Giáo án Lịch sử 4 bài 14: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên

2 31 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2019, 10:33

... tâm đánh giặc Trần Quốc Toản - ( HS , giỏi ) - GV nhận chốt lại nội dung - HS kể lại cho bạn nghe D CŨNG CỐ - DẶN DÒ : - Nguyên nhân dẫn tới ba lần Đại Việt thắng quân xâm lược Mông Nguyên? ... CỐ - DẶN DÒ : - Nguyên nhân dẫn tới ba lần Đại Việt thắng quân xâm lược Mông Nguyên? - Chuẩn bị bài: Nước ta cuối thời Trần DUYỆT : ( Ý kiến góp ý ) ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 4 bài 14: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên, Giáo án Lịch sử 4 bài 14: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn