Giáo án Lịch sử 4 bài 14: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên

2 29 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2019, 10:33

... 3: Hoạt động lớp - Kể gương tâm đánh giặc Trần Quốc Toản  Củng cố - Dặn dò: - Nguyên nhân dẫn tới ba lần Đại Việt thắng quân xâm lược Mông Nguyên? - Chuẩn bị bài: Nước ta cuối thời Trần Các... thần tâm đánh giặc Mơng – Ngun quân dân nhà Trần - Đọc đoạn : “ Cả ba lần … xâm lược nước ta “ - HS thảo luận - Đúng lúc đầu - Việc quân dân nhà Trần ba lần giặc mạnh ta, ta rút để rút quân khỏi... da ngựa , ta cam lòng “ + Các chiến sĩ tự thích vào cánh tay hai chữ “ … “ - GV nhận xét chốt ý: Từ vua đến 10phút tôi, quân dân nhà Trần trí đánh tan qn xâm lược Đó ý chí mang tính truyền thống
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 4 bài 14: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên, Giáo án Lịch sử 4 bài 14: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn