TOÁN 5 ôn tập HK2 đề 2 TH MARIE CURIE 2018 2019

3 46 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2019, 00:14

Đề ôn tập học kì 2 giúp cho học sinh ôn thi và luyện tập tốt.Facebook : https:www.facebook.comnguyenvanquyen.giasuFanpage : https:www.facebook.comtoan.89.thay.nguyenvanquyenĐề ôn tập học kì 2 giúp cho học sinh ôn thi và luyện tập tốt.Facebook : https:www.facebook.comnguyenvanquyen.giasuFanpage : https:www.facebook.comtoan.89.thay.nguyenvanquyen ...A 1,44 B 1, 728 C 8,64 D 5, 76 Câu Diện tích hình tròn có đường kính 2cm là: A 3,14cm2 B 12 ,56 cm2 C 6 ,28 cm2 D 25 , 12cm2 II Tự luận Bài Đặt tính tính: 40, 25 x 3,7 42 ,5 : 3,4 ………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………… 20 phút + 10 phút 20 phút – 50 phút ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Bài Tìm X X x 3 ,5 – X x = 30 X : 32, 1 = 42 ,5 – 7,8... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Bài 10 Tính nhanh: 72 × 100 36 × 25 ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: TOÁN 5 ôn tập HK2 đề 2 TH MARIE CURIE 2018 2019, TOÁN 5 ôn tập HK2 đề 2 TH MARIE CURIE 2018 2019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn