Tìm hiểu về hệ thống BMS trong các tòa nhà cao tầng đi sâu nghiên cứu ứng dụng BMS trong tòa nhà bạch đằng hải phòng

94 15 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2019, 17:51

... : 1613102007 Lớp : ĐCL 1001- Ngành Đi n Tự Động Cơng Nghiệp Tên đề tài : Tìm hiểu hệ thống BMS tòa nhà cao tầng Đi sâu nghiên cứu ứng dụng BMS tòa nhà Bạch Đằng HP NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu... thụ đi n mức thấp Nhằm giúp sinh viên củng cố kiến thức học trường vào việc thiết kế cụ thể.Nay em giao đề tài Tìm hiểu hệ thống BMS tòa nhà cao tầng. Đi sâu nghiên cứu ứng dụng BMS tòa nhà Bạch. .. BMS TRONG CÁC TÒA NHÀ CAO TẦNG ĐI SÂU NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG BMS TRONG TÒA NHÀ BẠCH ĐẰNG HẢI PHÒNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Sinh viên : Vũ Văn Thắng – MSV : NGÀNH ĐI N TỰ ĐỘNG CÔNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu về hệ thống BMS trong các tòa nhà cao tầng đi sâu nghiên cứu ứng dụng BMS trong tòa nhà bạch đằng hải phòng , Tìm hiểu về hệ thống BMS trong các tòa nhà cao tầng đi sâu nghiên cứu ứng dụng BMS trong tòa nhà bạch đằng hải phòng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn