Sử dụng phương pháp dạy học theo góc nhằm nâng cao chất lượng dạy học địa lí 11 trung học phổ thông

68 45 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2019, 23:41

... VÀ TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO GĨC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 2.1 Khả sử dụng phƣơng pháp dạy học theo góc chƣơng trình Sách Giáo Khoa Địa lí 11 Chƣơng trình SGK Địa lí 11 cung cấp... TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG =====o0o===== NGUYỄN VĂN THÁI SỬ DỤNG PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO GÓC NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG DẠY HỌC ĐỊA LÍ LỚP 11 TRUNG HỌC PHỔ THƠNG Chun ngành: Phƣơng pháp dạy học địa lý... HỌC ĐỊA LÍ 11 TRUNG HỌC PHỔ THƠNG 27 2.1 Khả sử dụng phƣơng pháp dạy học theo góc chƣơng trình Sách Giáo Khoa Địa lí 11 .27 2.2 Thiết kế dạy học theo góc mơn Địa lí 11 THPT
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng phương pháp dạy học theo góc nhằm nâng cao chất lượng dạy học địa lí 11 trung học phổ thông, Sử dụng phương pháp dạy học theo góc nhằm nâng cao chất lượng dạy học địa lí 11 trung học phổ thông

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn