TOÁN 5 ôn tập HK2 đề 3 TH MARIE CURIE 2018 2019

2 45 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2019, 00:15

Đề ôn tập học kì 2 giúp cho học sinh ôn thi và luyện tập tốt.Facebook : https:www.facebook.comnguyenvanquyen.giasuFanpage : https:www.facebook.comtoan.89.thay.nguyenvanquyenĐề ôn tập học kì 2 giúp cho học sinh ôn thi và luyện tập tốt.Facebook : https:www.facebook.comnguyenvanquyen.giasuFanpage : https:www.facebook.comtoan.89.thay.nguyenvanquyen ... Số điền vào chỗ chấm là: A 0,0406 B 0,00406 C 406 D 40600 48,6 x 2,4 34 ,5 : 2 ,5 II Tự luận Bài Đặt tính tính 4,98 + 23, 7 50 ,3 – 24,96 ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………… Bài Một ô tô xe máy khởi hành lúc ngược chiều Ơ tơ từ A với vận tốc 45km/giờ, xe máy từ B với vận tốc 36 km/giờ Sau 15 phút hai xe gặp C Tính độ dài quãng đường AB ………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Bài Tính a) 12 phút 36 giây + 12 phút : b) phút 15 giây + phút giây x ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: TOÁN 5 ôn tập HK2 đề 3 TH MARIE CURIE 2018 2019, TOÁN 5 ôn tập HK2 đề 3 TH MARIE CURIE 2018 2019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn