Giáo án Lịch sử 4 bài 13: Nhà Trần và việc đắp đê

2 31 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2019, 10:34

... ngày tham gia đắp đê Có lúc, vua Trần trơng nom việc đắp đê  Kết đắp đê nhà Trần *Hoạt động nhóm đơi: -GV cho HS đọc SGK -GV đặt câu hỏi : Nhà Trần thu kết công đắp đê? Hệ thống đê điều giúp... đê điều nhà Trần -GV tổ chức cho HS trao đổi cho dãy lên viết vào bảng phụ em lên viết ý kiến, sau chuyển phấn cho bạn nhóm GV nhận xét đến kết luận: Nhà Trần đặt lệ người phải tham gia đắp đê. .. nhận xét, kết luận: Việc đắp đê trở thành truyền thống nhân dân ta từ ngàn đời xưa, nhiều hệ thống sơng có đê kiên cố, theo em có lũ lụt xảy hàng năm ? Muốn hạn chế ta phải làm ? 4. Củng cố : -Cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 4 bài 13: Nhà Trần và việc đắp đê, Giáo án Lịch sử 4 bài 13: Nhà Trần và việc đắp đê

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn