Sử dụng phối hợp các phương tiện trong dạy học địa lí lớp 11 trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực

68 36 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2019, 23:41

... bày theo chương: Chương 1: Cơ sở lí luận thực tiễn sử dụng phối hợp phương tiện dạy học Địa lí 11 THPT theo định hướng phát triển lực Chương 2: Sử dụng phối hợp phương tiện dạy học Địa lí 11 thpt... học Địa lí lớp 11 trung học phổ thông theo định hướng phát triển lực Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu PP sử dụng phối hợp PT dạy học Địa lí 11 theo định hướng phát triển lực HS Qua góp phần thực... thpt theo định hướng phát triển lực Chương 3: Thực nghiệm sư phạm CHƢƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ SỬ DỤNG PHỐI HỢP CÁC PHƢƠNG TIỆN TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 TRUNG HỌC PHỔ THƠNG THEO ĐỊNH HƢỚNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng phối hợp các phương tiện trong dạy học địa lí lớp 11 trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực, Sử dụng phối hợp các phương tiện trong dạy học địa lí lớp 11 trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn