TOÁN 5 ôn tập HK2 đề 4 TH MARIE CURIE 2018 2019

3 50 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2019, 00:16

Đề ôn tập học kì 2 giúp cho học sinh ôn thi và luyện tập tốt.Facebook : https:www.facebook.comnguyenvanquyen.giasuFanpage : https:www.facebook.comtoan.89.thay.nguyenvanquyenĐề ôn tập học kì 2 giúp cho học sinh ôn thi và luyện tập tốt.Facebook : https:www.facebook.comnguyenvanquyen.giasuFanpage : https:www.facebook.comtoan.89.thay.nguyenvanquyen ... 30 B 10 C 100 D Hàng phần mười Câu Tỉ số phần trăm 2 ,5 12 ,5 là: A 0,2% B 200% C 20% D 50 % II Tự luận Bài Đặt tính tính: 13 phút 32 giây x 10 45 phút : ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………... 178,2 69,2 – 15, 91 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Bài Tìm y: a) y + 15, 77 = 9, 15 x 2,38 b) 1089 : y = 10,89 – 7,7 65 ………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Bài Lúc 25 phút xe máy từ A với vận tốc 30km/giờ Đến phút ngày ô tô từ A với vận tốc 50 km/giờ chiều với xe máy Hỏi ô tô đuổi kịp xe máy lúc giờ?
- Xem thêm -

Xem thêm: TOÁN 5 ôn tập HK2 đề 4 TH MARIE CURIE 2018 2019, TOÁN 5 ôn tập HK2 đề 4 TH MARIE CURIE 2018 2019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn