Giáo án Ngữ văn 12 tuần 8: Việt Bắc (Phần một: tác giả)

7 14 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2019, 16:05

... “Từ ấy” : tơi trữ tình – người niên cộng sản Việt Bắc (1946 - 1954) : Thành tựu xuất sắc văn học kháng chiến chống Pháp - Bản anh hùng ca kháng chiến chống thực dân Pháp, chặng đường gian... thực tìm hiểu chung tập thơ Tố Hữu (nêu tên, - Nhóm : giới thiệu giai đoạn sáng tác, nội vài nét tập dung tập thơ Việt Bắc (1946 thơ ) < 6’ > - 1954) - GV theo dõi, quan sát, định hướng, giải... thái cảm xúc khác * Về ngôn ngữ thơ : - Không ý sáng tạo từ mới, cách diễn đạt mà sử dụng từ ngữ cách nói quen thuộc dân tộc - Phát huy tính nhạc phong phú tiếng Việt → sử dụng tài tình từ láy,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 12 tuần 8: Việt Bắc (Phần một: tác giả), Giáo án Ngữ văn 12 tuần 8: Việt Bắc (Phần một: tác giả)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn