Giáo án Ngữ văn 12 tuần 27: Bài viết số 6 Trả bài viết số 6

4 12 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2019, 15:15

GIÁO ÁN NGỮ VĂN LỚP 12 TRẢ BÀI LÀM VĂN SỐ A MỤC TIÊU: Giúp học sinh: -Nhận ưu, khuyết diểm kiến thức lẫn kỹ nănng viết văn nghị luận vấn đề văn học -Rèn luyện lỹ phân tíhc đề, lập dàn ý B PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: C CHUẨN BỊ GIÁO CỤ: * Giáo viên : Soạn giáo án * Học sinh : Soạn D TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: Ổn định lớp - kiểm tra sĩ số: Kiểm tra cũ: Chép lại đề viết số theo trí nhớ? Nội dung mới: a Đặt vấn đề: b Triển khai dạy: Hoạt động thầy trò Hoạt động 1: Phân tích đề Nội dung kiến thức I Phân tích đề Bài tập: Khi phân tích đề bài, Khi phân tích đề cần phân tich: cần phân tíhc gì? Hãy áp -Nội dung vấn đề dụng để phân tích đề viết số -Thể loại nghị luận thao tác lập luận Học sinh nhớ lại kiến thức phân -Phạm vi tư liệu cần sử dụng cho viết tích đề, áp dụng phân tích *Phân tích đề viết số (chọn đề 1-Sgk) Giáo viên định hướng, gạch Đề: Trong truyện ngắn đứa gia đình từ quan trọng để Nguyễn Đình Thi có nêu lên quan niệm: Chuyện yêu cầu cụ thể gia đình dài sông, hệ phải ghi vào khúc.Rồi trăm sơng gia đình lại đổ biển, "mà biển rộng […], rộng nước ta nước ta" Chứng minh rằng, thiên truyện Nguyễn Đình Thi, có dòng sơng truyền thống gia đình liên tục chảy từ lớp người trước: tổ tiên ông cha, đời chị em Chiến Việt Hoạt động 2: Xây dựng đáp an *Phân tích: (dàn ý) -Nội dung vấn đề: quan niệm Nguyễn Đình Thi Bài tập: Hãy xây dựng dàn ỹ chi -Thể loại nghị luận văn học tiết cho đề số -Thao tác chính: chứng minh Giáo viên nêu câu hỏi đẻ hướng -Phạm vi tư liệu: Tác phẩm Những đứa gia dẫn học sinh hồn dàn ý, đình Nguyễn Đình Thi làm sở đề học sinh đối chiếu với II Xây dựng đáp án (dàn ý) viết Hoạt động 3: Nhận xét đánh giá -Dàn ý xây dựng theo bao phần: mở bài, thân bài, kết Phầm thân cần xây dựng hệ thống viết luận điểm Mỗi luận điểm cần có luận luận Giáo viên cho học sinh tự nhận xét chứng trao đổi đề nhận xét lẫn -Dàn ý cho đề số (đề trên) Nội dung: Xem lại phần giợi ý đáp án cho đề hv nhận xét ưu, khuyết tiết Viết làm văn số 6-Nghị luận văn học điểm III Nhận xét, đánh giá viết Nội dung nhận xét đánh giá: Hoạt động 4: Sữa chữa lỗi viết Giáo viên hướng dẫn học sinh trao đổi để nhận thức lỗi hướng sữa chữa, khắc phục -Đã nhân thức vấn đề nghị luận chưa? -Đã vận dụng thao tác lập luận chưa? -Hệ thông luận điểm đủ hay thiêu? Sắp xép hợp lí hay chưea hợp lí? -Các luận (lí lẽ, dẫn chứng) co chặt chẽ, tiểu biểu, phù hợp với vấn đề hay không? -Những lỗi kỹ diễn đạt… IV Sữa lỗi viết Hoạt động 5: Tổng kết, rút kinh nghiệm Giáo viên tổng kết nêu số điểm cần rút kinh nghiệm Các lối thường gặp: -Thiểu ý, thiếu trọng tâm ý không rõ, xép ý khơng hợp lí -Sự kết hợp thao tác nghị luận chưa hài hoà, chưa phù hợp với ý -Kỹ phân tích, cảm thụ -Diễn đạt chưa tốt, dùng từ viết câu sai, diến đạt tối nghĩa, trùng lặp,… V Tổng kết, rút kinh nghiệm Nội dung tổng kết rút kinh nghiệm dựa sở chấm, chữa cụ thể Củng cố: -Nắm nội dung học Dặn dò: -Một số đè tham khảo: +Đề 1: Những ngịch lí triết lí đời nghệ thuât truyện ngắn "Chiếc thuyền xa" Nguyễn Minh Châu +Đề 2: Phân tích nét đẹp người Hà Nội nhân vật Hiền Vì tác giả chon cô Hiền "hạt bụi vàng" Hà Nội -Yêu cầu: +Lập dàn ý đại cương cho đè dàn ý chi tiết cho đề +Viêt thành lời văn vài ý hai dnà ý lập -Tiết sau học Đọc văn "Ông già biển cả" ... ý cho đề số (đề trên) Nội dung: Xem lại phần giợi ý đáp án cho đề hv nhận xét ưu, khuyết tiết Viết làm văn số 6- Nghị luận văn học điểm III Nhận xét, đánh giá viết Nội dung nhận xét đánh giá:... dựng đáp án (dàn ý) viết Hoạt động 3: Nhận xét đánh giá -Dàn ý xây dựng theo bao phần: mở bài, thân bài, kết Phầm thân cần xây dựng hệ thống viết luận điểm Mỗi luận điểm cần có luận luận Giáo viên... sinh nhớ lại kiến thức phân -Phạm vi tư liệu cần sử dụng cho viết tích đề, áp dụng phân tích *Phân tích đề viết số (chọn đề 1-Sgk) Giáo viên định hướng, gạch Đề: Trong truyện ngắn đứa gia đình
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 12 tuần 27: Bài viết số 6 Trả bài viết số 6, Giáo án Ngữ văn 12 tuần 27: Bài viết số 6 Trả bài viết số 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn