quyet dinh phe duyet nhiệm vụ thiết kế, dự toán

3 24 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2019, 16:52

... chung Quy mơ cơng trình: Nhà hội trường 250 chỗ ngồi II NHIỆM VỤ THIẾT KẾ Các yêu cầu giải pháp không gian kiến trúc: Yêu cầu tổ chức thiết kế cơng trình phải phù hợp với chức trung tâm văn hóa,... chuẩn kỹ thuật áp dụng kết khảo sát xây dựng để lập thiết kế sở Các nội dung khác: Khả đảm bảo yếu tố để thực dự án sử dụng tài nguyên, lựa chọn công nghệ - thiết bị, sử dụng lao động, hạ tầng kỹ... việc đầu tư xây dựng hạng mục: Xây Trung tâm văn hóa - thể thao xã Tân Thọ, huyện Nông Cống cần thiết, tạo môi trường làm việc cho cán công nhân viên chức, giúp đẩy mạnh việc xây dựng mục tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: quyet dinh phe duyet nhiệm vụ thiết kế, dự toán, quyet dinh phe duyet nhiệm vụ thiết kế, dự toán

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn