36 chuyên vinh lần 1 năm 2015 mã đề 132

13 91 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2019, 22:10

... 4/5=0,8 =>Đáp án C Câu 44: (ID: 919 77) Cường độ âm điểm tăng gấp lần tăng thêm 2B : A .10 0 lần B .10 lần C.20 lần D.200 lần Trả lời: Ta có : => đáp án A Câu 45: (ID: 919 78) Mạch điện xoay chiều RLC... 332. 61 V Giữ nguyên ω= cho C thay đổi đến điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện lại đạt cực đại Giá trị cực đại xấp xỉ A 220, 21 V B.3 81, 05 V C 4 21, 27 V D 311 ,13 V Trả lời: Ta có : n= ( Khi ω= =1 với... A.8 B .10 C.9 D.7 Trả lời:Khoảng vân: Số vân sáng thỏa mãn: 2
- Xem thêm -

Xem thêm: 36 chuyên vinh lần 1 năm 2015 mã đề 132 , 36 chuyên vinh lần 1 năm 2015 mã đề 132

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn