de thi thu dh lan 1 thpt ba dinh thuvienvatly com 7656f 43627

6 79 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2019, 22:10

... A, B khoảng d1 = 15 cm; d2 = 20cm π )cos (10 πt 12 π C u=4(cos )cos (10 πt 12 A u=4(cos 7π ) cm 12 11 π ) cm 12 π )cos (10 πt 12 5π D u=2(cos )cos (10 πt 12 B u=2(cos 35π ) cm 12 7π ) cm 12 Câu 32: Một... 2,35 D Câu 16 : Tính lượng dao động điều hồ lắc đơn có biên độ góc 0,1rad Biết nặng lắc đơn 10 0g, dây treo dài 1, 2m, nơi có g = 10 m/s2 A 6 .10 -3(J) B 60(mJ) C 3 .10 -4(J) D 3(mJ) Câu 17 : Khi có sóng...NHĨM: TƠI U VẬT LÝ -TYVL Câu 10 : Khi cường độ âm tăng lên 10 00 lần mức cường độ âm tăng thêm A 10 dB B 30dB C 10 10 dB D 10 0dB Câu 11 : Trên mặt chât lỏng có hai nguồn sóng kêt hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi thu dh lan 1 thpt ba dinh thuvienvatly com 7656f 43627 , de thi thu dh lan 1 thpt ba dinh thuvienvatly com 7656f 43627

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn