39 sở GD và đt vĩnh phúc lần 2 năm 2015 mã đề 673

14 88 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2019, 22:10

... 3 C 3 = 2 - 2   =  2 - Y’ = (3) Thay (1) (2) vào (3) ta được: 2 hay 1 = - n3 n2 2n 12 2n1 n2 2n 12  n 22 n3 = = 120 vòng/s =>Đáp án B Câu 14: Đáp án C v Câu 15: Ta có:    2cm f Để AM... Khi n = n2 UC2 = IZC2 = 2C R  (Z L  Khi n = n3 I = k3 R  (Z L  Z C ) = ) 2C  UC2 = UC2mac ZL2 = ZC2 = k R  ( L  ) 3C = 1 - 22 = (2) LC 2C k Y >> Truy cập http://tuyensinh247.com/... n2 cường độ dòng điện hiệu dụng mạch có giá trị Khi tốc độ quay n0 cường độ hiệu dụng mạch đạt cực đại Mối liên hệ n1, n2 n0 là: A n 02  2n 12 n 22 n 12  n 22 B n 02  n1.n C n 02  n 12  n 22
- Xem thêm -

Xem thêm: 39 sở GD và đt vĩnh phúc lần 2 năm 2015 mã đề 673 , 39 sở GD và đt vĩnh phúc lần 2 năm 2015 mã đề 673

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn