Phiếu tự đánh giá hiệu trưởng và phó hiệu trưởng theo chuẩn

12 54 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2019, 16:06

Cuối năm các nhà trường cần đánh giá hiệu trưởng, phó hiệu trưởng theo chuẩn đây là thông tư mới nên còn gặp nhiều khó khăn. tài liệu này giúp các nhà trường thuận lợi trong quá trình đánh giá . Bên cánh đó bản tự đánh giá này đã được nghiên cứu và trải nghiệm thành công. ... Phúc,ngày 21tháng năm 2019 Người tự đánh giá (Ký ghi rõ họ tên) PHIẾU HIỆU TRƯỞNG TỰ ĐÁNH GIÁ Mức đánh giá tiêu chí2 Minh chứng Tiêu chuẩn/ Tiêu chí Chưa Đạt Khá Tốt đạt Tiêu chuẩn Phẩm chất nghề nghiệp... tư nguồn kinh phí để học tập Tự xếp loại kết đánh giá: Khá Tân Phúc,ngày 21tháng năm 2019 Người tự đánh giá (Ký ghi rõ họ tên) PHIẾU CHẤM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NLĐ Năm học... tạo bồi dỡng giáo viên Thực tốt kế hoạch bồi dỡng giáo viên theo chu kỡ 100% GV xp loi khỏ tr lờn Thực tốt đổi phơng pháp dạy học qua kiểm tra đánh giá trờng, Phòng đánh giá 100% giáo viên đổi
- Xem thêm -

Xem thêm: Phiếu tự đánh giá hiệu trưởng và phó hiệu trưởng theo chuẩn, Phiếu tự đánh giá hiệu trưởng và phó hiệu trưởng theo chuẩn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn