Đề cương thạc sĩ khoa học trường đại học khoa học tự nhiên

6 28 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2019, 10:44

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai của Bộ Tài nguyên và Môi trườngKế hoạch thực hiện Luận văn Đánh giá tình hình thực hiện thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính về đất đai; rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai của Bộ Tài nguyên và Môi trường Đề xuất các giải pháp, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong các trường hợp xử lý các vi phạm pháp luật đất đai đã phát hiện qua thanh tra, kiểm tra, góp phần tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai và ngày càng đi vào nề nếp. Kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần là tư liệu khoa học tham khảo, cung cấp cho các cơ quan quản lý phục vụ hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật về thanh tra, pháp luật đất đai và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. ...ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Đề tài: Thực trạng giải pháp nâng cao chất lượng công tác tra xử phạt vi phạm hành lĩnh vực đất đai Bộ Tài nguyên Môi trường Người hướng dẫn: TS Nguyễn Xuân Thành Học. .. phát từ lý thực tiễn đó, học viên chọn đề tài luận văn thạc sĩ “Thực trạng giải pháp nâng cao chất lượng công tác tra xử phạt vi phạm hành lĩnh vực đất đai Bộ Tài nguyên Môi trường Mục tiêu nghiên... Xuân Thành Học viên: Nguyễn Tồn Hóa Khoa: Địa lý Chun ngành: Quản lý đất đai Khóa học: 2015 - 2017 Tính cấp thiết đề tài luận văn Đất đai tài nguyên thiên nhiên, tài sản quốc gia vô quý giá,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương thạc sĩ khoa học trường đại học khoa học tự nhiên, Đề cương thạc sĩ khoa học trường đại học khoa học tự nhiên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn