Xây dựng và sử dụng bài giảng e learning trong dạy học địa lí địa phương thành phố đà nẵng

75 91 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2019, 23:42

... E- Learning dạy học Địa lí địa phương trường THPT địa bàn TP Đà Nẵng - Xác định quy trình xây dựng sử dụng giảng E- Learning dạy học Địa lí địa phương TP Đà Nẵng - Xây dựng số giảng E- Learning dạy học Địa. .. giảng E- Learning dạy học Địa lí địa phương thành phố Đà Nẵng 28 2.1.1 Yêu cầu xây dựng giảng E- Learning dạy học Địa lí địa phương thành phố Đà Nẵng 28 2.1.2 Nguyên tắc xây dựng giảng. .. lí địa phương thành phố Đà Nẵng 25 Chương XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BÀI GIẢNG E- LEARNING TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 28 2.1 Yêu cầu, nguyên tắc xây dựng sử dụng giảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng và sử dụng bài giảng e learning trong dạy học địa lí địa phương thành phố đà nẵng, Xây dựng và sử dụng bài giảng e learning trong dạy học địa lí địa phương thành phố đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn