Giáo án Lịch sử 4 bài 14: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên

2 26 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2019, 10:33

... “Cả ba lần … xâm lược nước ta nữa” -Cho lớp thảo luận :Việc quân dân nhà Trần ba lần rút khỏi Thăng Long hay sai ? Vì ? -GV cho HS đọc tiếp SGK hỏi: KC chống quân xâm lược Mông- Nguyên kết thúc... nét vị tướng trẻ yêu nước 4. Củng cố : -Cho HS đọc phần học SGK -Nguyên nhân dẫn tới ba lần Đại Việt thắng quân xâm lược Mông Nguyên ? 5.Tổng kết - Dặn dò: -Về nhà học sưu tầm số gương anh hùng... ý nghĩa lịch sử dân tộc ta? -Theo em nhân dân ta đạt thắng lợi vẻ vang ? *Hoạt đông cá nhân: GV cho HS kể gương tâm đánh giặc Trần Quốc Toản -GV tổng kết đôi nét vị tướng trẻ yêu nước 4. Củng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 4 bài 14: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên, Giáo án Lịch sử 4 bài 14: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn