Giáo án Ngữ văn 12 tuần 8: Việt Bắc (Phần một: tác giả)

4 16 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2019, 16:05

... nội dung tư tưởng + VB khúc ca hùng tráng, thiết tha kháng tập "Việt Bắc" ? chiến chống P + Thể thành cơng hình ảnh, tâm tư người kháng chiến VD: Sáng tháng Năm (1951), Hoan hô chiến sĩ Điện Biên,... gian sáng tác? - Giá trị: Chất men suy lí tưởng, lãng mạn trẻo, - Tập "Từ ấy" gồm phần nhạy cảm nào? Nội dung tư tưởng VD: Đi em., Tiếng hát sông Hương, Từ ấy… phần? b/ Tập thơ " Việt Bắc" 1946-... bát, thất ngôn + Ngôn ngữ: Sử dụng ngữ cách nói quen thuộc với dân tộc, phát huy cao độ tính nhạc, sử dụng tài tình từ láy, điệu, vần thơ IV Kết luận: SGK/ 99 Thơ Tố Hữu gơng sáng phản chiếu tâm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 12 tuần 8: Việt Bắc (Phần một: tác giả), Giáo án Ngữ văn 12 tuần 8: Việt Bắc (Phần một: tác giả)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn