1 quyết định phê duyệt nhiệm vụ khảo sát

4 32 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2019, 16:52

... quy định tiêu chuẩn TCVN8478:2 010 3.2 Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: - TCXD 4 419 :19 87 - Khảo sát xây dựng - Nguyên tắc bản; - TCXD 205 :19 87 - Yêu cầu khảo sát; - TCXD 9437-2 012 - Khảo sát. .. lệ 1/ 500, đường đồng mức 0,5m - Điểm khống chế cao độ địa hình: 02 điểm 2.3 Cấp địa hình: Địa hình cấp II, thăng hạng IV 2.4 Tỷ lệ đo vẽ: cao 1: 100; 1: 200; dài 1: 100, 1: 1000 Phương pháp khảo sát. .. định xác khối lượng tổng mức đầu tư xây dựng cơng trình u cầu khảo sát: 2 .1 Phạm vi khảo sát: - Thể rõ điểm thăng ngoại tuyến khảo sát - Chiều ngang chiều rộng đo lớn khu vực xây dựng từ 10 -15 m
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 quyết định phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, 1 quyết định phê duyệt nhiệm vụ khảo sát

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn