SKKN LÀM VÀ SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC ASKING THE WAY MÔN TIẾNG ANH

38 22 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2019, 16:52

Để gây hứng thú học tập, tiếp thu những kiến thức mới, cũng như tạo điều kiện cho học sinh thực hành nhiều hơn, thiết thực hơn về cấu trúc“ Asking the way”, và muốn các em hăng say tìm tòi những kiến thức cơ bản của bài học một cách chủ động, thông qua phương pháp giảng dạy của giáo viên và việc vận dụng hợp lý đồ dùng trên lớp. Từ nhu cầu thiết yếu trên, đã thúc đẩy tôi tìm ra giải pháp thiết thực là tạo mô hình hỏi đường “ Asking the way” để hỗ trợ cho giảng dạy và giúp học sinh phát triển kỹ năng nói tốt hơn. Từ đồ dùng trên tôi đã vận dụng vào bài giảng một cách có hiệu quả và với những giải pháp thiết thực tôi đã đúc kết lại thành sáng kiến kinh nghiệm với đề tài “Đổi mới phương pháp dạy học qua việc sử dụng và khai thác đồ dùng dạy học tự làm mô hình “ Asking the way” môn tiếng Anh ... phương pháp dạy học qua việc sử dụng khai thác đồ dùng dạy học tự làm mơ hình “ Asking the way mơn tiếng Anh 7” II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: - Sử dụng đồ dùng dạy học cách xác, khoa học góp phần... ĐDDH tự làm mơ hình Asking the way giảng dạy môn Tiếng Anh 4.2 Đối tương nghiên cứu: Biện pháp hướng dẫn học sinh khối sử dụng khai thác đồ dùng dạy học tự làm mơ hình “ Asking the way 4.3... khai thác đồ dùng dạy học tự làm Tất giáo viên dạy môn tiếng Anh lớp thực sử dụng vào giảng mình, giáo viên khơng lúng túng sử dụng khai thác mơ hình cho dạy Asking the way - Bổ sung tập tranh ảnh
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN LÀM VÀ SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC ASKING THE WAY MÔN TIẾNG ANH, SKKN LÀM VÀ SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC ASKING THE WAY MÔN TIẾNG ANH, VIII. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn