Giáo án Ngữ văn 12 tuần 27: Bài viết số 6 Trả bài viết số 6

4 30 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2019, 15:15

Tiết thứ: 81 GIÁO ÁN NGỮ VĂN LỚP 12 Tên bài: TRẢ BÀI LÀM VĂN SỐ A- Mơc tiªu bµi häc - Củng cố kiến thức văn học kĩ làm văn có liên quan đến học - Nhận ưu điểm, thiếu sót, nguyên nhân sinh ưu điểm, thiếu sót làm - Có định hướng tâm phấn đấu để phát huy ưu điểm khắc phục thiếu sót làm tới B- PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC C- NỘI DUNG, TIẾN TRÌNH LÊN LỚP Hoạt động thày trò Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Tổ chức phân I Phân tích đề tích đề Khi phân tích đề bài, cần phân tích: GV nêu yêu cầu: Khi phân - Nội dung vấn đề tích đề bài, cần phân tích gì? Hãy áp dụng để phân tích đề viết số - Thể loại nghị luận thao tác lập luận - Phạm vi tư liệu cần sử dụng cho viết - HS nhớ lại kiến thức phân tích đề, áp dụng phân tích Phân tích đề viết số (ví dụ chọn đề 1SGK trang 20) Đề: Trong truyện ngắn Những đứa - GV định hướng, gạch gia đình Nguyễn Thi có nêu lên quan niệm: từ ngữ quan trọng để Chuyện gia đình dài sơng, hệ yêu cầu đề phải ghi vào khúc Rồi trăm sơng gia đình lại đổ biển, "mà biển rộng ắm […], rộng nước ta nước ta" Chứng minh rằng, thiên truyện Nguyễn Thi, có dòng sơng truyền thống gia đình liên tục chảy từ lớp người trước: tổ tiên, ông cha, đời chị em Chiến, Việt Phân tích: - Nội dung vấn đề: Quan niệm Nguyễn Thi (…) - Thể loại: Nghị luận văn học - Thao tác chính: chứng minh - Phạm vi tư liệu: Tác phẩm Những đứa gia đình Nguyễn Thi Hoạt động 2: Tổ chức xây II Xây dựng đáp án (dàn ý) dựng đáp án (dàn ý) GV HS xây dựng dàn ý chi tiết cho đề viết số Dàn ý xây dựng theo phần: mở bài, thân bài, kết Phần thân cần xây dựng hệ thống luận điểm Mỗi luận điểm cần có luận GV nêu câu hỏi để hướng cứ, luận chứng Dàn ý cho đề số (ví dụ đề trên) dẫn HS hoàn chỉnh dàn ý Nội dung: xem lại phần gợi ý đáp án cho đề (đáp án) làm sở để HS tiết Viết làm văn số 6- Nghị luận văn đối chiếu với viết học Hoạt động 3: Tổ chức nhận III Nhận xét, đánh giá viết xét, đánh giá viết Nội dung nhận xét, đánh giá: - GV cho HS tự nhận xét - Đã nhận thức vấn đề nghị luận chưa? trao đổi để nhận xét lẫn - GV nhận xét ưu, khuyết điểm - Đã vận dụng thao tác lập luận chưa? - Hệ thống luận điểm đủ hay thiếu? Sắp xếp hợp lí hay chưa hợp lí? - Các luận (lí lẽ, dẫn chứng) có chặt chẽ, tiêu biểu, phù hợp với vấn đề hay không? - Những lỗi kĩ năng, diễn đạt,… Hoạt động 4: Tổ chức Sửa IV Sửa chữa lỗi viết chữa lỗi viết Các lỗi thường gặp: GV hướng dẫn HS trao đổi + Thiếu ý, thiếu trọng tâm, ý không rõ, xếp để nhận thức lỗi hướng ý khơng hợp lí sửa chữa, khắc phục + Sự kết hợp thao tác nghị luận chưa hài hòa, chưa phù hợp với ý + Kĩ phân tích, cảm thụ + Diễn đạt chưa tốt, dùng từ viết câu sai, diễn đạt tối nghĩa, trùng lặp,… Hoạt động 5: Tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm V Tổng kết rút kinh nghiệm GV tổng kết nêu số Nội dung tổng kết rút kinh nghiệm dựa điểm cần rút kinh sở chấm, chữa cụ thể nghiệm Hoạt động 7: Hướng dẫn E Hướng dẫn học nhà học nhà + Một số đề tham khảo: Đề 1: Những nghịch lí triết lí đời GV cho HS số đề tham nghệ thuật truyện ngắn Chiếc thuyền khảo để tự luyện tập nhà, xa Nguyễn Minh Châu nêu yêu cầu luyện tập Đề 2: Phân tích nét đẹp người Hà Nội nhân vật Hiền Vì tác giả cho cô Hiền “một hạt bụi vàng” Hà Nội? + Yêu cầu: - Lập dàn ý đại cương cho đề dàn ý chi tiết cho đề - Viết thành lời văn vài ý hai dàn ý lập ... đáp án cho đề (đáp án) làm sở để HS tiết Viết làm văn số 6- Nghị luận văn đối chiếu với viết học Hoạt động 3: Tổ chức nhận III Nhận xét, đánh giá viết xét, đánh giá viết Nội dung nhận xét, đánh... cho đề viết số Dàn ý xây dựng theo phần: mở bài, thân bài, kết Phần thân cần xây dựng hệ thống luận điểm Mỗi luận điểm cần có luận GV nêu câu hỏi để hướng cứ, luận chứng Dàn ý cho đề số (ví dụ... Thể loại: Nghị luận văn học - Thao tác chính: chứng minh - Phạm vi tư liệu: Tác phẩm Những đứa gia đình Nguyễn Thi Hoạt động 2: Tổ chức xây II Xây dựng đáp án (dàn ý) dựng đáp án (dàn ý) GV HS xây
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 12 tuần 27: Bài viết số 6 Trả bài viết số 6, Giáo án Ngữ văn 12 tuần 27: Bài viết số 6 Trả bài viết số 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn