40 THPT phan bội châu gia lai năm 2015 mã đề 132

11 81 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2019, 22:10

... 22  50W Câu 40: D Ta có: I1  I  ZL1  ZC  ZL2  ZC2  ZL1  ZC1  ZC2  ZL2  ZL1  ZL2  ZC1  ZC2  40  250  290 (1)  40. 250 104     2   L2 L Mặt khác: ZL1  L.1  40 ZL2  L.2... s2 Vận tốc lớn mà vật đạt trình dao động A 23cm / s B 50cm/s C 40cm/s D 58cm / s Câu 20: (ID: 93377) Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng khơng khí, hai khe cách 3mm chiếu ánh sáng đơn... 100 cos 100t   50 cos  200t  V  Công suất tiêu thụ mạch điện A 200W B 50W C 100W D 40W Câu 40: (ID: 93397) Một đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cuộn dây cảm, điện áp hiệu dụng hai
- Xem thêm -

Xem thêm: 40 THPT phan bội châu gia lai năm 2015 mã đề 132 , 40 THPT phan bội châu gia lai năm 2015 mã đề 132

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn