Công tác quản lý nhà nước về chi trả bảo hiểm xã hội ở việt nam hiện nay

101 48 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2019, 11:30

Mở đầu BHXH coi sách hệ thống sách xã hội Đảng Nhà nước ta, nhằm chăm lo đời sống người lao động góp phần ổn định trị, đảm bảo an sinh xã hội, tạo môi trường điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh tăng trưởng phát triển kinh tế thời kỳ đổi đất nước Để sách BHXH thực trở thành sách lớn mục tiêu đề xây dựng sách Đảng Nhà nước ta ln coi trọng vấn đề quản lý Nhà nước lĩnh vực Thực công tác quản lý Nhà nước BHXH, chi trả BHXH để làm cho sách BHXH thống nhất, hài hồ với sách xã hội khác Vì thời gian qua, sách BHXH Đảng Nhà nước quan tâm lãnh đạo, tổ chức thực suốt trình xây dựng công cách mạng XHCN nước ta Trước quan tâm nên sách BHXH Việt Nam nói thực sớm so với nước khu vực với việc ban hành sắc lệnh 29/SL ngày 12/3/1947 Chính Phủ ấn định chế độ BHXH công nhân Và từ chế BHXH dần bổ sung, cải cách ngày hoàn thiện với quy luật phát triển xã hội Và với việc ban hành điều lệ BHXH mới( Nghị định 12/CP ngày 26/1/1995 Chính phủ; nghị định 45/CP ngày 15/7/1995 ) sách BHXH Việt Nam trở thành chế thống bảo vệ quyền lợi cho người lao động, hoà nhập vào kinh tế thị trường mà giữ vững phát huy truyền thống nhân dân tộc ta Đây kết tinh trình lãnh đạo Đảng Nhà nước ta: Luôn thể quan điểm sách BHXH nước ta người Và thành tựu thu năm đổi nước ta có đóng góp tích cực cơng tác quản lý Nhà nước Đảng ta lãnh đạo Qua thành tựu to lớn BHXH nước ta khẳng định công tác quản lý nhà nước lĩnh vực thiếu ngày trở nên quan trọng để đưa nghiệp BHXH nước ta ngày hoàn thiện phát triển SV: Nguyễn Thị Thanh -BH44A Nhận thức vấn đề tầm quan trọng tính cần thiết vấn đề trên, với sau thời gian học tập trang bị sở lý luận có điều kiện nghiên cứu tìm hiểu thực tế thời gian thực tập, em tìm hiểu, nghiên cứu chọn đề tài: “ Công tác quản lý nhà nước chi trả BHXH Việt Nam nay” Vấn đề nhiều bộ, ngành quan tâm nghiên cứu, thân em- cử nhân kinh tế việc nghiên cứu vấn đề thực trang bị thêm cho em nhiều kiến thức quan sâu chuyên ngành mà em học Và em xin trình bày vấn đề sau: Ngoài phần mở đầu kết luận, kết cấu chuyên đề thực tập bao gồm ba phần: Phần I Lý luận chung BHXH quản lý nhà nước chi trả BHXH Phần II Thực trạng công tác quản lý nhà nước chi trả BHXH Việt Nam Phần III Một số định hướng giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý nhà nước chi trả BHXH Việt Nam Em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn nhiệt tình giao hướng dẫn Tơ Thị Thiên Hương, giúp đỡ nhiệt tình tồn thể quan BHXH quận Ba Đình hỗ trợ em tài liệu nghiên cứu để em hoàn thành chuyên đề SV: Nguyễn Thị Thanh -BH44A Chương I lý luận chung BHXH quản lý nhà nước chi trả BHXH I Lý luận chung BHXH Sự cần thiết khách quan BHXH Để có cải vật chất người phải lao động, để lao động người cần phải có sức khoẻ khả lao động định Trong thực tế sống người lao động có đủ điều kiện sức khoẻ, khả lao động may mắn khác để hoàn thành nhiệm vụ lao động, cơng tác tạo nên cho gia đình sống ấm no, hạnh phúc Ngược lại không tránh khỏi rủi ro, bất hạnh như: ốm đau, tai nạn, già yếu, chết công việc làm ảnh hưởng tự nhiên, điều kiện sống, sinh hoạt tác nhân xã hội khác Khi rơi vào trường hợp đó, nhu cầu thiết yếu khơng mà Trái lại tăng thêm, chi xuất nhu cầu Bởi vậy, muốn tồn người xã hội phải tìm thực tế tìm nhiều cách để giải Để khắc phục rủi ro, bất hạnh, giảm bớt khó khăn cho thân gia đình ngồi việc tự khắc phục, người lao động phải bảo trợ cộng đồng, tập thể, tổ chức, quan Nhà nước xã hội Sự bảo trợ khơng thể lời nói, động viên thăm hỏi chung chung mà phải nguồn vật chất cần thiết, nhằm phục hồi nhanh chóng sức khoẻ, trì sức lao động xã hội góp phần giảm bớt khó khăn cho thân gia đình người lao động gặp khó khăn thu nhập trường hợp bị ốm đau, thai sản, tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp, việc làm khó khăn già… Tất trở thành đe doạ sống bình thường người lao động Tình cảnh đưa đến hành động tập thể, phát huy truyền thống tương thân, tương giới chủ, giới thợ Nhà nước bước can thiệp để trì lực lượng công nhân cần thiết cho xã hội Qua nhiều thời kỳ, với tranh chấp nhiều vấn đề giới chủ giới thợ, với phát triển kinh tế- xã hội, với trình độ chuyên môn nhận biết BHXH người lao động ngày nâng cao, cách chủ động đối phó khắc phục khơng may xảy rủi ro ngày hoàn thiện Tuy nhiên, đến có đời BHXH tranh chấp việc giải khó khăn giải cách ổn thoả SV: Nguyễn Thị Thanh -BH44A có hiệu tốt Đó cách giải chung cho toàn xã hội loài người trình phát triển đất nước Sự xuất BHXH tất yếu khách quan mà thành viên xã hội cảm thấy cần thiết phải tham gia vào hệ thống BHXH; cần thiết phải tiến hành BHXH cho người lao động Vì vậy, BHXH trở thành nhu cầu quyền lợi người lao động; thừa nhận nhu cầu tất yếu khách quan, quyền lợi người tuyên ngôn nhân quyền Đại hội đồng Liên Hợp Quốc họp thông qua ngày 10-12-1948 nêu: “ Tất người với tư cách thành viên xã hội có quyền hưởng BHXH, quyền đặt sở thoả mãn quyền kinh tế- xã hội văn hoá, nhu cầu cho nhân cách tự phát triển người” Vậy, BHXH định nghĩa sau: BHXH loại hình bảo hiểm đời sớm thực sớm nhiều nước giới Cho đến chưa có định nghĩa thống BHXH Vì vậy, vào đặc điểm bật BHXH đưa định nghĩa sau: “ BHXH thay bù đắp phần thu nhập người lao động họ gặp biến cố làm giảm khả lao động, việc làm sở hình thành quỹ tiền tệ tập trung nhằm đảm bảo sống cho người lao động gia đình họ, góp phần bảo đảm an tồn xã hội” Theo tổ chức lao động quốc tế ( ILO): “ BHXH bảo vệ xã hội tất thành viên trước khó khăn kinh tế xã hội bị ngừng bị giảm nhiều thu nhập gây khó khăn ốm đau, khả lao động, tuổi già chết, cung cấp y tê trợ cấp cho gia đình đơng con” Bản chất BHXH BHXH đời vào năm đầu kỷ 19, công nghiệp kinh tế hàng hoá bắt đầu phát triển mạnh mẽ nước Châu Âu Cho đến nay, dù thực nhiều nước giới nhìn chung chất sách BHXH nước tương tự thể qua nội dung sau: - BHXH nhu cầu khách quan, đa dạng phức tạp xã hội, xã hội có kinh tế hàng hố hoạt động theo chế thị trường, có mối quan hệ thuê mướn lao động phát triển đến mức độ Nền kinh tế SV: Nguyễn Thị Thanh -BH44A phát triển BHXH đa dạng hơn, hồn thịên Vì nói kinh tế tảng BHXH hay BHXH không vượt qua trạng thái kinh tế nước - Mối quan hệ bên BHXH phát sinh từ mối quan hệ ba bên: bên tham gia BHXH, bên BHXH bên BHXH Bên tham gia BHXH người lao động người lao động người sử dụng lao động Bên BHXH thông thường quan chuyên trách nhà nước lập bảo trợ Bên BHXH người lao động gia đình họ có đầy đủ điều kiện ràng buộc cần thiết - Những biến cố làm giảm khả lao động, việc làm BHXH rủi ro ngẫu nhiên trái với ý muốn chủ quan người như: ốm đau, tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp… Hoặc trường hợp xảy hồn toàn ngẫu nhiên như: tuổi già, thai sản, … Đồng thời biến cố xảy trình lao động - Phần thu nhập người lao động bị gặp phải biến cố, rủi ro bù đắp thay từ nguồn quỹ tập trung tồn tích lại Nguồn quỹ bên tham gia BHXH đóng góp chủ yếu, ngồi hỗ trợ Nhà Nước - Mục tiêu BHXH nhằm thoả mãn nhu cầu thiết yếu người lao động trường hợp bị giảm thu nhập, việc làm Mục tiêu cụ thể hoá sau: + Đền bù cho người lao động khoản thu nhập bị để đảm bảo nhu cầu sinh sống thiết yếu cho họ + Chăm sóc sức khỏe chống lại bệnh tật cho người lao động + Xây dựng điều kiện sống, đáp ứng nhu cầu dân cư nhu cầu đặc biệt tuổi già, người tàn tật trẻ em Vai trò BHXH 3.1 Đối với người lao động Với tư cách sách kinh tế- xã hội đất nước, BHXH góp phần trợ giúp cá nhân người lao động gặp phải rủi ro, bất hạnh; khắc phục khó khăn cách tạo cho họ thu nhập thay thế, điều kiện lao động thuận lợi…giúp họ ổn định sống, yên tâm công tác, SV: Nguyễn Thị Thanh -BH44A tạo niềm tin cho họ vào tương lai, từ góp phần quan trọng vào tăng suất lao động cho quan, xí nghiệp tồn xã hội 3.2 Đối với xã hội Thứ nhất, cần phải khẳng định hoạt động BHXH hoạt động dịch vụ, BHXH sản xuất dịch vụ bảo hiểm cho người lao động, loại dịch vụ mà người lao động cần đến Thứ hai, BHXH góp phần tác động trực tiếp đến việc nâng cao suất lao động cá nhân nâng cao suất lao động xã hội Thứ ba, quỹ BHXH với tư cách quỹ tiền tệ tập trung, quỹ có tác động mạnh đến hệ thống tài ngân sách nhà nước, tới hệ thống tín dụng ngân hàng Chính vậy, vấn đề đặt cho quỹ tiền tệ BHXH phải bảo tồn phát triển quỹ nhiều hình thức khác có đầu tư phát triển tiền nhàn rỗi quỹ BHXH Việc đầu tư khoản tiền nhàn rỗi quỹ có tác động khơng nhỏ tới q trình phát triển kinh tế đất nước, tạo công ăn việc làm cho người lao động, giảm bớt gánh nặng cho ngân sách nhà nước, đồng thời tăng tổng sản phẩm quốc nội nói chung thu nhập cho thân người lao động nói riêng Thứ tư, BHXH góp phần vào việc thực công xã hội, công cụ phân phối lại thu nhập cho người tham gia BHXH Sự phân phối thu nhập tiến hành qua hai cách: - Phân phối theo chiều ngang người khoẻ mạnh người già, người làm việc người hưu, người trẻ tuổi người lớn tuổi, nam nữ, người hưởng trợ cấp người chưa hưởng trợ cấp - Phân phối theo chiều dọc mục tiêu quan trọng sách kinh tế- xã hội Đó thu nhập người có thu nhập cao người có thu nhập thấp Đối tượng BHXH * Đối tượng BHXH Như biết, BHXH hệ thống đảm bảo thu nhập bị giảm cho người lao động bị giảm khả lao động, việc làm nguyên nhân như: ốm đau, tai nạn, già yếu, Chính vậy, đối tượng BHXH thu nhập người lao động bị biến động SV: Nguyễn Thị Thanh -BH44A giảm bị giảm khả lao động, việc làm người lao động tham gia BHXH Ngoài ra, hệ thống có thêm BHYT, có thêm đối tượng BHXH sức khỏe người tham gia BHYT * Đối tượng tham gia BHXH Đối tượng tham gia BHXH người lao động người sử dụng lao động Tuy vậy, tuỳ theo điều kiện phát triển kinh tê- xã hội nước mà đối tượng tham gia tất phận người lao động Nếu xét mối quan hệ ràng buộc BHXH, người lao động có người sử dụng lao động quan BHXH bảo trợ nhà nước Người sử dụng lao động góp vào quỹ BHXH trách nhiệm họ người lao động mà họ sử dụng, quan BHXH nhận đóng góp BHXH người lao động người sử dụng lao động trách nhiệm quản lý, sử dụng quỹ để thực công việc BHXH người lao động Mối quan hệ đặc trưng riêng BHXH Nó định tồn phát triển BHXH cách ổn định bền vững Chức BHXH BHXH có chức chủ yếu sau: - Thay bù đắp phần thu nhập cho người lao động tham gia BHXH họ bị giảm thu nhập khả lao động việc làm Đây chức BHXH, định nhiêm vụ, tính chất, chế tổ chức hoạt động BHXH - Tiến hành phân phối phân phối lại thu nhập người tham gia BHXH Tham gia BHXH không người lao động mà có người sử dụng lao động Các bên tham gia đóng góp hình thành nên quỹ BHXH, quỹ dùng để chi trả trợ cấp cho số người tham gia BHXH họ bị giảm thu nhập Số lượng người thường chiềm tỷ lệ nhỏ tổng số người tham gia đóng góp Như vậy, theo quy luật số đơng bù số ít, BHXH thực phân phối lại thu nhập theo chiều dọc lẫn chiều ngang - Góp phần kích thích người lao động hăng hái tham gia lao động sản xuất nâng cao suất lao động cá nhân suất lao động xã hội SV: Nguyễn Thị Thanh -BH44A - Phát huy tiềm gắn bó lợi ích người lao động va người sử dụng lao động, người lao động với xã hội Tính chất BHXH BHXH sách khơng thể thiếu hệ thống an sinh xã hội quốc gia, gắn liền với đời sống người lao động Do vậy, BHXH có số tính chất sau: - Tính tất yếu khách quan đời sống xã hội - BHXH có tính ngẫu nhiên, phát sinh không đồng theo thời gian không gian - BHXH vừa có tính kinh tế vừa có tính xã hội, đồng thời có tính dịch vụ Một số nguyên tắc BHXH BHXH sách thiếu hệ thống an sinh xã hội quốc gia, gắn lion với đời sống người lao động người sử dụng lao động Một hệ thống BHXH muốn hoạt động thành cơng có hiệu phải đảm bảo thực số nguyên tắc sau: - Mọi người lao động trường hợp bị giảm khả lao động việc làm có quyền hưởng BHXH - Nhà nước người sử dụng lao động có trách nhiệm phải BHXH cho người lao động, người lao động phải có trách nhiệm phải tự BHXH cho - BHXH phải dựa đóng góp bên tham gia để hình thành quỹ BHXH độc lập, tập trung - Nguyên tắc quan trọng BHXH phải lấy số đơng bù số - Phải kết hợp hài hồ lợi ích, khả phương thức đáp ứng nhu cầu BHXH - Mức trợ cấp BHXH phải thấp mức tiền lương lúc làm, thấp phải đảm bảo mức sống tối thiểu cho người lao động - Kết hợp bắt buộc tự nguyện - Bảo đảm tính thống BHXH phạm vi nước, đồng thời phát huy tính đa dạng, động phận cấu thành SV: Nguyễn Thị Thanh -BH44A - BHXH phải phát triển bước phù hợp với điều kiện kinh tếxã hội đất nước giai đoạn phát triển cụ thể Mỗi nguyên tắc không tồn phát huy tác dụng cách đơn lẻ, mà chúng vận dụng hệ thống chặt chẽ Bởi vậy, cần vận dụng chúng cách tổng hợp hợp lý vào vấn đề cụ thể đạt hiệu mong muốn Những quan điểm BHXH Thứ nhất, sách BHXH phận cấu thành quan trọng sách xã hội quốc gia Mục đích chủ yếu sách nhằm đảm bảo đời sống cho người lao động gia đình họ người lao động bị giảm thu nhập bị giảm khả lao động, việc làm Thực chất loại sách người, nhằm đáp ứng quyền nhu cầu hiển nhiên người : nhu cầu an toàn việc làm, an toàn lao động, an tồn xã hội,… Chính sách BHXH thể trình độ văn minh, tiềm lực sức mạnh kinh tế, khả tổ chức quản lý quốc gia Trong chừng mực định, thể tính ưu việt chế độ xã hội Nếu tổ chức thực tốt sách BHXH động lực to lớn phát huy tiềm sáng tạo người lao động trình phát triển kinh tếxã hội đất nước Thứ hai, người sử dụng lao động phải có nghĩa vụ trách nhiệm BHXH cho người lao động Người sử dụng lao động thực chất tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thuê mướn lao động Người sử dụng lao động phải có trách nhiệm đóng góp vào quỹ BHXH có trách nhiệm thực đầy đủ chế độ BHXH người lao động mà họ sử dụng theo pháp luật quy định Thứ ba, người lao động bình đẳng nghĩa vụ quyền lợi BHXH, không phân biệt tôn giáo, nam nữ, nghề nghiệp, Mọi lao động xã hội hưởng BHXH tuyên ngôn nhân quyền nêu, đồng thời bình đẳng nghĩa vụ đóng quyền lợi hưởng trợ cấp BHXH Tuy nhiên, nghĩa vụ quyền lợi người lao động BHXH tuỳ thuộc vào điều kiện kinh tế- xã hội, vào mối quan hệ kinh tế, trị, xã hội, lịch sử quốc gia Nhìn chung, sản xuất phát SV: Nguyễn Thị Thanh -BH44A triển, kinh tế tăng trưởng, trị, xã hội ổn định người lao động tham gia hưởng trợ cấp BHXH ngày đông Thứ tư, mức trợ cấp phụ thuộc vào yếu tố : + Tình trạng khả lao động + Tiền lương lúc làm người lao động + Tuổi thọ bình quân người lao động + Điều kiện kinh tế- xã hội đất nước thời kỳ Tuy nhiên, nguyên tắc mức trợ cấp BHXH phải thấp tiền lương lúc làm, thấp phải đảm bảo mức sống tối thiểu người lao động Quan điểm vừa phản ánh tính cộng đồng xã hội, vừa phản ánh nguyên tắc phân phối lại quỹ BHXH người lao động tham gia BHXH Thứ năm, Nhà nước quản lý thống sách BHXH, tổ chức máy thực sách BHXH trước tiên phận quan trọng sách xã hội, vừa nhân tố ổn định, vừa nhân tố động lực phát triển kinh tế xã hội Vì vậy, vai trò quản lý nhà nước quan trọng Thực tế cho thấy quản lý vĩ mơ Nhà nước mối quan hệ người lao động người sử dụng lao động khơng trì bền vững, mối quan hệ ba bên BHXH bị phá vỡ Thứ sáu, BHXH thực thơng qua quy trình, từ việc hoạch định sách, đảm bảo vật chất đến xét trợ cấp chế độ cho người lao động, Do vậy, Nhà nước quản lý tồn quy trình này, hay có giới hạn mức độ phạm vi Nhà nước sử dụng công cụ chủ yếu pháp luật, máy tổ chức để thực quản lý BHXH Nhìn chung hầu giới việc quản lý vĩ mô BHXH Nhà nước giao cho Bộ lao động Bộ xã hội trực tiếp điều hành Quỹ BHXH mục đích sử dụng 9.1 Nguồn quỹ BHXH * Khái niệm Quỹ BHXH quỹ tài độc lập, tập trung nằm ngân sách Nhà nước Quỹ tập hợp đóng góp tiền bên tham SV: Nguyễn Thị Thanh -BH44A 10 Tăng cường kiểm tra, đạo thành lập tổ chức cơng đồn doanh nghiệp, khu vực ngồi quốc doanh có đủ điều kiện theo quy định luật cơng đồn, sở có biện pháp nâng cao hiệu hoạt động cơng đồn cấp nhằm bảo vệ quyền lợi người tham gia BHXH 1.5 Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội - Cần nghiên cứu, hồn thiện chế độ sách BHXH để trình Chính Phủ, thủ tướng Chính Phủ thơng qua - Cần ban hành văn hướng dẫn thực pháp luật BHXH văn luật quy định thực BHXH theo chức năng, nhiệm vụ mà thủ tướng giao - Thường xuyên phải có hướng dẫn bộ, ngành, quan, đơn vị, sở Lao Động Thương Binh Xã Hội thực tốt chế độ sách BHXH cho đối tượng hưởng - Tiến hành tra, kiểm tra việc thực pháp luật BHXH; chi trả BHXH có ngành, địa phương, đơn vị sử dụng, quan BHXH Việt Nam 1.6 Bộ Tài Chính - Cần tăng cường nghiên cứu, sửa đổi, ban hành hướng dẫn quy chế quản lý tài BHXH Việt Nam Phân bổ giao nhiệm vụ chi BHXH chặt chẽ vào dự toán chi BHXH Việt Nam lập Chính Phủ phê duyệt - Thường xuyên tra, kiểm tra tình hình tài ( thu, chi) BHXH để đưa quy định quản lý cho phù hợp - Tiến hành nghiên cứu ban hành quy định mức thu, chi, đầu tư để đảm bảo cân đôi quỹ BHXH 1.7 Bộ y tế Thực nghiên cứu ban hành quy định việc khám chữa bệnh BHYT Phối hợp với quan liên quan để nghiên cứu, bổ sung hồn thiện chế độ BHYT 1.8 Bộ quốc phòng Phối hợp với quan chức thực BHXH cho sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân độinhân dân công an nhân SV: Nguyễn Thị Thanh -BH44A 87 dân Tham gia nghiên cứu ban hành chế độ BHXH cho lực lượng vũ trang, an ninh, quốc phòng Ngồi quan số quan như: Bộ nội vụ, vụ ngân xã, kiểm toán nhà nước,… cần phối hợp để thực hiên công tác quản lý Nhà nước BHXH, chi trả BHXH cho sách BHXH ngày hoàn thiện Giải pháp tăng cường hoạt động quản lý Nhà nước chi trả BHXH Để hồn thiện cơng tác quản lý Nhà nước chi trả BHXH quan quản lý Nhà nước phải thực số công việc sau: Thứ nhất, quan thực chức quản lý phải nghiên cứu, bàn bạc lập uỷ ban có đại diện ngành, để xây dựng hoàn thiện sách BHXH Việt Nam - Thực cơng tác quản lý BHXH tập trung, thống nhất, đồng chặt chẽ từ khâu hoạch định sách đến khâu thực sách đặc biệt sách chi trả cho người lao động - Cần quy định rõ ràng chức quản lý Nhà nước chi trả BHXH quan: Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội, Bộ Y Tế, Bộ Nội Vụ, Bộ Quốc Phòng, Bộ Tài Chính,… q trình thực chức quản lý Tránh tình trạng quản lý chồng chéo, đan xen lẫn quan thực chức quản lý Đồng thời quan phải có mối quan hệ thống với trình quản lý - Các ngành thực chức quản lý Nhà nước lĩnh vực chi trả BHXH cần phải tiếp tục nghiên cứu đổi để hoàn thiện chức quản lý Đồng thời xem xét để xây dựng, sửa đổi, bổ sung sách chi trả BHXH để trình Chính phủ Nhà nước xem xét Bên cạnh phải thường xuyên tổng kết, đánh giá lại hoạt động công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực Từ rút mặt được, tích cực để trì phát huy; đồng thời nhận thức vấn đề tồn tại, hạn chế để kịp thời chấn chỉnh Phải làm rõ chức quản lý Nhà nước BHXH, chi trả BHXH với chức quản lý hoạt động nghiệp BHXH Về chức quản lý Nhà nước tiếp tục giao hồn tồn cho Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội thực hiện; chức quản lý hoạt động nghiệp tiếp SV: Nguyễn Thị Thanh -BH44A 88 tục giao cho BHXH Việt Nam Tuy nhiên để thực tốt sách BHXH, chi trả BHXH cần phải thực phối hợp chặt chẽ chức quản lý Nhà nước chức quản lý nghiệp; phải có thống tất cấp từ trung ương đến địa phương - Hiện sáp nhập BHYT vào hệ thống BHXH, nhiệm vụ cuả quan quản lý tiếp tục xây dựng sách quyền hưởng, đối tượng hưởng, điều kiện hưởng, mức hưởng chế độ BHYT Bên cạnh cần phải xếp lại cấu tổ chức máy, nhân ,…cho quán để hoạt động máy có hiệu hơn, đảm bảo tốt quyền lợi cho người lao động hưởng BHXH - Với chức quản lý Nhà nước chi trả BHXH xây dựng hồn thiện sách, chế độ BHXH quan phải bàn bạc thống với số nội dung sau: quy định đối tượng hưởng rõ ràng, điều kiện hưởng mức hưởng phải tương xứng với nghĩa vụ đóng góp họ Mức hưởng phải xây dựng sở, vào thời gian đóng, mức đóng, tuổi tình trạng sức khoẻ người lao động Đồng thời điều chỉnh lại tỷ lệ đóng- hưởng BHXH, tỷ lệ đóng góp quỹ thành phần( quỹ ngắn hạn, quỹ dài hạn, quỹ BHYT), xem xét lại tuổi nghỉ hưu cho hợp lý - Quy định thực quản lý tập trung thống quỹ tài BHXH nước Bên cạnh thực điều chỉnh mức đóng góp, đầu tư mức chi trả cho chế độ, chi cho công tác quản lý BHXH để tạo nguồn tài ổn định, lâu dài , đảm bảo cho việc chi trả cho người lao động đầy đủ, kịp thời Cụ thể: + Tăng nguồn thu cho quỹ BHXH cách tăng mức đóng góp vào quỹ BHXH đối tượng tham gia; mở rộng đối tượng tham gia BHXH + Quy định việc đầu tư tăng trưởng quỹ BHXH nhàn rỗi vào cơng trình, dự án, doanh nghịêp vào ngành, lĩnh vực có tỷ suất lợi nhuận cao nước, quảnlý chặt chẽ danh mục đầu tư nhằm bảo tồn tăng trưởng quỹ BHXH có hiệu + Quy định lại mức chi trả BHXH, quy định việc chi trả cuả quỹ ngắn hạn dài hạn + Xác định rõ phương án hỗ trợ cụ thể ngân sách Nhà nước việc chi trả chế độ cho người lao động nội dung lẫn hình thức vật chất hỗ trợ SV: Nguyễn Thị Thanh -BH44A 89 Ngoài ra, cần nghiên cứu thay đổi chế hoạt động tài quỹ dài hạn, tiến tới thực chế đầu tư, đầu tư ứng trước để trì quỹ tài ổn định, an tồn, vững mạnh tạo nên tiềm lực tài lớn đảm bảo tốt công tác chi trả BHXH - Các quan phải bàn việc xây dựng ban hành pháp luật BHXH,BHYT tạo hành lang pháp lý vững cho BHXH Việt Nam Về luật BHXH, cần hoàn thiện sau: + Ban hành cụ thể BHXH tự nguyện + Sửa đổi chế độ hưu trí đảm bảo cơng mức đóng góp hưởng thụ, đồng thời đảm bảo ổn định quỹ hưu trí + Sửa đổi mức đóng BHXH cho phù hợp với phát triển kinh tế + Ban hành quy định cụ thể chế độ bảo hiểm thất nghiệp + Xây dựng ban hành luật BHXH Nội dung luật chia sau: Chương I: Những quy định chung gồm 12 điều quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, quyền trách nhiệm bên trình tham gia quan hệ BHXH, giải thích số từ ngữ quy định có tính chất ngun tắc chi phối tồn nội dung luật BHXH Chương II: BHXH bắt buộc chi thành 18 điều, chia thành mục, mục ứng với chế độ BHXH bắt buộc ốm đau, thai sản, TNLD-BNN, hưu trí, tử tuất Trong chế độ quy định cụ thể đối tượng, điều kiện hưởng, mức hưởng chế độ BHXH Chương III: BHXH tự nguyện gồm điều quy định đối tượng BHXH tự nguyện, chế độ BHXH tự nguyện gồm hưu trí hàng tháng, trợ cấp lần, điều kiện hưởng, mức hưởng lương hưul quyền trách nhiệm bên tham gia BHXH tự nguyện Chương IV: Bảo hiểm thất nghiệp gồm điều quy định đối tượng áp dụng bảo hiểm thất nghiệp, mức trợ cấp, thời gian hưởng trợ cấp, đào tạo nghề giới thiệu việc làm, quyền trách nhiệm người lao động, người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp Chương V: Quỹ BHXH gồm 14 điều chi thành mục, quỹ BHXH bắt buộc, quỹ BHXH tự nguyện, quỹ bảo hiểm thất nghiệp Trong đó, quỹ SV: Nguyễn Thị Thanh -BH44A 90 BHXH bắt buộc gồm quỹ thành phần: quỹ ốm đau, thai sản, quỹ TNLĐBNN, quỹ hưu trí tử tuất Chương VI: Tổ chức BHXH gồm điều quy định có tính nguyên tắc tổ chức BHXH Hội Đồng quảnlý BHXH ChươngVII: Thủ tục thực BHXH gồm điều quy định trách nhiệm người sử dụng lao động, người lao động, lập hồ sơ hưởng BHXH quy định thời hạn giải Chương VIII: Giải khiếu nại tố cáo, giải tranh chấp khởi kiện BHXH gồm điều, quy định khiếu nại tố cáo tranh chấp quan hệ BHXH; thẩm quyền, thủ tục giải quyết; việc thi hành định, án có hiệu lực pháp luật Chương IX: Quản lý Nhà nước BHXH gồm điều xác định trách nhiệm quản lý Nhà nước BHXH; quan có thẩm quyền thực chức quản lý Nhà nước; trách nhiệm Nhà nước quỹ BHXH Chương X: Khen thưởng xử lý vi phạm kỷ luật BHXH gồm điều quy định khen thưởng xử lý vi phạm kỷ luật BHXH quan, đơn vị, tổ chức,cá nhân Chương XI: Điều khoản thi hành gồm điều quy định hiệu lực thi hành; quy định xử lý qua độ, việc áp dụng thẩm quyền hướng dẫn thi hành luật Về BHYT cần hoàn thiện: + Mở rộng đối tượng tham gia BHYT: hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân + Xây dựng ban hành luật BHYT với nội dung sau: Chương I: Những quy định chung đối tượng, phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc thực BHYT Chương II: Các hình thức BHYT bao gồm BHYT bắt buộc, BHYT tự nguyện Chương III: Chế độ BHYT Quy định trình tự, thủ tục, nội dung hưởng BHYT Chương IV: Cơ quan quản lý BHYT Chương V: Quỹ BHYT SV: Nguyễn Thị Thanh -BH44A 91 Chương VI: quy định khác khiếu nại, tố cáo, khen thưởng, xử lý vi phạm, hiệu lực thi hành Thứ hai, tăng cường phối hợp bộ, ngành, địa phương công tác quản lý Nhà nước chi trả BHXH Công tác quản lý Nhà nước BHXH, chi trả BHXH lĩnh vực rộng, có liên quan đến nhiều bộ, ngành, nhiều cấp Do vậy, để làm tốt công tác đòi hỏi bộ, ngành, quan Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội, tổ chức Cơng Đồn, Bộ Y Tế,… phải có phối hợp cách chặt chẽ để quảnlý lĩnh vực Đồng thời rà soát lại nhiệm vụ sow, ngành địa phương để kịp thời phát vướng mắc, hạn chế để kịp thời bổ sung, tập trung đạo thực Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội cần phải thường xuyên thực đợt kiểm tra liên ngành việc thực chi trả BHXH cho đối tượng có phù hợp với sách khơng Thứ ba, tăng cường cơng tác thơng tin tun truyền chủ trương sách BHXH Bởi vì: Một nhân tố tác động đến việc mở rộng đối tượng, tăng thu, đảm bảo quyền lợi hưởng cho người lao động công tác thông tin tuyên truyền Xuất phát từ kinh tế nước ta lên từ nghèo nàn, lạc hậu, dân trí thấp; hiểu biết BHXH, BHYT hạn chế nên cơng tác thông tin tuyên truyền cần tăng cường thường xuyên, liên tục Công tác thông tin tuyên truyền phải có nội dung, phương pháp tuyên truyền phù hợp với đối tượng, địa bàn cụ thể Bên cạnh đó, nguồn kinh phí dành cho cơng tác tuyên truyền cần phải bố trí cách tương xứng với nhiệm vụ đặt Cần phải thực tuyên truyền hình thức, phương tiện thông tin đại chúng; mở đợt tuyên truyền rộng rãi tất ngành, điạ phương, Công tác tuyên truyền phải đạt mục đích nâng cao nhận thức cho người lao động, người sử dụng lao động đối tượng hưởng thụ sách BHXH Có làm sách BHXH thực vào sống người lao động, người hưởng sách BHXH, giúp họ vượt qua khó khăn sống, rủi ro sống Đồng thời trang bị cho họ kiến thức để bảo vệ bị vi phạm quyền lợi BHXH SV: Nguyễn Thị Thanh -BH44A 92 Để cơng tác tun truyền đạt hiệu tốt việc tuyên truyền phải tiến hành thường xuyên, rộng rãi để đưa chủ trương, sách Đảng Nhà nước ta BHXH vào sống Thứ tư, tăng cường nghiên cứu điều chỉnh sách tiền lương, trợ cấp BHXH cho phù hợp với xu chung nước khu vực Như biết, quỹ BHXH lập để đảm bảo hoạt động BHXH mà chủ yếu chi trả trợ cấp BHXH Tuy nhiên, quỹ phụ thuộc lớn vào tiền lương người lao động quỹ lương doanh nghiệp Và việc đóng góp vào quỹ dựa tiền lương với việc tính tỷ lệ đóng góp dựa sở tiền lương nên theo nguyên tắc tương đương hưởng người lao động hưởng sở tiền lương làm đóng BHXH; tiền lương thấp mức trợ cấp BHXH thấp ảnh hưởng định đến sống thân gia đình người thụ hưởng Vì vậy, nghiên cứu điều chỉnh nâng cao mức tiền lương cần thiết Để đưa mức tiền lương đòi hỏi quan quản lý nhà nước BHXH, chi trả BHXH phải tăng cường nghiên cứu nghiên cứu, ban hành cho phù hợp với điều kiện kinh tế đất nước phù hợp với xu chung nước khu vực Thứ năm, tăng cường hoạt động tra, kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý nhà nước chi trả BHXH quan quản lý nhà nước BHXH, chi trả BHXH cần phải tăng cường công tác tra, kiểm tra xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quan, cấp, người sử dụng lao động, người lao động việc chi trả, hưởng chế độ BHXH, làm lành mạnh hoá mục tiêu sách BHXH Nhà nước Muốn làm điều đó, quan quản lý nhà nước chi trả BHXH cần phải tăng cường, hoàn thiện đội ngũ cán làm công tác tra, kiểm tra cho ngành Trong công tác tra, kiểm tra cần phải xử lý nghiêm trường hợp khai man, làm sai hồ sơ để hưởng chế độ BHXH Đặc biệt, nên cần tăng thêm thẩm quyền tra, kiểm tra, xử lý vi phạm cho quan BHXH Việt Nam Đồng thời cần có kế hoạch xây dựng kế hoạch phối hợp Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội, UBND cấp, Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam, BHXH Việt Nam để thực tra, kiểm tra SV: Nguyễn Thị Thanh -BH44A 93 Công tác tra, kiểm tra cần phải thực thường xuyên, định kỳ có hiệu Thứ sáu, tăng cường quản lý nhà nước hoạt động đầu tư cân đối lại nguồn quỹ BHXH Để đảm bảo an toàn chi trả cho người lao động tiền nhàn rỗi quỹ BHXH cần đầu tư để bảo toàn tăng trưởng quỹ Việc đầu tư phải đảm bảo mục tiêu an toàn- đảm bảo khoản đầu tư phải giữ nguyên giá trị, lãi( tỷ suất hồn vốn), tính lưu hoạt( khả bán nhanh khoản đầu tư cần tiền mặt) giá trị xã hội( đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội) Quỹ hưu trí cần đầu tư bảo tồn, phát triển, có hỗ trợ nhà nước, sau trừ chi phí quản lý, tỷ lệ lãi suất hàng năm không thấp lãi suất tiền gửi ngắn hạn Tăng cường đầu tư vào lĩnh vực sinh lời, rủi ro với chế chặt bảo đảm an toàn khoản đầu tư từ nguồn quỹ Đồng thời quy định rõ thẩm quyền, chế làm việc Hội đồng quản lý BHXH, quản BHXH Việt Nam thực việc Mặt khác vấn để quỹ BHXH ngày cân đối cách nghiêm trọng Quỹ BHXH chi trả cho chế độ ngắn hạn ngày dư thừa nhiều, khoản chi ít, không đáng kể Trong quỹ dài hạn, chi lương hưu cho người lao động thâm hụt, thu khơng đủ chi Điều đòi hỏi quan quản lý nhà nước cần xem xét lại để có biện pháp thiết thực nhằm cân đối lại nguồn quỹ BHXH, là: tăng tỷ lệ tổng số tiền đóng góp người lao động người sử dụng lao động dành cho chế độ dài hạn; tăng mức đóng góp bên tham gia BHXH; Tóm lại, quan chức cần tăng cường hoạt động nghiên cứu xem xét lại giải pháp tốt để cân đối lại nguồn quỹ đảm bảo nguồn tài để thực chi trả cho chế độ BHXH Thứ bảy, tăng cường đầu tư thêm người sở, vật chất để phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước chi trả BHXH Hiện sách, chế độ BHXH mở rộng hơn; theo dự tính thêm chế độ bảo hiểm thất nghiệp, BHXH tự nguyện Vì để làm tốt cơng tác quản lý nhà nước BHXH chi trả BHXH phải tăng cường thêm đội ngũ cán làm công tác quản lý nhà nước sở vật chất SV: Nguyễn Thị Thanh -BH44A 94 trang thiết bị tin học, phương tiện lại,… để giúp hoạt động quản lý nhà nước lĩnh vực có hiệu Mặt khác, công tác quản lý nhà nước chi trả BHXH có đạt hiệu cao hay khơng phụ thuộc lớn vào trình độ quản lý, lực chuyên môn, phẩm chất người cán làm công tác Thế quan quản lý nhà nước BHXH cần trọng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức bước có khả chủ động, độc lập để xử lý hoàn thành nhiệm vụ giao Đồng thời mở lớp tập huấn, hướng dẫn sách, quy định nhà nước BHXH cho cán quản lý từ trung ương đến địa phương Những cán làm công tác quản lý nhà nước chi trả BHXH cần phải nắm vững sách, chủ trương Đảng; đồng thời phải thường xuyên tìm tòi, thực nghiên cứu khoa học để hồn thiện cơng tác quản lý Kết luận BHXH chế độ bồi thường kinh tế xây dựng sở hỗ trợ lẫn người tham gia bảo hiểm kinh tế- xã hội Là chế độ mà Nhà nước xã hội áp dụng để trợ giúp vật chất cho thành viên xã hội họ già yếu, khả lao động có khó khăn đặc biệt khác Chính mà tất nước giới thực quản lý lĩnh vực Và nước ta vậy, đường lên CNXH việc thực quản lý sách BHXH, chi trả BHXH Nhà nước cần thiết Trong thời gian qua lãnh đạo Đảng Nhà nước sách BHXH nước ta đạt số thành tựu đáng ghi nhận Đó là, sách BHXH góp phần bảo đảm ổn định đời sống cho người lao động, ổn định trị, trật tự an tồn xã hội, thúc đẩy nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ tổ quốc Tuy nhiên, công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực gặp phải số vấn đề vướng mắc, khó khăn cần phải chấn chỉnh Chính mà Đảng Nhà nước ta bước tiến hành đổi sách BHXH cho phù hợp với tình hình Xây dựng, bổ sung, cải cách hoàn thiện sách, điều khoản chế độ BHXH hành Đưa BHXH thực trở thành sách an sinh xã hội lớn SV: Nguyễn Thị Thanh -BH44A 95 quan trọng hệ thống an sinh xã hội nước ta Và sách thiếu đời sống người lao động Qua chuyên đề thực tập mình, em nêu lên phần hoạt động công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực chi trả BHXH Việt Nam thời gian qua, đóng góp số giải pháp nhỏ nhằm bước hoàn thiện công tác thời gian tới Mặc dù có nhiều cố gắng tìm hiểu nghiên cứu tài liệu, giúp đỡ nhiệt tình giáo hướng dẫn cá cán quan thực tập, song thời gian có hạn, kiến thức thực tế chưa sâu nên chuyên đề em nhiều thiếu sót Vì vậy, em mong nhận góp ý, bảo thêm giáo Tơ Thị Thiên Hương thầy cô môn để chuyên đề em hoàn thiện Danh mục tài liệu tham khảo Giáo trình bảo hiểm- trường đại học Kinh Tế Quốc Dân Giáo trình quản lý Nhà nước kinh tế- Trường đại học Kinh Tế Quốc Dân Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội Báo Bảo Hiểm Xã Hội Tạp chí Bảo Hiểm Y Tế Tạp chí quản lý Nhà nước Các văn quy định chế độ BHXH hành- Bộ LĐTBXH, HN 6/1994 Hệ thống văn quy định hành sách BHXH- nhà xuất lao động xã hội, HN 2003 Báo cáo uỷ ban vấn đề xã hội tình hình thực sách BHXH, BHYT bát buộc 10 Bộ luật lao động nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 11 Thuyết trình uỷ ban vấn đề xã hội khắc phục số bất cập BHXH, góp phần đảm bảo quyền lợi đáng cho người lao động SV: Nguyễn Thị Thanh -BH44A 96 12 Báo cáo tổng kết công tác năm 2001 chương trình cơng tác năm 2002 BHXH Việt Nam 13 Một số luận văn khoá 40,41,42,43 SV: Nguyễn Thị Thanh -BH44A 97 Các bảng số liệu Bảng 1: Mức đóng BHXH số nước giới Bảng2: Đối tượng hưởng BHXH Việt Nam giai đoạn 1996-2005 Bảng 3: Tình hình chi BHXH Việt Nam giai đoạn 1995-2005 Bảng 4: Cơ cấu chi quỹ BHXH Việt Nam từ năm 1995-2005 Các biểu đồ Biểu đồ 1: Biểu đồ chi trả quỹ BHXH qua năm từ 195-2005 Biểu đồ 2: biểu đồ cấu chi trả từ quỹ năm 2005 Sổ BHXH số biểu mẫu BHXH SV: Nguyễn Thị Thanh -BH44A 98 Mục lục Trang Mở đầu Chương I Lý luận chung BHXH quản lý nhà nước chi trả BHXH .3 I Lý luận chung BHXH Sự cần thiết khách quan BHXH .3 Bản chất BHXH .4 Vai trò BHXH 3.1 Đối với người lao động 3.2 Đối với xã hội Đối tượng BHXH Chức BHXH Tính chất BHXH 7 Một số nguyên tắc BHXH 8 Những quan điểm BHXH 9 Quỹ BHXH mục đích sử dụng .10 9.1 Nguồn quỹ BHXH .10 9.2 Mục đích sử dụng quỹ BHXH .12 II Quản lý nhà nước công tác chi trả BHXH 12 Khái niệm 12 1.1 Quản lý nhà nước quản lý nhà nước quỹ tài BHXH 12 1.2 Quản lý nhà nước công tác chi trả BHXH 13 Mục tiêu công tác quản lý nhà nước chi trả BHXH 14 Đối tượng quản lý nước chi trả BHXH 15 3.1 Cơ quan quản lý nhà nước chi trả BHXH .15 3.2 Đối tượng bị quản lý 15 Nội dung công tác quản lý nhà nước chi trả BHXH 16 4.1 Xây dựng dự án luật, văn pháp quy thực chi trả BHXH 16 4.2 Hoạch định sách chi trả BHXH 17 SV: Nguyễn Thị Thanh -BH44A 99 4.3 Xác định chế độ trợ cấp BHXH phù hợp với loại đối tượng khác 18 4.4 Nhà nước quy định việc sử dụng quỹ BHXH, điều kiện mức trợ cấp BHXH công tác chi trả BHXH 18 4.5 Nhà nước kiểm tra, kiểm sốt hướng dẫn cơng tác chi trả BHXH 19 Công cụ quản lý nhà nước chi trả BHXH 20 5.1 Văn pháp quy 20 5.2 Hồ sơ đăng ký người lao động 20 5.3 Sổ BHXH, biểu mẫu 20 5.4 Tiền lương, thu nhập ngời lao động 21 5.5 Công tác tra, kiểm tra, chế độ báo cáo tài 21 Một số mơ hình tổ chức quản lý chi trả BHXH giới .22 Chương II Thực trạng công tác quản lý nhà nước chi trả BHXH việt nam 24 I Quá trình hình thành phát triển BHXH nước ta .24 Trước năm 1995 24 Thời kỳ từ năm 1995 đến .25 II Thực trạng công tác quản lý nhà nước chi trả BHXH việt nam 26 Từ trước năm 1995 .26 1.1 Mục tiêu công tác quản lý nhà nước chi trả BHXH thời kỳ 26 1.2 Cơ quan quản lý Nhà nước chi trả BHXH Việt Nam trước năm 1995 27 1.3 Nội dung công tác quản lý Nhà nước chi trả BHXH thời kỳ 30 1.4 Đánh giá công tác quản lý Nhà nước chi trả BHXH trước năm 1995 .35 Từ năm 1995 đến 38 2.1 Mục tiêu công tác quản lý Nhà nước chi trả BHXH thời kỳ 38 2.2 Cơ quan quản lý Nhà nước chi tra BHXH 38 2.3 Nội dung công tác quản lý Nhà nước chi trả BHXH 43 SV: Nguyễn Thị Thanh -BH44A 100 2.4 Một số công cụ quản lý Nhà nước chi trả BHXH nước ta .60 2.5 Đánh giá công tác quản lý Nhà nước chi trả BHXH .62 Chương III Một số định hướng giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý nhà nươc chi trả BHXH việt nam .75 I Định hướng BHXH Việt Nam 75 Định hướng xây dựng sách BHXH 75 Định hướng tăng cường công cụ quản lý nhà nước chi trả BHXH 77 2.1 Định hướng hướng xây dựng dự luật BHXH .77 2.2 Định hướng tăng cường số công cụ quản lý khác 80 II Kiến nghị giải pháp nhằm tăng cường hoạt động quản lý nhà nước chi trả BHXH Việt Nam 81 Một số kiến nghị 81 1.1 Đối với quốc hội uỷ ban thường vụ quốc hội 81 1.2 Đối với Chính Phủ .81 1.3 Hội đồng quảnlý BHXH Việt Nam 83 1.4 Đối với Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam .83 1.5 Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội 83 1.6 Bộ Tài Chính 84 1.7 Bộ y tế 84 1.8 Bộ quốc phòng .84 Giải pháp tăng cường hoạt động quản lý Nhà nước chi trả BHXH.85 Kết luận 92 Danh mục tài liệu tham khảo .93 SV: Nguyễn Thị Thanh -BH44A 101 ... vong, II Quản lý nhà nước công tác chi trả BHXH Khái niệm 1.1 Quản lý nhà nước quản lý nhà nước quỹ tài BHXH * Quản lý nhà nước Hiểu theo nghĩa rộng quản lý nhà nước việc thực quyền lực nhà nước. .. BHXH thực trở thành sách an sinh xã hội lớn đất nước Vậy định nghĩa cơng tác quản lý Nhà nước chi trả BHXH sau: Quản lý Nhà nước chi trả BHXH tác động, điều hành Nhà nước việc thực chi trả BHXH... lĩnh vực quản lý nhà nước chi trả BHXH, mục tiêu phương hướng, yêu cầu số lượng cho hoạt động quản lý nhà nước nhằm giải vấn đề công tác chi trả BHXH Như vậy, quản lý nhà nước công tác chi trả BHXH
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác quản lý nhà nước về chi trả bảo hiểm xã hội ở việt nam hiện nay , Công tác quản lý nhà nước về chi trả bảo hiểm xã hội ở việt nam hiện nay

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn