Một số giải pháp góp phần tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại công ty TNHH SXTM long phú

84 39 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2019, 21:23

... hoạt động Công ty TNHH Sản xuất thương mại Long Phú 2.1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh  Chức - Công ty TNHH SXTM đại lý tôn, thép,…của công ty tôn Phương Nam, Công ty TNHH NS Bluescope... năm Công ty tnhh sxtm Long Phú tính tốn tác giả) Qua bảng phân tích, vốn kinh doanh doanh nghiệp năm 2014 tăng 19 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 44,2% so với năm 2013 Có tăng lên vốn kinh doanh. .. Cơng ty TNHH SXTM Long Phú 2.2.1.Tình hình vốn kinh doanh nguồn vốn kinh doanh cơng ty 2.2.1.1.Tình hình biến động vốn kinh doanh Tình hình biến động quy mô, cấu VKD công ty số năm gần thể qua
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp góp phần tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại công ty TNHH SXTM long phú , Một số giải pháp góp phần tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại công ty TNHH SXTM long phú

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn