Chương trình Âm nhac tiểu oc cả năm

17 80 0
Jeff Bezos

Jeff Bezos

Tải lên: 11,313 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/17 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/09/2013, 11:10

---------------  Đinh Đức Đệ – GV Môn Âm nhạc – Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ  ------------ TUẦN 1. Từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 8 năm 2008 KHỐI KHỐI TIẾT TIẾT BÀI DẠY BÀI DẠY GHI CHÚ GHI CHÚ 1 1 - Học hát bài : Quê hương tươi đẹp s (Dân ca Nùng) Lời: Anh Hoàng 2 1 - Ôn tập các bài hát Lớp 1 s - Nghe Quốc ca 3 1 - Học hát bài : Quốc ca Việt Nam (L1) s (Nhạc & Lời: Văn Cao) 4 1 - Ôn tập 3 bài hát và các ký hiệu ghi nhạc ở lớp 3 s 5 1 - Ôân tập một số bài hát đã học ở lớp 4 s ***************************  *************************** TUẦN 2. Từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 9 năm 2008 KHỐI KHỐI TIẾT TIẾT BÀI DẠY BÀI DẠY GHI CHÚ GHI CHÚ 1 2 - Ôn tập bài hát : Quê hương tươi đẹp s - Ôn luyện bài hát : Quê hương tươi đẹp c 2 2 - Học hát bài : Thật là hay s (Nhạc & Lời: Hoàng Lân) 3 2 - Học hát bài : Quốc ca Việt Nam (L2) s (Nhạc & Lời: Văn Cao) 4 2 - Học hát bài : Em yêu hoà bình s (Nhạc & Lời: Nguyễn Đức Toàn) 5 2 - Học hát bài : Reo vang bình minh s (Nhạc & Lời: Lưu Hữu Phước) 1 ---------------  Đinh Đức Đệ – GV Môn Âm nhạc – Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ  ------------ TUẦN 3. Từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 9 năm 2008 KHỐI KHỐI TIẾT TIẾT BÀI DẠY BÀI DẠY GHI CHÚ GHI CHÚ 1 3 - Học hát bài : Mời bạn vui múa ca s (Nhạc & Lời: âPhạm Tuyên) - Luyện hát bài : Mời bạn vui múa ca c 2 3 - Ôn tập bài hát : Thật là hay s 3 3 - Học hát hát : Bài ca đi học s (Nhạc & Lời: Phan Trần Bảng) 4 3 - Ôn tập bài hát : Em yêu hoà bình s - Bài tập Cao độ và tiết tấu 5 3 - Ôn tập bài hát : Reo vang bình minh s - Tập đọc nhạc : TĐN Số 1 ***************************  *************************** TUẦN 4. Từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 9 năm 2008 KHỐI KHỐI TIẾT TIẾT BÀI DẠY BÀI DẠY GHI CHÚ GHI CHÚ 1 4 - Ôn tập bài hát : Mời bạn vui múa ca s - Trò chơi theo bài đồng dao : Ngựa ông đã về 2 4 - Học hát bài : Xoè hoa s (Dân ca Thái) (Lời mới: Phan Duy) 3 4 - Học hát bài : Bài ca đi học (tt) s 4 4 - Học hát bài : Bạn ơi lắng nghe s - Kể chuyện âm nhạc 5 4 - Học hát bài : Hãy giữ cho em bầu trời xanh s (Nhạc & Lời: Huy Trân) 2 ---------------  Đinh Đức Đệ – GV Môn Âm nhạc – Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ  ------------ TUẦN 5. Từ ngày 29-9 đến ngày 3-10 năm 2008 KHỐI KHỐI TIẾT TIẾT BÀI DẠY BÀI DẠY GHI CHÚ GHI CHÚ 1 5 - Ôn tập 2 bài : Quê hương tươi đẹp và Mời bạn vui múa ca s 2 5 - Ôn tập bài : Xoè hoa s 3 5 - Học hát bài : Đếm sao (trích) s (Nhạc & Lời: Văn Chung) 4 5 - Ôn tập bài hát : Bạn ơi lắng nghe s - Giới thiệu hình nốt trắng – Bài tập tiết tấu 5 5 - Ôn tập bài hát : Hãy giữ cho em bầu trời xanh s - Tập đọc nhạc : TĐN số 2 ***************************  *************************** TUẦN 6. Từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 10 năm 2008 KHỐI KHỐI TIẾT TIẾT BÀI DẠY BÀI DẠY GHI CHÚ GHI CHÚ 1 6 - Học hát bài : Tìm bạn thân s (Nhạc & Lời: Việt Anh) 2 6 - Học hát bài : Múa vui s (Nhạc & Lời: Lưu Hữu Phước) 3 6 - Ôn tập bài hát : Đếm sao s - Trò chơi âm nhạc 4 6 - Tập đọc nhạc :TĐN số 1 s - Giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc 5 6 - Học hát bài : Con chim hay hót s (Nhạc: Phan Huỳnh Điểu & Lời: Đồng dao) 3 ---------------  Đinh Đức Đệ – GV Môn Âm nhạc – Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ  ------------ TUẦN 7. Từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 10 năm 2008 KHỐI KHỐI TIẾT TIẾT BÀI DẠY BÀI DẠY GHI CHÚ GHI CHÚ 1 7 - Học hát bài : Tìm bạn thân (Tiếp theo) s 2 7 - Ôn bài bát : Múa vui s 3 7 - Học hát bài : Gà gáy s (Dân ca Cống – Lai Châu) Lời mới: Huy Trân 4 7 - Ôn tập 2 bài : Em yêu hoà bình ; Bạn ơi lắng nghe s - Ôn tập : TĐN số 1 5 7 - Ôn tập bài hát : Con chim hay hót s - Ôn tập : TĐN số 1 , số 2 ***************************  *************************** TUẦN 8. Từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 10 năm 2008 KHỐI KHỐI TIẾT TIẾT BÀI DẠY BÀI DẠY GHI CHÚ GHI CHÚ 1 8 - Học hát bài : Lý cây xanh (Dân ca Nam bộ) 2 8 - Ôn 3 bài hát : Thật là hay – Xoè hoa – Múa vui - Phân biệt âm thanh Cao – Thấp , Dài - Ngắn 3 8 - Ôn bài hát : Gà gáy 4 8 - Học hát bài : Trên ngựa ta phi nhanh (Nhạc và lời: Phong Nhã) 5 8 - Ôn tập 2 bài hát: Reo vang bình minh và Hãy giữ cho em bầu trời xanh - Nghe nhạc 4 ---------------  Đinh Đức Đệ – GV Môn Âm nhạc – Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ  ------------ TUẦN 9. Từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 10 năm 2008 KHỐI KHỐI TIẾT TIẾT BÀI DẠY BÀI DẠY GHI CHÚ GHI CHÚ 1 9 - Ôn bài hát : Lý cây xanh s - Tập nói thơ theo tiết tấu 2 9 - Học hát bài : Chúc mừng sinh nhật s (Nhạc: Anh) 3 9 - Ôn 3 bài hát : Bài ca đi học, Đếm Sao , Gà gáy s 4 9 - Ôn bài hát : Trên ngựa ta phi nhanh s - Tập đọc nhạc : TĐN số 2 5 9 - Học hát bài : Những bông hoa những bài ca s (Nhạc và lời: Hoàng Long) ***************************  *************************** TUẦN 10. Từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 11 năm 2008 KHỐI KHỐI TIẾT TIẾT BÀI DẠY BÀI DẠY GHI CHÚ GHI CHÚ 1 10 - Ôn 2 bài hát : Tìm bạn thân và Lý cây xanh á 2 10 - Ôn tập bài: Chúc mừng sinh nhật s 3 10 - Học hát bài : Lớp chúng ta đoàn kết s (Nhạc và lời: Mộng Lân) 4 10 - Học hát bài : Khăn quàng thắm mãi vai em s 5 10 - Ôn tập bài hát : Những bông hoa những bài ca s - giới thiệu một số nhạc cụ nước ngoài 5 ---------------  Đinh Đức Đệ – GV Môn Âm nhạc – Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ  ------------ TUẦN 11. Từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 11 năm 2008 KHỐI KHỐI TIẾT TIẾT BÀI DẠY BÀI DẠY GHI CHÚ GHI CHÚ 1 11 - Học hát bài : Đàn gà con s (Nhạc: Philip Penco) Lời mới: Việt Anh 2 11 - Học hát bài : Cộc cách tùng cheng s (Nhạc & Lời: Phan Trần Bảng) 3 11 - Ôn bài bài : Lớp chúng ta đoàn kết s 4 11 - Ôn bài hát : Khăn quàng thắm mãi vai em s - Tập đọc nhạc :TĐN số3 5 11 - Tập đọc nhạc : TĐNsố 3 s - Nghe nhạc ***************************  *************************** TUẦN 12. Từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 11 năm 2008 KHỐI KHỐI TIẾT TIẾT BÀI DẠY BÀI DẠY GHI CHÚ GHI CHÚ 1 12 - Ôn bài hát : Đàn gà con s 2 12 - Ôn bài hát : Cộc cách tùng cheng s -Giới thiệu một số nhạc cụ dân tộc 3 12 - Học hát bài : Con chim non s (Dân ca Pháp) 4 12 - Học hát bài : Cò lả s (Dân ca Đồng bằng Bắc Bộ) 5 12 - Học hát bài : Ước mơ s (Nhạc: Trung Quốc) Lời Việt: An Hoà 6 ---------------  Đinh Đức Đệ – GV Môn Âm nhạc – Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ  ------------ TUẦN 13. Từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 11 năm 2008 KHỐI KHỐI TIẾT TIẾT BÀI DẠY BÀI DẠY GHI CHÚ GHI CHÚ 1 13 - Học hát bài : Sắp đến tết rồi s (Nhạc& Lời : Hoàng Vân) 2 13 - Học hát bài : Chiến só tí hon s (Nhạc: Đinh Nhu – Lời : Việt Anh) 3 13 - Ôn bài hát : Con chim non s 4 13 - Ôn bài hát : Cò lả s - Tập đọc nhạc : TĐN số 4 5 13 - Ôn bài hát : Ước mơ s - Tập đọc nhạc :TĐN số 4 ***************************  *************************** TUẦN 14. Từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 12 năm 2008 KHỐI KHỐI TIẾT TIẾT BÀI DẠY BÀI DẠY GHI CHÚ GHI CHÚ 1 14 - Ôn bài hát : Sắp đến tết rồi s 2 14 - Ôn bài hát : Chiến só tí hon s 3 14 - Học hát bài : Ngày mùa vui s (Dân ca Thái) Lời: Hoàng Lân 4 14 - Ôn 3 bài hát : Trên ngựa ta phi nhanh – s Khăn quàng thắm mãi vai em – Cò lả. - Nghe nhạc 5 14 - Ôn 2 bài hát : Những bông hoa những bài ca – Ước mơ s - Nghe nhạc 7 ---------------  Đinh Đức Đệ – GV Môn Âm nhạc – Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ  ------------ TUẦN 15. Từ ngày đến ngày tháng năm 2008 KHỐI KHỐI TIẾT TIẾT BÀI DẠY BÀI DẠY GHI CHÚ GHI CHÚ 1 15 - Ôn tập 2 bài: + Đàn gà con & Sắp đến tết rồi 2 15 - Ôn tập 3 bài hát: Chúc mừng sinh nhật – Cộc cách tùng cheng – Chiến só tí hon 3 15 - Ôn tập bài: Ngày mùa vui - Giới thiệu moat vài nhạc cụ dân tộc 4 15 - Học bài hát tự chọn Bài: Khăn quàng thắp sáng bình minh (Nhạc: Trònh Công Sơn) 5 15 - Ôn tập : TĐN số 3 và số 4 - Kể chuyện âm nhạc ***************************  *************************** TUẦN 16. Từ ngày đến ngày tháng năm 2008 KHỐI KHỐI TIẾT TIẾT BÀI DẠY BÀI DẠY GHI CHÚ GHI CHÚ 1 16 - Nghe Quốc ca - Kể chuyện âm nhạc 2 16 - Kể chuyện âm nhạc - Nghe nhạc 3 16 - Kể chuyện: Cá heo với âm nhạc - Giới thiệu tên một số nhạc cụ qua trò chơi 4 16 - Ôn tập 3 bài hát đã học - Biểu diễn một số bài hát. 5 16 - Học hát tự chọn : Đất nước tươi đẹp sao (Nhạc: Malaisia) Lời: Võ Trọng Tường 8 ---------------  Đinh Đức Đệ – GV Môn Âm nhạc – Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ  ------------ TUẦN 17. Từ ngày đến ngày tháng năm 2008 KHỐI KHỐI TIẾT TIẾT BÀI DẠY BÀI DẠY GHI CHÚ GHI CHÚ 1 17 - Học hát tự chon: Tiếng chào theo em (Nhạc& Lời: Hà Hải) 2 17 - Học hát tự chọn: Hái hoa bên rừng (Dân ca Gia rai – Tây Nguyên) Lời: Hoàng Anh 3 17 - Ôn tập 3 bài: + Lớp chúng ta đoàn kết + Con chim non + Ngày mùa vui 4 17 - Ôn tập 5 17 - Ôn tập & Kiểm tra 2 bài: Reo vang bình minh Hãy giữ cho em bầu trời xanh - Ôn tập: TĐN số 2 ***************************  *************************** TUẦN 18. Từ ngày đến ngày tháng năm 2008 KHỐI KHỐI TIẾT TIẾT BÀI DẠY BÀI DẠY GHI CHÚ GHI CHÚ 1 18 - Tập biểu diễn các bài hát đã học 2 18 - Tập biểu diễn các bài hát đã học 3 18 - Tập biểu diễn các bài hát đã học 4 18 - Tập biểu diễn các bài hát 5 18 - Ôn tập và kiểm tra 2 bài hát: Những bông hoa những bài ca - Ước mơ - Ôn tập TĐN số 4 9 ---------------  Đinh Đức Đệ – GV Môn Âm nhạc – Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ  ------------ TUẦN 19. Từ ngày đến ngày tháng năm 2008 KHỐI KHỐI TIẾT TIẾT BÀI DẠY BÀI DẠY GHI CHÚ GHI CHÚ 1 19 - Học bài hát: Bầu trời xanh (Nhạc& Lời: Nguyễn Văn Quỳ) 2 19 - Học bài hát: Trên con đường đến trường (Nhạc& Lời: Ngô Mạnh Thu) 3 19 - Học bài hát: Em yêu trường em (Nhạc& Lời: Hoàng Vân) 4 19 - Học bài hát: Chúc mừng (Nhạc: Nga - Lời: Hoàng Lân ) - Một số hình thức trình bày bài hát 5 19 - Học bài hát: Hát mừng (Dân ca Hrê- Tây Nguyên) ***************************  *************************** TUẦN 20. Từ ngày đến ngày tháng năm 2008 KHỐI KHỐI TIẾT TIẾT BÀI DẠY BÀI DẠY GHI CHÚ GHI CHÚ 1 20 - Ôn tập bài hát: Bầu trời xanh (Nhạc& Lời: Nguyễn Văn Quỳ) 2 20 - Ôn tập bài hát: Trên con đường đến trường (Nhạc& Lời: Ngô Mạnh Thu) 3 20 - Học bài hát: Em yêu trường em (Nhạc& Lời: Hoàng Vân) - Ôn tập tên nốt nhạc 4 20 - Ôn tập bài hát: Chúc mừng (Nhạc: Nga - Lời: Hoàng Lân ) - Tập đọc nhạc: TĐN số 5 5 20 - Ôn tập bài hát: Hát mừng (Dân ca Hrê- Tây Nguyên) - Tập đọc nhạc: TĐN số 5 10 . ---------------  Đinh Đức Đệ – GV Môn Âm nhạc – Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ  ------------ TUẦN 1. Từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 8 năm 2008 KHỐI KHỐI TIẾT TIẾT. ---------------  Đinh Đức Đệ – GV Môn Âm nhạc – Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ  ------------ TUẦN 3. Từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 9 năm 2008 KHỐI KHỐI TIẾT TIẾT
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương trình Âm nhac tiểu oc cả năm, Chương trình Âm nhac tiểu oc cả năm, Chương trình Âm nhac tiểu oc cả năm

Bình luận về tài liệu chuong-trinh-am-nhac-tieu-oc-ca-nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP