GIÁO án THEO PP mới 2019 CHỦ đề 2 hàm số bậc NHẤT , hàm số bậc HAI –9 tiết

35 54 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2019, 11:21

... hàm Cách tìm hàm số số tập xác định Vận dụng Nhận dạng hàm số ĐN hàm số cách cho cho hay ĐB, NB để xét hàm số nhiều cơng tính đb, nb cảu CHỦ ĐỀ HÀM SỐ BẬC NHẤT, HÀM SỐ BẬC Hàm số bậc Hàm số bậc. ..CHỦ ĐỀ HÀM SỐ BẬC NHẤT, HÀM SỐ BẬC -Học sinh nắm định nghĩa hàm số bậc hai biết mối liên hệ hàm số y = ax2(a  ) học hàm số bậc hai Biết yếu tố đồ thị hàm số bậc hai: toạ độ đỉnh,trục đối... quát hàm số bậc Dấu hiệu nhận biết hàm số ĐB, NB Hình dáng đồ thị hàm số bậc Dạng tổng quát hàm số bậc hai Dấu hiệu nhận biết hàm số ĐB, NB Hình dáng đồ thị hàm số bậc hai Vẽ đồ thị hàm số bậc
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO án THEO PP mới 2019 CHỦ đề 2 hàm số bậc NHẤT , hàm số bậc HAI –9 tiết , GIÁO án THEO PP mới 2019 CHỦ đề 2 hàm số bậc NHẤT , hàm số bậc HAI –9 tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn