SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5 – 6 tuổi tại lớp Lá 1, trường Mầm non Ea Na

28 68 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2019, 10:23

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5 – 6 tuổi tại lớp Lá 1, trường Mầm non Ea NaMột số biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5 – 6 tuổi tại lớp Lá 1, trường Mầm non Ea NaMột số biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5 – 6 tuổi tại lớp Lá 1, trường Mầm non Ea NaMột số biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5 – 6 tuổi tại lớp Lá 1, trường Mầm non Ea NaMột số biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5 – 6 tuổi tại lớp Lá 1, trường Mầm non Ea NaMột số biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5 – 6 tuổi tại lớp Lá 1, trường Mầm non Ea NaMột số biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5 – 6 tuổi tại lớp Lá 1, trường Mầm non Ea NaMột số biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5 – 6 tuổi tại lớp Lá 1, trường Mầm non Ea NaMột số biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5 – 6 tuổi tại lớp Lá 1, trường Mầm non Ea NaMột số biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5 – 6 tuổi tại lớp Lá 1, trường Mầm non Ea NaMột số biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5 – 6 tuổi tại lớp Lá 1, trường Mầm non Ea Na ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRƠNG ANA PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÊN SÁNG KIẾN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ MẠCH LẠC CHO TRẺ – TUỔI LỚP LÁ TRƯỜNG MẦM NON EANA THÔNG QUA BỘ MÔN LÀM QUEN VĂN HỌC THỂ LOẠI TRUYỆN KỂ Lĩnh vực : Chuyên môn Họ tên tác giả : Đặng Thị Hải Yến Đơn vị : Trường MN Ea Na Krông Ana, tháng 04 năm 2019 MỤC LỤC * Phần thứ nhất: Mở đầu I Đặt vấn đề: II Mục đích nghiên cứu: * Phần thứ hai: Giải vấn đề I Cơ sở lí luận vấn đề .6 II Thực trạng vấn đề .8 III Các giải pháp tiến hành giải vấn đề 11 - Giải pháp 11 - Giải pháp 12 - Giải pháp .15 - Giải pháp 17 - Giải pháp 19 - Giải pháp .20 IV Tính giải pháp 21 V Hiệu sáng kiến kinh nghiệm 21 * Phần thứ ba: Kết luận, kiến nghị 22 I Kết luận .22 II Kiến nghị .24 * Danh mục tài liệu tham khảo .25 *Nhận xét hội đồng sáng kiến cấp trường 26 Nhận xét hội đồng sáng kiến cấp huyện 27 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Một số biện pháp nâng cao hiệu giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ – tuổi lớp Lá 1, trường Mầm non Ea Na Phần thứ nhất: Mở đầu I Đặt vấn đề - Lý lý luận: Giáo dục mầm non nấc thang khởi đầu hệ thống giáo dục quốc dân Giáo dục mầm non thực nhiệm vụ ni dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ em từ ba tháng tuổi đến sáu tuổi Song trẻ cá thể riêng biệt, chúng khác mặt hồn cảnh gia đình, văn hóa tâm sinh lý Vậy nên trẻ em có nhu cầu hứng thú, cách tiếp thu khác chúng thành cơng Trẻ “Học chơi, chơi mà học” mang lại hiệu cao có hỗ trợ trẻ theo hướng mở, dưạ hứng thú trẻ thích trải nghiệm [Tại Điều 22, Luật Giáo dục 2005 nước ta xác định; Mục tiêu giáo dục mầm non giúp trẻ phát triển thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mĩ, hình thành yếu tố nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào học lớp 1] Trẻ em hôm giới ngày mai mà [Đại hội Đảng khóa IX rõ: Giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu, phát triển giáo dục đào tạo động lực quan trọng thúc đẩy nghiệp hóa - đại hóa đất nước, điều kiện phát huy nguồn nhân lực người] [Tại nghị TW2 Ban chấp hành TW khóa VIII rõ nhiệm vụ quan trọng ngành giáo dục đào tạo là: Đổi mạnh mẽ phương pháp giáo dục đào tạo, khắc phục lối truyền thụ chiều, rèn luyện thành nếp tư sáng tạo người học Từng bước áp dụng phương pháp giáo dục tiến tiến phương tiện đại vào trình dạy học] Theo ý kiến chuyên gia [Module mầm non 1d nhà giáo dục phải thừa nhận điều rằng; Cách tiếp cận tốt để giáo dục trẻ lấy trẻ làm trung tâm ứng dụng phương pháp dạy học tích cực nhằm thúc đẩy phát triển, tính chủ động, khả tư phản biện giải vấn đề trẻ] Thế hệ trẻ trưởng thành khẳng định thân chủ nhân tương lai đất nước bây giờ, người giáo dục biết tiếp cận áp dụng phương pháp dạy học tích cực, khơi dậy phát triển tiềm từ thời kỳ đầu trẻ cách giáo dục trẻ theo hướng “Lấy trẻ làm trung tâm” - Lý thực tiễn: Để đạt hiệu cao [Kế hoạch giáo dục số 15/KH-SGDĐT ngày 23 tháng 02 năm 2017 Sở Giáo dục Đào tạo việc kế hoạch triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 – 2020] Không khác đội ngũ giáo viên nhân tố định chất lượng giáo dục [Nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 ngành học mầm non tiếp tục thực giáo dục có chất lượng chương trình giáo dục mầm non mới, tổ chức tốt hoạt động cho trẻ theo hướng lấy trẻ làm trung tâm] Muốn nâng cao chất lượng giáo dục trước hết phải nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên giỏi chuyên môn, vững vàng nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, có tác phong, kỹ nghiệp vụ sư phạm chun sâu, khơng cần nhiệt tình u nghề mến trẻ gần gũi trẻ hiểu đặc điểm tâm sinh lý độ tuổi, tính cách, nhu cầu hứng thú cách thực cá thể trẻ Bởi “Mỗi đứa trẻ người riêng biệt”, chúng khác thể chất, tình cảm trí tuệ tâm lý, văn hóa, tơn giáo, hồn cảnh gia đình Chính mà trẻ em có nhu cầu hứng thú, cách học cách tiếp thu kiến thức riêng, đứa trẻ thành cơng lĩnh vực Tại trường Mầm non Ea Na Đội ngũ giáo viên thực chương trình giáo dục mầm non theo kế hoạch giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm” Biết ứng dụng công nghệ thông tin khai thác thông tin mạng nhằm áp dụng vào hoạt động thiết thực cách hợp lý mang tính giáo dục cao Biết phối hợp chặt chẽ cha mẹ trẻ nhằm ni dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ Song cách lựa chọn biện pháp, giải pháp, hình thức tổ chức hoạt động cho trẻ phát huy tích cực, hứng thú hoạt động lúng túng chưa thiết thực, thực tiễn chưa đạt hiệu cao so với việc tổ chức hoạt động theo hướng lấy trẻ làm trung tâm Đa số giáo viên dạy trẻ theo hướng chiều, hướng dẫn nhiều, nói nhiều, trẻ trao đổi, chưa mạnh dạn thể nhu cầu thân, số giáo viên sợ trẻ khơng thực nhiệm vụ số mà giáo viên lựa chọn Theo Tiến sĩ Phan Thị Thu Hiền: [Chương trình giáo dục mầm non tốt chương trình lấy trẻ làm trung tâm Có nghĩa xây dựng dựa hứng thú, nhu cầu, kinh nghiệm khả trẻ Chương trình tạo hội cho trẻ phát triển toàn diện, khơng trọng tới phát triển trí tuệ mà ni dưỡng tâm hồn, phát triển thể chất khả giao tiếp xã hội trẻ.] [Nguyên tắc hoạt động lấy trẻ làm trung tâm trình; Chăm sóc giáo dục xuất phát từ nhu cầu, khả năng, hứng thú trẻ Trong trình giáo dục trẻ, nhà giáo dục ln phát huy tính tích cực, tự lập trẻ, giữ vai trò người hỗ trợ “thang đỡ”, “điểm tựa” cho trẻ trình hoạt động.] Là giáo viên đứng lớp giảng dạy trẻ – tuổi, nhận thấy đầu năm học đa số trẻ nhút nhát, số trẻ chưa mạnh dạn thể khả thao tác trình chơi học, trẻ thường chơi theo bắt chước giáo viên bạn, chưa thực trải nghiệm, thể nhu cầu hứng thú thân, phần học liệu cho trẻ sử dụng hoạt động chưa mang tính mở, mặt khác giáo viên chưa thực “Thang đỡ” hay “Điểm tựa” cho trẻ để khơi dậy nhu cầu thể hứng thú trẻ, dẫn đến kết học chưa cao Từ suy nghĩ đặt câu hỏi: “Tại cá thể trẻ cá thể riêng lại thao tác chơi, lý khiến trẻ chưa thể hứng thú, nhu cầu nguyên nhân đâu?”, “Làm giúp trẻ khơi dậy phát huy tiềm ẩn trẻ?” Chính tơi tiếp tucj giair pháp, biện pháp cải tiến đề tài nhaừm nâng cao hiệu sáng kiến Đối tượng nghiên cứu đề tài: Một số giải pháp, biện pháp nâng cao hiệu giáo dục lấy trẻ làm trung tâm Phạm vi nghiên cứu: Trẻ – tuổi lớp Lá 1, trường Mầm non Ea Na Thời gian thực hiện: Từ tháng năm 2018 đến tháng năm 2019 năm học 2018 –2019 II Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu ứng dụng giải pháp biện pháp “Lấy trẻ làm trung tâm” giúp giáo viên tìm ngun nhân trẻ nhút nhát, trẻ khơng tự tin tham gia hoạt động đặc biệt hoạt động trải nghiệm Áp dụng số giải pháp biện pháp giúp giáo viên linh hoạt, sáng tạo việc thiết kế thực chương trình chăm sóc giáo dục trẻ mầm non, hiểu tôn trọng khác biệt cá thể trẻ từ có giải pháp tác động vào trẻ nhằm đạt hiệu cho phát triển toàn diện phù hợp cá nhân trẻ theo mục tiêu giáo dục “Mục tiêu giáo dục mầm non giúp trẻ phát triển thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mĩ, hình thành yếu tố nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào học lớp 1”.Tạo niềm tin cầu nối cha mẹ trẻ nhà trường mầm non Việc lấy trẻ trung tâm, nghĩa coi trẻ chủ thể tích cực hoạt động, giáo viên sẵn sàng tạo điều kiện, tạo hội thuận lợi cho trẻ bộc lộ tính tự lập, tự định làm điều chúng muốn, chúng thích chúng nghĩ mục tiêu mang tính định hướng quan trọng giáo dục mầm non Tính tích cực trẻ hoạt động điều kiện cho trẻ chiếm lĩnh tri thức, kĩ năng, phát triển lực cho cá thể trẻ, từ trẻ có thái độ đắn trước vật , tượng giới xung quanh trẻ Khi xây dựng mục tiêu cụ thể cho độ tuổi, vùng miền, cần lựa chọn nội dung phù hợp với đối tượng trẻ cụ thể Như giúp trẻ có cách thức, thái độ đắn trước vật tượng, trẻ thể nhu cầu hứng thú thân mạnh dạn, tự tin, thích trải nghiệm, khám phá, thao tác với đồ vật, đồ chơi vật tượng Tìm hiểu đặc điểm nhận thức trẻ mầm non Trong thực tế chất lượng giáo dục mà trẻ lĩnh hội chưa cao? Tại chưa phát huy hết khả năng, tiềm thức đứa trẻ? Trong thực tế trẻ học hình thức cũ, trẻ học bị chi phối nhiều giáo viên, trẻ chưa phát huy hướng lấy trẻ làm trung tâm, nghĩa trẻ chưa thể hết khả năng, nhu cầu hứng thú hoạt động học Phải xây dựng kế hoạch giảng dạy lựa chọn hình thức tổ chức hoạt động nhằm lấy trẻ làm trung tâm mang lại hiệu quả, sát với thực tế, phù hợp với tình hình nhận thức trẻ lớp Tổ chức hoạt động cho trẻ theo hướng lấy trẻ làm trung tâm vấn đề quan trọng việc thực chương trình giáo dục mầm non cách hiệu quả, đảm bảo chất lượng phát triển toàn diện phù hợp với cá nhân trẻ, đạt mục tiêu giáo dục đề Thực điều góp phần nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động cho trẻ nhà trường, nâng cao kết dạy học cho giáo viên phù hợp với trẻ tuổi mầm non theo yêu cầu phát triển ngành học Mầm non Thực tế cho thấy việc tổ chức hoạt động theo hướng lấy trẻ làm trung tâm tạo không gian mở cho trẻ, khuyến khích trẻ phát triển tư phương pháp giải vấn đề Nếu trẻ tạo nhiều hội tự tham gia trải nghiệm khám phá, giải số tình có vấn đề trẻ phát triển tư sáng tạo, giúp trẻ có nhiều hội phát triển ngơn ngữ, tình cảm xã hội, phát triển thẩm mỹ, thể chất, phát triển nhận thức Những lợi ích có liên hệ trực tiếp với phương pháp dạy giáo viên, biện pháp tổ chức hoạt động cho trẻ theo hướng lấy trẻ làm trung tâm Chính giáo viên mầm non phải lựa chọn nội dung, xác định mục tiêu đổi hình thức tổ chức hoạt động, nhằm lôi tham gia tích cực trẻ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục Căn vào đối tượng, mục tiêu nghiên cứu đề tài chọn phương pháp sư phạm sau: Phương pháp nghiên cứu lý luận: Tôi nghiên cứu biện pháp lấy trẻ làm trung tâm, cách dựa vào lí luận thực tiễn, qua tài liệu chương trình mầm non mới, qua module mầm non, trang web nhằm phân tích tổng hợp tài liệu Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Qua quan sát - đàm thoại, trực quan sinh động, thực hành – luyện tập, điều tra Phương pháp thống kê toán học: Điều tra - kiểm tra, xử lí số liệu thu thập Phần thứ hai: Giải vấn đề I Cơ sở lý luận vấn đề Trong lý luận dạy học có quan niệm khác vai trò nhà giáo dục vai trò trẻ, quy tụ lại có hai hướng: Hoạt động lấy giáo viên làm trung tâm hoạt động lấy trẻ làm trung tâm, năm gần tài liệu giáo dục dạy học nước nước thường nói đến việc cần thiết phải chuyển từ dạy học lấy giáo viên làm trung tâm sang dạy học lấy trẻ làm trung tâm, xu hướng tất yếu giáo dục mà cần áp dụng đổi Vậy giáo dục lấy trẻ làm trung tâm? Là nhà giáo dục lập kế hoạch giáo dục vào trẻ, nghĩa vào khả năng, nhu cầu học tập, kinh nghiệm sống trẻ để xác định mục tiêu cụ thể hóa nội dung Tổ chức hoạt động ln đặt trẻ vào trung tâm q trình giáo dục, có nghĩa tạo hội cho trẻ tham gia vào hoạt động như: Trải nghiệm: Trẻ học qua thực tế, qua việc làm, qua khám phá tìm tòi Giao tiếp: Chia sẻ với bạn học từ người Suy ngẫm: Suy nghĩ vận dụng điều lĩnh hội áp dụng vào việc giải vấn đề Trao đổi: Diễn đạt chia sẻ suy nghĩ nhu cầu khám phá thân Giải vấn đề: Tìm hướng giải để đạt kết trình chơi học Giáo viên người tạo hội, hướng dẫn, gợi mở giúp trẻ chiếm lĩnh tri thức Vì phải xây dựng kế hoạch lấy trẻ làm trung tâm Vì người muốn nghe làm mà thân chưa biết, muốn làm điều mà khả thân làm được, trẻ em vậy, chúng tích cực hoạt động khám phá, tìm tòi, thích học chưa học chưa biết mang lại kết qủa mà khả thân làm Vậy muốn trẻ học tập tích cực giáo viên khơng nên dạy trẻ trẻ biết mà cần dạy mà trẻ cần, điều mà trẻ thích nghe, giáo viên cần hỗ trợ cho trẻ thực ý tưởng mà trẻ phát minh Thế nên hoạt động phải hướng vào trẻ, nghĩa lấy trẻ làm trung tâm trình giáo dục Việc xây dựng kế hoạch giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cần thiết, giúp giáo viên dự kiến kế hoạch, chủ động tổ chức hoạt động cách có hiệu xây dựng kế hoạch giáo dục giáo viên cần vào tình hình nhận thức trẻ lớp phụ trách để xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với nhu cầu nhận thức trẻ Theo tiến sĩ Phan Thị Thu Hiền, chuyên gia giáo dục đầu đời Việt Nam cho biết [Cách tiếp nhận tốt để giáo dục phương pháp dạy học tích cực nhằm thúc đẩy phát triển tính chủ động, khả tư phản biện giải vấn đề cho trẻ cách tiếp cận tốt, thường thể tính tích hợp cao kết nối việc học với thực tế đời sống trẻ] Nhà giáo dục học mầm non Tiến sĩ Nguyễn Thị Hòa viết [Muốn tác động sư phạm có hiệu tác động phải phù hợp với điều kiện bên đứa trẻ Bởi lẽ trẻ trải qua giai đoạn phát triển theo trình tự với tốc độ, nhịp độ khuynh hướng riêng, trải nghiệm sống trẻ không giống trẻ cá thể riêng biệt, độc đáo Vậy nên giao nhiệm vụ cho trẻ phải khó chút so với khả thực trẻ, động viên, hỗ trợ để trẻ tự hồn thành nhiệm vụ giao Không làm thay trẻ, dành thời gian cho trẻ suy nghĩ, dẫn dắt trẻ nhận biết, phân tích, phán đốn, suy luận], mang lại hiệu cao học tập Trong lí luận dạy học mầm non, nhà khoa học J.A Cômenxki ra: [ Dạy học theo hướng lấy trẻ làm trung tâm giúp trẻ tích lũy kiến thức, phát triển lực trẻ đặc biệt chuẩn bị cho trẻ đến hoạt động tự lập sau này] Tại trường Mầm non Ea Na, vào [kế hoạch nhiệm vụ năm học 20182019 trường: Chương trình giáo dục Mầm non theo Thông tư 28/2016/TTBGDĐT sửa đổi bổ sung theo thông tư 17/2009/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo] Hoạt động chủ đạo trẻ mầm non “Chơi học, học mà chơi” thông qua hoạt động đa dạng phong phú mà trẻ lĩnh hội kiến thức sống xung quanh trẻ Chương trình giáo dục mầm non lấy trẻ làm trung tâm, tạo điều kiện cho đứa trẻ hoạt động tích cực phù hợp với phát triển thân trẻ, đáp ứng tối đa nhu cầu hứng thú trẻ trình giáo dục Nghĩa nhà giáo dục coi trọng suy nghĩ, ý tưởng trẻ, không nhồi nhét, áp đặt trẻ Tuy nhiên không buông lỏng thả trẻ, mà ln tạo hội cho trẻ phát triển tính tự lập óc sáng tạo trẻ Giáo viên ln tạo đồng cảm, tôn trọng cá nhân trẻ, điểm dựa vững trẻ cần Thực tế cho thấy việc tổ chức hoạt động theo hướng lấy trẻ làm trung tâm tạo khơng gian mở cho trẻ, khuyến khích trẻ phát triển tư phương pháp giải vấn đề Nếu trẻ tạo nhiều hội tự tham gia trải nghiệm khám phá, trẻ phát triển tư sáng tạo, giúp trẻ có nhiều hội phát triển ngơn ngữ, tình cảm xã hội, phát triển thẩm mỹ, thể chất, phát triển nhận thức Những lợi ích có liên hệ trực tiếp với phương pháp dạy giáo viên, cách tổ chức hoạt động cho trẻ theo hướng lấy trẻ làm trung tâm II Thực trạng vấn đề Trong thực tiễn nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ trường Mầm non Ea Na năm gần có nhiều thuận lợi Ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện, trang thiết bị dạy học phong phú đa dạng, giúp giáo viên tiếp cận phương pháp lấy trẻ làm trung tâm Bản thân thực nguyên tắc “Lấy trẻ làm trung tâm” trình giáo dục trẻ Chẳng hạn, tổ chức hoạt động, thân cho trẻ chơi theo ý muốn, trẻ lựa chọn bạn chơi góc chơi hay trò chơi mà trẻ thích, bước đầu cho trẻ thể nhu cầu, hứng thú chơi, không áp đặt trẻ vào khuôn khổ, không áp đặt trẻ vào ý muốn chủ quan Song điều chưa thật mang lại hiệu cao, trẻ nhút nhát, chưa thật mạnh dạn thể hết nhu cầu hứng thú thân trẻ trải nghiệm, đa số trẻ chơi theo bắt chước thao tác bạn chưa có sáng tạo hoạt động Điều dễ mang lại cho trẻ nhàm chán tập trung, trước vấn đề đặt tâm trí tơi ln suy nghĩ; trẻ khơng mạnh dạn trải nghiệm? Vì trẻ cá thể riêng biệt mà lại có chung thao tác chơi giống nhau? Mặc dù năm học 2016- 2017 áp dụng đổi phương pháp “Lấy trẻ làm trung tâm” kết chưa thật thuyết phục tôi, dù kết có tính khả thi, có chuyển biến rõ rệt so với kết đối chiếu năm qua thân tơi chưa hài lòng, thực tế kết chưa đạt mục tiêu mà thân đặt Trước kết đạt thân tơi nhìn nhận lại thấy nhiều vấn đề cần khắc phục như: Cách xây dựng kế hoạch, tạo môi trường giáo dục, học liệu phương tiện, kỹ sư phạm chưa đủ sức thuyết phục trẻ, chưa thực đòn bẩy cho cá thể trẻ khơi dậy phát triển tiềm người trẻ, đa số giáo viên hướng dẫn nhiều, nói nhiều, trẻ thực hành, trao đổi, phần đồ dùng đồ chơi chưa đáp ứng nhu cầu hứng thú trẻ, chưa mang tính mở nên hoạt động trẻ chưa đạt kết cao Để tháo gỡ khó khăn này, tơi tiếp tục tìm giaỉ pháp, biện pháp tiếp tục cải tiến đề tài “Lấy trẻ làm trung tâm” Tôi chọn phương pháp lập kế hoạch giáo dục quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, thiết kế đồ dùng học liệu mang tính mở, tạo môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm Vì tơi tin trẻ phát triển nhu cầu hứng thú thân tối đa có hỗ trợ kịp thời có mơi trường vật chất xã hội đa dạng, phong phú theo hướng mở đường “Lấy trẻ làm chủ thể trình hoạt động” Bởi kế hoạch rõ ràng, có mơi trường xã hội thân thiện với môi trường vật chất phong phú đa dạng tiền đề tốt cho phép trẻ tham gia hoạt động tích cực, chủ động sáng tạo độc lập trình bộc lộ hết khả hứng thú thân hoạt động đòi hỏi giáo viên phải linh hoạt, có trình độ chun mơn cao, sáng tạo, động giảng dạy để giúp trẻ đạt kết tốt cho trẻ tự trải nghiệm, tìm tòi hoạt động Kết khảo sát chất lượng trẻ đạt cuối năm học 2016 – 2017 đa áp dụng đề tài sau: Tổng số trẻ: 42 trẻ; nữ: 18 trẻ; dân tộc: trẻ; Khuyết tật: 01 trẻ Kết khảo sát cuối năm học 2016- 2017 STT Tiêu chí Sau áp dụng đề tài năm học Đạt Chưa đạt Số trẻ Tỷ lệ % Số trẻ Tỷ lệ % Trẻ hứng thú tham gia vào học 35/42 83 7/42 16 Trẻ có ý thức tự thực tốt yêu cầu tiết học 37/42 88 5/42 11 Trẻ nắm vững kiến thức, kỹ vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào thực tế 36/42 86 6/42 14 Trẻ có kỹ sử dụng ngôn ngữ rõ ràng, mạch lạc 37/42 88 5/42 11 Khả phát triển tính tự lập 30/42 72 12/42 28 Hứng thú, thảo luận, thuyết trình ý tưởng sáng tạo 28/42 67 14/42 33 - Các nhiệm vụ cần giải thực hiện: Việc xây dựng thiết kế giải pháp, biện pháp thủ thuật theo mục đích lấy trẻ làm trung tâm cần thiết, giúp giáo viên xây dựng kế hoạch phù hợp với độ tuổi đối tượng lĩnh hội kiến thức Trong hoạt động nhà giáo dục lấy trẻ làm trung tâm giúp trẻ hiểu ghi nhớ nhanh việc tốt, việc không tốt, việc nên làm, việc không nên làm cách dễ dàng Chính việc giúp trẻ học tốt, thể nhu cầu hứng thú thân điều giữ vai trò quan trọng trình lĩnh hội tri thức trẻ Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm việc nhà giáo dục không truyền đạt kiến thức cho trẻ cách chủ động mà nhà giáo dục tạo điều kiện, hội để đứa trẻ chủ động, sáng tạo, tích cực hoạt động, tự chiếm lĩnh kiến thức kinh nghiệm Để đạt điều này, giáo viên cần nắm hứng thú, nhu cầu, trình độ, khả trẻ lớp, sở lựa chọn nội dung, phương pháp phù hợp với nhóm, cá nhân trẻ Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cần đảm bảo: Hứng thú, nhu cầu, kỹ năng, mạnh trẻ hiểu, đánh giá tơn trọng Mỗi trẻ có hội tốt để thành công, giáo dục lấy trẻ làm trung tâm thực 10 thiệu trước ý tưởng chủ đề lớp lắng nghe ý tưởng hứng thú trẻ chủ đề Khi lựa chọn xây dựng chủ đề đề cao số đặc điểm sau: Chủ đề cần đặt tên đơn giản, gần gũi với kinh nghiệm sống trẻ, kiến thức cung cấp theo nguyên tắc phát triển đồng tâm, nghĩa từ gần đến xa, từ đơn giản đến phức tạp mở rộng dàn cuối chủ đề Cho phép tích hợp tri thức khác hoạt động trẻ, chủ đề chứa đựng số nội dung cần thiết, phong phú cho trẻ 1- tuần khơng q tuần tránh nhàm chán trẻ tất nội dung đảm bảo tính an tồn tuyệt đối thể chất lẫn tinh thần trẻ Ví dụ: Chủ đề tượng tự nhiên Tôi chọn hai chủ đề nhánh là; Tuần “Một số tượng tự nhiên” Tuần “Các mùa Đăk Lăk” + Xây dựng mạng nội dung mạng hoạt động kế hoạch tuần vào đặc điểm nhận thức, thể nhu cầu hứng thú trẻ Khi mục tiêu chủ đề xác định tơi tiến hành cụ thể hóa nội dung cho lĩnh vực, nội dung chọn trẻ chưa biết gần gũi phù hợp vùng miền nơi bé sinh hoạt Để phát huy hết khả thực trẻ nghĩa khơi dậy phát triển tính tự lập trẻ, thiết kế mạng nội dung giáo viên cần ý dựa đặc điểm nhu cầu lứa tuổi hứng thú trẻ nhóm lớp, dựa nhu cầu, mong muốn cha mẹ trẻ phát triển trẻ lĩnh vực Mạng nội dung thước đo cho giáo viên biết trình tự thực trước sau cách chủ động từ nội dung, kiến thức, kĩ đơn giản, gần gũi đến mở rộng mở rộng cách đầy đủ trọn vẹn không vượt qua “Vùng phát triển gần” mạng nội dung cần có kế thừa phát triển Ví dụ: Khám phá trùng, hay khám phá tượng tự nhiên Đối với trẻ 4- tuổi: Giáo viên chọn đề tài “Khám phá số loại côn trùng ”; “Khám phá số tượng tự nhiên ” Đối với trẻ 5- tuổi: Giáo viên nâng dần độ khó Giáo viên cho trẻ phát triển nhận thức cách chọn đề tài: “Tìm hiểu vòng đời bướm ”; ‘‘Phân loại côn trùng ” “Thí nghiệm bốc nước ” Song song với mạng nội dung mạng hoạt động chiếm vị quan trọng Giáo viên cho trẻ trải nghiệm tuần, tháng Hơn nữa, tổ chức hình thức “Học chơi, chơi mà học” Qua cách thức thao tác chơi, trẻ đúc kết kinh nghiệm, tích lũy kĩ cần thiết cho phát triển toàn diện Giáo viên ln người hướng dẫn, khuyến khích, gợi mở, hỗ trợ, tạo hội cho trẻ hoạt động Cho nên giáo viên cần hiểu tạo liên kết xuyên suốt mạng nội dung mạng hoạt động kết hợp kế hoạt tuần cách linh 14 hoạt lĩnh vực phát triển cho trẻ đáp ứng nhu cầu, hứng thú trẻ, làm cho hoạt động trẻ thêm sinh động - Giải pháp 3: Tạo môi trường hoạt động lấy trẻ làm trung tâm, gồm biện pháp sau: + Xây dựng môi trường vật chất gồm mơi trường lớp ngồi lớp học Mơi trường giáo dục trường mầm non tổ hợp điều kiện tự nhiên, xã hội cần thiết, trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ Xây dựng mơi trường giáo dục phù hợp góp phần thỏa mãn nhu cầu vui chơi hoạt động trẻ Qua đó, nhân cách trẻ hình thành phát triển toàn diện Để trẻ hứng thú hoạt động việc xây dựng môi trường giáo dục cần thiết Chính trang trí phòng học hợp lý, đảm bảo tính thẩm mỹ, tạo thân thiện cách khơi nguồn cảm hứng cho trẻ Đồ dùng, đồ chơi nguyên vật liệu cần đa dạng, phong phú mang tính mở bố trí hợp lí nhằm đảm bảo an tồn đáp ứng nhu cầu trẻ Đây biện pháp quan trọng mà người giáo viên cần phải có sáng tạo thiết kế xây dựng, lựa chọn đề tài tạo dụng cụ dạy học đồ dùng đồ chơi, cách sưu tầm tranh ảnh, xây dựng mơ hình, tạo lựa chọn mơi trường hoạt động học ngồi lớp cho trẻ giúp trẻ có điều kiện tiếp cận với cách học gây tò mò thích khám phá trẻ Khi sử dụng biện pháp trẻ tiếp xúc với cách học mà trẻ mong đợi tường, đồ dùng, thiết bị học phong phú trẻ có điều kiện tiếp cận nhiều làm khắc sâu hình tượng ghi nhớ nảy sinh nhiều sáng kiến với đồ dùng Một môi trường sẽ, an tồn, có bố trí khu vực chơi học lớp trời phù hợp, thuận tiện có ý nghĩa to lớn khơng phát triển thể chất trẻ, mà thỏa mãn nhu cầu nhận thức, mở rộng hiểu biết trẻ, kích thích trẻ hoạt động tích cực, sáng tạo Xây dựng tốt môi trường giáo dục trường mầm non phương tiện, điều kiện để trẻ phát triển toàn diện thể chất, ngơn ngữ, trí tuệ, khả thẩm mỹ, tình cảm kỹ xã hội, tạo tiền đề vững tạo tiền đề chuẩn bị tâm tốt cho trẻ tự tin bước vào lớp 1, phù hợp với phương châm Bộ Giáo dục Đào tạo đạo: "Học chơi, chơi mà học" Thiết bị dạy học môi trường giảng dạy trình phối hợp linh hoạt hợp lý kinh nghiệm, thành tựu sử dụng, điều kiện sở vật chất cải tiến phương pháp dạy học giáo viên Đồ dùng phong phú đa dạng mang tính mở, phong phú đa dạng góc chơi tạo cho trẻ tăng thêm hứng thú, suy nghĩ cách thiết lập, thao tác với đồ dùng học liệu giúp trẻ phát triển hài hòa mặt Dạy học tập trung vào trẻ, lấy trẻ làm trung tâm để phát triển khả trẻ, tổ chức hướng dẫn trẻ học tập cách tự phát khả có niềm tin lao động, học tập, giáo viên môi trường giáo dục đem đến cho trẻ thành cơng sáng tạo thể góc chơi 15 Ví dụ: Trẻ tham gia góc chơi bán hàng theo môi trường đổi lấy trẻ làm trung tâm, với số lượng đồ dùng đồ chơi phong phú đa dạng sản phẩm, có đồ vật thật đáp ứng nhu cầu chơi trẻ, khơng rập khn đồ dùng làm sẳn cho trẻ chơi chơi lại Hình 1:Xây dựng mơi trường lấy trẻ làm trung tâm + Tạo môi trường xã hội thân thiện cho trẻ: Mơi trường xã hội bầu khơng khí giao tiếp giáo viên trẻ, trẻ với trẻ, qua trẻ học tri thức hành vi, cử lời nói thái độ giao tiếp giáo viên hay bạn để thân trẻ tự tích lũy vốn kinh nghiệm sống, vốn kinh nghiệm tạo q trình tương tác Một mơi trường xã hội thân thiện cho phép trẻ hoạt động tích cực, chủ động độc lập Môi trường chăm sóc giáo dục trường mầm non ln ln đảm bảo an tồn thể chất lẫn mặt tâm lí, nhằm tạo thuận lợi giáo dục kĩ xã hội cho trẻ 16 Hình 2: Tạo mơi trường hoạt động ngồi trời - Giải pháp 4: Hình thức tổ chức hoạt động chăm sóc giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, thông qua biện pháp sau: + Chú trọng tổ chức giáo dục trẻ thông qua hoạt động nhóm Trẻ 5- tuổi thời kì quan trọng nhận thức trẻ, giáo viên cần tạo cho trẻ sở ban đầu cần thiết cho trình hình thành nhân cách chuẩn bị cho trẻ trải qua bước ngoặc lớn sống tuổi thơ chuyển từ trường mầm non đến trường tiểu học Việc rèn luyện cho trẻ kỹ hoạt động nhóm điều kiện khơng giúp trẻ thể hết hiểu biết thân mà thiết lập mối tương tác, thảo luận thành viên nhóm Khi tổ chức hoạt động trọng cho trẻ hoạt động nhóm cá thể trẻ, tơi thường chia trẻ thành nhóm, nhóm có đội trưởng, nhằm cho thành viên tự quan sát, khảo nghiệm thảo luận, mời nhóm trưởng thuyết trình ý kiến nhóm đưa ra, hình thức thi đua Qua hoạt động nhóm ý kiến thành viên nhóm bổ sung cho nhau, làm cho vật tượng trải nghiệm thêm sinh động Cùng tham gia chơi học theo nhóm, giúp trẻ chơi tập có tính chủ động mang lại kết cao, khơng giúp trẻ biết phối hợp bạn, biết hòa đồng, chia sẻ kinh nghiệm lẫn tự tin giao tiếp Đồng thời hoạt động nhóm giúp trẻ phát huy cá tính, sáng tạo, biết hợp tác bạn để hoàn thành nhiệm vụ giao Muốn trẻ tự tin hoạt động nhóm giáo viên cần làm gương cho trẻ, cho trẻ cảm giác thành viên nhóm tổ chức thi đua nhóm hoạt động Khi tổ chức cho trẻ chơi giáo viên cần chia trẻ đồng nhận thức nhóm, phân nhiệm vụ cụ thể cho nhóm tìm bạn đóng vai trò lãnh đạo nhóm Như trẻ tự thảo luận, khám sáng tạo theo hứng thú lực thân mà trẻ hình thành quan tâm chia với bạn, trẻ tìm hứng thú vui vẻ trình chơi học 17 Hình 3: Chú trọng hoạt động nhóm, cá nhân Qua giáo viên người tổng hợp ý kiến nhóm bổ sung ý kiến, đưa kết chung cho lớp hiểu vấn đề Tổ chức tốt hoạt động cho trẻ theo biện pháp hình thức lấy trẻ làm trung tâm tạo không gian mở cho cô trẻ + Lựa chọn trò chơi phù hợp để rèn luyện tính tích cực trẻ lĩnh vực Giáo viên khai thác triệt để nội dung dạy cho khơng gò bó áp đặt trẻ Trò chơi học tập: Đối với trẻ Mầm non việc “Chơi học- học mà chơi” giúp trẻ tiếp thu kiến thức cách dễ dàng sâu sắc nhất, sử dụng trò chơi giúp hoạt động đạt hiệu cao Với đặc điểm chương trình mầm non nay, mơn học ln đan xen, lồng ghép nhằm nâng cao tính hiệu quả, với đặc điểm giáo dục mầm non, cho trẻ học mà chơi, thông qua chơi mà học Qua trò chơi giáo viên đánh giá kiến thức mà trẻ thu lượm mức độ nào, cao hay thấp Đưa trò chơi vào lớp học lồng ghép khéo léo, cho học thêm sinh động Trò chơi dù tổ chức hình thức phải đảm bảo tính vừa sức hứng thú trẻ, không lạm dụng, ôm đồm thái làm nhạt nội dung đề tài đặt 18 Hình 4: Thiết kế đồ dùng, đồ chơi lấy trẻ làm trung tâm Sau trẻ khám phá xong nội dung dạy, để kết thúc cho trẻ chơi trò chơi tích hợp nhằm củng cố kiến thức với trò chơi “Phân loại trùng ” Trẻ bật qua vòng thể dục phân loại trùng theo u cầu đội để cắm vào mơ hình đội, sau đếm kiểm tra kết Qua trò chơi giáo cho trẻ học môn học thể dục kỹ năng, toán - Giải pháp 5: Sử dụng phần mềm Powerpoint tổ chức hoạt động chung, sử dụng biện pháp sau: + Áp dụng công nghệ thông tin vào soạn giảng thông qua hoạt động Sử dụng công nghệ thông tin, vật thật, tranh ảnh, mơ hình, băng đĩa, máy vi tính vào việc gây hứng thú cho trẻ Đây hình thức dẫn dắt vào hoạt động hứng thú gây tập trung ý trẻ Để đáp ứng nhu cầu cấp thiết công nghệ thông tin mà ngành Giáo dục đặt ra, tổ chức hoạt động cho trẻ cần đầu tư để sử dụng có hiệu quả, trẻ độ tuổi mầm non với đặc điểm tư trực quan hành động chủ yếu, khả tập trung trẻ chưa bền vững trẻ hứng thú với hình ảnh trực quan minh họa ấn tượng tác động đến giác quan như: hình ảnh, âm thanh, màu sắc sống động Vì thế, việc ứng dụng công nghệ thông tin để thiết kế sử dụng giáo án điện tử, cài đặt sử dụng số phần mềm vui chơi, học tập đa dạng phong phú Kidsmart, Kidpix… thiết kế trò chơi như: “Hoa đó” hay lối minh họa truyện kể phần mềm vừa giúp trẻ tăng thêm hứng thú, vừa rèn luyện thao tác sử dụng chuột máy tính cho trẻ Đối với số vật tượng cho trẻ quan sát trực tiếp mà sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin trẻ quan sát đối tượng cách tốt qua nhiều giác quan nghe, nhìn 19 Ví dụ: Cho trẻ khám phá côn trùng video máy chiếu giúp trẻ tìm hiểu cụ thể đặc điểm, hình dáng, tiếng kêu, di chuyển, cách hút hoa thụ phấn tạo thành mật ong kích thích tập trung, ý ghi nhớ có chủ định trẻ vào giảng mà loại đồ dùng khác không mang lại hiệu đồ dùng Hình 5: Trẻ làm quen với cơng nghệ thông tin Sự vật tượng xung quanh trẻ vơ rộng lớn khó hiểu, trẻ lại tò mò hiếu động, ln đặt vơ vàn câu hỏi Nó ? Như ? Vì lại vậy? Chính cô giáo phải biết áp dụng phương pháp dạy học tích cực, sáng tạo đổi lựa chọn hình thức khác chủ đề tránh nhàm chán trẻ có chủ đề kéo dài ba bốn tuần mà cô với hình thức hát hay đọc thơ khơng thể lơi thu hút trẻ q trình hoạt động Ví dụ: Cho trẻ “Quan sát vòng tuần hồn nước” Nếu quan sát tranh tiết học trở nên đơn điệu, trẻ nhàm chán Nhưng cô ứng dụng phần mềm, sáng tạo cho trẻ xem hình ảnh động tia nắng chiếu xuống làm cho nước bốc hơi, tụ thành đám mây, đám mây ngưng tụ vào nặng dần tan tạo thành mưa ngược lại +Lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục vào hoạt động cho trẻ Giáo dục mầm non tích hợp cách thức cung cấp định hướng mở, linh hoạt cho giáo viên tổ chức hoạt động xoay quanh chủ đề Bằng cách phối hợp cách tự nhiên hoạt động, giáo viên cho trẻ trải nghiệm quan sát, tìm hiểu mơi trường tự nhiên, xã hội vận động, tham gia trò chơi, làm quen với âm nhạc, hát, kể truyện, đọc thơ, làm quen với toán hoạt động sáng tạo tô, vẽ, nặn, cắt dán Qua đó, trẻ phát triển ngơn ngữ, luyện tập thể lực, nhận thức tình cảm xã hội Cách tiếp cận cho phép giáo viên điều chỉnh giáo án cách linh hoạt, đưa tình xảy tình cờ ngẫu nhiên vào kế hoạch dạy, nội 20 dung tích hợp nhẹ nhàng mang tính chất số cộng tích hợp vào nhằm tổ chức hoạt động thông qua chơi với nội dung giản dị, mang tính bao quát theo nội dung hoạt động cá nhân làm bật chủ đề cô đưa để đáp ứng hứng thú trẻ, làm phong phú dần vốn kinh nghiệm trẻ tạo khơng khí sinh động, vui tươi lớp học - Giải pháp 6: Phối hợp với cha mẹ giúp trẻ học tốt nhoạt động, gồm phương pháp sau: + Xây dựng góc tuyên truyền Thông báo cho cha mẹ trẻ kiến thức chăm sóc giáo dục trẻ độ tuổi mầm non, nội dung hoạt động trẻ lớp, chế độ ăn trẻ hàng ngày, yêu cầu nhà trường gia đình nội dung mà gia đình cần phối hợp với giáo viên + Thơng qua họp cha mẹ trẻ giáo viên đưa kế hoạch hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ để cha mẹ học sinh nắm đồng thời tuyên truyền cha mẹ học sinh tham gia vào giáo dục rèn luyện con, cháu Bên cạnh đó, giáo viên vận động cha mẹ học sinh đóng góp trang thiết bị, cung cấp tài liệu, nguyên vật liệu phục vụ hoạt động cho cháu đầy đủ Đây việc làm thiết thực nên thu hút cha mẹ trẻ tham gia, giáo dục trẻ với cô giáo nhà trường nhằm tổ chức tốt việc chăm sóc giáo dục trẻ hướng dẫn trẻ tham gia hoạt động cách đạt kết Ví dụ: Đề tài khám phá số loại rau Bằng công tác xã hội hóa giáo dục, giáo viên tuyên truyền cha mẹ trẻ đóng góp loại rau theo u cầu nhóm giúp trẻ nhận biết, tìm hiểu, phân loại mở rộng kiến thức loại rau Các giải pháp biện pháp có mối quan hệ chặt chẽ đan xen bổ sung cho nhờ vào biện pháp chủ đạo biện pháp hỗ trợ Trong trình thực giáo viên biết vận dụng, thực đồng tăng hiệu cao, mang lại cho trẻ phát triển cách toàn diện lĩnh vực IV Tính giải pháp: Trong thực tiễn, sáng kiến tổ chức hoạt động giáo dục trẻ theo hướng “Lấy trẻ làm trung tâm ” Đề tài thân nghiên cứu áp dụng lớp Lá Trường Mầm non Ea Na năm học 2016- 2017 Từ cách làm cũ hai năm trước có kết đáng khả thi, song mang lại kết chưa cao, điều ln vấn đề cho tơi suy nghĩ Do đó, định tiếp tục nghiên cứu, cải tiến phát triển lại đề tài với giải pháp biện pháp áp dụng lớp Lá trường Mầm non Ea Na năm học 2018 – 2019 có tính sau: Nghiên cứu ứng dụng đề tài giúp giáo viên hiểu rõ cách tiếp cận giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, việc thiết kế chương trình sử dụng phương pháp giáo dục chăm sóc trẻ, linh hoạt sáng tạo khơng bị gò bó thiết kế tổ chức hoạt động cho trẻ trải nghiệm phù hợp với phát triển cá thể trẻ Giúp giáo viên linh hoạt, nắm cách thức thực giáo dục dựa tôn trọng, khác biệt trẻ tin tưởng trẻ tiến 21 thành cơng lĩnh vực, tích cực thực giáo dục lấy trẻ làm trung tâm theo cách tạo nhiều hội cho trẻ chơi học nhiều hình thức khác Tích cực hóa hoạt động trẻ, trẻ mạnh dạn, tự tin thích trải nghiệm, khám phá lạ, trẻ hứng thú tham gia hoạt động theo nhu cầu, hứng thú thân mà không thấy mệt mỏi, nhàm chán Giúp trẻ có giao tiếp thường xuyên trẻ trẻ với trẻ yếu tố quan trọng giúp trẻ tích lũy kỹ sống nhằm hình thành phát triển nhân cách theo mục tiêu giáo dục đặt ra, chuẩn bị tâm vững cho trẻ vào lớp Qua giải pháp biện pháp mà thân áp dụng năm học 2018 – 2019 mang lại hiệu cao V Hiệu sáng kiến kinh nghiệm: - Kết khảo nghiệm: Sau hai năm thực giải pháp, biện pháp thử nghiệm lớp Lá 2, trường Mầm non Ea Na năm học 2016 – 2017 năm 2018- 2019 lớp trường mầm non Ea Na Kết thu sau Hiệu sáng kiến kinh nghiệm Kết khảo sát đến tháng 4- 2017 lớp Tổng số 30 học sinh năm học 2018- 2019 Tổng số 42 học sinh Năm học 2016 - 2017 S T Tiêu chí Đạt T Chưa đạt Tỷ lệ Số trẻ Kết khảo sát đến tháng 4- 2019 lớp Chưa đạt Đạt Số trẻ Tỷ lệ % Số trẻ Tỷ lệ % Số trẻ Tỷ lệ % % Trẻ hứng thú tham gia vào học 35/42 83 7/42 16 30/30 100 0/30 Trẻ có ý thức tự thực tốt yêu cầu tiết học 37/42 88 5/42 11 28/30 93 2/30 Trẻ nắm vững kiến thức, kỹ vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào thực tế 36/42 86 6/42 14 27/30 90 3/30 10 Trẻ có kỹ sử dụng 37/42 88 5/42 11 30/30 100 0/30 22 ngôn ngữ mạch lạc rõ ràng, Khả phát triển tính tự lập 30/42 72 12/42 28 28/30 93 2/30 Hứng thú, thảo luận, thuyết trình ý tưởng sáng tạo 28/42 67 14/42 33 30/30 100 0/30 Phần thứ ba: Kết luận, kiến nghị Kết luận Thực trì giải pháp biện pháp giúp cho giáo viên có lớp học ln sinh động tràn đầy lượng Trẻ phát triển nhận thức rõ rệt, hòa đồng, mạnh dạn, hứng thú tham gia hoạt động Giáo viên linh hoạt không bị gò bó lựa chọn xây dựng kế hoạch cách tiếp cận trẻ qua hoạt động Đó thành cơng lớn có ý nghĩa vô lớn công tác giảng dạy thân Một điều đặc biệt đề tài đòn bẩy hỗ trợ, khơi dậy nhu cầu hứng thú nhằm giúp trẻ chủ động, tích cực hòa nhập bạn hoạt động trường, từ phát triển tồn diện mặt thể chất, trí tuệ, ngơn ngữ, tình cảm xã hội, thẩm mĩ, hành trang vững cho trẻ bước vào cấp học Với kết ý nghĩa đạt sáng kiến nhân rộng áp dụng cho số lớp tồn trường, góp phần nâng cao chất lượng cho trẻ tham gia hoạt động trường mầm non, từ giáo viên khơng ngừng học hỏi để nâng cao trình độ chun mơn, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua giáo viên giải pháp, biện pháp công tác soạn giảng thân Những nhận định chung: “Một số biện pháp nâng cao hiệu giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5- tuổi lớp Lá 1, Trường Mầm non Ea Na” Đã có phần nâng cao chất lượng qua lĩnh vực, mức độ nhận thức trẻ tăng lên rõ rệt so với năm học vừa qua Các biện pháp có tính khả thi, mang lại hiệu thiết thực, góp phần thúc đẩy trẻ hình thành phát triển tồn diện Thực biện pháp gúp tự tin trình thiết kế chương trình cơng tác soạn giảng Khơng thế, trẻ khơng nhút nhát, bắt chước rập khuôn, tư cách máy móc mà ngược lại ln hứng thú, thích trải nghiệm, thao tác với đồ vật với nhiều phương thức sử dụng khác Từ đó, phát huy tiềm ẩn cá thể trẻ Trẻ động linh hoạt hơn, tích cực q trình học chơi, hình thành tính tự lập, kỹ sống mới, đánh dấu bước hình thành phát triển nhân cách mới, tạo tâm vững chắc, tiềm cho trẻ bước vào cấp học Với kết ý nghĩa đạt sáng kiến nhân rộng áp dụng toàn khối độ tuổi trường 23 Bài học kinh nghiệm: * Đối với trẻ: Những biện pháp mang lại kết tốt sau thời gian áp dụng độ tuổi trẻ 5- tuổi Trường Mầm non Ea Na Sau áp dụng giải pháp biện pháp cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ, thơng qua hoạt động trẻ nâng cao rõ rệt, thể qua bảng khảo sát ta thấy ý thức hứng thú trẻ được nâng cao, trẻ giải vấn đề linh hoạt sáng tạo, đồng thời ngôn ngữ trẻ phát triển mạch lạc hơn, trẻ tự lập hoạt động * Đối với giáo viên: Mang lại nhiều kỹ kinh nghiệm cho thân thiết kế, lựa chọn chủ đề sát với đặc điểm nhận thức trẻ trực tiếp dạy Qua hình thành kỹ năng, tác phong nghiệp vụ, sáng tạo hình thức tổ chức hoat động trường cho trẻ Tạo phong cách sư phạm linh hoạt, có sáng tạo hoạt động dạy học cho trẻ dựa vào điều kiện thực tế sẵn có, giúp hoạt động trở nên gần gũi khơng xa vời, gò ép trẻ Hiểu nắm ý nghĩa, tầm quan trọng việc nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ tổ chức lấy trẻ làm trung tâm nhằm nâng cao trình độ chun mơn, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” giáo viên lĩnh vực Sử dụng hiệu cung cấp kiến thức cho trẻ dựa vào nhu cầu, nguyện vọng trẻ, giúp trẻ lĩnh hội kiến thức nhanh ghi nhớ tốt Tạo môi trường mở cho trẻ phát triển mặt qua biện pháp giúp trẻ hứng thú yêu môn học Việc tự học tự bồi dưỡng chuyên môn nhằm nâng cao nghiệp vụ giáo viên biện pháp thúc đẩy, nâng cao chất lượng giảng dạy Biết phối hợp, đan xen môn học khác vào tiết dạy Giáo viên biết sáng tạo, linh hoạt soạn giảng, biết áp dụng công nghệ thơng tin vào cơng tác giảng dạy, nhằm góp phần đưa giáo dục tiến lên khoa học công nghệ thông tin Làm tốt công tác phối kết hợp với cha mẹ trẻ nhà trường, tuyên truyền vận động cha mẹ trẻ ủng hộ vật chất, trang thiết bị phục vụ tốt cho trẻ qua chủ đề *Đối với cha mẹ trẻ: Cha mẹ trẻ có phối hợp với nhà trường, có thay đổi suy nghĩ tầm quan trọng giáo dục Mầm non, quan tâm đến việc học tập trẻ, vui vẻ, phấn khởi ủng hộ nhiệt tình đồ dùng đồ chơi để trẻ tham gia hoạt động thêm phong phú Kiến nghị 24 - Đối với nhà trường : Quan tâm đầu tư xây dựng sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đồ dùng đồ chơi tạo mơi trường mở cho trẻ có hội phát triển đủ lĩnh vực phong phú đa dạng Thường xuyên mở đợt chuyên đề, hay thi đồ dùng sáng tạo cô trẻ nhằm nâng cao trình độ chun mơn, kỹ tạo đồ dùng đồ chơi phục vụ trẻ cho đội ngũ giáo viên Trong khuôn khổ sáng kiến, vấn đề tồn phạm vi hẹp, đồng thời trình viết nhiều thiếu sót Vậy tơi kính mong nhận góp ý xây dựng cấp lãnh đạo giúp tơi có thêm kinh nghiệm hồn thành tốt đề tài Ea Na, ngày 20 tháng năm 2019 Người Viết Nguyễn Thị Hải Yến DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Tạp chí GDMN 2.Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên – Nhà xuất giáo dục Việt Nam 3.Thực trạng trường MN Ea Na kinh nghịêm thân 4.Cơ sở lý luận khoa học module MN-1D Phương pháp tổ chức hoạt động lấy trẻ làm trung tâm Những sáng kiến kinh nghiệm chọn lọc - Nhà xuất giáo dục Việt Nam Kế hoạch giáo dục tổ chức thực hoạt động giáo dục – Nhà xuất giáo dục Việt Nam Chương trình giáo dục Mầm Non – Nhà xuất giáo dục Mầm non 10 Hướng dẫn sử dụng đánh giá trẻ theo chuẩn phát triển trẻ em 11 Sổ tay công tác giáo viên khối Mầm non 12 Giáo trình “ Giáo dục học mầm non- Nhà xuất đại học sư phạm 13 Tài liệu giáo dục học mầm non- Nhà xuất đại học sư phạm Hà Nội 25 26 NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM SÁNG KIẾN CẤP TRƯỜNG …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN 27 NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM SÁNG KIẾN CẤP HUYỆN …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN 28 ... giải pháp, biện pháp công tác soạn giảng thân Những nhận định chung: Một số biện pháp nâng cao hiệu giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5- tuổi lớp Lá 1, Trường Mầm non Ea Na Đã có phần nâng. .. ẩn trẻ? ” Chính tơi tiếp tucj giair pháp, biện pháp cải tiến đề tài nhaừm nâng cao hiệu sáng kiến Đối tượng nghiên cứu đề tài: Một số giải pháp, biện pháp nâng cao hiệu giáo dục lấy trẻ làm trung. .. . 25 *Nhận xét hội đồng sáng kiến cấp trường 26 Nhận xét hội đồng sáng kiến cấp huyện 27 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Một số biện pháp nâng cao hiệu giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ – tuổi
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5 – 6 tuổi tại lớp Lá 1, trường Mầm non Ea Na, SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5 – 6 tuổi tại lớp Lá 1, trường Mầm non Ea Na

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn