Giáo án Ngữ văn 12 tuần 8: Việt Bắc (Phần một: tác giả)

4 27 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2019, 16:05

... lớp thành nhóm, hướng dẫn HS thảo luận: Về nội dung Việt Bắc: (1946- 1954) tập thơ đầu - Tiếng hùng ca thiết tha kháng chiến chống Pháp người kháng chiến -Nhóm 1: Tập Từ - Thể tình cảm lớn Sau HS... mạnglãng mạn trẻo, tâm hồn nhạy ngợi ca sống miền Bắc cảm, sơi tơi trữ tình - Tình cảm thiết tha, sâu đậm với miền Nam ruột thịt - Nhóm 2: Tập Việt Bắc Ra trận (1962- 1971), Máu hoa ( 1972- 1977):... Thể thất ngôn trang trọng mà tự nhiên -Về ngôn ngữ: Dùng từ ngữ cách nói dân gian, phát - HĐ 4: Hướng dẫn HS kết luận huy tính nhạc phong phú tiếng Việt ?Cảm nhận chung em nhà thơ IV Kết luận:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 12 tuần 8: Việt Bắc (Phần một: tác giả), Giáo án Ngữ văn 12 tuần 8: Việt Bắc (Phần một: tác giả)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn