TOÁN 5 ôn tập HK2 đề 1 TH MARIE CURIE 2018 2019

3 35 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2019, 00:12

Đề ôn tập học kì 2 giúp cho học sinh ôn thi và luyện tập tốt.Facebook : https:www.facebook.comnguyenvanquyen.giasuFanpage : https:www.facebook.comtoan.89.thay.nguyenvanquyenĐề ôn tập học kì 2 giúp cho học sinh ôn thi và luyện tập tốt.Facebook : https:www.facebook.comnguyenvanquyen.giasuFanpage : https:www.facebook.comtoan.89.thay.nguyenvanquyen ...Câu 64,9 x 0, 01 = ? A 649 B 6,49 C 0,649 D 0,0649 40,8 – 9, 35 3,07 x 48 218 ,44 : 8,6 II Tự luận Bài Đặt tính tính: 23,9 + 1 25, 6 ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………... − x = 19 ,5 : ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Bài Một ô tô xe máy khởi hành lúc ngược chiều Ơ tơ từ A với vận tốc 49,5km/giờ... ngược chiều Ơ tơ từ A với vận tốc 49,5km/giờ Xe máy từ B với vận tốc 33,5km/giờ Hỏi hai xe gặp lúc giờ, biết A B cách 12 4,5km Bài giải ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: TOÁN 5 ôn tập HK2 đề 1 TH MARIE CURIE 2018 2019, TOÁN 5 ôn tập HK2 đề 1 TH MARIE CURIE 2018 2019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn