Nghiên cứu xây dựng bài giảng e learning và sử dụng trong dạy học địa lí 11 trung học phổ thông

63 38 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2019, 23:41

... BÀI GIẢNG E- LEARNING VÀ SỬ DỤNG TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 TRUNG HỌC PHỔ THƠNG" làm hướng nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu cách thức xây dựng sử dụng giảng E- learning dạy học địa lí 11, ... vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở lý luận xây dựng sử dụng E- learning chương trình sách giáo khoa địa lí lớp 11 THPT - Nghiên cứu thực trạng sử dụng E- learning dạy học quốc gia khu vực dạy học địa. ..ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHOA ĐỊA LÝ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BÀI GIẢNG E- LEARNING VÀ SỬ DỤNG TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Người hướng dẫn: ThS
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu xây dựng bài giảng e learning và sử dụng trong dạy học địa lí 11 trung học phổ thông, Nghiên cứu xây dựng bài giảng e learning và sử dụng trong dạy học địa lí 11 trung học phổ thông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn