Bài khảo sát môn nghiên cứu marketing về hội chợ hàng việt nam chất lượng cao UEL 2018

2 15 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2019, 16:26

Bài làm khảo sát về chất lượng của hội chợ hàng VN chất lượng cao do nhóm tuự thực hiện. Bài làm còn nhiều điểm sai xót cần phải sửa thêm. Bài làm về chủ đề đanhs giá chất lượng của hội chợ hàng VN chất lượng cao từ khách hàng thuộc mọi lĩnh vực, mức lương, lứa tuổi,... ... tham gia hội chợ HVNCLC thường xuyên Hội chợ HVNCLC giúp bạn tiếp cận với nhiều mặt hàng Hội chợ HVNCLC hữu ích sống bạn Hội chợ HVNCLC giúp bạn chọn mặt hàng đáp ứng nhu cầu Mua sắm hội chợ HVNCLC... thấy việc tham dự hội chợ HVNCLC đáp ứng nhu cầu mua sắm Bạn cảm thấy hài lòng với chất lượng sản phẩm hội chợ HVNCLC Bạn cảm thấy hài lòng với chất lượng dịch vụ/ chăm sóc hội chợ HVNCLC Bạn cảm... phẩm □ Khơng hài lòng vấn đề dịch vụ hội chợ □ Lý khác 13 Bạn đến tham dự hội chợ HVNCLC nếu? □ Chất lượng sản phẩm cải thiện □ Hội chợ HVNCLC dễ tiếp cận □ Chất lượng dịch vụ cải thiện □ Vì lý khác
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài khảo sát môn nghiên cứu marketing về hội chợ hàng việt nam chất lượng cao UEL 2018, Bài khảo sát môn nghiên cứu marketing về hội chợ hàng việt nam chất lượng cao UEL 2018

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn