SKKN MỘT SỐ KINH NGHIỆM XÂY DỰNG QUẢN LÝ LỚP HỌC BẰNG CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỶ LUẬT TÍCH CỰC

51 28 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2019, 00:09

XÂY DỰNG QUẢN LÝ LỚP HỌC BẰNG CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỶ LUẬT TÍCH CỰC B BÁO CÁO SÁNG KIẾN MỘT SỐ KINH NGHIỆM XÂY DỰNG QUẢN LÝ LỚP HỌC BẰNG CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỶ LUẬT TÍCH CỰC TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP I ĐIỀU KIỆN HOÀN CẢNH TẠO RA SÁNG KIẾN Giáo dục trình tồn vẹn hình thành nhân cách, tổ chức có mục đích, có kế hoạch, thơng qua hoạt động quan hệ nhà giáo dục người giáo dục nhằm chiếm lĩnh kinh nghiệm xã hội lồi người Giáo dục q trình tác động tới hệ trẻ đạo đức, tư tưởng, hành vi nhằm hình thành niềm tin, lý tưởng, động cơ, thái độ, hành vi, thói quen ứng xử đắn xã hội Theo quan niệm chủ tịch Hồ Chí Minh người ta sinh vốn chất tốt, sau ảnh hưởng giáo dục môi trường sống phấn đấu, rèn luyện cá nhân mà hình thành người thiện, ác khác Câu nói người xưa Tam Tự Kinh: “Nhân chi sơ, tính thiện” Người nhắc lại nhiều lần viết, nói chuyện Theo chủ tịch Hồ Chí Minh người sinh chất tốt, song xã hội ln có thiện có ác nên thân người có thiện ác Cái ác có ảnh hưởng xã hội biến đổi người Do đó, giáo dục làm nhiệm vụ vơ cần thiết rèn luyện, biến đổi tính cách người, hướng người ta đến hoàn thiện nhân cách tốt đẹp, xây dựng xã hội với người có ích hướng thiện Chính lẽ đó, Đảng Nhà nước ta xác định nghiệp trồng người không nghiệp tồn nhân loại nói chung mà tồn Đảng, tồn dân ta nói riêng Đối với nước ta, giáo dục xác định “quốc sách hàng đầu”, vô quan trọng cấp thiết thành đạt người, phát triển hệ, hưng thịnh đất nước phụ thuộc vào kết hoạt động giáo dục “Vì lợi ích mười năm trồng cây, lợi ích trăm năm trồng người” Hơn thế, thời đại hội nhập kinh tế, thời đại công nghệ thông tin phát triển vũ bão giáo dục lại vô cần thiết Làm để người chủ tương lai đất nước có đủ đức lẫn tài? Làm để TRẦN THỊ THU THÙY – TRƯỜNG THCS TÔ HIỆU XÂY DỰNG QUẢN LÝ LỚP HỌC BẰNG CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỶ LUẬT TÍCH CỰC nghiệp giáo dục mang lại hiệu tốt? Đây trách nhiệm chung tồn xã hội, tất người làm công tác giáo dục, đặc biệt người giáo viên chủ nhiệm lớp – người trực tiếp thường xuyên tiếp xúc với em học sinh Bởi vậy, người gần gũi nhiều với em học sinh, người bên cạnh giải đáp mọi khó khăn thắc mắc em, người mà em kính trọng yêu quí nhất, người mà em xem cha mẹ khơng khác người giáo viên chủ nhiệm lớp Là giáo viên chủ nhiệm lớp tơi mong muốn học trò ngoan, trò giỏi, tài đức vẹn tồn để sau lớn lên em tự tin, động, lĩnh bước vào đời, trở thành người cơng dân có ích cho xã hội Giáo viên chủ nhiệm lớp có vị trí vơ quan trọng việc hình thành cho học sinh sở ban đầu cho phát triển đắn lâu dài đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ kĩ sống để học sinh hồn thiện nhân cách Ngồi việc tổ chức, hướng dẫn hoạt động học tập học sinh xuyên suốt tuần, giáo viên chủ nhiệm lớp phải thường xuyên theo dõi hoạt động lên lớp, chơi, buổi lao động vệ sinh trường lớp, buổi sinh hoạt, giao lưu tập thể,…và hoạt động học tập nhà học sinh Vì cơng việc giáo viên chủ nhiệm lớp nặng nề, vất vả vô phức tạp Tôi thấy đầu năm học, trường học, khối lớp, chất lượng học tập học sinh tương đương Nhưng đến cuối năm, chất lượng học tập hạnh kiểm học sinh lớp lại vượt trội hẳn so với lớp khác; sĩ số lớp trì 100% lớp khác lại có tới 2, học sinh bỏ học, chí có em nhà vẫn không thể vận động học trở lại Tất điểm khác biệt giáo viên chủ nhiệm lớp tạo Giáo viên chủ nhiệm có tinh thần trách nhiệm cao, tận tâm với học sinh chắn tìm biện pháp để thu hút học sinh đến lớp, làm cho học sinh trở nên chăm ngoan, thích học cảm thấy “mỗi ngày đến trường niềm vui” TRẦN THỊ THU THÙY – TRƯỜNG THCS TÔ HIỆU XÂY DỰNG QUẢN LÝ LỚP HỌC BẰNG CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỶ LUẬT TÍCH CỰC Mặt khác, thực tế, giáo viên theo học sinh từ lớp lên lớp khác Vì vậy, năm lên lớp, em lại học với thầy (cô) khác Nếu giáo viên lớp làm tốt công tác chủ nhiệm, xây dựng tốt nề nếp lớp học, rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học nhiều kĩ sống khác; lên lớp trên, giáo viên chủ nhiệm lớp khơng trì, khơng phát huy nề nếp lớp học chất lượng học tập học sinh sao? Do vậy, công tác chủ nhiệm lớp phải thực đồng từ lớp đầu cấp đến cuối cấp Nề nếp lớp học, phương pháp học tập, đạo đức, nhân cách kĩ sống học sinh phải giáo viên chủ nhiệm y xây dựng, rèn dũa từ lớp phải trì, phát huy xuyên suốt lớp Bản thân liên tục nhiều năm làm cơng tác chủ nhiệm lớp Có năm cơng tác chủ nhiệm tơi nhẹ nhàng giáo viên lớp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp Tôi việc phát huy sáng tạo thêm theo mục tiêu phấn đấu Nhưng có năm, tơi vất vả với cơng tác chủ nhiệm đầu năm Tôi phải xây dựng lại từ đầu nề nếp lớp học, hướng dẫn học sinh cách bao bìa dán nhãn, cách trình bày vở, cách làm vệ sinh lớp, đề nội qui lớp,…và phải thường xuyên nhắc nhở, uốn nắn sai sót học sinh nên có lúc căng thẳng, mệt mỏi Để hồn thành tốt nhiệm vụ mình, người giáo viên chủ nhiệm lớp phải dành nhiều thời gian quan tâm đến lớp, đến diễn biến bên lớp học phải giải nhiều mâu thuẫn, đôi lúc gặp nhiều khó khăn gặp phải học sinh cá biệt hoặc phụ huynh học sinh khơng hợp tác Vì vậy, khẳng định công tác giáo viên chủ nhiệm lớp quan trọng, nhân tố số định chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh Sau nhiều năm làm công tác chủ nhiệm lớp, tơi ln hồn thành xuất sắc nhiệm vụ giao Liên tục nhiều năm qua, lớp chủ nhiệm ln trì sĩ số 100%, chất lượng học tập hạnh kiểm học sinh dẫn đầu khối toàn trường Năm học chuyển công tác từ trường huyện đến công tác trường THCS Tô Hiệu, trường đồng nghiệp mới, học sinh nên có nhiều bỡ ngỡ BGH nhà trường tin tưởng phân công tiếp tục làm công tác chủ nhiệm lớp 7A1, tiếp nhận lớp tơi lo lắng học sinh TRẦN THỊ THU THÙY – TRƯỜNG THCS TÔ HIỆU XÂY DỰNG QUẢN LÝ LỚP HỌC BẰNG CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỶ LUẬT TÍCH CỰC trường cũ học sinh nông thôn, em chân chất, mộc mạc lành học sinh trường Đặc biệt tiếp nhận tìm hiểu tơi thấy học sinh lớp tơi chủ nhiệm nói riêng trường THCS Tơ Hiệu nói chung có hồn cảnh khác so với trường lân cận, đa số học sinh em gia đình lao động nghèo công nhân, bố mẹ em mải lao động mưu sinh nên chưa có thời gian quan tâm nhiều đến em Nhiều em tự nhiên không uốn nắn, rèn dũa nên đến trường chưa chấp hành tốt nội quy trường, lớp học Bên cạnh đó, tơi giáo viên chủn đến nên em có tâm lý dò xét, chưa tin tưởng hợp tác Cùng với nhà trường, giúp đỡ thầy cô giáo môn lớp mạnh dạn phát huy kinh nghiệm chủ nhiệm quản lý lớp học biện pháp giáo dục kỷ luật tích cực năm học bước tạo niềm tin em, xây dựng tập thể lớp đồn kết, có nề nếp kỷ luật tốt, ý thức nề nếp tốt, kết học tập nâng cao… Đó lí tơi chọn để viết sáng kiến kinh nghiệm năm học này: “Một số kinh nghiệm xây dựng quản lý lớp học bằng các biện pháp giáo dục kỷ luật tích cực” Mong chia sẻ nhận đóng góp chân tình từ thầy giáo, giáo II MƠ TẢ GIẢI PHÁP KĨ THUẬT Mô tả giải pháp kỹ thuật trước tạo sáng kiến Trong xã hội nay, kinh tế thị trường làm cho đời sống, ý thức người dân cải thiện hơn, ai từ chỗ “no cơm ấm áo” tiến tới “ăn ngon mặc đẹp”, chăm lo cho tương lai nhiều hơn; sách mở cửa, giao lưu kinh tế, văn hóa nước đa dạng Điều tác động nhiều đến nhận thức, hiểu biết học sinh Cho nên ta dễ dàng nhận thấy học sinh ngày thông minh, nhanh nhẹn, sáng tạo hiểu biết Đúng ông cha ta nói: “Hậu sinh khả uý” Đây điều đáng mừng vì: “Con cha nhà có phúc” Tuy nhiên ta khơng thể khơng bàn tới mặt trái kinh tế thị trường Những xấu len lỏi vào hệ trẻ Nó làm lu mờ lí trí, bơi đen nhân cách khiến người làm công tác giáo dục, bậc phụ huynh phải băn khoăn, lo lắng Qua thực tế, ta nhận thấy đạo đức học sinh đà TRẦN THỊ THU THÙY – TRƯỜNG THCS TÔ HIỆU XÂY DỰNG QUẢN LÝ LỚP HỌC BẰNG CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỶ LUẬT TÍCH CỰC xuống, đạo hiếu, truyền thống “Tôn sư trọng đạo” dường bị xem nhẹ, quan hệ người với người dần theo kiểu: “Tiền, tiền tiền” Rồi tệ nạn xã hội lưu truyền, tiếp xúc văn hóa phẩm đồi trụy, cờ bạc, ma túy …có thể nói đầy rẫy trước mắt Đau lòng có học sinh xem thường, vơ lễ, chí chống đối lại thầy giáo dạy ….mà đằng sau bao che dung túng gia đình Thực trạng ln rào cản, gây khó khăn cho người làm cơng tác chủ nhiệm lớp Bởi người giáo viên chủ nhiệm đâu quản lí em mà phải dạy dỗ, phải chịu trách nhiệm mặt học tập, đạo đức em Tơi thường nói với em rằng: Các em non, người giáo viên chủ nhiệm – thay mặt nhà trường (cùng với cha mẹ em) người uốn nắn, định hướng để lớn lên thẳng thắn, đủ độ cứng cáp, vững chãi, lĩnh để chống chọi lại thử thách, bão táp đời Do đó, chủ nhiệm lớp cơng việc khó khăn vơ nghiêm túc Khi tiệp nhận làm công tác chủ nhiệm lớp 7A1 tháng 8, vừa dạy ôn tập kiến thức cho em, tơi tìm hiểu hồn cảnh gia đình em, tính cách em, lực học em, 100% số học sinh lớp 7A1 em gia đình lao động nghèo cơng nhân, bố mẹ em mải lao động mưu sinh nên chưa có thời gian quan tâm nhiều đến em mình, thời gian nghỉ hè em tự chơi, không tổ chức, hoặc tham dự hoạt động lành mạnh trung tâm văn hóa Thanh Thiếu Niên mà quán Internet Các em nam chơi trò chơi điện tử như: Đế chế; Phong vân truyền kỳ; Avata, Chiến thần…, em nữ mê mạng xã facebook giới ảo đầy hấp dẫn Các em chưa có ý thức tự giác học tập, rèn luyện, ỷ lại, khơng có kế hoạch ôn tập thời gian nghỉ hè nên kiến thức Toán lớp nhiều em quên hết, tập nhà em không làm hoặc làm chống đối cho có, đến lớp em bình luận trò chơi hè, khoe xếp hạng trò chơi, mua giới ảo đó… Nhiều em đến trường chưa chấp hành tốt nội quy trường, lớp học Và giáo viên chuyển đến nên em có tâm lý dò xét, chưa tin tưởng hợp tác Nếu làm lơ để em tự thoải mái đến lớp vào năm học em lơ việc học coi TRẦN THỊ THU THÙY – TRƯỜNG THCS TÔ HIỆU XÂY DỰNG QUẢN LÝ LỚP HỌC BẰNG CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỶ LUẬT TÍCH CỰC thường GVCN Nên sử dụng biện pháp cứng rắn yêu cầu học sinh thực nề nếp trang phục vào lớp, làm lại tập nhà thiếu … biện pháp thấy không khả quan Nếu không thay đổi nhận thức cách hành vi, nhiệm vụ học tập học sinh chắn cơng tác chủ nhiệm tơi khơng hồn thành tốt Vì vậy, tơi thấy phải có biện pháp giáo dục kỷ luật tích cực để học sinh tự nguyện thực tốt nhiệm vụ học tập mình, thực tốt nội quy nhà trường, thay đổi nhận thức thấy mặt trái mạng xã hội hay hậu quả, tác hại trò chơi điện tử Các biện pháp giáo dục kỷ luật tích cực góp phần hình thành phát triển nhân cách em theo hướng tốt đẹp, phù hợp với đạo đức chuẩn mực xã hội Mô tả giải pháp kỹ thuật sau có sáng kiến Vấn đề cần giải phải tạo niềm tin em, làm để em tự giác thực tốt nội quy nhà trường, thực tốt nhiệm vụ học tập mình, điều chỉnh hành vi theo hướng tích cực Làm quản lý, xây dựng tập thể lớp mà quát mắng, hay trừng phạt thân thể em? Đây điều khó khăn phức tạp, tơi cần thời gian để tìm hiểu em, tìm hiểu hồn cảnh gia đình, bạn bè, mong muốn em… Vì thế, tơi tìm đọc tài liệu để tìm phương pháp hợp lý, trao đổi với đồng nghiệp tìm hướng giải … Nên đặt nhiệm vụ sau: 2.1 Xây dựng tập thể lớp học bằng biện pháp giáo dục tích cực Việc xây dựng tập thể lớp học tốt tạo mối quan hệ thân thiện, cảm thơng, gắn bó giáo viên học sinh trình giáo dục Một tập thể lớp tốt môi trường lý tưởng để học sinh học tập phát triển nhân cách Một tập thể lớp tốt tập thể hướng tới hoạt động dựa giá trị như: tôn trọng, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, đồn kết, có tinh thần trách nhiệm, biết cách giải xung đột không bạo lực … Học sinh có thể học từ tập thể lớp tốt học đạo đức qua gương tốt giáo viên bạn học sinh lớp Trong tập thể đó, học sinh có hội chia sẻ, bàn bạc, thể suy nghĩ, cảm xúc nguyên tắc đạo đức với khuyến khích, cảm thơng tôn trọng thầy cô bạn bè Trong TRẦN THỊ THU THÙY – TRƯỜNG THCS TÔ HIỆU XÂY DỰNG QUẢN LÝ LỚP HỌC BẰNG CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỶ ḶT TÍCH CỰC tập thể lớp khơng có trừng phạt thân thể học sinh học cách giải xung đột hình thức thân thiện, tích cực, khơng bạo lực 2.1.1 Các u cầu giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp Giáo viên chủ nhiệm lớp, trước hết phải quản lý toàn diện lớp học, quản lý học sinh lớp học cần nắm nắm vững: - Hoàn cảnh thay đổi, tác động gia đình đến học sinh lớp chủ nhiệm - Hiểu biết đặc điểm em học sinh (về sức khỏe, sinh lý, trình độ nhận thức, lực hoạt động, khiếu, sở thích, nguyện vọng, quan hệ xã hội, bạn bè….) - Nắm vững mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục cấp học, lớp học khả thực hiện, kết lớp phụ trách so với mục tiêu giáo dục mọi mặt (học tập, rèn luyện đạo đức, thể dục thể thao, văn nghệ hoạt động khác…) - Quản lý toàn diện đặc điểm học sinh lớp, nắm vững mục tiêu đào tạo, giáo dục mặt nhân cách kết học tập học sinh, đồng thời nắm vững hoàn cảnh em để kết hợp giáo dục Giáo viên chủ nhiệm cầu nối Hiệu trưởng (Ban giám hiệu), tổ chức trường, giáo viên môn với tập thể học sinh lớp chủ nhiệm Nói cách khác, giáo viên chủ nhiệm người đại diện hai phía, mặt đại diện cho lực lượng giáo dục nhà trường, mặt khác đại diện cho tập thể học sinh Với tư cách sư phạm (đại diện cho tập thể nhà sư phạm), giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm truyền đạt tới học sinh lớp chủ nhiệm tất yêu cầu, kế hoạch giáo dục nhà trường tới tập thể học sinh lớp chủ nhiệm mệnh lệnh mà thuyết phục, cảm hóa, gương mẫu người giáo viên chủ nhiệm, để mục tiêu giáo dục học sinh chấp nhận cách tự giác, tự nguyện Với kinh nghiệm sư phạm uy tín mình, giáo viên chủ nhiệm có khả biến chủ trương, kế hoạch đào tạo nhà trường thành chương trình hành động tập thể lớp học sinh TRẦN THỊ THU THÙY – TRƯỜNG THCS TÔ HIỆU XÂY DỰNG QUẢN LÝ LỚP HỌC BẰNG CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỶ LUẬT TÍCH CỰC Mặt khác, giáo viên chủ nhiệm lớp người tập hợp ý kiến, nguyện vọng học sinh lớp phản ánh với hiệu trưởng, với tổ chức nhà trường với giáo viên mơn Có ý kiến cho rằng: để làm điều đội ngũ tự quản học sinh có thể làm khơng cần đến giáo viên chủ nhiệm Tất nhiên ý kiến có phần đúng, song chưa đủ Phải thấy quan hệ, vị trí giáo viên chủ nhiệm người thường xuyên tiếp nhận thông tin từ học sinh để đảm bảo tính khách quan, tính trung thực dư luận, ý kiến tập thể học sinh Khi tiếp nhận thông tin, người giáo viên chủ nhiệm lớp xử lí kịp thời thơng tin với tư cách nhà sư phạm, điều có tác dụng lớn Có khơng thơng tin, suy nghĩ học sinh có thể tâm với giáo viên chủ nhiệm, thực tế Ví dụ: Những oan ức, hiểu lầm thầy, giáo lẽ Ai người giúp em giải tỏa băn khoăn vướng mắc quan hệ vậy, không tốt giáo viên chủ nhiệm Giáo viên chủ nhiệm với tư cách đại diện cho lớp có trách nhiệm bảo vệ, bênh vực quyền lợi mọi mặt học sinh lớp Giáo viên chủ nhiệm cố vấn tổ chức hoạt động tự quản tập thể học sinh, vì: - Học sinh trung học sở em lứa tuổi vị thành niên Lứa tuổi muốn khẳng định mình, giàu ước mơ, có khả tự quản, tổ chức hoạt động tập thể… Tuy nhiên, vẫn lứa tuổi mong muốn lớn khả năng, muốn khẳng định chưa đủ mọi mặt kinh nghiệm, tri thức, chưa có kinh nghiệm sống Khi có thành cơng dễ tự tin mức, ngược lại gặp thất bại dễ dao động, lòng tự tin bị giảm sút… Xuất phát từ đặc điểm tâm lý lứa tuổi, việc định hướng giáo dục học sinh trung học sở cần thiết - Chức cố vấn có ý nghĩa giáo dục quan trọng giáo viên chủ nhiệm chức cố vấn chất điều chỉnh, vai trò định hướng, điều khiển trình tự giáo dục học sinh tập thể học sinh, phát huy vai trò chủ thể tích cực học sinh giáo dục - Cố vấn q trình điều khiển, định hướng giáo viên chủ nhiệm hoạt động tự quản tập thể học sinh lớp chủ nhiệm, giáo viên chủ nhiệm TRẦN THỊ THU THÙY – TRƯỜNG THCS TÔ HIỆU XÂY DỰNG QUẢN LÝ LỚP HỌC BẰNG CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỶ LUẬT TÍCH CỰC không trực tiếp tham gia điều khiển công việc lớp, không làm thay em mọi hoạt động Chức cố vấn thể trước hết chỗ giáo viên chủ nhiệm nghệ thuật sư phạm kích thích tư sáng tạo học sinh, phát triển tiềm trí tuệ vốn có em học tập, đề xuất nội dung, giải pháp, cách thức tổ chức hoạt động thực mục tiêu giáo dục nhà trường - Cố vấn điều chỉnh, điều khiển tư thái độ, tình cảm, hành vi, hoạt động học sinh.Ví dụ: góp ý kiến chương trình hoạt động lớp, hay học sinh diễn trình vừa điều chỉnh vừa điều khiển - Vai trò cố vấn học sinh phải quán triệt toàn diện nội dung giáo dục, kế hoạch hoạt động cá nhân tập thể lớp chủ nhiệm bao gồm từ việc học tập, rèn luyện đạo đức, văn hóa, thể dục thể thao, sinh hoạt tập thể, hoạt động trị xã hội, quan hệ giao tiếp…diễn nhà trường xã hội Giáo viên chủ nhiệm cần tư vấn quan hệ ứng xử xã hội, gia đình, cộng đồng tình bạn, tình yêu, định hướng nghề nghiệp, việc làm học sinh, đặc biệt lớp cuối cấp - Giáo viên chủ nhiệm phối hợp lực lượng xã hội nhằm thực mục tiêu giáo dục lớp chủ nhiệm - Hiệu tổ chức giáo dục học sinh lớp chủ nhiệm phụ thuộc không nhỏ vào khả liên kết lực lượng xã hội, phát huy tiềm xã hội mọi mặt công tác giáo dục - Căn vào đặc điểm, điều kiện lớp, nhà trường, cộng đồng, gia đình học sinh… giáo viên chủ nhiệm tổ chức phối hợp với lực lượng xã hội nhằm tạo thống nhất, có tác dụng đặc biệt quan trọng - Liên kết lực lượng xã hội giáo dục hệ trẻ nguyên tắc nhằm nâng cao hiệu giáo dục, để thực tốt chức phối hợp lực lượng xã hội không thực giáo viên chủ nhiệm Phối hợp lực lượng xã hội không dừng nhận thức, mà quan trọng xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động nhằm thống nhất, khép kín q trình hoạt động, khơng gian, thời gian tác động đến học sinh lớp chủ nhiệm 2.1.2 Những phẩm chất kỹ cần thiết người giáo viên chủ nhiệm TRẦN THỊ THU THÙY – TRƯỜNG THCS TÔ HIỆU XÂY DỰNG QUẢN LÝ LỚP HỌC BẰNG CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỶ LUẬT TÍCH CỰC Để giáo dục học sinh chưa ngoan nhà trường nay, giáo viên cần phải kết hợp nhiều biện pháp nhằm giúp em có hướng chuyển biến tốt mặt học tập thái độ, hành vi Một biện pháp phản giáo dục học sinh chưa ngoan nhà trường phổ thơng mà số giáo viên dùng hình phạt đánh, mắng, sỉ nhục học sinh, mặc dù biết việc đánh phạt sai với qu y chế ngành vi phạm đạo đức nghề nghiệp người thầy Nhưng lúc nóng giận khơng kiềm chế nên giáo viên trút lên học sinh lời lẽ hành vi thơ bạo Lúc đó, em sợ hãi hứa không tái phạm thực biện pháp khơng có tác dụng lâu dài, đơi lại phản tác dụng hậu nhiều giáo viên phải trả giá cho hành động nóng vội Ngày nay, cơng nghệ thơng tin làm sống kết nối thông tin gần hơn, nhiều học sinh bị thầy giáo mắng sai phạm lớp lên mạng xã hội Facebook để chửi giáo viên, học sinh cá biệt khác vào bình luận (đa số bình luận xấu giáo viên), chí em có thể lên kế hoạch trả thù giáo viên cố tình gây với giáo viên lớp để giáo viên nóng giận có hành động khơng kìm chế, em dùng điện thoại ghi hình lại tung nên mạng … Bản thân trường, chưa có nhiều kinh nghiệm có lần mắc sai lầm Đó năm thứ hai sau trường nhà trường giao nhiệm vụ làm chủ nhiệm lớp kiêm tổng phụ trách đội (thay cho thầy tổng phụ trách học năm) Trong lần trực trường sớm, bắt gặp hai học sinh lớp đánh lớp Tôi bắt gặp nên mời hai em vào phòng đội hỏi lý em bảo vệ tơi nóng giận nên đánh em roi Ngày hơm đó, hai em phản ánh với phụ huynh Sáng hôm sau, tơi đến trường trực sớm thường lệ phụ huynh em học sinh đưa học vào gặp tơi, có lời lẽ thiếu tơn trọng tơi Nhưng xét có lỗi nên tơi xin lỗi phụ huynh thừa nhận hành động sai nóng giận Qua việc đó, tơi bị nhắc nhở rút kinh nghiệm để lại cho học thực tế sâu sắc: Trong hai em học sinh đánh có em có lỗi phạt hai em nên học sinh phản ứng điều tất yếu Từ tự răn TRẦN THỊ THU THÙY – TRƯỜNG THCS TÔ HIỆU 10 XÂY DỰNG QUẢN LÝ LỚP HỌC BẰNG CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỶ LUẬT TÍCH CỰC tắc tốt em ý thức giáo viên thực tin tưởng vào khả em quy tắc đề phù hợp với lòng tin Để thay đổi cách cư xử lớp học thực theo yêu cầu hoạt động sau: Xây dựng nội quy lớp học rõ ràng quán qua hoạt động phần xây dựng tập thể lớp học biện pháp giáo dục kỷ luật tích cực Khuyến khích động viên tích cực học sinh em có hành động đúng, tích cực Thống hình thức xử phạt phù hợp quán Giáo viên làm gương cách cư xử Hoạt động 1: Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác Để thay biện pháp trừng phạt thân thể học sinh, ta phải có chế, biện pháp giải tỏa xung đột trước đạt tới mức phải sử dụng bạo lực để giải Giáo viên tìm cách làm cho học sinh nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc cạnh có khả đàm phán, thương thuyết Để làm điều này, giáo viên cần hướng cho học sinh suy nghĩ định khó khăn mà lớp học hay nhà trường phải đối mặt Hoạt động giúp học sinh hiểu tham gia vào trình định Các bước thực hiện: Bước 1: Tơi đưa vấn đề, ví dụ: Nhà trường quy định học sinh không lại chơi sau học tài sản nhà trường bị phá hoại Bước 2: Yêu cầu học sinh tiến hành công việc sau: - Học sinh diễn tả tình ngôn ngữ em, không bày tỏ quan điểm ủng hộ bên - Liệt kê nhóm đối tượng liên quan đến vấn đề - Đề nghị học sinh đặt vào vị trí người liệt kê có liên quan tình Khi đặt vào vị trí người đó, học sinh suy nghĩ liệt kê quan điểm, suy nghĩ người Họ nghĩ vấn đề này? Họ quan tâm điều gì? Đừng lo lắng người có quan điểm khác thực tế TRẦN THỊ THU THÙY – TRƯỜNG THCS TÔ HIỆU 37 XÂY DỰNG QUẢN LÝ LỚP HỌC BẰNG CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỶ LUẬT TÍCH CỰC - Cuối cùng, yêu cầu học sinh đề xuất vài cách giải Liệt kê cách giải thảo luận trước lớp Bước 3: Tôi tổng kết lại giải pháp mà em đưa Hoạt động 2: Suy nghĩ trách nhiệm của bản thân chúng ta Hoạt động giúp học sinh xác định việc cần làm để góp phần xây dựng tập thể lớp học Tạo lớp học yên bình trách nhiệm giáo viên tất học sinh Hoạt động có thể lồng ghép hoặc thực tương tự hoạt động: Hình ảnh một lớp học lý tưởng, một lớp học tốt Bước 1: Từng học sinh nhìn vào bảng danh mục đặc điểm lớp học lý tưởng suy nghĩ có thể làm để đạt điều u cầu học sinh viết việc định làm để tạo môi trường lớp học lý tưởng, tự suy nghĩ lập danh mục theo ý kiến cá nhân (GV lập danh mục riêng mình) Bước 2: Khi tất hoàn thành việc lên danh sách điều cần làm, em đưa lời hứa trước lớp Ví dụ: Nếu việc em có thể làm khơng chế nhạo bạn bạn trả lời sai, lời hứa “Em hứa không cười nhạo bạn trả lời sai giúp bạn học tốt hơn” Bước 3: Yêu cầu thành viên lớp đọc lời hứa mình, lập bảng danh sách gồm đặc điểm lớp học tốt, lý tưởng treo cuối lớp học Hàng tuần hoặc nửa tháng xem xét việc thực lời hứa Tơi cố gắng tìm mặt tích cực, tiến dù nhỏ học sinh để động viên, khen ngợi Bước 4: Tôi yêu cầu học sinh suy nghĩ làm lời em hứa Thảo luận việc giữ lời hứa dễ hay khó? Điều khiến khó thay đổi? Hoạt động 3: Tạo không gian an toàn để giải quyết vấn đề Trong trình thay đổi cách ứng xử, từ tiêu cực sang tích cực, cần suy ngẫm cách xử tìm giải pháp thay mang tính tích cực Kịch hình thức hữu ích để tìm ý tưởng thực hành biện pháp thay nhằm ứng phó với tình căng thẳng tâm lý hay xúc động mạnh TRẦN THỊ THU THÙY – TRƯỜNG THCS TÔ HIỆU 38 XÂY DỰNG QUẢN LÝ LỚP HỌC BẰNG CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỶ LUẬT TÍCH CỰC Hoạt động đóng kịch học sinh vẫn thực hoạt động lên lớp Mục đích hoạt động giúp học sinh cảm thấy an tồn bàn bạc tìm cách giải xung đột, vấn đề nảy sinh lớp học Hoạt động sôi phát huy óc sáng tạo học sinh Theo giáo viên chủ nhiệm, quan sát lớp học tìm hiểu xem căng thẳng xuất phát từ đâu Tại học sinh hay trêu chọc nhau? Vấn đề gây xung đột lớp học gì? Chọn vấn đề để tìm cách giải (ví dụ: Học sinh nói xấu nhau, kết bè phái …) Cho học sinh đóng kịch để minh họa vấn đề, sau cho học sinh thảo luận để tìm cách giải cho tình Hoạt động 4: Tìm hiểu nhu cầu và mong muốn bản của học sinh Hoạt động tạo điều kiện cho học sinh hội bày tỏ mức độ nhu cầu em đáp ứng giúp tơi hiểu học sinh Vào tiết sinh hoạt đầu tuần hoặc cuối tuần dành phút để học sinh điền vào bảng hỏi (theo mẫu đây) Thường Thỉnh Hãn Không xuyên thoảng hữu Nhu cầu vật chất Em có ăn uống no đủ khơng? Em có nhìn rõ bảng từ chỗ ngồi khơng? Em có nghe rõ lời giáo viên nói? Em có hiểu lời giáo viên nói? Em có đủ thời gian để làm tập nhà? Tốc độ dạy giáo viên mức độ vừa phải để em tiếp thu? Ở nhà em có chỗ yên tĩnh để học bài? TRẦN THỊ THU THÙY – TRƯỜNG THCS TÔ HIỆU 39 XÂY DỰNG QUẢN LÝ LỚP HỌC BẰNG CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỶ LUẬT TÍCH CỰC Thường Thỉnh Hãn xuyên thoảng hữu Không Sự an toàn Giáo viên chấm điểm cho em cách cơng bằng? Hằng ngày lớp học có tổ chức tốt? Em thực tốt quy định lớp? Kỷ luật áp dụng công lớp? Em có thể nói trước lớp điều mong muốn? Em cảm thấy thồi mái, tự tin đặt câu hỏi cho giáo viên? Em tin giáo viên mình? Em giúp đỡ em cần? Sự thân thiện – thoải mái Em thấy vui vẻ thoải mái lớp? Em bạn lớp quý mến? Giáo viên thân thiện tươi cười với em? Giáo viên ý lắng nghe em có vấn đề muốn trình bày? Giáo viên khen ngợi em em làm việc tốt? Thái độ giáo viên có thiện cảm với em? Lòng tự tơn Em cảm thấy quan tâm, gắn bó với lớp học? Em tham gia buổi thảo luận lớp? Em học tốt môn học nhất? Mơn học em cảm thấy cần cố gằng nhiều hơn? Sau dành thời gian tìm hiểu nhu cầu em, tra đổi với phụ huynh học sinh thông báo, công nhận đặc điểm tính cách tốt em Qua động viên khuyến khích em trao đổi, mong muốn cha mẹ em tơn trọng sở thích, khiếu em 2.3 Biện pháp GVCN tập thể lớp TRẦN THỊ THU THÙY – TRƯỜNG THCS TÔ HIỆU 40 XÂY DỰNG QUẢN LÝ LỚP HỌC BẰNG CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỶ LUẬT TÍCH CỰC Để lớp vào nề nếp, chăm học tập, tham gia hoạt động tốt bám sát kế hoạch giảng dạy học kì, kế hoạch Đội để đề kế hoạch hoạt động cho lớp chủ nhiệm Lớp tiến hành hoạt động theo quản lí theo dõi Ban Cán lớp có kiểm tra đôn đốc GVCN Ở tuần, tháng có lời khen lúc kịp thời uốn nắn hành vi sai trái Việc làm tơi thực thường xun liên tục, kiên trì khơng bỏ qua dù lí Tơi ln ln giữ uy tín học sinh, nói làm đôi với nhau, việc làm phải tới nơi tới chốn Là giáo viên chủ nhiệm giáo viên dạy mơn Tốn lớp, tơi ứng dụng phương pháp Sử dụng thường xuyên đồ dùng dạy học trực quan, đầu tư giáo án điện tử để thu hút học sinh, tạo hứng thú học tập cho em Bởi giáo viên khơng có trình độ cao kiến thức rộng khó mà thành cơng cơng tác giáo dục Ngồi ra, tơi xếp thời gian để đọc nhiều tài liệu, thường xuyên theo dõi thời sự, tin tức,… nhằm làm phong phú kiến thức cho thân từ giúp cho việc giáo dục học sinh đạt hiệu cao Giáo viên chủ nhiệm phải người khéo léo, ứng xử giao tiếp tốt Nghĩa giáo viên phải có nghiệp vụ sư phạm, kĩ thuật sư phạm mọi tình huống, phải nhẹ nhàng, tế nhị, phải tôn trọng danh dự học sinh Đến lớp giáo viên ln tạo vui vẻ lạc quan nhiệt tình không nên chán nản, buồn rầu chuyện buồn cá nhân (riêng theo thân tôi, có tơi khơng giấu kín mà sẵn sàng tâm tình với em em lớn, có thể hiểu được, chia sẻ được, em chia sẻ tơi nhanh chóng định hướng lại tư tưởng theo hướng lạc quan, tích cực không làm ảnh hưởng đến tinh thần chung lớp) Khi vào lớp phải ăn mặc chỉnh tề, gọn gàng, lịch nhằm tạo ấn tượng tốt đẹp cho học sinh phụ huynh học sinh muốn người khác tơn trọng ta trước hết ta phải tơn trọng người, đặc biệt phải tơn trọng Tóm lại giáo viên chủ nhiệm đại diện cho quyền lợi đáng cho học sinh, bảo vệ cho học sinh mọi mặt cách hợp lí Giáo viên chủ nhiệm cầu nối để phản ánh tâm tư tình cảm nguyện vọng học sinh đến với Ban Giám Hiệu nhà trường, giáo viên mơn, gia đình đồn thể xã hội TRẦN THỊ THU THÙY – TRƯỜNG THCS TÔ HIỆU 41 XÂY DỰNG QUẢN LÝ LỚP HỌC BẰNG CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỶ LUẬT TÍCH CỰC khác Để đạt hiệu công tác chủ nhiệm trường Trung học sở cần có phối hợp tốt lực lượng giáo dục nhà trường cộng với ý thức trách nhiệm khéo léo tinh tế giáo viên chủ nhiệm 2.4 Hoạt động kết hợp giữa giáo viên chủ nhiệm với lực lượng giáo dục khác a Phối hợp với gia đình học sinh Thơng thường, học sinh bị điểm xấu hoặc vi phạm nội qui trường lớp thường nhà sợ bị la rầy, chí bị đánh đập nên em thường “ém nhẹm”, giấu cha giấu mẹ Vì tơi có kế hoạch thơng báo cho gia đình học sinh biết kết học tập, rèn luyện đạo đức, lao động,… sau tháng đầu học kì, cuối HKI cuối HKII Và nhận kết từ giáo viên chủ nhiệm gia đình kịp thời nắm bắt tinh thần học tập, hành vi em Từ có biện pháp giáo dục kịp thời Khơng liên hệ qua thư mời, điện thoại mà tơi đến thăm trao đổi với gia đình học sinh gia đình em học sinh cá biệt Theo tơi hình thức giáo dục có hiệu giáo dục cao lẽ qua việc đến thăm gia đình học sinh tạo đồng cảm, thiện cảm phụ huynh giáo viên chủ nhiệm Chính mối thiện cảm giúp học sinh phải tự ý thức để xứng đáng với quan tâm dạy dỗ thầy Bên cạnh tơi đề xuất với nhà trường buổi lễ sơ kết hoặc tổng kết năm học mời phụ huynh có em học giỏi khen thưởng đến dự lễ để họ tự hào hãnh diện ngược lại học sinh thấy cần phải cố gắng để đem lại niềm vui cho cha mẹ Khi phối hợp với gia đình tơi thiết nghĩ giáo viên chủ nhiệm cần linh hoạt sử dụng biện pháp hình thức “Mười ngón tay có ngón ngắn ngón dài” hồn cảnh gia đình khơng giống Có gia đình có điều kiện kinh tế, có thời gian ln quan tâm theo dõi sâu sát chuyện học tập em chí ln đưa rước học, theo dõi tập em hàng ngày Nhưng có gia đình cha mẹ phải đầu tắt mặt tối sớm khuya, họ khơng có thời gian để quan tâm cái, mặc dù muốn học giỏi, ngoan ngoãn Vậy làm để phụ huynh nắm bắt kịp thời kết học tập em TRẦN THỊ THU THÙY – TRƯỜNG THCS TÔ HIỆU 42 XÂY DỰNG QUẢN LÝ LỚP HỌC BẰNG CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỶ ḶT TÍCH CỰC mình? Đó điều tơi trăn trở, suy nghĩ Từ tơi đến định: Mình phải thường xun liên hệ phối hợp với gia đình học sinh Ví dụ: Em Trần Quang Tùng học sinh hay trốn học, thường xuyên chơi game trước đến lớp dẫn đến học trễ, lớp hay đùa giỡn, gây trật tự, vi phạm nội quy trường lớp nhuộm tóc,… Những vi phạm em làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến điểm thi đua lớp Tôi tìm hiểu hồn cảnh gia đình biết gia đình em bố mắc tệ nạn xã hội, mẹ làm ăn xa, em với ông bà Em lợi dụng buổi học thêm để chơi điện tử Biết liền kết hợp với phụ huynh cách lớp thường xuyên điểm danh em, gia đình nắm thời khóa biểu giấc để kiểm tra Gia đình giáo viên chủ nhiệm thường xuyên gặp gỡ, trao đổi thông báo cho tình hình học tập lớp nhà để có biện pháp khắc phục kịp thời Cụ thể đầu học kì I, em trốn tiết mơn Tốn, tơi gọi điện thoại mời bà em đến trường Khi nghe tơi phân tích ngun nhân vi phạm mà em Tùng mắc phải gia đình em nhận rõ khuyết điểm gửi lời cảm ơn thầy cô Đến lớp gặp riêng em khun bảo, tơi phân tích sai em để cho em hiểu Em hứa từ bỏ trò chơi game vơ bổ Thêm vào đó, lớp tơi ln có lời khen em dù việc tốt nhỏ để em cảm thấy không bị bỏ rơi, thầy cô bạn bè quan tâm tôn trọng Qua thời gian uốn nắn hỗ trợ nhiệt tình gia đình tơi thấy em có tiến rõ rệt từ học sinh lười biếng ham chơi mà học dặn có định hướng học tập đắn Giả sử khơng có phối hợp nhịp nhàng gia đình với GVCN em Tùng có tiến này? Vì vậy, tơi xem “trái ngọt” niềm vui, động lực để phấn đấu nhiều nghiệp trồng người mà dồn hết nghị lực bao năm qua Qua ví dụ tơi thấy GVCN phải huy động tiềm trí tuệ khả bậc phụ huynh vào việc giáo dục toàn diện học sinh đặc biệt vấn đề tư tưởng đạo đức, ý thức học tập việc phòng chống tệ nạn xã hội Muốn có phối hợp cần nhận thức cách đầy đủ trách nhiệm thân phụ huynh học sinh nhiệt tình, yêu nghề mến trẻ GVCN TRẦN THỊ THU THÙY – TRƯỜNG THCS TÔ HIỆU 43 XÂY DỰNG QUẢN LÝ LỚP HỌC BẰNG CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỶ LUẬT TÍCH CỰC b Phối hợp với Ban Giám Hiệu nhà trường Mỗi tháng BGH tổ chức họp HĐSP lần đề kế hoạch chủ nhiệm cho GVCN trường khối lớp Kế hoạch BGH “Kim nam” cho giáo viên chủ nhiệm Đồng thời lần họp định kỳ, BGH nghe phản ảnh từ GVCN thuận lợi, khó khăn q trình thực hoặc có ý kiến đề xuất trực tiếp gặp BGH để BGH kịp thời điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp Những khó khăn thắc mắc tơi xin ý kiến đạo hoặc nhận giúp đỡ từ phía BGH Để làm tốt việc giáo dục học sinh chưa ngoan, theo tơi cần phải có hợp tác chặt chẽ nhà trường gia đình Về phía nhà trường, cần phải thống biện pháp, liên hệ chặt chẽ giáo viên chủ nhiệm, tổng phụ trách đội, giáo viên môn việc giáo dục học sinh chưa ngoan Nên tránh trường hợp giáo viên thi mời phụ huynh đến trường học sinh không thuộc bài, không làm môn Giáo viên mơn nên nhờ GVCN thay mặt để gặp phụ huynh trao đổi để tìm biện pháp giáo dục, nhắc nhở c Phối hợp với Giáo viên bộ môn Khác với cấp tiểu học, bậc THCS em học nhiều môn, mà môn học giáo viên phụ trách Do kết học tập hành vi cử thái độ em, GVCN mà tự nắm bắt, cần phối hợp, hỗ trợ với giáo viên môn Đây hoạt động liên tục, thường xuyên gắn bó thống dạy học giáo dục Bản thân người giáo viên giảng dạy lớp người giáo dục tốt Để phối hợp nhịp nhàng đồng làm công việc sau: - Thường xuyên thông báo trao đổi với giáo viên môn tình hình học tập lớp, học sinh, để giáo viên nắm bắt khả trình độ em mà có phương pháp giảng dạy thích hợp Tơi đề nghị giáo viên mơn có kế hoạch phụ đạo thêm em yếu kém giúp em lấy lại Tôi xin phép GVBM dự thăm lớp để biết thực lực môn em nào, từ đề biện pháp giúp đỡ phù hợp Còn với tiết học khóa GV môn cần thường xuyên kiểm tra vở, gọi em phát biểu ý kiến Những câu trả lời GVBM tuyên dương hoặc TRẦN THỊ THU THÙY – TRƯỜNG THCS TÔ HIỆU 44 XÂY DỰNG QUẢN LÝ LỚP HỌC BẰNG CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỶ LUẬT TÍCH CỰC cộng điểm để em có hứng thú học tập khơng phải sợ bị gọi đến tên Ví dụ: Tôi xin dự tiết Ngoại ngữ giáo Vương Thị Hạnh, để tìm hiểu số em hay nói chuyện riêng, khơng ý giờ, hay bị ghi vào sổ đầu Qua đó, tơi có thể góp ý với giáo dậy mơn nhắc nhở góp ý với học sinh không ý Hoặc hỏi thăm thầy Vương Thanh Long dạy môn Thể dục để biết ý thức rèn luyện thể dục thể thao em, Tôi trao đổi với cô Nguyễn Thị Tuyết - dạy môn Ngữ văn, để nắm bắt kịp thời lực học có kế hoạch giúp đỡ em - Đối với lớp đề nghị em mạnh dạn đóng góp ý kiến, nêu trở ngại em môn em gặp phải, em nên trực tiếp trao đổi, xin ý kiến với giáo viên mơn Các em khơng nên tự ti giấu dốt, có vấn đề chưa rõ nhờ giáo viên môn giúp đỡ Tôi tạo mối quan hệ gần gũi học sinh với giáo viên mơn cách: Khun em phải biết kính trọng, quan tâm đến hồn cảnh thầy - Tôi thường xuyên kiểm tra sổ đầu lớp trao đổi giáo viên môn nhận xét tiết học Tôi đề nghị giáo viên môn ghi thật cụ thể người tội để tránh tình trạng chung chung khơng biết xử lí em - Nhằm nắm bắt kịp thời tình hình học em thường xuyên xem theo dõi sổ điểm GVBM để xem qua điểm số kiểm tra 15 phút 45 phút Với cách làm nắm bắt kết học tập em thông báo gia đình để gia đình nhà trường có biện pháp giáo dục tích cực Theo tơi nghĩ khơng nên để em mà phải điều chỉnh kịp thời lúc thông thường mơn em chán học mơn chí khơng có cảm tình với giáo viên phụ trách mơn Ví dụ: Em Trần Trọng Toàn học sinh giỏi lớp em trọng học mơn như: Tốn, Lí, Anh Còn mơn học ngữ văn, lịch sử, địa lí em lười Biết điều tơi hay xem sổ điểm thầy cô để xem qua điểm số em Mới có tháng học mà em có điểm yếu kém mơn ngữ văn, Lịch sử, Nhờ có trao đổi phối hợp với thầy cô mơn gia đình mà tơi ngăn chặn tư tưởng tiêu cực học lệch TRẦN THỊ THU THÙY – TRƯỜNG THCS TÔ HIỆU 45 XÂY DỰNG QUẢN LÝ LỚP HỌC BẰNG CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỶ LUẬT TÍCH CỰC em em khác mà ngun nhân làm ảnh hưởng lớn đến kết học tập em sau d Phối hợp với Đội TNTP HCM Ngồi việc em học tập kiến thức văn hóa việc em tham gia hoạt động Đội điều tất nhiên Thông qua hoạt động Đội, em rèn luyện thêm nhiều phẩm chất người học sinh cần có là: tình đồn kết, lòng nhân ái, tinh thần cầu tiến,… phối hợp với Đội thiếu niên tiền phong giáo viên chủ nhiệm, hiểu biết hoạt động Đội em, động viên nhắc nhở uốn nắn em hoạt động Đội Ví dụ: Em Lương Trung Nghĩa học sinh lớp, cán Đội tích cực xuất sắc Em tham gia hầu hết hoạt động, phong trào nhà trường: Sao đỏ, thể thao, văn nghệ, Nhưng ham hoạt động nên sức học em giảm rõ rệt Qua tìm hiểu tơi biết em nhiều thời gian vào buổi tập Tôi trao đổi với thầy cô phụ trách, yêu cầu thời gian tập rõ ràng, khoa học Bên cạnh tơi động viên em cố gắng hồn thành tốt phong trào song phải dành thời gian công sức thích hợp cho việc học văn hóa Tơi nhắc nhở em “nhiệm vụ người học sinh học” Khơng thế, Đội có biểu điểm thi đua hàng tuần lớp Tôi nắm biểu điểm để làm sở đưa biểu điểm thi đua cho phù hợp với trách nhiệm Trong biểu điểm thi đua có mức độ khen thưởng kỉ luật Để làm tốt điều cần có kết hợp theo dõi tổ trưởng, lớp trưởng, lớp phó, vào sổ đầu Mỗi tuần tổng kết lần, tuần đạt điểm cao đứng vị thứ nhất, nhì, ba thi đua nhà trường tặng cờ luân lưu 10 phiếu thưởng, xếp cuối phải nộp phạt phiếu Số phiếu thưởng, phạt quy vật (như đổi phiếu = quyển có hình ảnh trường) phần thưởng nhỏ khích lệ tinh thần em lớn Đồng thời, dành lời khen tặng học sinh tốt, phê bình học sinh vi phạm tùy theo mức độ nặng nhẹ từ khiển trách trước lớp đến làm kiểm điểm, cảnh cáo cờ Tất việc làm kết hợp với Đội sinh hoạt cờ hàng tuần nhằm tạo thống đồng tránh rắc rối khơng đáng có TRẦN THỊ THU THÙY – TRƯỜNG THCS TÔ HIỆU 46 XÂY DỰNG QUẢN LÝ LỚP HỌC BẰNG CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỶ LUẬT TÍCH CỰC III HIỆU QUẢ DO SÁNG KIẾN ĐEM LẠI Bằng tất nỗ lực thân với quan tâm BGH, hội đồng Đội tất thầy cô nhà trường cộng tác nhịp nhàng ăn ý PHHS Tôi đạt kết khả quan công tác chủ nhiệm, kết mang lại giá trị kinh tế đáng kể, xong tơi chưa tính giá trị kinh tế cụ thể sản phẩm trình phẩm chất, lực người không vật chất cụ thể Giá trị làm lợi cho môi trường: Bằng hoạt động giáo dục khơi gợi cho em ý thức bảo vệ môi trường sống quanh em Cụ thể, em biết sử dụng hiệu quả, tiết kiệm giấy, không xé giấy, vứt rác bừa bãi lớp, sân trường Các em có ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp, bảo vệ chăm sóc xanh ngồi nhà trường, tham gia giữ gìn vệ sinh khu dân phố Sau số hình ảnh chăm sóc xanh sân trường THCS Tơ Hiệu TRẦN THỊ THU THÙY – TRƯỜNG THCS TÔ HIỆU 47 XÂY DỰNG QUẢN LÝ LỚP HỌC BẰNG CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỶ LUẬT TÍCH CỰC Giá trị làm lợi cho an toàn trường học: Học sinh biết lời yêu quý thầy cô giáo, biết xác định động học tập đắn, tập thể học sinh biết thương yêu đoàn kết giúp đỡ lẫn tiến Trong năm học vừa qua, học sinh lớp 7A1 khơng có tượng gây gổ, đánh TRẦN THỊ THU THÙY – TRƯỜNG THCS TÔ HIỆU 48 XÂY DỰNG QUẢN LÝ LỚP HỌC BẰNG CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỶ LUẬT TÍCH CỰC nhà trường, khơng có tượng mâu th̃n nhóm học sinh với cá nhân học sinh hay học sinh với Đó điều tốt đẹp mà em hướng tới làm Giá trị làm lợi khác: Qua hoạt động xây dựng tập thể lớp tốt, phát triển cho học sinh số phẩm chất lực chương trình giáo dục trung học sở hướng tới: - Về phẩm chất: Yêu gia đình, quê hương, đất nước; Nhân ái, khoan dung; Trung thực, tự trọng, chí công vô tư; Tự lập, tự tin, tự chủ có tinh thần vượt khó; Có trách nhiệm với thân, cộng đồng, đất nước, nhân loại môi trường tự nhiên; Thực nghĩa vụ đạo đức tôn trọng, chấp hành kỷ luật, pháp luật - Về lực: Bước đầu em hình thành lực xã hội, lực cá thể Cụ thể, em hình thành nhóm lực như: Năng lực sáng tạo, lực sử dụng ngôn ngữ, lực hợp tác nhóm, lực giao tiếp, lực tự quản lý, lực giải vấn đề Đặc biệt sau năm học lớp 7A1 tin tưởng thương yêu tất thầy cô, hào hứng bước vào lớp giảng dạy Riêng thân phụ huynh tín nhiệm, đồng nghiệp tin yêu Kết rèn luyện hạnh kiểm học lực cuối năm học 2014 – 2015 lớp 7A1 đạt sau: Hạnh kiểm Tốt Khá Trung bình 94,7% 5,3% Các phong trào khác: Giỏi 21,1% Học lực: Khá Trung bình 47,3% 31,6%  Đạt lớp tiên tiến  Lớp khối phong trào kế hoạch nhỏ, áo ấm tặng bạn đoàn phường TTX phát động  Đạt giải II văn nghệ chào mừng ngày 20-11 Tham dự thi nét đẹp đội viên em Dương Thị Thùy Linh đạt giải ba, em Bùi Thị Nguyệt đạt giải khuyến khích TRẦN THỊ THU THÙY – TRƯỜNG THCS TÔ HIỆU 49 XÂY DỰNG QUẢN LÝ LỚP HỌC BẰNG CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỶ LUẬT TÍCH CỰC Ảnh: Em Dương Thị Thùy Linh lớp 7A1 đạt giải ba hội thi nét đẹp đội viên (với khiếu vẽ) Tiết mục múa lớp 7A1 hội thi nét đẹp đội viên TRẦN THỊ THU THÙY – TRƯỜNG THCS TÔ HIỆU 50 XÂY DỰNG QUẢN LÝ LỚP HỌC BẰNG CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỶ LUẬT TÍCH CỰC  Ủng hộ quỹ chất độc da cam, quỹ biển đảo thân yêu, ủng hộ người khuyết tật Đối với cá nhân tơi: Qua q trình viết sáng kiến kinh nghiệm này, tơi tìm đọc tham khảo thêm số tài liệu tham khảo đóng góp ý kiến số đồng nghiệp nhận thấy: Để làm tốt cơng tác chủ nhiệm, đòi hỏi người giáo viên chủ nhiệm giáo viên dạy tốt mơn học văn hố, phải quan tâm đến chất lượng hai mặt giáo dục học lực hạnh kiểm học sinh (là vấn đề trọng tâm) mà phải quan tâm đến phát triển học sinh giá trị đạo đức, thẩm mỹ, thể chất,…Do theo tôi, hai yếu tố cốt lõi không thể thiếu người giáo viên chủ nhiệm lớp “cái tài” nhà tâm lí “cái tâm” nhà giáo dục Khi kết hợp nhuần nhũn, hồ quyện hai yếu tố người giáo viên nói chung, người giáo viên chủ nhiệm lớp nói riêng có thể làm tốt trách nhiệm thời đại ngày làm thăng hoa nhân cách lòng bao hệ đồng nghiệp học trò yêu dấu IV CAM KẾT KHƠNG SAO CHÉP HOẶC VI PHẠM BẢN QÙN Tơi cam kết sáng kiến “Một số kinh nghiệm xây dựng quản lý lớp học bằng các biện pháp giáo dục kỷ luật tích cực công tác chủ nhiệm lớp” viết, không chép, vi phạm quyền TÁC GIẢ SÁNG KIẾN (Ký tên) CƠ QUAN ĐƠN VỊ ÁP DỤNG SÁNG KIẾN (xác nhận) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… TRẦN THỊ THU THÙY – TRƯỜNG THCS TÔ HIỆU 51
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN MỘT SỐ KINH NGHIỆM XÂY DỰNG QUẢN LÝ LỚP HỌC BẰNG CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỶ LUẬT TÍCH CỰC, SKKN MỘT SỐ KINH NGHIỆM XÂY DỰNG QUẢN LÝ LỚP HỌC BẰNG CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỶ LUẬT TÍCH CỰC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn