Cẩm nang quản trị chiến lược

86 54 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2019, 22:07

... tiêu chiến lược - Nắm cách thức phân tích xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu - Lường trước rủi ro cách thức quản trị rủi ro hiệu Cuốn cẩm nang tham khảo trích dẫn từ chuyên đề Quản trị chiến lược. .. 2018 Cẩm nang Quản trị chiến lược MỤC LỤC Bµi TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 1.1 Kh¸i niệm, đặc trng vai trò chiến lợc kinh doanh 1.1.1 Ngn gèc chiÕn lưỵc kinh doanh khái niệm chiến. .. nghiệp Coi chiến lợc kinh doanh trình quản trị làm xuất quản trị chiến lợc: Chiến lợc hay cha đủ, mà phải tổ chức thực tốt đảm bảo cho chiến lợc có tính khả thi Thuật ngữ chiến lợc quản trị chiến
- Xem thêm -

Xem thêm: Cẩm nang quản trị chiến lược, Cẩm nang quản trị chiến lược

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn