NGÀY 29 CHỨC NĂNG GIAO TIẾP

20 49 1
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2019, 10:51

... and introducing) Chào hỏi: - Good morning/ afternoon/ evening (Chào.) - Hi/ Hello Have a good day (Chào Chúc anh ngày tốt lành.) Page [31 NGÀY BỨT PHÁ TIẾNG ANH] NGÀY 29 – Chuyên đề 20 Aland English... ngạc.) - You played the game so well (Anh chơi trận đấu hay.) Page [31 NGÀY BỨT PHÁ TIẾNG ANH] NGÀY 29 – Chuyên đề 20 Aland English sưu tầm & tổng hợp - Congratulations! (Xin chúc mừng.) - You... nhiên Từ chối: - I‘m afraid I can‘t I‘m busy now/ I‘m Page [31 NGÀY BỨT PHÁ TIẾNG ANH] NGÀY 29 – Chuyên đề 20 Aland English sưu tầm & tổng hợp được.) - No problem (Khơng vấn đề gì.) - I‘m happy
- Xem thêm -

Xem thêm: NGÀY 29 CHỨC NĂNG GIAO TIẾP, NGÀY 29 CHỨC NĂNG GIAO TIẾP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn