đề thi thử môn toán 2019 chuyênlần 1 (giải chi tiết)

30 71 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2019, 13:25

... (2 018 )  x    2 018 2 018 ! 1  x  2 019 C D x Đạo hàm cấp 2 018 hàm số f  x  là: 1 x B f (2 018 )  x   D f (2 018 )  x   2 018 ! 1  x  2 019 2 018 ! x 2 018 1  x  2 019 -Hết... -Cán coi thi không giải thích thêm Trang 6/6 – Mã đề 10 1 SỞ GD & ĐT TỈNH BẮC NINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35... D 1 1  1 q 2 Lời giải Chọn D Giả sử ba số hạng liên tiếp u1q n , u1q n 1 , u1q n Ba số hạng độ dài ba cạnh tam u1q n  u1q n  u1q n 1  q  q    1  1  giác  u1q n  u1q
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử môn toán 2019 chuyênlần 1 (giải chi tiết), đề thi thử môn toán 2019 chuyênlần 1 (giải chi tiết), [toanmath.com] - Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 trường THPT chuyên Bắc Ninh lần 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn