THIẾT kế THÁP đệm hấp THỤ KHÍ h2s BẰNG nước (autosaved)

70 24 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2019, 15:56

... Hấp thụ vật lý: dựa hòa tan cấu tử pha khí pha lỏng + Hấp thụ hóa học: chất bị hấp thụ chất hấp thụ cấu tử pha lỏng xảy phản ứng hóa học 14 3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến trình hấp thụ Sự hấp thụ. .. trình hấp thụ, dùng chất rắn gọi trình hấp phụ Như hấp thụ q trình hút khí chất lỏng, khí hút gọi chất bị hấp thụ, chất lỏng dùng để hút gọi dung mơi (còn gọi chất hấp thu), khí khơng bị hấp thu... để hấp thụ hỗn hợp khí – Khơng khí Với nội dung khảo sát thiết kế tháp đệm xử lý với suất tính theo hỗn hợp khí vào thiết bị 300, nồng độ hỗn hợp khí đầu vào 40% thể tích Áp suất làm việc tháp
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT kế THÁP đệm hấp THỤ KHÍ h2s BẰNG nước (autosaved), THIẾT kế THÁP đệm hấp THỤ KHÍ h2s BẰNG nước (autosaved), Tổng quan về hidro sunfua, CHƯƠNG II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ ĐỘ HÒA TAN CHẤT KHÍ TRONG PHA LỎNG, CHƯƠNG III: TỔNG QUÁT VỀ QUÁ TRÌNH HẤP THỤ, 2 Thuyết minh sơ đồ công nghệ, CHƯƠNG 5: TÍNH CÂN BẰNG VẬT CHẤT, CHƯƠNG 6: TÍNH TOÁN THIẾT BỊ CHÍNH, CHƯƠNG 7: TÍNH TOÁN CƠ KHÍ, CHƯƠNG 8: TÍNH TOÁN THIỆT BỊ PHỤ, Chọn Z1 = 0, Z2 = 10 m Z2 – Z1 = 10 m.(trang 438 sổ tay QTVTB tập 2), Xem như trở lực cục bộ và trở lực ma sát của máy bằng 0

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn