GIÁO án THEO PP mới 2019 CHỦ đề 1 MỆNH đề tập hợp 7 tiết

32 52 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2019, 11:21

... Học sinh chứng minh tập tập Xác định hai tập hợp Xác định Chứng minh hai tập hợp CHỦ ĐỀ MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP hợp Hợp hai tập hợp Hiệu phần bù hai tập hợp Các tập hợp số học Các tập thường dùng R Số... phải mệnh đề không? CHỦ ĐỀ MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP Phủ định mệnh đề Mệnh đề kéo theo Ví dụ 1/ SGK/trang  Cho hai mệnh đề: P : “An chăm học” Q : “An thi đậu”  Lập mệnh đề P Q?  Phát biểu mệnh đề kéo theo? ... Phủ định - Hiểu Lập mệnh mệnh đề mệnh đề phủ đề phủ định định kí hiệu - Xác định CHỦ ĐỀ MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP Mệnh theo đề tính đúng, sai mệnh đề kéo - Hiểu khái niệm mệnh đề kéo theo - Xác định định
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO án THEO PP mới 2019 CHỦ đề 1 MỆNH đề tập hợp 7 tiết , GIÁO án THEO PP mới 2019 CHỦ đề 1 MỆNH đề tập hợp 7 tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn