Thực trạng và giải pháp phát triển làng mộc kim bồng ở thành phố hội an, tỉnh quảng nam

52 41 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2019, 23:28

... VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LÀNG MỘC KIM BỒNG Ở THÀNH PHỐ HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM 35 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN LÀNG MỘC KIM BỒNG Ở THÀNH PHỐ HỘI AN 35 3.2 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LÀNG... giá thực trạng phát triển làng nghề mộc Kim Bồng thành phố Hội An, mặt mạnh điểm yếu trình phát triển - Đề xuất giải pháp để phát triển làng nghề mộc Kim Bồng thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. .. 1.2 THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ Ở TỈNH QUẢNG NAM 17 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN LÀNG MỘC KIM BỒNG Ở .19 THÀNH PHỐ HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM 19 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp phát triển làng mộc kim bồng ở thành phố hội an, tỉnh quảng nam, Thực trạng và giải pháp phát triển làng mộc kim bồng ở thành phố hội an, tỉnh quảng nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn