Giáo án cho trẻ 5 tuổi chuẩn bị vào lớp 1

55 45 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2019, 11:04

... thời gian tô 15 HS tập viết vào ô li - HS vẽ dòng số cỡ vừa dòng số cỡ nhỏ vào - GV quan sát, giúp đỡ HS Nhận xét, khen ngợi HS -Thứ tư, ngày 21 tháng năm 2 017 8Tiếng Việt... thời gian tô 15 HS tập viết vào li - HS vẽ dòng số cỡ vừa dòng số cỡ nhỏ vào - GV quan sát, giúp đỡ HS Nhận xét, khen ngợi HS Thứ ba, ngày 20 tháng năm 2 018 Tiếng Việt... bảng HS tập viết vào ô li - HS vẽ dòng dấu bé vào - HS thực so sánh số với nhau: < 2; < 3; < 4; < 5; - GV quan sát, giúp đỡ HS Nhận xét, khen ngợi HS Thứ sáu, ngày 23 tháng năm 2 018 Tiếng Việt TẬP
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án cho trẻ 5 tuổi chuẩn bị vào lớp 1, Giáo án cho trẻ 5 tuổi chuẩn bị vào lớp 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn