SKKN Một số biện pháp làm giảm nguy cơ không an toàn và phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi

19 75 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2019, 11:33

Một số biện pháp làm giảm nguy cơ không an toàn và phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổiMột số biện pháp làm giảm nguy cơ không an toàn và phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổiMột số biện pháp làm giảm nguy cơ không an toàn và phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổiMột số biện pháp làm giảm nguy cơ không an toàn và phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổiMột số biện pháp làm giảm nguy cơ không an toàn và phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổiMột số biện pháp làm giảm nguy cơ không an toàn và phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổiMột số biện pháp làm giảm nguy cơ không an toàn và phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổiMột số biện pháp làm giảm nguy cơ không an toàn và phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổiMột số biện pháp làm giảm nguy cơ không an toàn và phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổiMột số biện pháp làm giảm nguy cơ không an toàn và phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổiMột số biện pháp làm giảm nguy cơ không an toàn và phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổiMột số biện pháp làm giảm nguy cơ không an toàn và phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi Một số biện pháp làm giảm nguy không an tồn phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ mẫu giáo – tuổi Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU I Đặt vấn đề Mỗi nhớ câu nói Bác Hồ “Trẻ em búp cành biết ăn, biết ngủ, biết học hành ngoan” Câu nói in sâu lòng người làm cha, làm mẹ người làm thầy, làm Đó người chắp cánh ước mơ bay cao, bay xa trẻ sau người có tác động lớn đến thành cơng trẻ tương lai Có trẻ từ nhỏ có ước mơ riêng ước mơ bé nhỏ nhiều em khơng thực nhiều nguyên nhân khác Có nhiều nguyên nhân nguyên nhân đông đảo người tồn xã hội quan tâm quan tai nạn học đường Những câu chuyện thương tâm đứa trẻ xấu số xảy hàng ngày, hàng phần bất cẩn người lớn phần trẻ thiếu kỹ phòng tránh xử lý tình xảy với đưa tin trang báo, truyền hình… Ở lứa tuổi mầm non, đặc biệt trẻ - tuổi thể trẻ lớn nhanh phát mặt Muốn cho hệ tương lai thực có đầy đủ trí - thể - mĩ để phục vụ cho nhu cầu phát triển đất nước phải chăm sóc từ Trong cơng tác chăm sóc giáo dục tồn diện cho trẻ cơng tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ xem mục tiêu vô quan trọng, cơng tác phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ quan tâm hàng đầu Chính ngồi việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em việc giáo dục, giúp trẻ nhận biết nguy không an tồn hướng dẫn trẻ cách phòng tránh điều vơ cần thiết Có tự nghĩ không dạy cho trẻ, phòng tránh tai nạn cho trẻ để khơng cảnh cha mẹ con, ông bà cháu, thầy cô học trò tai nạn khơng đáng xảy Trường MN Hoa Phượng nằm Thôn thị trấn Bn Trấp nơi có kinh tế phát triển, địa phương nơi dân số có đồng bào dân tộc Ê đê làm nghề nơng nên việc ý thức phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ người dân nói chưa cao Những vấn đề nan giải trẻ tự Nguyễn Thị Như Ngọc -1- Trường MN Hoa Phượng Một số biện pháp làm giảm nguy không an tồn phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ mẫu giáo – tuổi chơi khơng có quản lý, theo dõi người lớn như: Các nguy ngạt đuối nước ao hồ hay thùng chứa nước, nơi nuôi thú, vật thả rơng, đồ dùng dụng cụ gia đình lớp học hay vấn đề nóng bỏng an tồn giao thông… chưa quan tâm cách sâu xắc Với đối tượng nghiên cứu: Những biện pháp, giải pháp việc triển khai thực hoạt động nhằm tránh tai nạn thương tích cho trẻ Và phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu chương trình phòng tránh giảm thiểu nguy khơng an tồn tai nạn thương tích cho trẻ – tuổi đề xuất biện pháp giúp giáo viên phụ huynh hiểu tầm quan trọng việc phòng tránh nguy khơng an tồn cho trẻ Vì điều trăn trở nên tơi định chọn đề tài “Một số biện pháp làm giảm nguy khơng an tồn phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ mẫu giáo - tuổi” với mong muốn vô thực tế giúp cho cháu biết tránh xa nơi nguy hiểm tự biết bảo vệ thân II Mục tiêu nghiên cứu - Tạo mơi trường sống an tồn, lành mạnh cho trẻ, chủ động phòng ngừa, giảm thiểu loại bỏ yếu tố gây tai nạn thương tích cho trẻ - Tìm nhiều biện pháp phòng tránh tai nạn thương tích đảm bảo an toàn cho trẻ lúc nơi - Nâng cao ý thức vai trò, trách nhiệm góp phần củng cố nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ - Củng cố cập nhật kiến thức đảm bảo an toàn cho trẻ cách sơ cứu, cấp cứu thơng thường có tai nạn xảy Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lý luận Giáo dục nhiệm vụ trọng tâm, quốc sách hàng đầu công tác đào tạo hệ trẻ Thấm nhuần lời dạy Bác Hồ “Vì lợi ích mười năm trồng cây, lợi ích trăm năm trồng người” Trong giai đoạn nay, đồng hành với phát triển giáo dục việc nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ việc đảm Nguyễn Thị Như Ngọc -2- Trường MN Hoa Phượng Một số biện pháp làm giảm nguy khơng an tồn phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ mẫu giáo – tuổi bảo an tồn cho trẻ để phòng tránh nguy khơng an tồn trẻ nhỏ dành quan tâm sâu sắc bậc cha mẹ học sinh, ngành giáo dục toàn xã hội Hiệu việc phòng tránh nguy khơng an tồn đóng vai trò quan trọng, nội dung thiếu việc giáo dục toàn diện người mới, chủ nhân tương lai đất nước Những người hội tụ phẩm chất tài đức vẹn toàn, nhằm đáp ứng nhu cầu Cơng nghiệp hố – Hiện đại hố đất nước Việc giáo dục đảm bảo an toàn diễn thuận lợi giai đoạn mẫu giáo trẻ có phát triển định thể chất, trí tuệ, ngơn ngữ mối quan hệ xã hội Giúp trẻ hình thành củng cố kỹ nhận biết phòng tránh nguy khơng an tồn thân thể phát triển khỏe mạnh, phòng tránh tối đa mối nguy hiểm xảy giúp trẻ đảm bảo an toàn cho thân Đảm bảo an toàn cho trẻ việc giữ gìn yên ổn trẻ, tránh tai nạn, thiệt hại, rủi ro, cố, tácđộng bên ngồi mang tính nguy hiểm lên thân thể có hại mặt tinh thần cho trẻ trường mầm non Các nguy khơng an tồn yếu tố tiềm ẩn mà trẻ nhỏ nhận hiểu biết chúng Chỉ thông qua hoạt động giáo dục, trẻ hình thành khả nhận biết phòng tránh nguy Giáo dục trẻ nhận biết nguy khơng an tồn dạy trẻ nhận biết đầy đủ đối tượng gây nguy hiểm cách hoạt động với đối tượng Hoạt động cách hoạt động đạt hiệu công việc mà không gây thiệt hại cho với môi trường sống Thông qua hoạt động, trẻ tìm hiểu giới xung quanh, với kinh nghiệm mới, nhận thức trẻ mở mang thêm chúng hiểu giới xung quanh từ trẻ có cách hoạt động phù hợp Vai trò to lớn giáo viên, phụ huynh tất người lúc quan trọng Do để nâng cao hiệu cơng tác phòng tránh tai nạn thương tích nhằm giúp trẻ có số hiểu biết định để tự phòng tránh cho thân người phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, trang bị Nguyễn Thị Như Ngọc -3- Trường MN Hoa Phượng Một số biện pháp làm giảm nguy khơng an tồn phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ mẫu giáo – tuổi cho kiến thức phòng tránh tai nạn thương tích, tạo mơi trường an tồn để trẻ vui chơi hoạt động, thường xuyên lồng ghép nội dung nguy không an tồn buổi học để trẻ có kiến thức định để tự phòng tránh cho thân Tuyên truyền rộng rãi để phụ huynh cộng đồng thực Từ thực tế qua năm đảm nhiệm vai trò giáo viên trực tiếp làm cơng tác chăm sóc ni dưỡng trẻ – tuổi giúp thân hiểu đúc kết số biện pháp, kinh nghiệm để giải vấn đề II Thực Trạng Như biết phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ tuổi mầm non – tuổi nhiệm vụ chung gia đình, nhà trường tồn xã hội Tai nạn thương tích tai nạn thường hay gặp trẻ nhỏ đặc biệt trẻ độ tuổi mầm non, trẻ lứa tuổi hiếu động thích tìm tòi khám phá điều lạ nên dễ dàng bị nạn vô tư trẻ bất cẩn người lớn Thực tiễn năm qua công tác phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ trường gặp hạn chế sau: Trẻ tự chơi không lường hết tiềm ẩn nguy hiểm xung quanh mình, với trẻ đồ vật trở thành đồ chơi đồ chơi Lớp học đông với nhiều độ tuổi khác nên giáo viên gặp khó khăn việc quan sát, theo dõi để phòng tránh nguy khơng an tồn cho trẻ Nhiều phụ huynh đời sống kinh tế khó khăn nên lo việc sản xuất, làm kinh tế nên chưa giành thời gian đưa đón trẻ đến lớp Từ dẫn đến tình trạng số cháu đến lớp, gửi cho người khác đón, trẻ ngồi xe máy tham gia giao thông mũ bảo hiểm, đùa giỡn Cơng tác chăm sóc giáo dục phòng chống tai nạn thương tích, vệ sinh cho trẻ qua sổ bé ngoan trẻ chưa phụ huynh quan tâm mức Nhiều phụ huynh không theo dõi tiến hay chưa tiến qua phần đánh giá nhận xét giáo viên nhà trường Nguyễn Thị Như Ngọc -4- Trường MN Hoa Phượng Một số biện pháp làm giảm nguy khơng an tồn phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ mẫu giáo – tuổi Việc tuyên truyền phổ biến lồng ghép hoạt động trường, lớp mầm non (Hoạt động chung, hoạt động góc, hoạt động trời….) cho bậc phụ huynh nắm bắt, nghe thật đơn giản thực tế bậc phụ huynh chưa biết tất hoạt động cách hướng dẫn giáo viên cho trẻ hoạt động Việc rèn luyện thói quen an tồn cho trẻ sinh hoạt vui chơi hàng ngày phụ huynh chưa hình thành cho cháu từ nhà III Các giải pháp, biện pháp để giải vấn đề Việc đảm bảo an toàn cho trẻ trường mầm non tiến hành nhiều hình thức khác nhau: lồng ghép hoạt động học tập, thông qua chế độ sinh hoạt hàng ngày, vui chơi Những tác phẩm nghệ thuật tác phẩm văn học( thơ, kể chuyện)… có tác dụng tích cực việc giáo dục đảm bảo an tồn cho trẻ Nó giúp trẻ có kiến thức bản, kỹ phù hợp để đảm bảo an tồn hình tượng nghệ thuật sinh động, phong phú đa dạng giúp cho hoạt động giáo dục trẻ diễn tinh tế, nhẹ nhàng, hấp dẫn mà hiệu Để trẻ tránh tai nạn đáng tiếc xảy người phải thực tốt biện pháp sau: - Biện pháp 1: Giáo dục trẻ nhận biết nguy khơng an tồn phòng chống tai nạn thương tích trẻ + Các đồ vật có nguy khơng an tồn: Những đồ vật người sáng tạo nhằm phục vụ đắc lực cho sống hàng ngày công việc người Các đồ vật với tính sử dụng riêng có cấu tạo phương thức hoạt động để đáp ứng tốt yêu câu đặt Vì nguy khơng an tồn cấu tạo đồ vật có đặc điểm có nguy vật sắc nhọn dao, kéo, đĩa, tuốc lơ vít, tăm, bút chì hay bình nước sơi…thêm vào người sử dụng không cách xếp đồ vật không hợp lý làm gia tăng nguy biến nguy thành tai nạn thực Nguyễn Thị Như Ngọc -5- Trường MN Hoa Phượng Một số biện pháp làm giảm nguy không an tồn phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ mẫu giáo – tuổi Ví dụ: Chiếc phích đựng nước nóng thân khơng gây nguy hiểm cho người sử dụng bất cẩn đậy nắp phích khơng chắc, người sử dụng cầm vào phần nắp làm rơi phích bị bỏng bị thương mảnh vỡ bắn vào Trẻ mẫu giáo lớn với khả nhận thức tốt ( tư hình tượng hình thành phát triển cho phép trẻ nhận thức tốt chất, đặc tính vật tượng, mối quan hệ đối tượng vật) khả điều khiển hành động tốt nên dạy trẻ nhận biết đặc điểm vật tượng gần gũi xung quanh trẻ Từ kiến thức dẫn dắt để trẻ biết cách hoạt động cho phù hợp với đặc điểm đối tượng, tránh hậu khơng đáng có Ví dụ: chủ đề gia đình với đề tài “Trò chuyện số đồ dùng gia đình”, giáo viên trò chuyện với trẻ dao (con dao băng nhựa), nêu đặc điểm cấu tạo dao gồm phần thân dao cán dao Thân dao gồm phần lưỡi dao sắc cứa, cắt đứt vật khác, phần sống dao không sắc tỳ tạo lực ấn Phần cán dao để cầm giáo viên làm mẫu cho trẻ xem để thấy rõ đặc điểm phận dao thực chức nào, làm khơng xảy chuyện Và giáo viên không quên việc giáo dục trẻ, dao đồ dùng cần thiết gia đình không tự ý sử dụng chưa có đồng ý theo dõi người lớn + Các địa điểm có nguy khơng an tồn: Những địa điểm chứa đựng yếu tố nguy cao trẻ, cụ thể : Trẻ có nguy bị lạc, bị bắt cóc, bị xơ đẩy ngã nơi đông đúc chợ, công viên, khu giải trí nơi vắng vẻ khơng hẳn an tồn cho trẻ trẻ bị bắt cóc, xâm hại trẻ gặp tai nạn khơng có giúp đỡ kịp thời Trẻ có nguy khơng an tồn địa điểm lao động xí nghiệp, cơng trường thi cơng hay chí gia đình trẻ tiềm ẩn nguy ví dụ khu vực bếp nấu, nơi thu dọn vệ sinh … Nguyễn Thị Như Ngọc -6- Trường MN Hoa Phượng Một số biện pháp làm giảm nguy khơng an tồn phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ mẫu giáo – tuổi Hay nơi trẻ có nguy bị tai nạn ngạt, đuối nước ao hồ, sông suối, cống nơi có bể nước thùng chứa nước khơng có nắp đậy Đường xá có nhiều xe cộ lại nơi có nhiều tiềm ẩn nguy khơng an tồn đơn giản trẻ tập tơ, vẽ trẻ tò mò lấy cục tẩy nhỏ nhét vào lỗ mũi……Vì vậy, hướng dẫn trẻ nhận biết nguy khơng an tồn địa điểm khác cách phòng tránh tương đối phức tạp trẻ nhiều khó lường hết vấn đề xảy Hơn tình lại đa dạng khơng phải lúc xảy khuôn viên trường lớp Nhưng trẻ lớn, nhu cầu hoạt động trẻ cao, đòi hỏi mơi trường hoạt động phải mở rộng dần, việc dạy trẻ nhận biết phòng tránh nguy khơng an tồn từ địa điểm cần thiết đòi hỏi người lớn phải có biện pháp, hình thức giáo dục phù hợp để trẻ trang bị kiến thức kỹ xử lý tình - Biện pháp 2: Hình thành thói quen tốt thơng qua hoạt động vui chơi Trong trò chơi, trẻ tích cực hoạt động nắm vững quy tắc đạo đức, chuẩn mực hành vi người mối quan hệ xã hội, nắm vững thái độ người lao động, với tài sản chung với thân trẻ… góp phần hình thành trẻ thái độ, hành vi đắn phù hợp với chuẩn mực hành vi xã hội, nói trò chơi, đặc biệt trò chơi đóng vai theo chủ đề coi trường học hành vi đạo đức trẻ Thông qua vai chơi hấp dẫn, trẻ dễ dàng hướng tới đẹp hành vi, cử chỉ, thái độ bạn mình, trẻ dễ dàng phục tùng quy tắc đạo đức ẩn kín sau vai chơi Việc tổ chức tốt hoạt động vui chơi không giúp hình thành kỹ cần thiết mà đặt tảng vững để phát triển tồn diện cho trẻ Chính nên tận dụng hoạt động vui chơi để giáo dục trẻ phòng tránh nguy khơng an tồn xảy sống hàng ngày Nếu dạy trẻ nguy mà “thực hành miệng” cách phòng tránh, cách hoạt động an tồn khơng thực đạt hiệu Muốn trẻ nhận biết ứng xử với tình có nguy giáo viên cần giúp trẻ trải nghiệm thực tế trải nghiệm với nhiều tình khác Trong điều kiện trường lớp, chắn nhiều tình khơng Nguyễn Thị Như Ngọc -7- Trường MN Hoa Phượng Một số biện pháp làm giảm nguy khơng an tồn phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ mẫu giáo – tuổi thể có sẵn khó xảy thường xuyên, giáo viên sử dụng tình huống, trò chơi, tập … trẻ rèn luyện Ví dụ: Trong chủ đề giao thơng, góc chơi phân vai trẻ chơi trò chơi “ bố mẹ chở học” giáo viên dạy trẻ cách đội mũ bảo hiểm cho cách an toàn Yêu cầu trẻ đội mũ gài dây cằm trước ngồi lên xe Cứ cho trẻ lặp lặp lại – lần để nhớ thao tác, từ hình thành kỹ đội mũ bảo hiểm cho trẻ cách tự nhiên Còn với chủ đề Gia đình, gợi ý cho trẻ đóng vai ơng, bà, cha mẹ, … hướng dẫn sử dụng đồ vật phích nước, hay dao, kéo vật sắc nhọn đồ vật khơng biết cách sử dụng gây nguy hiểm phích nước sơi làm bỏng, dao kéo làm dứt tay…sử dụng mục đích sau sử dụng xong để nơi quy định Trong hoạt động vui chơi, quan sát kỹ thấy tình xảy Vì giáo viên nên quan tâm suy nghĩ để tìm biện pháp kịp thời xử lý tình huống, điều chỉnh hành vi cho trẻ, giúp trẻ có thói quen tốt, biết nên làm không nên làm Lâu dần hành vi, thói quen tích lũy trở thành kỹ sống trẻ - Biện pháp 3: Bồi dưỡng, hình thành kinh nghiệm bảo vệ thân phòng tránh nguy khơng an tồn thương tích cho trẻ thông qua câu chuyện, ca dao, tục ngữ Bồi dưỡng kinh nghiệm cho trẻ biện pháp quan trọng xác định tầm quan trọng việc bồi dưỡng kinh nghiệm cho trẻ giúp người giáo viên hình dung cơng việc cần làm để giúp trẻ có lượng kiến thức vừa đủ để tự biết bảo vệ thân Nó sở để thống thực công viêc, hoạt động mà giáo viên đặt Chính từ đầu năm học, sưu tầm thơ, ca dao, đồng dao truyện có nội dung phòng chống tai nạn thương tích nguy khơng an tồn vào kế hoạch giáo dục từ đầu năm học Nguyễn Thị Như Ngọc -8- Trường MN Hoa Phượng Một số biện pháp làm giảm nguy khơng an tồn phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ mẫu giáo – tuổi Được nghe kể chuyện, với trẻ điều vơ thích thú Những câu chuyện hay, có ý nghĩa truyền tải thơng điệp có giá trị, giúp trẻ có kỹ sống quý báu Giáo viên cần lựa chọn tác phẩm có giá trị, phù hợp với nhận thức trẻ để kể cho trẻ nghe Qua câu câu chuyện giáo viên xây dựng thành kịch ngắn, đơn giản có nội dung giúp trẻ nhận biết phòng tránh nguy khơng an tồn Ví dụ: Cơ kể cho trẻ nghe câu chuyện “Vì thỏ cụt đi” với nhiều hình thức khác nhau, sau trẻ nắm nội dung chuyện cô tổ chức cho trẻ lựa chọn vai tổ chức cho trẻ đóng kịch hướng dẫn cô Đối với trẻ, thơ kho tàng kiến thức vô phong phú Nhiều khơng thể giải thích việc câu nói khơ cứng, khó hiểu trẻ khó tiếp thu Nhưng đưa kiến thức vào câu nói có vần, có điệu trẻ dễ dàng tiếp thu dễ nhớ Chính vậy, tơi đưa nội dung giáo dục phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ vào thơ để nội dung vốn khơ cứng trở lên nhẹ nhàng Ví dụ: Qua thơ giáo dục trẻ kỹ tự phòng tránh biết bảo vệ Xuống cầu thang Này bạn nhỏ Khi xuống cầu thang Bé lưu ý Bước xuống cẩn thận Nhớ đừng đùa Đừng lấy tai vịn Làm cầu trượt chơi Nhỡ mà bị rơi Thì nguy hiểm ! ( Sưu tầm) Hay Nguyễn Thị Như Ngọc -9- Trường MN Hoa Phượng Một số biện pháp làm giảm nguy khơng an tồn phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ mẫu giáo – tuổi Đừng chơi gần bếp Bé đừng có loanh quoanh lại gần Bếp ga, tủ lạnh, quạt trần Nồi cơm, chảo điện gần tầm tay Lại phích nước đầy Khơng may ngã phải gây bỏng liền An tồn việc Bé phải nhớ, tránh liền bếp ( Sưu tầm) Thông qua nội dung trẻ nghe, đọc với giảng giải cô, trẻ thâm dần ý nghĩa chúng, từ tích lũy dần cho kinh nghiệm sống cho thân - Biện pháp 4: Sử dụng tình có vấn đề nhằm hình thành cho bé số kỹ cần thiết Một điều quan trọng giúp bé có khả biết từ chối, kỹ biết xử lý tình bé cảm thấy khơng an tồn Giáo viên thiết kế số tình để tập cho trẻ tự giải vấn đề Những tình sử dụng xun suốt q trình chăm sóc giáo dục trẻ Giáo viên sử dụng tình xảy sinh hoạt hàng ngày trẻ, giáo viên cần ý tận dụng Tuy nhiên “trơng chờ” vào tình tự nảy sinh giáo viên ln bị động, thêm vào khó triển khai hết nội dung muốn dạy trẻ giáo viên nên tạo thêm tình cho trẻ hoạt động Ví dụ: Trong phạm vi lớp học: giáo viên đặt số đồ vật có khả gây nguy hiểm sàn nhà bàn thấp vừa tầm trẻ ( hột hạt, dao nhọn, kéo, bình thủy tinh…) giáo viên làm đổ nước nhà …và giáo viên quan sát phản ứng trẻ Khi xây dựng tình người lớn lưu ý khơng cho trẻ phát Sau tình cần có trao đổi với trẻ, cố gắng để trẻ tự phát việc làm chưa đúng, hậu xảy rút kinh nghiệm cho lần sau Nguyễn Thị Như Ngọc - 10 - Trường MN Hoa Phượng Một số biện pháp làm giảm nguy khơng an tồn phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ mẫu giáo – tuổi Ngồi giáo viên chuẩn bị vấn đề thảo luận đưa vấn đề cho trẻ ( qua câu chuyện nhỏ hay qua xem đoạn phim) Ví dụ: Cơ kể cho trẻ nghe mẩu chuyện Hôm sau tan học, Hà chờ mẹ đón về, bé sốt ruột chờ mà khơng thấy mẹ tới, nhân lúc giáo không để ý Hà chạy thật nhanh cổng để đón mẹ Bỗng có người đàn bà xuất đưa cho Hà gói bánh nói với Hà theo nhà có nhiều bánh ngon nữa… Sau kể cho trẻ nghe mẩu chuyện đó, hỏi trẻ số câu hỏi để trẻ giải tình + Con có tự ý chạy khỏi lớp chưa có đồng ý khơng? Vì sao? + Nếu con có theo người đàn bà cho bánh hay khơng? Vì sao? Giáo viên giúp trẻ phát triển vấn đề thông qua việc tham gia thành viên nhóm thảo luận đưa câu hỏi mang tính gợi mở suy nghĩ trẻ Sau trình thảo luận, giáo viên mời nhóm nói kết thảo luận nhóm Giáo viên nhóm khác tham gia ý kiến Giáo viên giúp trẻ tổng hợp đưa ý kiến cuối Từ thơng qua tình thực tế, q trình trải nghiệm để thân trở nên vững vàng, biết cách xử lý tình Cho trẻ tham gia vào tình giải tình chúng học nhiều điều kiến thức quý báu để hình thành kỹ sống cho trẻ - Biện pháp 5: Tổ chức tuyên truyền phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ với nhiều hình thức nội dung thiết thực Đối với trẻ thơ, gia đình mơi trường thuận lợi để hình thành phát triển nhân cách Gia đình trường học trẻ thơ Vì vậy, giáo dục gia đình trở thành phận quan trọng nghiệp giáo dục hệ trẻ nói chung giáo dục trẻ mầm non nói riêng Nhiều người bỏ qua hội đơn giản thuận lợi hàng ngày để hướng dẫn thói quen tốt để sau lại thời gian bắt phải Nguyễn Thị Như Ngọc - 11 - Trường MN Hoa Phượng Một số biện pháp làm giảm nguy khơng an tồn phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ mẫu giáo – tuổi học điều nơi khác với người xa lạ Cho nên việc phối hợp với phụ huynh có vai trò to lớn việc thực thành công hoạt động trường mầm non Xây dựng mối quan hệ tốt phối hợp chặt chẽ nhà trường gia đình nhiệm vụ quan trọng trường mầm non Giáo viên người đại diện nhà trường có trách nhiệm trực tiếp thực nhiệm vụ tạo mơi trường giáo dục thuận lợi cho hình thành phát triển nhân cách trẻ Đồng thời, giúp nhà trường phát huy mạnh gia đình cơng tác chăm sóc – giáo dục trẻ em, tạo nên thống giáo dục trẻ hai lực lượng giáo dục Để tạo tin tưởng thu hút tham gia đông đảo bậc phụ huynh cộng đồng vào hoạt động chăm sóc giáo dục lớp nhà trường, tơi thực hiện: Lắng nghe ý kiến cha mẹ trẻ, chủ động xây dựng mối quan hệ tốt với phụ huynh Sẵn sàng tư vấn giúp đỡ kiến thức chăm sóc - giáo dục trẻ gia đình trẻ có u cầu Tun truyền phổ biến kiến thức, kỹ tạo an toàn cho trẻ với phụ huynh trường nhiều hình thức khác như: Họp phụ huynh, bảng thơng tin, góc trao đổi với phụ huynh, qua sổ bé ngoan… với hình thức trao đổi nơi nguy hiểm trẻ ao hồ, sông suối, điện giật, bỏng nước sôi, ngã, tai nạn giao thông… hay phụ huynh đưa em học thường xuyên nhắc nhở, ý cách ngồi để trẻ an toàn, phát tờ rơi phòng tránh tai nạn cho phụ huynh lắng nghe ý kiến phản hồi từ phụ huynh Cơ ln tiếp thu ý kiến rút học kinh nghiệm Liên lạc thường xuyên với gia đình để tìm hiểu sinh hoạt trẻ gia đình, thơng tin cho cha mẹ trẻ biết tình hình trẻ lớp, thay đổi trẻ để kịp thời có biện pháp tác động chăm sóc – giáo dục phù hợp Thống với bậc phụ huynh nội quy nhóm lớp, nhà trường Ví dụ: Đưa đón trẻ giờ, khơng nên đưa trẻ đến q muộn đón Nguyễn Thị Như Ngọc - 12 - Trường MN Hoa Phượng Một số biện pháp làm giảm nguy không an tồn phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ mẫu giáo – tuổi sớm khơng đảm bảo thời gian để thực chương trình ảnh hưởng đến chất lượng lớp Lập kế hoạch chủ đề, kế hoạch tuần, đưa nội dung phối hợp với gia đình vào kế hoạch, nêu yêu cầu cụ thể vấn đề cần phối hợp với gia đình để thực chủ đề Giáo viên nên khuyến khích cha mẹ tạo điều kiện cho trẻ làm việc mà chúng tự làm, trẻ cảm thấy vui thoải mái Cha mẹ tạo hội để trẻ tự phục vụ thân như: Tự rửa mặt, chải răng, thay quần áo, tự chọn quần áo, đồ dung cá nhân chuẩn bị học….hoặc người lớn dạy trẻ số điện thoại bố mẹ số điện thoại cần thiết khác công an, cứu hỏa, cấp cứu để trẻ tự bảo vệ thân trường hợp nguy hiểm Chính vai trò bậc phụ huynh quan trọng việc nhận biết nguy khơng an tồn phát triển số kỹ cần thiết cho sống trẻ, vai trò người giáo viên quan trọng việc tuyên truyền bậc phụ huynh cần ý tận dụng điều đơn giản nhà để góp phần đảm bảo an toan cho trẻ Chất lượng chăm sóc – giáo dục lớp phụ thuộc nhiều vào đóng góp gia đình trẻ Ý thức điều đó, tơi ln trọng đến công tác phối kết hợp với gia đình trẻ nhiều nội dung, hình thức phong phú để tạo điều kiện cho cơng tác chăm sóc – giáo dục trẻ lớp có hiệu Mọi giáo dục lấy tảng giáo dục gia đình làm cốt lõi IV Tính giải pháp Trước chưa áp dung nội dung phòng chống nguy khơng an tồn chống tai nạn thương tích thân tơi nhận thấy: Phương pháp dạy khơng thay đổi hình thức học mang tính chất bắt buộc, nội dung khơng phong phú lồng ghép nội dung phòng tránh tai nạn vào chủ đề Môi trường cho trẻ hoạt động quan tâm chưa sát sao, chưa có biển hiệu nhận biết phòng tránh nơi nguy hiểm Phụ huynh chưa quan tâm đến nhu cầu chơi môi trường chơi đảm bảo hay chưa Nguyễn Thị Như Ngọc - 13 - Trường MN Hoa Phượng Một số biện pháp làm giảm nguy khơng an tồn phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ mẫu giáo – tuổi Nhưng sau áp dụng đề tài vào thực tiễn phương pháp làm giảm nguy khơng an tồn cho trẻ trẻ lứa tuổi mâm non lồng ghép vào tất chủ đề cho trẻ học lúc nơi Trẻ có kiến thức kỹ tự biết phòng tránh nguy khơng an tồn Nâng cao nhận thức phụ huynh toàn xã hội V Hiệu SKKN Khi thực đề tài trường nơi công tác với đối tượng học sinh chiếm khoảng 70% học sinh dân tộc thiểu số Khi kiến thức kỹ trẻ hạn chế, nhận thức phụ huynh chưa cao Các nội dung giảm thiểu tai nạn thương tích cho trẻ áp dụng chương trình học chưa nhiều Chính áp dụng đề tài đạt hiệu định như: Nâng cao nhận thức phụ huynh giáo viên nguy khơng an tồn, tai nạn thương tích hậu mà trẻ gặp phải Hình thành trẻ kiến thức sơ đẳng, biết áp dụng xử lý tình gặp phải Nhận biết nơi khơng an tồn từ có hành động chơi lành mạnh, tự biết bảo vệ thân : Nhận biết số hành vi an tồn khơng an tồn, khơng theo người lạ mặt, không bỏ vật nhỏ vào lỗ mũi, tránh xa ổ điện hay không chơi gốc có sấm sét Các nội dung tích hợp cách khoa học hình thức phương pháp, phong phú nội dung Môi trường hoạt động cho trẻ cải thiện, tạo môi trường lấy trẻ làm trung tâm Mọi hoạt động hướng đến trẻ tạo cho trẻ cảm giác an tồn thoải mái chơi Có chuyển biến rõ mặt, giáo viên tự tin xử lý tình xảy biết lựa chọn nội dung hoạt động phù hợp, phối kết hợp chặt chẽ với phụ huynh để trẻ giáo dục mơi trường an tồn tạo điều kiện trẻ phát triển cách toàn diện Ngoài để đề tài thực có hiệu cần điều kiện: Nguyễn Thị Như Ngọc - 14 - Trường MN Hoa Phượng Một số biện pháp làm giảm nguy khơng an tồn phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ mẫu giáo – tuổi Giáo viên chịu khó tìm tòi, nghiên cứu loại sách báo, trang mạng để nâng cao kiến thức cho thân đồng thời phân chia nội dung giảm thiểu tai nạn vào chủ đề hoạt động cách hợp lý Phụ huynh, giáo viên nhà trường phối kết hợp chặt chẽ trẻ tìm học, biện pháp tối ưu để biện pháp phòng tránh tai nạn cho trẻ thực mang lại hiệu cao Nhà trường thường xuyên kiểm tra tu bổ lại nơi khơng an tồn sở vật chất bị hư hại gây nguy hiểm đến trẻ Phần thứ ba: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ I Kết luận Cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ đóng vai trò quan trọng việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh nhà trường Đề tài thực liên tục năm học đảm bảo an toàn thể chất tinh thần cho trẻ đảm bảo nhu cầu “Học mà chơi Chơi mà học” trẻ Trẻ tham gia vào hoạt động cách nhẹ nhàng, khéo léo tổ chức hướng dẫn, theo dõi cô giúp trẻ hiểu rõ ý thức vài trò việc phòng tránh nguy khơng an tồn Góp phần nâng cao hiệu phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” Qua đề tài thấy tầm quan trọng kết hợp chặt chẽ giáo viên chủ nhiệm gia đình trẻ tìm học, biện pháp tối ưu để biện pháp phòng tránh tai nạn cho trẻ thực mang lại hiệu cao II Kiến nghị Với Giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp: Cần xác định tầm quan trọng của việc phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ Lên kế hoạch cụ thể lồng ghép vào chủ đề để việc phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ thực lúc nơi làm giảm thiểu tai nạn sống hàng ngày Nguyễn Thị Như Ngọc - 15 - Trường MN Hoa Phượng Một số biện pháp làm giảm nguy không an tồn phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ mẫu giáo – tuổi Tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ cho cha mẹ trẻ cộng đồng Thực biện pháp phòng chống nguy khơng an tồn giảm thiểu tai nạn cho trẻ thơng qua buổi đón trả trẻ, giúp phụ huynh nâng cao nhận thức đảm bảo an toàn cho trẻ lúc, nơi Với nhà trường: Thường xuyên tổ chức chuyên đề, buổi tập huấn, thảo luận để đưa mục tiêu, nội dung, hình thức tổ chức thực biện pháp rèn luyện, hồn thiện chương trình phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ trường mầm non Tiếp tục cải tạo khuôn viên xây dựng môi trương lấy trẻ làm trung tâm phong phú phù hợp với mục đích rèn luyện kỹ phòng chống tai nạn cho trẻ Có kế hoạch đầu tư mua sắm đầy đủ phương tiện vật chất phục vụ cho chương trình phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ trường mầm non Bổ sung loại sách, truyện tủ sách thư viện nhằm phục vụ cho chương trình phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ trường mầm non Chuyên môn nhà trường cần hướng dẫn giáo viên có kế hoạch xây dựng, lồng ghép chương trình phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ cho phù hợp với tình hình lớp phù hợp với lứa tuổi Huy động nguồn lực cộng đồng chăm lo nghiệp giáo dục mầm non, góp phần xây dựng sở vật chất, xây dựng môi trường lành mạnh, an toàn, tạo điều kiện để nâng cao chất lượng ni dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ Trên số kinh nghiệm thân việc làm giảm nguy khơng an tồn phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ Rất mong nhận đóng góp ý kiến đồng nghiệp cấp lãnh đạo để sáng kiến kinh nghiệm đầy đủ hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn ! Người viết Nguyễn Thị Như Ngọc Nguyễn Thị Như Ngọc - 16 - Trường MN Hoa Phượng Một số biện pháp làm giảm nguy khơng an tồn phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ mẫu giáo – tuổi NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN Hiệu trưởng Trần Thị Vinh PHỤ LỤC Nguyễn Thị Như Ngọc - 17 - Trường MN Hoa Phượng Một số biện pháp làm giảm nguy không an tồn phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ mẫu giáo – tuổi I Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU Trang 1 Đặt vấn đề ……………………………………………… Trang Mục tiêu nghiên cứu Trang II Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Trang Cơ sở lý luận Trang 2 Thực trạng …………………………………Trang 3 Các giải pháp, biện pháp để giải vấn đề - Biện pháp 1: Giáo dục trẻ nhận biết nguy khơng an tồn phòng chống tai nạn thương tích trẻ Trang - Biện pháp 2: Hình thành thói quen tốt thơng qua hoạt động vui chơi……………………………………………………………………… Trang - Biện pháp 3: Bồi dưỡng, hình thành kinh nghiệm bảo vệ thân phòng tránh nguy khơng an tồn thương tích cho trẻ thông qua câu chuyện, ca dao, tục ngữ…………………………………………….Trang môi trường chữ viết - Biện pháp 4: Sử dụng tình có vấn đề nhằm hình thành cho bé số kỹ cần thiết………………………………………………….Trang - Biện pháp 5: Tổ chức tuyên truyền phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ với nhiều hình thức nội dung thiết thực……………………Trang 10 Tính giải pháp …………………………………Trang 12 Hiệu sáng kiến………………………………………… Trang 13 III Phần thứ ba: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ .Trang 14 Kết luận………………………………………………………… Trang 14 Kiến nghị………………………………………………………… Trang 14 Nguyễn Thị Như Ngọc - 18 - Trường MN Hoa Phượng Một số biện pháp làm giảm nguy khơng an tồn phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ mẫu giáo – tuổi TÀI LIỆU THAM KHẢO STT Tên tài liệu Tác giả Tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ Nguyễn Thị Hằng trường mầm non Sưu tầm tài liệu có liên quan đến đề tài Tập thể giảng viên trường trình học trường Cao đẳng cao đẳng sư phạm TW Nha SPTW Nha Trang Trang Sách nghiên cứu khoa học Tập thể giáo viên trường cao đẳng sư phạm TW Nha Trang Tạp chí giáo dục mâm non Nguyễn Thị Như Ngọc Bộ giáo dục đào tạo - 19 - Trường MN Hoa Phượng ... Hoa Phượng Một số biện pháp làm giảm nguy khơng an tồn phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ mẫu giáo – tuổi cho kiến thức phòng tránh tai nạn thương tích, tạo mơi trường an tồn để trẻ vui chơi... sóc giáo dục trẻ việc đảm Nguy n Thị Như Ngọc -2- Trường MN Hoa Phượng Một số biện pháp làm giảm nguy khơng an tồn phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ mẫu giáo – tuổi bảo an tồn cho trẻ để phòng. .. vệ sinh … Nguy n Thị Như Ngọc -6- Trường MN Hoa Phượng Một số biện pháp làm giảm nguy khơng an tồn phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ mẫu giáo – tuổi Hay nơi trẻ có nguy bị tai nạn ngạt,
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp làm giảm nguy cơ không an toàn và phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi, SKKN Một số biện pháp làm giảm nguy cơ không an toàn và phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn