt động cách tích cực Thơng qua góc chơi bé trải nghiệm hoạt động sống ngày : người bán hàng, thợ xây … Tạo mơi trường giáo dục phù hợp với chủ đề, kích thích trẻ tìm tòi, khám phá, tìm mới, thể hiểu biết trẻ sống hàng ngày - Mơi trường ngồi lớp học: Để trẻ có sân chơi bổ ích khơng gian hoạt động tham mưu với nhà trường thiết kế cho trẻ khuôn viên để trẻ chơi với nước, cát, sỏi nhằm giúp trẻ trải nghiệm Chỉ đạo giáo viên thiết kế khu vận động trời gồm nhiều loại dụng cụ, đồ chơi tự tạo giáo viên tận dụng từ nguyên vật liệu mở lốp xe cũ, loại chai, lọ, cát, đá , sỏi, tre … Giáo viên đưa nguyên vật liệu vào hoạt động cho trẻ trải nghiệm với trò chơi vận động : leo, trèo thang, ném vòng cổ chai, bật tách chân khép chân qua ô đúc từ xi măng có kèm chữ số chữ viết giúp trẻ nhận biết mặt chữ viết, chữ số Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Oanh 13 Trường MN Hoa Sen Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm non * Biện pháp : Nâng cao chất lượng giáo dục Nâng cao chất lượng giáo dục trẻ vấn đề nâng cao kết việc giáo dục trẻ Bởi tích cực hướng dẫn việc tổ chức hoạt động ngày việc làm thường xuyên: Mỗi giáo viên tự xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục trẻ tuần, ngày, nghiêm túc thực kế hoạch giáo dục trẻ, tổ chức đầy đủ hoạt động ngày như: đón trẻ, hoạt động có chủ đích, hoạt động góc, hoạt động ngồi trời, hoạt động vệ sinh tự phục vụ, ăn, ngủ, hoạt động chiều Giáo án soạn đầy đủ, nội dung, yêu cầu kiến thức, kỹ phát triển thể chất, nhận thức, ngơn ngữ, tình cảm xã hội, thẩm mỹ cho trẻ Biết lựa chọn, vận dụng phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, tích cực tạo tình huống, hội cho trẻ hoạt động khám phá, nhằm phát huy nhận thức, kĩ năng, tính sáng tạo trẻ Ví dụ : Hoạt động tạo hình với đề tài « Vẽ gà » giáo viên khuyến khích trẻ tạo sản phẩm theo ý tưởng Với nguyên vật liệu khơi gợi trí tưởng tượng, sáng tạo trình thực tạo sản phẩm Bên cạnh giáo viên cần tổ chức hoạt động để trẻ tích cực, hứng thú, tự nguyện tham gia váo hoạt động giáo dục trẻ tạo sản phẩm, tìm tòi khám phá, giáo viên không làm thay, vẽ thay, viết thay cho trẻ Giáo viên ln tạo tình huống, đặt vấn đề cho trẻ giải để hình thành rèn luyện cho trẻ có thao tác đúng, thục số thói quen nề nếp học tập, kĩ sống phù hợp vời thời đại Ngồi giáo viên ln theo dõi phát triển, nhận thức trẻ lĩnh vực phát triển nhận thức, phát triển ngôn ngữ, tình cảm, thẩm mỹ phát triển thể chất Đánh giá kết trẻ thực chất, khách quan, cơng bằng, tơn trọng sản phẩm trẻ Vì người giáo viên muốn có kết thật phải biết thực tốt phương pháp dạy học tích cực, biết tạo hội để ôn luyện thêm kiến thức cho trẻ vào thời điểm ngày Bởi trẻ mầm non dễ nhớ, dễ quên nên hoạt động vui chơi hoạt động chủ đạo trẻ tổ chức nhiều trò chơi “Học mà chơi, chơi mà học” để củng cố, ôn luyện kiến thức, kĩ đạt kết tốt q trình chơi giúp trẻ ơn luyện kiến thức mà trẻ trải nghiệm, khám phá Chuyên môn có kế hoạch kiểm tra khảo sát đánh giá chất lượng trẻ sau chủ đề, học kỳ, phương pháp cho trẻ thực hành tập, đàm thoại với trẻ, quan sát hoạt động trẻ để đánh giá chất lượng trẻ xác Góp ý với giáo viên mặt mạnh, yêu cầu giáo viên lên kế hoạch cho chủ đề phù hợp Chỉ đạo nghiêm túc hoạt động chuyên môn, tổ chức tốt hội thi Phát động phong trào tự làm đồ dùng dạy học, đồ chơi: Đối với trẻ, đồ chơi công cụ quan trọng thiếu Hoạt động vui chơi hoạt động chủ đạo trẻ việc “Học mà Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Oanh 14 Trường MN Hoa Sen Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm non chơi, chơi mà học” giúp cho trẻ nắm kiến thức bản, ôn luyện củng cố kiến thức cho trẻ qua hoạt động vui chơi Vì vậy, việc phát động phong trào tự làm đồ dùng, đồ chơi việc làm thường xuyên, việc làm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho việc dạy học hàng ngày, chúng tơi tiến hành tổ chức thi đồ dùng cấp trường hàng năm, tạo khơng khí thi đua lớp, từ tạo động lực cho giáo viên phát huy tính sáng tạo việc làm đồ dùng đồ chơi tự tạo phục vụ cho việc học ngày hiệu * Biện pháp : Tổ chức tham quan học tập đơn vị điển hình Để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lương thực chương trình giáo dục năm học qua, ngành học mầm non có thay đổi nội dung, phương pháp, đổi hình thức tổ chức hoạt động giáo dục trẻ cho phù hợp với mục tiêu giáo dục Nắm bắt tình hình trường tổ chức tiết dạy mẫu xây dựng kế hoạch xin ý kiến BGH trường bạn cho tổ khối, giáo viên cốt cán trường giao lưu, dự học tập Trường tổ chức cho giáo viên tham quan học hỏi kinh nghiệm trường mầm non Cưpang, trường mầm non Hoa Hồng, Hoapơlang, Hoa Cúc địa bàn huyện, qua giúp cho đội ngũ giáo viên nhà trường thay đổi tư duy, phát triển thêm nhiều mặt, có nhận thức tốt đắn ngành học có nổ lực nghiên cứu sáng tạo q trình chăm sóc giáo dục trẻ *Biện pháp 6: Công tác tuyên truyền, phối hợp với phụ huynh Nhà trường nhóm lớp tạo điều kiện để gia đình tham gia vào nhiều hoạt động khác Nhà trường chủ động đưa số nội dung hình thức phối hợp làm mang lại hiệu thiết thực để góp phần nâng cao chất lượng chun mơn đơn vị Hình thức phối hợp nhà trường với gia đình: qua góc “ tuyên truyền” nhà trường nhóm lớp Giáo viên trao đổi thường xuyên hàng ngày đón trả trẻ Tổ chức họp phụ huynh định kì tổ chức cho phụ huynh tham quan tham dự tất hoạt động trẻ Luôn nhắc nhở giáo viên làm tốt công tác tuyên truyền phối kết hợp với phụ huynh công tác chăm sóc giáo dục trẻ Bên cạnh để có mơi trường cho trẻ hoạt động, vui chơi bổ ích ý nghĩa khơng có cố gắng tồn thể nhà trường mà có góp sức chung tay bậc phụ huynh làm nên môi trường cho trẻ trải nghiệm vui chơi với nhiều trò chơi vận động, dân gian giúp trẻ phát triển toàn diện thể chất VI Tính giải pháp Cơng tác bồi dưỡng giáo viên phải thực thường xuyên với nhiều hình thức, đa dạng phong phú nhằm tạo hội cho giáo viên học tập Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Oanh 15 Trường MN Hoa Sen Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm non trao đổi kinh nghiệm lẫn Phải ln sâu sát q trình đạo theo dõi việc thực hiện, có sơ kết, tổng kết, phát kịp thời nhân tố điển hình để phát huy nhân rộng, hạn chế, khó khăn tháo gỡ có biện pháp hỗ trợ kịp thời cho giáo viên trình thực Giáo viên cần phải dựa vào nguyên tắc dạy học để tổ chức hoạt động đảm bảo tính vừa sức, tính phát triển, tính hệ thống liên tục ý cá biệt trẻ nhằm hình thành trẻ, khả quan sát ghi nhớ vận động kích thích trẻ nỗ lực khám phá Thực tốt chức hướng dẫn, đạo phương pháp dạy - học trường nhằm hỗ trợ lẫn chuyên môn, đảm bảo cho trẻ phát triển theo mục tiêu đề Giáo viên nắm hiểu đặc điểm tâm, sinh lý trẻ, đặc điểm tình hình lớp để đề kế hoạch hoạt động cách phù hợp, vận dụng cách linh hoạt, sáng tạo phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục thiết kế hoạt động theo hứng thú trẻ làm cho tiết dạy sinh động, hiệu Giáo viên biết tận dụng tài nguyên giáo dục internet làm phong phú hoạt động học Giúp giáo viên định hướng đắn trong việc thực nhiệm vụ chun mơn cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ, cán quản lý có bước chuyển công tác quản lý giáo dục V Hiệu SKKN: Sau thời gian thực hiệu việc bồi dưỡng chun mơn cho đội ngủ giáo viên có kết khảo nghiệm sau: - Đối với giáo viên: Kết chuyên môn giáo viên năm gần sau: Giáo viên dạy giỏi Cấp trường Năm học 2017 - 2018 2018 - 2019 15/19 17/19 Cấp huyện 4/4 Cấp tỉnh Giáo viên chủ động, sáng tạo, linh hoạt trình lên lớp Khơng lúng túng việc sử dụng đồ dùng, đồ chơi Đặc biệt tạo môi trường hoạt động cho trẻ phong phú hấp dẫn Giúp trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào hoạt động Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Oanh 16 Trường MN Hoa Sen Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên mơn cho giáo viên Mầm non Kết NỢI DUNG Đạt Chưa đạt Số GV Tỉ lệ % Số GV Tỉ lệ % Hình thức tổ chức học linh hoạt, sáng tạo 15/19 79 4/19 21 Sử dụng đồ dùng khoa học 18/19 95 1/19 Thiết kế trò chơi hấp dẫn 17/19 89,5 2/19 10,5 Tạo môi trường hoạt động cho trẻ phong phú, hấp dẫn 17/19 89,5 2/19 10,5 Chú ý phát huy tính tích cực trẻ 17/19 89,5 2/19 10,5 - Đối với trẻ: Hầu hết trẻ tích cực tham gia vào hoạt động, đa số trẻ chủ động, mạnh dạn, tự tin, động, sáng tạo hoạt động phát huy tính tích cực trẻ Trẻ mạnh dạn, tự tin, tham gia học tập thoải mái, mạnh dạn giơ tay phát biểu, có điều kiện để trải nghiệm, có hội bộc lộ khả thân, hình thành tính tự độc lập, khả sáng tạo trẻ tham gia vào hoạt động - Đối với phụ huynh: Tạo niềm tin phụ huynh, ngày tin tưởng vào giáo dục nhà trường Giữa phụ huynh giáo viên có hợp tác tích cực gắn bó với nhà trường hơn, hiểu tầm quan trọng giáo dục mầm non Phần thứ ba: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ I Kết luận: Từ kết nghiên cứu thân rút kết luận sau: Phải làm cho giáo viên nhận thức việc bồi dưỡng học tập giải pháp có ý nghĩa định đến việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ Phải xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nội dung bồi dưỡng phải phù hợp với tình hình thực tế trường Chú ý tạo điều kiện cho giáo viên tham gia đầy đủ lớp, đợt bồi dưỡng chuyên môn cấp tổ chức Công tác bồi dưỡng giáo viên phải thực thường xuyên với Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Oanh 17 Trường MN Hoa Sen Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm non nhiều hình thức, đa dạng phong phú tạo hội cho giáo viên học tập trao đổi kinh nghiệm lẫn Thực tốt chức hướng dẫn, đạo phương pháp dạy - học trường Xác định rõ nội dung hình thức đạo bồi dưỡng chun mơn, có kiểm tra giảng dạy tổng kết đánh giá kiểm tra việc học tập trẻ từ rút kinh nghiệm để bồi dưỡng cho giáo viên dạy tốt Phải sâu sát trình đạo, theo dõi việc thực hiện, có sơ kết, tổng kết phát kịp thời nhân tố điển hình để phát huy nhân rộng, hạn chế, khó khăn để tháo gỡ có biện pháp hỗ trợ kịp thời cho giáo viên trình thực Giáo viên phải gương tốt, chuẩn mực hành vi, lời nói, cử chỉ… cho trẻ noi theo Xây dựng môi trường giáo dục trẻ xanh - - đẹp, vui vẻ thân thiện Giáo viên cần phải dựa vào nguyên tắc dạy học để tổ chức hoạt động đảm bảo tính vừa sức, tính phát triển, tính hệ thống liên tục ý cá biệt trẻ nhằm hình thành trẻ, khả quan sát ghi nhớ vận động kích thích trẻ nỗ lực khám phá Giáo viên nắm phương pháp giảng dạy môn, hoạt động, chủ động linh hoạt sáng tạo phương pháp tổ chức, kết hợp nội dung lồng ghép mơn học Phát huy tính tích cực trẻ tiết học, học sinh tích cực chủ động lĩnh hội kiến thức cách nhẹ nhàng, vui tươi thoải mái, tạo sân chơi bổ ích cho học sinh Trẻ thực hành, trải nghiệm có hội bộc lộ khả thân Cách học trẻ thông qua việc tương tác với đồ vật, trẻ học qua trải nghiệm, trực tiếp giác quan, trẻ dần rèn luyện kĩ hoạt động nhóm Giáo viên khéo léo vận động phụ huynh đóng góp nhiều đồ chơi, nguyên vật liệu làm sản phẩm phục vụ cho chủ đề giáo dục Phải kịp thời nhắc nhở thiếu sót tồn khuyến khích ưu điểm giáo viên Phải tổ chức nhiều hoạt động chuyên môn cho giáo viên tham gia như: Thao giảng, dự giờ, thi giáo viên dạy giỏi Động viên tạo điều kiện cho giáo viên tham gia học chuẩn., khích lệ tinh thần tự học tự rèn giáo viên Tổ chức cho giáo viên tham quan học tập trường bạn, viết sáng kiến kinh nghiệm cải tiến phương pháp dạy học, cho áp dụng đại trà biện pháp hữu hiệu mà sáng kiến năm mang lại Ứng dụng có hiệu cơng nghệ thơng tin vào công tác giáo dục trẻ Kiểm tra đánh giá nghiêm túc chất lượng học tập trẻ bảng liệt kê theo dõi Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Oanh 18 Trường MN Hoa Sen Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm non phát triển trẻ Có kế hoạch khen thưởng thoả đáng để kịp thời động viên giáo viên tham gia phong trào thi đua đạt kết cao Lên kế hoạch tuyên truyền cho năm, tháng rõ ràng, cụ thể để giáo viên thực Phát huy tinh thần đoàn kết, tinh thần phê tự phê cao giáo viên Bản thân phải biết lắng nghe ý kiến góp ý giáo viên, gương mẫu đầu công việc, đối xử công bằng, sống gần gũi, yêu thương chị em đồng nghiệp đơn vị II Kiến nghị: Cần quan tâm nhiều cấp, ngành đầu tư kinh phí xây dựng sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho trường mầm non, đặc biệt trường mầm non thuộc vùng khó khăn để có đủ điều kiện phương tiện nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục, tạo mơi trường phong phú cho trẻ hoạt động, trải nghiệm Tạo điều kiện cho giáo viên giỏi tham quan học tập tỉnh để giao lưu, học hỏi, rút kinh nghiệm công tác chăm sóc giáo dục trẻ Tăng cường mở lớp tập huấn bồi dưỡng trình độ chun mơn nghiệp vụ, lý luận cho đội ngũ giáo viên mầm non Trên “Một số biện pháp bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên” thực đạt hiệu đơn vị Rất mong đóng góp ý kiến hội đồng sáng kiến cấp, đồng nghiệp để thân tơi có kinh nghiệm cơng tác bồi dưỡng chun môn ngày tốt hơn./ EaBông, ngày 20 tháng 03 năm 2019 Người viết Nguyễn Thị Kim Oanh Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Oanh 19 Trường MN Hoa Sen Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm non NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN TM/ HỘI ĐỒNG CHẤM SÁNG KIẾN HIỆU TRƯỞNG Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Oanh 20 Trường MN Hoa Sen Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm non TÀI LIỆU THAM KHẢO STT Tên tài liệu Tác giả Bồi dưỡng thường xuyên TS.Trần Thị Ngọc Trâm – Hướng dẫn tổ chức thực chương TS Lê Thu Hươngtrình giáo dục mầm non PGS.TS Lê Thị Ánh Tuyết Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non Tạp chí giáo dục Mầm non Tài liệu xây dượng MTLTLTT WWW Mầm non Com Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ từ NXB ĐH Quốc gia Hà Nội 3-5 tuổi Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Oanh Nguyễn Thị Ánh Tuyết 21 Trường MN Hoa Sen Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm non MỤC LỤC Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU: .1 I Đặt vấn đề: Lý chọn đề tài : .1 Lý lý luận Lý thực tiễn Đối tượng nghiên cứu: .3 II Mục đích nghiên cứu: Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lý luận vấn đề: .4 II Thực trạng vấn đề: III Các giải pháp tiến hành để giải vấn đề IV Tính giải pháp: .15 V Hiệu SKKN: 16 Phần thứ ba: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ I Kết luận: 17 II Kiến nghị: 19 Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Oanh 22 Trường MN Hoa Sen ... Sen Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm non Khảo sát khả tổ chức, khả sư phạm giáo viên, giúp giáo viên trình lên lớp đạt chất lượng, hiệu cao Nâng cao chất lượng chuyên. .. chữ số Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Oanh 13 Trường MN Hoa Sen Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm non * Biện pháp : Nâng cao chất lượng giáo dục Nâng cao chất lượng. .. Hoa Sen Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm non * Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên: Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thân tơi thực phân loại giáo viên để có
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm non, SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm non

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn