Ứng dụng logic mờ điều khiển quá trình nhiệt lò sấy

122 7 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2019, 17:51

... CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG LOGIC MỜ ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH NHIỆT LỊ SẤY………………………………………….……… ……54 3.1 Mơ hình tốn học lò sấy ……………………………….……54 3.2 Mơ hình điều khiển q trình nhiệt lò sấy điều khiển mờ …………………………………………………………... Chính vậy, việc sử dụng điều khiển mờ để điều khiển cho đối tượng hoàn toàn phù hợp Trong đồ án em chọn nghiên cứu đề tài là: Ứng dụng logic mờ điều khiển q trình nhiệt lò sấy Đồ án nghiên... nghiên cứu nội dung chính: Chương Lý thuyết điều khiển mờ Chương Tổng quan lò sấy Chương Ứng dụng logic mờ điều khiển q trình nhiệt lò sấy Tuy nhiên khả trình độ có hạn nên nhiều thiếu sót, mong
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng logic mờ điều khiển quá trình nhiệt lò sấy , Ứng dụng logic mờ điều khiển quá trình nhiệt lò sấy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn